Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

เป็นสุดยอดหลักสูตรนายหน้า เพราะวิทยากรระดับ Supertop ของวงการ ในระดับเจ้าของ ผู้ก่อตั้ง guru อบรมแบบไม่มีค่าย ให้ความรู้เต็มที่ เข้าใจคนฟัง เข้าใจงาน เข้าใจ ทำให้คนมีความรู้ในการทำงานนายหน้าได้ อ.โสภณเป็นนักวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ แต่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในการเรียนจริงๆทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี เนื้อหาจัดได้ครอบคลุมในทุกส่วนของอาชีพนายหน้า มีความกว้าง ความครอบคลุม Character ที่หลากหลายของผู้สอน ยิ่งช่วยทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ มีความน่าสนใจตลอดเวลาการอบรม
คุณ มุกดา สมส่งกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
เทคนิคในการหาทรัพย์เพื่อเสนอขายกับผู้ซื้อ
คุณ วัฒนา สุระภา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
ท่านอาจารย์ทุกท่านให้ความเป็นกันเอง และพร้อมที่จะให้ความรู้กับผู้อบรมทุกท่านตลอดเวลา ไม่จำกัดว่าจะอยู่นอกเวลาอบรม ท่านก็ให้คำปรึกษา
คุณ หทัยชนก กวางเส็ง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
อาจารย์ทุกท่านสอนดีมากได้ความรู้เต็มที่ นักเรียนสามารถเอาไปต่อยอดและเป็นแนวทางการลงมือทำงานเพื่อหารายได้จากอาชีพนายหน้าได้ และอาจารย์ทุกท่านสอนให้เราเป็นมืออาชีพที่แท้จริงในทุกบทเรียน สอนให้เราลงมือทำ และที่สำคัญสอนให้เราทำงานแบบคุณธรรมนำธุรกิจ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้แบ่งปันถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนค่ะ ปาเจรา จาริยา หนติ :)
คุณ อุบลจิตร ทำชอบ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
ดีครับ มีมาตรฐานครับ, สถานที่สะอาด, เจ้าหน้าที่เป็นมิตรและใส่ใจผู้อบรมมากครับ
คุณ นคร กรรณสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
อาหารสะอาด, อร่อย, ที่จัดงานสะดวก, สะอาด, อาคารเรียนหาง่าย, อุณหภูมิในห้องเรียนกำลังดี, ไม่ร้อน, ไม่หนาว, ห้องกว้างสะอาด
คุณ วนิดา คุธินาคุณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
ได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกของอาชีพนายหน้า, สามารถติดต่องานกับผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วยกัน
คุณ ศุภวัฒน์ ไชยสาร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
รู้สึกคิดถูกที่มาอบรมในวันนี้ ทำให้มุมมองนายหน้าอสังหาเปลี่ยนไป คิดว่าในอนาคตจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาธุรกิจนี้ให้ดีขึ้น ด้วยความรู้ความสามารถที่เราพัฒนาตลอดเวลา
คุณ พัชร์ลิตา วัฒนาศรีศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
เนื้อหาแน่น ตรงจุด วิทยากรมีประสบการณ์สูงและทำงานจริง
คุณ อัครเดช อิทธิภากร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
เข้าใจขั้นตอนเพื่อเข้าการเป็นนายหน้าฯ
คุณ ชญานิน เจริญชาศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
ให้เนื้อหาแน่นมาก จนทานกาแฟและอาหารว่างแทบไม่ทัน วิทยากรเป็นกันเอง
คุณ ศักรินทร์ แก้วคำรอด ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
วิทยากรมีความรู้และประสบการ์ณจริง สอนได้เข้าใจ ทำให้เห็นภาพ
คุณ อมลมณี จิรกิจไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
เป็น course ที่ดี เนื้อหาค่อนข้างพอดี และน่าติดตามขณะเรียน พี่ๆพนักงานน่ารักและบริการดี ให้คำแนะนำดี และวิทยากรที่มาสอนให้ความรู้และแนะนำดีค่ะ เพื่อนร่วม class เป็นกันเอง เป็น class ที่มี connection ที่ดีค่ะ
คุณ วีรินทร์พิมล ไชยวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
