Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ได้รับการดูแลต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ประทับใจวิทยากรทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้อย่างเต็มที่
คุณ คมกริช เอกะวิภาต ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
เข้าใจในหน้าที่ วิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่มขึ้น ได้ความรู้จากการแชร์ประสบการณ์จากคณะวิทยากรหลากหลายมากขึ้น รู้จักเพื่อนร่วมอาชีพมากขึ้น
คุณ ชุติญา นามปรีดา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
เข้าใจง่าย ได้ความรู้ ครูตัวจริง
คุณ ทวีศักดิ์ จ้าวชวนชม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
เนื้อหาครอบคลุม เน้นสาระที่ควรรู้ ควรระวัง ในการประกอบอาชีพ ทำให้มองภาพออกว่าจะเจอสภาพอะไร อย่างไร และ ควรจัดการหรือวางตัวอย่างไร ทัศนคติ ที่มีต่อนายหน้า ดีขึ้น
คุณ ธารยา คณาอนันต์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ได้ความรู้ครบทุกด้าน เป็นการอบรมที่คุ้มค่ามากค่ะ
คุณ นัยนา คงสุคนธ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
อาจารย์ทุกท่านสอนให้เข้าใจขั้นตอนวิธีการการเป็นนายหน้าอสังหาฯมากขึ้น สอนสนุกไม่น่าเบื่อและเข้าใจเนื้อหา ทีมงานน่ารักดูแลและให้คำปรึกษาดีมาก
คุณ นารากร โรจน์ฤทธิไกร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก วิทยากรมีประสบการณ์ ได้ความรู้หลากหลาย บริษัทดูแลดีมาก เป็นกันเองค่ะ
คุณ นิลมณี กมลรัตนพิบูล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
คุณ บุศยรินทร์ เข่งเงิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
การอบรมเป็นกันเองได้รับฟังประสบการณ์จากอาจารย์หลายๆท่าน อบรมคุ้มมากแทบไม่ได้พัก :) อาจารย์สั่นกระดิ่งไวมาก ได้พบเพื่อนๆและแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ขอบคุณค่ะ
คุณ ปทิตตา เอียดสุดรักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
การเรียนที่ไม่ใช่การเรียน(สนุกได้ความรู้) อาจารย์ทุกท่านถ่ายทอดประสบการณ์ได้เห็นภาพชัดเจน อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้สึกเป็นกันเองมากครับ
คุณ ประสงทรัพย์ สุขอิ่ม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ได้รับความรู้ในรายละเอียดหลากหลายชัดเจน ครบถ้วน มีตัวอย่างประสบการณ์จากวิทยากรมากมายให้รับรู้เป็นกรณีศึกษา
คุณ ปรีชา จันทร์เชิดวณิช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ได้ความรู้และประสบการณ์นายหน้าทำให้รู้วิธีต่อยอดในอนาคต
คุณ พนิดา แซ่อึ้ง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
วิทยากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดีมาก เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้แบบไม่มีกั๊กทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพและได้ความรู้สำหรับการต่อยอดในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้
คุณ ยุทธพิชัย พอล ลิงลม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ประทับใจทุกอย่างเลยนะครับ ตั้งแต่วิทยากรล้วนแต่สุดยอดทุกคนเลยครับ อาหารการกินดีเยี่ยม อบอุ่นครับ
คุณ วิโรจน์ สรรพโส ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ประทับใจในการจัดอบรม ได้รับความรู้เต็มที่
คุณ วีรชน เบ็ญจศักดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
วิทยากรเต็มที่กับการให้ความรู้
คุณ สาลิศา อัศวผดุงสิทธิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการประเมินทรัพย์
คุณ สุรเชษฐ์ สุชัยยะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ได้รับความรู้ของการเป็นนายหน้า เพิ่มจากเดิม ได้รู้ถึงเทคนิคและรายละเอียดการประเมินทรัพย์มากขึ้น ทำให้รู้ว่าไม่ใช่เฉพาะรับทรัพย์มาขายเพียงอย่างเดียว
คุณ สุรัตนะ ทับฉ่ำ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ผมรู้สึกขอบพระคุณในความเมตตาของผู้อำนวยการ อาจารย์ดร.โสภณ และ รองผู้อำนวยการ รวมถึงอาจารย์ทุกท่านที่เมตตาให้ความรู้ อย่างชัดเจน และเข้าใจในภาพรวมของการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
คุณ สุริยะ ยศปั่น ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ประทับใจในการจัดอบรมและเตรียมการ รวมทั้งเนื้อหาในการอบรมมีการครอบคลุมในหลากหลายได้ ทำให้สามารถนำมาปรับใช้ได้
คุณ อาทิตยา ธรรมชีพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ได้รับความรู้ด้านการประกอบอาชีพนายหน้ามากขึ้นค่ะ อาจารย์โสภณเฟรนด์ลี่มากๆ ค่ะ
คุณ อรุโณทัย เจนรัตนชื่น ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
วิทยากรนำความรู้จากนอกตำรามาให้เยอะมาก เนื้อหาแน่น อาหารเครื่องดื่ม จัดได้เหมาะสมครับ
คุณ อำนาจ ถูกเหมาะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
เนื้อหาแน่น อาหารอร่อย
คุณ เอกราช อติประเสริฐกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ขอขอบคุณ ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรทุกท่าน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับ
คุณ จิรทีปต์ ธนโชติกอบกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
ชอบในเรื่องของข้อมูลทั้งหมด อยากมาอบรมอีก ได้ความรู้เยอะมากครับ ชอบในทุกๆเรื่องครับ ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านและผู้เกี่ยวข้องครับ
