Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

วิทยากรหลากหลาย สอนสนุก เป็นกันเอง ไม่น่าเบื่อ สอนจากประสบการณ์จริงจากผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ อาหารอร่อย ห้องน้ำสะอาด พนักงานตอบคำถามและช่วยเหลือต่างๆอย่างดี
คุณ กรองแก้ว บีเชดี้ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
วิทยากรทุกท่านมีความตั้งใจ และจริงใจในการถ่ายทอดความรู้ ต้องการให้เราด้ความรู้จริงๆ หลักสูตรที่จัดมีความน่าสนใจ และนำไปใช้ได้จริง
คุณ กรัณฑรัตน์ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ประทับใจอาจารย์และวิทยากรณ์ที่มาสอนทุกท่านและประทับใจโรงเรียน และบุคลากรทุกท่านตลอดการเรียน สุภาพ น่ารัก และสถานที่บริการดีค่ะ
คุณ เอรียา รักษาทรัพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ได้ความรู้ และความประทับใจที่ได้มาเรียนค่ะ ท่านวิทยากรถ่ายทอดความรู้ครบทุกองค์ประกอบ และอยากให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ให้มากที่สุด ขอบคุณมากค่ะ
คุณ วรินทรีย์ ธรรมนิยาย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ย่อความรู้เกี่ยวกับนายหน้าอสังหาฯให้จบได้ภายใน 3 วัน รวบรัด และพี่ๆที่นี่บริการดีมากๆเลยครับ
คุณ วชิรวิทย์ จรัสจรุงเกียรติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
วิทยากรมีประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพในหัวข้อที่บรรยายได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ทำให้ผู้อบรมประสบความสำเร็จในสายงาน
คุณ กิตินันท์ กิตติศักดิ์ชูชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่บริการดี อุปกรณ์และสถานที่ครบครัน
คุณ พิสุทธิ์ ปัญจนันท ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
สถานที่เดินทางสะดวก บรรยากาศโดยรวมดี ผู้บรรยายมีความรู้ ความสามารถ
คุณ ชุติมา สินไชยรัตนากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
วิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นมืออาชีพ และรู้จริง เนื้อหาอบรมแน่นได้ความรู้เพิ่มขึ้น
คุณ สิทธิพงษ์ กอร์ปไพบูลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์จากประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป
คุณ ดวงใจ ประทุมรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
อาจารย์ทุกท่านมีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจสอน และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณ ภากร ประดิษฐธำรงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ได้ความรู้ตรงตามความต้องการ อาจารย์ทุกท่านน่ารัก มีความรู้ ประสบการณ์
คุณ กนกพร สรอุดมฤทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
เรียนอัดแน่นมากค่ะทั้งทฤษฎี และความรู้จากประสบการจริง ชอบมากค่ะ
คุณ ปุญญิศา เสรีวัฒนวุฒิ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ การบริการดีเยี่ยม
คุณ ศิรประภา เลี่ยมโชคไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
จะนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ค่ะ
คุณ ธนัญญา ธรรมถาวร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
เนื้อหาครบถ้วนดีมากค่ะ
คุณ กาญจนา ธนรัชต์ทวีทอง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
บริการประทับใจในทุกๆด้าน ดีมาก
คุณ เกียรติกรณ์ สุขกลับ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ได้รับความรู้ การแนะนำที่ดี
คุณ อรุณ ทิ้งโคตร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ได้รับความรู้เกินความคาดหวัง
คุณ สิริกร ศิรินอก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ได้มีความรู้เพิ่มเติม
คุณ ชุมพล ปานซ้าย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ได้เจอบุคคลที่มีความสามารถอย่างแท้จริง เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ วิทยาแต่ละท่านพร้อมที่จะให้คำแนะนำ"แบบไม่งกวิชา" ตอบข้อซักถามได้ตรงจุด ถูกประเด็นข้อสงสัย case study ตัวอย่างในห้องเรียน จากประสบการณ์จริง ทำให้เห็นภาพการทำงานในระบบต่างๆ
คุณ ชมชนก หาญสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ขอบคุณทีมงานทุกท่าน และอาจารย์ทุกๆท่านที่ได้มาให้ความรู้ ประทับใจมากค่ะ ได้ความรู้ที่มีประโยชน์กับอาชีพนายหน้ามากๆค่ะ และคงต้องได้เอาไปใช้ได้จริงๆแน่นอนค่ะ ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ
คุณ สุนีย์ ทุ่งคำ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ได้รับความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมดีมากค่ะ วิทยากรถ่ายทอดทั้งความรู้ และประสบการณ์ได้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพเป็นอย่างมาก
คุณ สิรีธร โคลงฉันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ประทับใจค่ะได้ความรู้ที่เราอยากรู้และอยากมาเรียนเพิ่มเติมค่ะ เรียนแล้วสนุกได้ความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ถ้ามีคอร์สที่น่าสนใจจะกลับมาอีกค่ะ
คุณ ปรีดาภรณ์ ทุ่งคำ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
เป็นคอร์สที่สอนพื้นฐานในการเริ่มต้นอาชีพอย่างดี ทำให้มองเห็นลู่ทางการเริ่มต้นทำงานได้อย่างถูกต้อง มีการสอนเรื่องเล็กๆที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน เช่น นามบัตร จรรยาบรรณต่างๆ โดยรวมชอบค่ะ
