Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

วิทยากรแต่ละท่านมากประสบการณ์ ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถทำให้เรานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมืออาชีพ รวมถึงแนวคิดใหม่ๆการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้ประโยชน์และความรู้เพิ่มเติมที่จะนำไปใช้ต่อยอดให้กับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
คุณ ธัญญพัทธ์ สุระเศรษฐ์กมล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ได้ความรู้มากขึ้น ได้พบปะผู้เข้าร่วมอบรมหลากหลายอาชีพ วิทยากรทุกท่านถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก เป็นกันเอง ซึ่งในโอกาศหน้า หากมีการจัดการอบรม ดิฉันจะเลือกที่นี่เป็นที่แรกค่ะ
คุณ นิรัน โพธิ์ศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ได้เรียนรู้จากความสำเร็จของอาจารย์หลายๆท่าน ได้ข้อมูลที่อัพเดท รวมถึงทิศทางในอนาคต สามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจได้อย่างดี
คุณ วริษฐ์ กำธรกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ได้รับข้อมูล และเอกสารครบถ้วน(เหมือนอย่างที่อยากได้ก่อนมาอบรมค่ะ) บุคคลากรทุกคนเป็นมืออาชีพมากๆ สถานที่ดี สะอาด, เงียบ, โปร่ง ได้รับคำตอบทันทีเมื่อมีปัญหา ขอบคุณมากค่ะ
คุณ รัตน์ชนินทร์ ก่อวัฒนะกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
อาจารย์ทุกท่านมีความตั้งใจที่จะส่งต่อความรู้และประสบการณ์ต่างๆในงานด้านนี้ให้พวกเราอย่างไม่หวงวิชาเลยค่ะ ประทับใจมาก ทุกท่านก็น่ารักเป็นกันเองมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและทีมงานทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
คุณ อัญชลีกันดา ภัทรเทียนทิพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
วิทยากรให้ข้อมูลเชิงลึกได้ดีมาก ประทับใจในเรื่องเอกสาร การคำนวญในหลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สิน การโอน ค่าใช้จ่ายต่างๆ การกู้แบงค์ และการเปลี่ยน Mind Set ในการทำงานให้คิดบวกได้ดี
คุณ พัชรี ศรีท่าไฮ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
อาจารผู้สอนทุกท่านเป็นกันเอง และถ่ายทอดความรู้ได้ดี เจ้าหน้าที่สุภาพให้ความช่วยเหลือ และแนะนำดีมากค่ะ สถานที่ บรรยากาศ อุปกรณ์การเรียนการสอนดีค่ะ
คุณ อนัญญา เพราะดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
สอนทุกขั้นตอนชัดเจน รายละอียดครอบคลุม เอกสารคู่มือการเรียนดีมาก ได้ทุกอย่างที่ต้องการ ได้มิตรทั้งการงานในอนาคต และฉันท์เพื่อน
คุณ นิสสี อัตตะการอังกูร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ได้รับความรู้ด้านการทำอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมากเลยครับ อาจารย์ทุกท่านสอนดี และเต็มที่ครับ และมีความเป็นกันเองมากครับ
คุณ วุฒิไกร แหวนเงิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ประทับใจในอาจารย์ทุกท่าน อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้ที่ดีและสามารถนำไปใช้ในอาชีพได้ดี และใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
คุณ สปัณฐิตา กันแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
คอร์สอบรมดีมากค่ะ ความรู้แน่น 3 วัน ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้
คุณ จิตรลดา เพชรไพบูลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
พี่เพื่อนอบรมดีมาก อาจารย์หลายท่านเก่งมากใ ให้ความรู้ประสบการณ์ ทัศนคติที่ดี
คุณ นารารัน เศรษฐาณากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ประทับใจอาจารย์ทุกท่าน มีความเป็นกันเองน่ารักมาก เจ้าหน้าที่น่ารัก ดูแลดี
คุณ สุณัฎฐา ผางเวช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ประทับใจวิทยากรทุกท่านค่ะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆค่ะ
คุณ สมปอง มีมา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
โดยรวมประทับใจทุกอย่างค่ะ ได้รับความรู้ และเทคนิคเพิ่มเติมมากมาย
คุณ ถิรนันท์ จงเจริญมั่นคง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงเป็นกันเองดีมาก
คุณ สิริวัฒก์ ช่วยชูวรรธนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
มีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องอสังหาเป็นอย่างดี
คุณ กัญญาภัค ไชยลังกา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้ได้ดีมากค่ะ
คุณ นันทิยา คำปลิว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
สอนสนุก เข้าใจง่าย
คุณ ธนนันท์ กิตติวิโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ประทับใจวิทยากร และเจ้าหน้าที่
คุณ เสาวลักษณ์ ขวัญเมือง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
เติมเต็มในส่วนที่เราไม่เคยรู้มาก่อน กล้าพูดได้เต็มปากว่ามืออาชีพครับ
คุณ มานพ ชัยชนะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ได้ข้อมูลเพิ่ม และได้รู้จักกับผู้สอนและผู้เรียน ทำให้ได้คำแนะนำและแนวทางในการทำอสังหาริมทรัพย์ค่ะ
คุณ ชญาณิษฐ์ คงเลิศมงคล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ได้รู้จักผู้คนหลากหลายที่มาจากอาชีพต่างๆมากขึ้น และอาจารย์ทุกคนล้วนมากประสบการณ์ ทำให้ได้รู้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องของสายอาชีพนี้
คุณ นันทภพ แพทย์คุณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
วิทยากรมีความรู้ และประสบการณ์จริง สามรถถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมได้อย่างดี สามารถตอบคำถามได้ตามประสบการณ์ที่เป็นจริง และมีตัวอย่างที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาให้ ผู้ดำเนินการได้สร้างความสะดวกสบายให้ผู้เข้าอบรมดีมากค่ะ