อาจารย์วิทยากรทุกท่านน่ารักให้ความรู้จัดเต็ม ครบทุกประเด็น ทั้งความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
คุณ กิตติ โชคดำรงสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
ได้ความรู้พื้นฐานของคนที่ต้องการเข้าสู่อาชีพ "นายหน้าอสังหาริมทรัพย์" ที่พึงจะมีในการประกอบอาชีพนี้ค่ะ
คุณ พิสมัย คงวัดใหม่ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
ดูแลดี ความรู้ได้จริงจากผู้เชี่ยวชาญ สุดยอด
คุณ ปริญญา มากลิ่น ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
ประทับใจอาจารย์วิทยากรทุกท่าน เตรียมตัวมาให้ความรู้อย่างเต็มที่ แต่ระยะเวลาในการบรรยายน้อยไป อยากให้เพิ่มระยะเวลามากกว่านี้ ประทับใจ อ.โสภณ/ อ.รณิดา/ อ.ลรินธรณ์/ อ.อดิศักดิ์/ อ.สักขฉัฐ
คุณ เขมิกา บุญชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
วิทยากรมีการเตรียมความพร้อมในการบรรยายดี มีความตั้งใจในการถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมอบรม บางคนก็สามารถสื่อสารให้เห็นภาพ และเข้าใจในหัวข้อการบรรยาย มีสาระสำคัญ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง บางท่านก็บรรยายได้ไม่เกิดประโยชน์ ไม่สามารถบรรยาย ให้เห็นภาพจริง พูดตามทฤษฎีมากเกินไป แต่โดยรวมดีเนื่องจากการบริการของเจ้าหน้าที่ และความเป็นกันเองของวิทยากร บรรยากาศ อาหาร สถานที่ อ.กอล์ฟกับอ.โอ๋ บรรยายได้ดีมากค่ะ อยากให้เพิ่มเวลาอีกสัก30-45นาที ได้ความรู้ดีค่ะ
คุณ นัทธ์ฐภัค ลองงาม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
ได้รับการถ่ายทอดความรู้อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้อง และได้รับคำปรึกษาที่ดีจากท่านอาจารย์ที่มาสอน
คุณ ภูษณิศา ตะละภัฏ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้อย่างเต็มความสามารถ ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆด้านการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คุณ ไพลิน ลิ้มวัฒนชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
สถานที่เหมาะสม บรรยากาศในห้องประชุมดี สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม อาหารอร่อย เอกสารแจกพอเพียง ห้องน้ำสะอาด ผู้ให้บริการอัธยาศัยดีค่ะ
คุณ ณฐมน บูรณบุรีเดช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
EVERYTHING IS O.K.+PERFECT ABSOLUTELY! THANK'S YOU VERY MUCH! FOR EVERYONE FOR TRAINING COURSE/COACH
คุณ เชษฐา หาญศึกษา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
1.การบริการของเจ้าหน้าที่ 2.เนื้อหา+อ.ที่สอน 3.อาหาร 4.เพื่อนร่วมชั้น
คุณ สุรณี สุระสิงห์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 58
1.อาหารอร่อย 2.สถานที่ Ok 3.อาจารย์สอนเข้าใจเนื้อหาดีมาก
คุณ พรทิพย์ ดีศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 58
อ.ทุกท่านเป็นกันเอง บรรยายสนุก ยิ้มแย้มแจ่มใส สอนเข้าใจง่าย สตาร์ฟ เป็นกันเองคุยง่าย
คุณ ธนพงษ์ พัฒนาอภิชาติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 58
เพื่อนๆร่วมอบรม
คุณ ชนกนันท์ ปลอดภัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 58
น้องๆให้คำแนะนำบริการดี
คุณ กฤตภณ ทันตสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 58
พี่ๆน้องๆพนักงานบริการ ให้คำแนะนำดี น่ารัก อาจารย์ให้ความรู้ถ่ายทอดได้ดีและเข้าใจ เป็นกันเอง
คุณ ภัทรธิญา วัฒนภาเกษม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 58
ทีมงานและวิทยากรเป็นกันเอง เป็นอาจารย์และที่ปรึกษาที่ดีมากค่ะ ความรู้แน่นมากกับการอบรม 3 วันเต็ม อาจารย์แชร์ประสบการณ์จริงอย่างเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา ดีค่ะ
