Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

รู้สึกดีใจที่มีโอกาสมาเรียนในหลักสูตรทำให้มีประสบการณ์มากขึ้น และ เป็นการสร้างคอนเนคชั่นไปในตัว คุ้มค่ามากที่ได้เข้าเรียน
คุณ กชพร ตั้งวรกิจโชติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ความรู้ดีเป็นประโยชน์ต่อตัวเองสอนให้คิดในเชิงบวก เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาหารดี กาแฟครบ
คุณ กัลย์สุดา รัตนปรากฎ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
วิทยากรมืออาชีพจริงๆ
คุณ เกรียงไกร ศุภนันตฤกษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
อาหารอร่อยจัดเต็มทั้งวัน วิทยากรมีความรู้ดีหลากหลายประสบการณ์
คุณ เกียรติกร วรรณสุรีย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
มีวิทยากรหลายท่าน ทำให้ได้รับความรู้จากหลายๆท่าน
คุณ เขมรินทร์ พวงมาลา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ได้ความรู้เพิ่มเติมและประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้ในการทำงาน
คุณ คณาวุฒิ ช่วยเจริญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ความรู้ที่ข้างนอกไม่มี หาได้จากที่นี่ครับ
คุณ จิณณาพรต พิสิฏฐนรสีห์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
เนื้อหาดีครบถ้วน อาจารย์มีความชำนาญเฉพาะด้านทำให้สอนเข้าใจได้ง่าย
คุณ ชัชวินทร์ พูลทอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ได้พัฒนาความรู้ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นเข้าใจในเรื่องนายหน้ามากขึ้น อาหารเครื่องดื่ม ครบถ้วน
คุณ ณฐพร ยะมะโน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
เจอคนที่เพิ่งเริ่มและเริ่มทำธุรกิจนี้มาสักพักแล้ว แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอาจารย์สอนดี สอนจากประสบการณ์จริง
คุณ ณัฐพร สุนทรพงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
การเตรียมงานสอนทำได้ดีมาก การจัดเวลาในการอบรม อาหารเครื่องดื่มเตรียมพร้อมได้ดีมาก อาจารย์ผู้สอนพนักงานเป็นมิตรเป็นกันเองดีครับ
คุณ ประธานธรรม ลำมะนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากมืออาชีพทุกท่าน
คุณ ปรีดา ลำมะนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
การมาอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในครั้งนี้ได้ทั้งประโยชน์ ความรู้ข่าวสาร ข้อบังคับต่างๆรวมถึงจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพนี้ และส่งมอบสิ่งดีๆต่อสังคมได้มากมาย
คุณ ปิยะวัฒน์ จุฑางกูร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ความรู้และประสบการณ์ที่ตั้งใจถ่ายทอดโดยวิทยากรทุกท่าน บรรยากาศโรงเรียนและการต้อนรับที่อบอุ่นโดยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มิตรภาพที่น่ารักจากผู้เข้าอบรมด้วยกัน
คุณ ปิลันธนา ศรีสินรุ่งเรือง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ทำให้มีความรู้ในด้านอสังหาริมทัรพย์มากขึ้น จากที่ไม่มีความรู้อะไร เพื่อเริ่มเป็นนายหน้า ทำให้ทราบเกี่ยวกับกฎหมายนายหน้า มีการเล่าเรื่อง ยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง จากผู้มีประสบการตรงทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน เพื่อนำไปปรับใช้กับตัวเองในอนาคตได้
คุณ พรภัทร จิตรอักษร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ประทับใจอาจารย์และวิทยากรทุกท่านค่ะ ในความรู้เนื้อหาการเรียนที่เหมาะสมกับคอร์ส ทำให้เห็นภาพรวมในวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น
คุณ พัณณ์ณภัค อารีรัตนศักดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ทุกอย่างที่เรียนมาได้ใช้จริง ความรู้ที่ได้เกินความคาดหมายคุ้มกับการลงทุนให้ตัวเองมาก วิทยากรได้ให้ความรู้ที่มีมาตรฐาน
คุณ พุดตาล บำรุงกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ได้รับความรู้เกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น ได้พบเพื่อนใหม่ๆจะกลับมาเรียนคอร์สอื่นแน่นอนค่ะ
คุณ มัณฑนา แพวขุนทด ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
วิทยากรทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง ระบบการจัดการดีและชัดเจนค่ะ
คุณ มาริสา วงศ์สุบิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ได้ความรู้มากมายเพราะไม่เคยรู้เรื่องนายหน้ามาก่อนเลย และ ผู้บรรยาย ดร.โสภณ พรโชคชัยบรรยายได้ดีและสนุกมากๆ
คุณ แม็กซิมั่ม บรันเดิล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ประทับใจอาจารย์David Dennison ในการสอน Mind Set ที่นายหน้าควรจะมี
คุณ ศักดิ์ชัย แซ่เฮ่ย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
อาจารย์สอนดี ได้ความรู้มากขึ้น
คุณ ศิริกร สุขเจริญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
อาจารย์สอนเข้าใจง่ายพร้อมอธิบายเหตุผล อาหารอร่อย อาจารย์ใจดีพร้อมให้คำปรึกษา
คุณ สกุณา สนิทนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ความเป็นกันเองของอาจารย์ผู้สอนกับผู้เข้าอบรม
คุณ สมพงษ์ เลอวงศ์รัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ประทับใจอาจารย์ David กับหลักการ และ อ.ปัทมา ประทับใจเนื้อหาในการสอนครับ