คุณ นันทพงศ์ สกุลอนันต์ขจร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 47
รู้สึกดีใจที่มีโอกาสมาเรียนในหลักสูตรทำให้มีประสบการณ์มากขึ้น และ เป็นการสร้างคอนเนคชั่นไปในตัว คุ้มค่ามากที่ได้เข้าเรียน
คุณ กชพร ตั้งวรกิจโชติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ความรู้ดีเป็นประโยชน์ต่อตัวเองสอนให้คิดในเชิงบวก เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาหารดี กาแฟครบ
คุณ กัลย์สุดา รัตนปรากฎ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
วิทยากรมืออาชีพจริงๆ
คุณ เกรียงไกร ศุภนันตฤกษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
อาหารอร่อยจัดเต็มทั้งวัน วิทยากรมีความรู้ดีหลากหลายประสบการณ์
คุณ เกียรติกร วรรณสุรีย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
มีวิทยากรหลายท่าน ทำให้ได้รับความรู้จากหลายๆท่าน
คุณ เขมรินทร์ พวงมาลา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ได้ความรู้เพิ่มเติมและประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้ในการทำงาน
คุณ คณาวุฒิ ช่วยเจริญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ความรู้ที่ข้างนอกไม่มี หาได้จากที่นี่ครับ
คุณ จิณณาพรต พิสิฏฐนรสีห์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
เนื้อหาดีครบถ้วน อาจารย์มีความชำนาญเฉพาะด้านทำให้สอนเข้าใจได้ง่าย
คุณ ชัชวินทร์ พูลทอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ได้พัฒนาความรู้ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นเข้าใจในเรื่องนายหน้ามากขึ้น อาหารเครื่องดื่ม ครบถ้วน
คุณ ณฐพร ยะมะโน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
เจอคนที่เพิ่งเริ่มและเริ่มทำธุรกิจนี้มาสักพักแล้ว แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอาจารย์สอนดี สอนจากประสบการณ์จริง
คุณ ณัฐพร สุนทรพงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
การเตรียมงานสอนทำได้ดีมาก การจัดเวลาในการอบรม อาหารเครื่องดื่มเตรียมพร้อมได้ดีมาก อาจารย์ผู้สอนพนักงานเป็นมิตรเป็นกันเองดีครับ
คุณ ประธานธรรม ลำมะนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากมืออาชีพทุกท่าน
คุณ ปรีดา ลำมะนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
การมาอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในครั้งนี้ได้ทั้งประโยชน์ ความรู้ข่าวสาร ข้อบังคับต่างๆรวมถึงจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพนี้ และส่งมอบสิ่งดีๆต่อสังคมได้มากมาย
คุณ ปิยะวัฒน์ จุฑางกูร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ความรู้และประสบการณ์ที่ตั้งใจถ่ายทอดโดยวิทยากรทุกท่าน บรรยากาศโรงเรียนและการต้อนรับที่อบอุ่นโดยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มิตรภาพที่น่ารักจากผู้เข้าอบรมด้วยกัน
คุณ ปิลันธนา ศรีสินรุ่งเรือง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ทำให้มีความรู้ในด้านอสังหาริมทัรพย์มากขึ้น จากที่ไม่มีความรู้อะไร เพื่อเริ่มเป็นนายหน้า ทำให้ทราบเกี่ยวกับกฎหมายนายหน้า มีการเล่าเรื่อง ยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง จากผู้มีประสบการตรงทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน เพื่อนำไปปรับใช้กับตัวเองในอนาคตได้
คุณ พรภัทร จิตรอักษร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ประทับใจอาจารย์และวิทยากรทุกท่านค่ะ ในความรู้เนื้อหาการเรียนที่เหมาะสมกับคอร์ส ทำให้เห็นภาพรวมในวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น
คุณ พัณณ์ณภัค อารีรัตนศักดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ทุกอย่างที่เรียนมาได้ใช้จริง ความรู้ที่ได้เกินความคาดหมายคุ้มกับการลงทุนให้ตัวเองมาก วิทยากรได้ให้ความรู้ที่มีมาตรฐาน
คุณ พุดตาล บำรุงกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ได้รับความรู้เกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น ได้พบเพื่อนใหม่ๆจะกลับมาเรียนคอร์สอื่นแน่นอนค่ะ
คุณ มัณฑนา แพวขุนทด ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
วิทยากรทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง ระบบการจัดการดีและชัดเจนค่ะ
คุณ มาริสา วงศ์สุบิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ได้ความรู้มากมายเพราะไม่เคยรู้เรื่องนายหน้ามาก่อนเลย และ ผู้บรรยาย ดร.โสภณ พรโชคชัยบรรยายได้ดีและสนุกมากๆ
คุณ แม็กซิมั่ม บรันเดิล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ประทับใจอาจารย์David Dennison ในการสอน Mind Set ที่นายหน้าควรจะมี
คุณ ศักดิ์ชัย แซ่เฮ่ย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
อาจารย์สอนดี ได้ความรู้มากขึ้น
คุณ ศิริกร สุขเจริญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
อาจารย์สอนเข้าใจง่ายพร้อมอธิบายเหตุผล อาหารอร่อย อาจารย์ใจดีพร้อมให้คำปรึกษา
คุณ สกุณา สนิทนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ความเป็นกันเองของอาจารย์ผู้สอนกับผู้เข้าอบรม
คุณ สมพงษ์ เลอวงศ์รัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ประทับใจอาจารย์ David กับหลักการ และ อ.ปัทมา ประทับใจเนื้อหาในการสอนครับ
คุณ สุรเชษฐ์ วสินกมลชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
กลับหน้าแรก