คุณ วันทาพร บั๊คสัน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ได้มาเพิ่มความรู้ในด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปต่อยอดในการเป็นตัวแทน และเปิดบจก.ส่งต่อความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในอนาคตครับ
คุณ วุฒิกุล คงเลิศมงคล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
โรงเรียนช่วยในการปรับพื้นฐานความรู้ และชี้แนะแนวทางในการเข้ามาประกอบอาชีพชัดเจน รวมถึงการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิกรุ่นที่50
คุณ การันต์ตรี ตาติจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
เป็นการจัดอบรมที่ได้รับข้อมูลครอบคลุมในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ดีมาก และยังได้รู้จักผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ ทำให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอีกด้วย
คุณ นริศรา บูร์ดง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ได้รับความรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงของอาจารย์แต่ละท่าน สถานที่อบรม เอกสารประกอบดี การบริการ และความช่วยเหลือของพนักงานดีมากครับ
คุณ พงศธร อาภาภิรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ได้ความรู้เพิ่มเติมจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง อาจารย์ทุกท่านน่ารักมาก เป็นกันเอง ขอบคุณค่ะ
คุณ ชญาณิศา ศรีนวล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ได้ทราบสโคปงานนายหน้าที่ต้องทราบ ทราบจรรยาบรรณการเป็นวิชาชีพ รู้แนวทางการขายอสังหาฯให้ต่างชาติ ทราบการคำนวณค่าธรรมเนียมต่างๆตอนซื้อ-ขาย
คุณ สุพี บุญประวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
มีความประทับใจในหลักสูตรนี้มาก และประทับใจในการดูแลตลอดทั้ง 3 วัน ทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดูแล และอำนวยความสะดวกดีมาก
คุณ อดิศร ภูแป้งป่น ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ได้เห็นภาพรวมชัดเจนมากขึ้น เนื้อหาที่เรียนสามารถตอบโจทย์ในการที่จะใช้ทำงานในอนาคตได้จริง มีประโยชน์มากค่ะ
คุณ นุจรี เดชะวณิชนนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
มีความประทับใจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น วิทยากรมีความรู้ความสามารถ เป็นกันเองกับผู้เข้ารับการอบรม
คุณ วิศิษฏ์ ศรีประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ได้ความรู้เพิ่มที่ถูกต้องชัดเจน ได้รู้จักเพื่อนใหม่เป็นประโยชน์ในการทำงาน สถานที่และบริการดีมาก
คุณ เรืองรัฐ เนตร์นรินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ประทับใจอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน พนักงานการตลาด(น้องดาว)ดูแลดีมาก พนักงานทุกคนดูแลดีเป็นกันเอง
คุณ กัญญ์นลิน บุญมา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
บรรยากาศการอบรมเป็นกันเองดี หัวข้อเรื่องที่อบรมดี
คุณ จักริน ภาพพริ้ง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
วิทยากรมีความเป็นมืออาชีพ และให้ความเป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม ใช้เวลาในการอบรมเต็มที่
คุณ กมลรัตน์ อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
มีการทำงานเป็นมืออาชีพ และดูแลทุกคนอย่างทั่วถึง ตัวผมเองยังใหม่มากในวงการ แต่ได้มาเจออาจารย์และเพื่อนร่วมอบรมที่มีความรู้ความสามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้ให้ครับ
คุณ พิรุณ ศิริกาญจนกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ประทับใจทุกอย่างเลยค่ะ สถานที่, การจัดการการอบรม, อาหาร(ไม่ทานเนื้อสัตว์)ค่ะ
คุณ หนูยา ลักษณะจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ได้รู้จักเพื่อนใหม่ เก่งๆ สวยๆ หล่อๆทุกคนครับ
คุณ คทา โภคสมบัติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
เนื้อหากว้างทำให้ได้มองหลายมุม มีการทำงานเป็นระบบเป็นขั้นตอนในการจัดบทเรียน สร้างมาตรฐานให้ผู้เข้าอบรมทุกคน
คุณ ภูธิป บุญเกิด ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ได้ข้อมูลต่างๆ และกฎหมาย
คุณ ฐานิสรา ตงศิริกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
การบริการดีเยี่ยม
คุณ บุญฑิกา แก้วทาสี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลน่ารักทุกคนค่ะ อาจารย์ วิทยากรมีความรู้ ความสามารถระดับดีค่ะ
คุณ นัทธมน ปินะถา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเองดีค่ะ ไม่ถือตัว
คุณ รักษา ฤกษ์จำรัสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเป็นผู้ทรงความรู้ และมากประสบการณ์ ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพได้
ดร. เกษม ศุภสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
เนื้อหาที่ได้รับกระชับ และครบตามความมุ่งหวังที่เข้ามาเรียน ผู้ร่วมอบรมน่ารักเป็นกันเองดีค่ะ การต้อนรับจากพนักงานดีค่ะ
คุณ อรนุช เรืองแหล้ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ได้ความรู้ และรู้จักเพื่อนๆมากขึ้น เปิดโลกทัศน์ใหม่
คุณ เกษม จาวะลา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจง่าย ได้เรียนรู้ในข้อมูลการขายอสังหาริมทรัพย์กับชาวต่างชาติ
คุณ ธนวัฒน์ นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ประทับใจกับการสอนของอาจารย์ทุกท่านค่ะ ได้ความรู้แบบละเอียดในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอสังหาฯ พนักงานดูแลดีมากค่ะ และจะลงเรียนเพิ่มเติมอีกนะคะ ขอบคุณค่ะ
คุณ ณภัทร เวณด์ชูฮ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
กลับหน้าแรก