คุณ วิภาสิริ จันทร์สิริสถาพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ได้รับความรู้ ข้อมูล และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้นตลอดทั้ง 3 วันที่เข้ารับการอบรม อาจารย์ทุกท่านถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงมีประโยชน์มากๆครับ
คุณ จิตตพัฒน์ ลาภอุทัยกาญจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
Quality Courses! ความรู้แน่นมากค่ะ มีระบบการสอนที่มีมาตรฐานมากค่ะ วิทยากรทุกท่านคือของแท้ด้านอสังหาฯค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
คุณ ปัทมา แหล่งสท้าน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
นำเคล็ดลับจาอาจารย์แต่ละท่านมาปรับใช้กับการทำงานของตัวเองได้ และนำมาตั้งเป้าหมายการทำงาน
คุณ มาริสา ธีรวิภูศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
วิทยากรทุกท่านมีความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ได้ดีเยี่ยม และความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะ ประทับใจวิทยากรทุกท่านเป็นกันเอง และเก่งมากๆค่ะ
คุณ จิตราพร วัฒนกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ได้รับฟังประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนายหน้า ทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆจากวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์อย่างโชกโชน
ร.อ. วรงกรณ์ ชุติมา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
อาจารย์สอนสนุกเป็นกันเองให้ความรู้ และรายละเอียดชัดเจน สถานที่อำนวยความสะดวก ดี สะอาด กับข้าวอร่อย
คุณ ชฎาประไพ สาระ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ประทับใจเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์จริงจากอาจารย์ทุกท่านที่ผ่านงานด้านนายหน้ามาโดยตรง
คุณ ธนธัส จิรัฐธรากร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ได้ความรู้เพิ่มจากเดิมและประทับใจอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน
คุณ ณฐกร จรรยา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ประทับใจอาจารย์ทุกท่านสอนดีมาก และบริการดีมากค่ะ
คุณ สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ได้ความรู้จากวิทยากรหลากหลายท่าน ทำให้เข้าใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์ได้ดีขึ้น
คุณ วีรวิชญ์ ศุภนิธิวรารมย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ได้เจออาจารย์เก่งๆ ได้เจอผู้เข้าอบรมเก่งๆ อาหารอร่อย
คุณ เปรมวดี ริมสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
เรียนรู้จากผู้รู้จริง ลงลึกถึงวิธีปฏิบัติงานจริงได้
คุณ ภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
เรื่องสถานที่ อาหาร การรับรอบ การอบรมทั้ง 3 วัน ได้ประโยชน์มากๆ
คุณ สุรภา รติพรเลิศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ได้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจนค่ะ ขอบคุณค่ะ
คุณ สกุณา ฟิลลิปส์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
วิทยากร/อาจารย์สอนดี ใจดี มีความเมตตา เป็นกันเองดีค่ะ
คุณ ชวนพิศ ผ่ายเพีย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ได้ความรู้เยอะมากครับ
คุณ มรุพงศ์ ศิริวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
เรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน ไม่มีซีเรียส หรือเครียดเลย
คุณ พรสิริ นกเล็ก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
หัวข้อการอบรมมีประโยชน์มาก
คุณ ติณณ์ วงศ์ชโนทัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
บรรยายให้ความรู้ดีมาก
คุณ ธนวัฒน์ ภัททมุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ความเป็นกันเองของวิทยากร
คุณ ดวงกมล พงษ์ภาณุวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
วิทยากรแต่ละท่านมากประสบการณ์ ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถทำให้เรานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมืออาชีพ รวมถึงแนวคิดใหม่ๆการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้ประโยชน์และความรู้เพิ่มเติมที่จะนำไปใช้ต่อยอดให้กับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
คุณ ธัญญพัทธ์ สุระเศรษฐ์กมล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ได้ความรู้มากขึ้น ได้พบปะผู้เข้าร่วมอบรมหลากหลายอาชีพ วิทยากรทุกท่านถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก เป็นกันเอง ซึ่งในโอกาศหน้า หากมีการจัดการอบรม ดิฉันจะเลือกที่นี่เป็นที่แรกค่ะ
คุณ นิรัน โพธิ์ศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ได้เรียนรู้จากความสำเร็จของอาจารย์หลายๆท่าน ได้ข้อมูลที่อัพเดท รวมถึงทิศทางในอนาคต สามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจได้อย่างดี
คุณ วริษฐ์ กำธรกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ได้รับข้อมูล และเอกสารครบถ้วน(เหมือนอย่างที่อยากได้ก่อนมาอบรมค่ะ) บุคคลากรทุกคนเป็นมืออาชีพมากๆ สถานที่ดี สะอาด, เงียบ, โปร่ง ได้รับคำตอบทันทีเมื่อมีปัญหา ขอบคุณมากค่ะ
คุณ รัตน์ชนินทร์ ก่อวัฒนะกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
อาจารย์ทุกท่านมีความตั้งใจที่จะส่งต่อความรู้และประสบการณ์ต่างๆในงานด้านนี้ให้พวกเราอย่างไม่หวงวิชาเลยค่ะ ประทับใจมาก ทุกท่านก็น่ารักเป็นกันเองมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและทีมงานทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
คุณ อัญชลีกันดา ภัทรเทียนทิพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
กลับหน้าแรก