คุณ สุรเชษฐ์ วสินกมลชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ในอาชีพได้จริง รวมทั้งเทคนิคต่างๆจากอาจารย์วิทยากรในการออกปฏิบัติงานจริง
คุณ สุวิทย์ คำนวนสิงห์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ความเป็นกันเอง ความรู้ความสามารถของ อ.ผู้สอน
คุณ โสภา ปัญญาแสง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากอาจารย์แต่ละท่าน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานและพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมืออาชีพ
คุณ อธิปไตย จุฬศักดิ์สกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
สถานฝึกอบรมดี อาจารย์ที่มาอบรมให้ความรู้เป็นกันเอง บรรยากาศในการอบรมดี อาหารพร้อมบริการตลอด
คุณ อรรคเดช คุ้มชัยยา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
วิทยากรทุกท่านมีความรู้ความสามารถมาก
คุณ อัญชนา สรวิสูตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
เนื้อหาแน่นดีค่ะ ทำให้ได้ความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง วิทยากรเตรียมตัวมาดีทุกท่าน ใส่ใจในการอบรมดีค่ะ ประทับใจมากค่ะ
คุณ อารีรัตน์ แก้วชม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
วิทยากรมีความรู้ความสามารถ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง มีการยกตัวอย่าง และ ช่วยแก้ไขปัญหาที่ผู้เรียนเคยเจอแบบต่างๆได้ การดูแลของเจ้าของสถานที่ น่าประทับใจมากตั้งแต่มีอาหารและเครื่องดื่มให้ตลอดอาหารอร่อยทุกมื้อ
คุณ อารีรัตน์ อินทนนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ได้รับความรู้ และ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
คุณ มยุรี สุขสมพืช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ประทับใจความสามารถของวิทยากรทุกๆท่าน ดีใจที่ครั้งหนึ่งได้มาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
คุณ ณัฏฐ์ชิชา โอชภัทร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
1.ความคุ้มค่าจากการได้รับความรู้ อย่างเต็มที่ของวิทยากรทุกท่าน ที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ 2.ความเป็นกันเองได้มิตรภาพและสัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองของวิทยากรทุกท่าน โดยเฉพาะ ดร.โสภณ รู้สึกประทับใจมากๆ 3.บรรยากาศ เป็นห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดี เรียนแบบสบายๆ โดยภาพรวม Appriciate ที่สุดค่ะ
คุณ สิริณภางค์ สินาคม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
ความรู้และ คอนเนคชั่นที่ได้มา คุ้มค่าเกินกว่าเงินที่ลงทุนไปครับ
คุณ สรรเสริญ ราตรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
บุคลากรดีมากทุกท่านค่ะ ฝ่ายบริการน่ารัก ให้ความรู้แน่นค่ะ ให้ความเป็นกันเอง อาหารอร่อยค่ะ ไม่ผิดหวังที่มาเรียนที่นี่ค่ะ
คุณ โสภา โรเบิร์ตสัน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
ดีที่สุดสำหรับคนที่ต้องการทรัพย์ทางปัญญา จากวิทยากรมืออาชีพจริง ที่ผ่านการปฏิบัติยาวนาน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่ออาชีพที่ยั่งยืน มั่งคั่ง
คุณ สิทธวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
การจัดอบรม อาจารย์สอนได้ดีเข้าใจเป็นกันเอง ทำให้ได้ความรู้มากขึ้น การบริการดีเยี่ยม เจ้าหน้าที่ดูแลเทคแคร์ดี
คุณ พัชรีรัตน์ อุดมโชคทรัพย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์มาก ถ่ายทอดได้ดีคุ้มค่ากับค่าเรียน สอนหมดไม่หมกเม็ด พนักงานแม่บ้าน ยิ้มแย้มน่ารัก บริการดีมาก สถานที่สะดวก ที่จอดรถเพียงพอ
คุณ ภัทรินทร์ ภัทรกมล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาอย่างช่ำชองจริง และ มีจิตวิญญาณ เป็นผู้ให้ความรู้แด่ผู้อบรมอย่างแท้จริง มีความกระตือรือร้นในการถ่ายทอดให้เข้าใจ
คุณ พัลลภ รุ่งมิตรจรัสแสง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
อาจารย์ใจดี มีประสบการณ์จริง เพื่อนร่วมชั้นเรียนน่ารัก อัธยาศัยดี
คุณ วราภรณ์ หรรษ์หิรัญวัตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
เนื้อหา วิทยากร บรรยากาศในห้องเรียน
คุณ ดลญธร แตงสุวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
การต้อนรับ หัวข้อการอบรมและความรู้ที่ถ่ายทอดมาให้
คุณ พงษ์ศักดิ์ เขียนด้วง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
สถานที่สะดวก อาหาร เครื่องดื่ม มีบริการตลอดเวลาดีมาก วิทยากรผู้บรรยายมีความรู้และ แชร์ประสบการณ์ได้ดีมาก
คุณ ขัตติยา จินดาสมุทร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
เนื้อหาดี บรรยากาศดี เรียนสนุก
คุณ ณัฐภสิทธิ์ ทองใบ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
วิทยากรทุกท่านมีความรู้ความชำนาญ ถ่ายทอดความรู้ได้ดี เข้าใจง่าย
คุณ กวีรัตน์ ศุภเกตุกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
ได้รับความรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรที่เราไม่เคยทราบมาก่อน อาจารย์ทุกท่านถ่ายทอดวิชาได้ดีมากค่ะ
คุณ เยาวพา วังคำ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
หัวข้ออบรมเนื้อหามีสาระครบ อาจารย์ผู้อบรมบรรยายได้สนุกเข้าใจง่าย
คุณ อนวัต อินทะจักร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
สร้างแรงใจได้ดีเยี่ยม
คุณ บัญญัติ ทิพย์หมัด ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 45
กลับหน้าแรก