คุณ ปวริศา นุชปาน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 58
น้องๆ Staft ทุกคนค่ะ ดูแลเป็นกันเอง ความรู้แน่นมาก
คุณ อัจฉราภรณ์ ดียิ่ง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 58
ทีมผู้สอน มีความรู้ ถ่ายทอด,การบริการ เจ้าหน้าที่ดูแลดี,สิ่งแวดล้อม ห้องกว้าง โปร่งดี
คุณ ปาณิสรา รัตนา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 57
เอกสารจัดเรียงได้ดีมาก
คุณ โกวิทย์ ประดิษฐ์ผลเลิศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 57
ครบถ้วนในเนื้อหา สอนเข้าใจง่ายเห็นภาพชัดเจน
คุณ กรรณภัทร ทัตตานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 57
เปิดโลกทัศน์มากค่ะ เรียนรู้ทัศนคติที่ถูกต้องต่ออาชีพนายหน้า ความรู้เยอะมาก อาชีพนายหน้าไปได้หลากหลายเส้นทาง
คุณ วิภาวี สมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 57
อ.ทุกท่านที่มาให้ความรู้จากประสบการณ์จริง
คุณ รัสรินทร์ อัครภูวนิรันดร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 57
ได้ความรู้ที่ไม่เคยคิดมาก่อน เป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้อย่างมั่นใจ
คุณ ภุชงค์ นาคชาตรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 57
Staff,วิทยากร
คุณ วัชรินทร์ สงค์ภักดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 57
อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ เนื้อหาดี ครบถ้วน มาปรับการเริ่มอาชีพนายหน้า
คุณ กิติคุณ อดุลศิริสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 57
การสอนของอาจารย์สอนดีทุกท่าน การบริการของเจ้าหน้าที่ดี อาหารอร่อย
น.ส. อรเอกพิณ นาดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
ชอบครับได้รับแรง รับพลังงานบางอย่างจากท่านวิทยากรหลายๆท่าน และรู้สึกว่าอยากเรียนคอร์สอย่างอื่นเพิ่มเติม
นาย พรชัย ทินบัตร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
ประสบการณ์ของผู้สอนแต่ละท่านที่แชร์มาเป็นพลังให้ก้าวต่อไปและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทีดุแลให้เป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ
น.ส. จิราพร เสือดาว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
ทีมงานเป็นกันเอง สนุก น่ารักทุกท่าน
นาย ณัฏพัชร หัตถดล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
อาจารย์และพี่ๆทีมงานมีความเป็นกันเองและสามารถตอบคำถามหรือให้ความรู้ที่ครบถ้วนตลอด3วันที่ผ่านมา
นาย สรวิศ งามเมืองปัก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
อาจารย์และน้องๆที่นี่น่ารักทุกคนค่ะ
น.ส. ธนิกา ธนินอินดากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
ได้ความรู้ Connection และได้ทรัพย์
นาย วรพล รัตนพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
อาจารย์แต่ละท่านให้ความรู้ดีมากๆ ตรงต่อเวลา เจ้าหน้าที่ดูแลดี
น.ส. พิชชาพร ผุดผ่อง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
เรียนสนุกดีครับ เจ้าหน้าที่บริการดีน่ารัก จารย์ทุกท่านเป็นมิตร สอนดี ส่วนตัวทุกอย่างดีครับ
นาย ปภังกร อุดมลาภสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
ประทับใจครับ ได้เจอเพื่อนใหม่ และได้ความรู้เพียบเลย
นาย จิรเมธ ทองสิมา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
เป็นกันเอง มีความเป็นมืออาชีพในทุกด้าน วิทยากรมีความรู้ การประสานงานดี อาหารอร่อบ
นาย กิตติ์รัฐ คู่สกุลนิรันดร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
สนุก ได้ความรู้มากมาย
น.ส. กชณิชา สุดสวาท ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
กลับหน้าแรก