Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

การสอนของอาจารย์สอนดีทุกท่าน การบริการของเจ้าหน้าที่ดี อาหารอร่อย
น.ส. อรเอกพิณ นาดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
ชอบครับได้รับแรง รับพลังงานบางอย่างจากท่านวิทยากรหลายๆท่าน และรู้สึกว่าอยากเรียนคอร์สอย่างอื่นเพิ่มเติม
นาย พรชัย ทินบัตร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
ประสบการณ์ของผู้สอนแต่ละท่านที่แชร์มาเป็นพลังให้ก้าวต่อไปและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทีดุแลให้เป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ
น.ส. จิราพร เสือดาว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
ทีมงานเป็นกันเอง สนุก น่ารักทุกท่าน
นาย ณัฏพัชร หัตถดล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
อาจารย์และพี่ๆทีมงานมีความเป็นกันเองและสามารถตอบคำถามหรือให้ความรู้ที่ครบถ้วนตลอด3วันที่ผ่านมา
นาย สรวิศ งามเมืองปัก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
อาจารย์และน้องๆที่นี่น่ารักทุกคนค่ะ
น.ส. ธนิกา ธนินอินดากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
ได้ความรู้ Connection และได้ทรัพย์
นาย วรพล รัตนพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
อาจารย์แต่ละท่านให้ความรู้ดีมากๆ ตรงต่อเวลา เจ้าหน้าที่ดูแลดี
น.ส. พิชชาพร ผุดผ่อง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
เรียนสนุกดีครับ เจ้าหน้าที่บริการดีน่ารัก จารย์ทุกท่านเป็นมิตร สอนดี ส่วนตัวทุกอย่างดีครับ
นาย ปภังกร อุดมลาภสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
ประทับใจครับ ได้เจอเพื่อนใหม่ และได้ความรู้เพียบเลย
นาย จิรเมธ ทองสิมา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
เป็นกันเอง มีความเป็นมืออาชีพในทุกด้าน วิทยากรมีความรู้ การประสานงานดี อาหารอร่อบ
นาย กิตติ์รัฐ คู่สกุลนิรันดร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
สนุก ได้ความรู้มากมาย
น.ส. กชณิชา สุดสวาท ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
ทีมงานที่ดูแลให้ความใส่ใจ ผู้มาอบรมทุกคน ประทับใจมากๆค่ะ ยิ้มแย้มตลอดค่า ชอบมาก
น.ส. สุธีกาญจน์ ชุติจิชโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 55
อาจารย์ทุกท่านให้ความทุ่มเท และใส่ใจกับผู้เข้าร่วมอบรมมาก จากการอยู่ในไลน์กลุ่ม คอยตอบคำถาม ให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ พิธีกรน่ารักเป็นกันเอง และช่วยสรุปสาระสำคัญให้ผู้อบรมด้วย เพื่อนร่วมอบรมมีความเป็นกันเอง connection เกิดขึ้นจาก class อบรมนี้ หลักสูตรมีความหลากหลายของวิทยากร จากเรื่องจริงสู่การบรรยายเป็นการปูพื้นก่อนปฏิบัติจริงได้ดี
คุณ ปฑกรณ์ มหาศิริชวรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
การเรียนดีเยี่ยม เนื้อหาแน่น เรียนที่นี่ได้ความรู้มากมายจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาสอน และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้ฟัง เพื่อให้เราได้นำไปใช้ได้จริง และพัฒนาศักยภาพของตัวผู้เรียนได้เป็นอย่างดีค่ะ
คุณ ลลิตา เจริญทรัพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
ได้รับความรู้ความเข้าใจในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดีเยี่ยม อาจารย์ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เข้าใจ และเห็นภาพชัดเจนมากๆในอาชีพนี้ ขอบพระคุณมากๆครับ
คุณ อนิรุทธ์ ใบสุขันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
การต้อนรับความเป็นกันเอง สถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ อาจารย์ให้ข้อมูลความรู้ตรงประเด็นเนื้อหา มีการปรับระบบด้านสาธารณะสุข (โควิด-19)
คุณ บรรพจน์ ประเสริฐสังข์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
เจเหนเที่เป็นกันเองมากๆคอยช่วยเหลือตลอดเวลา อ.นารักและเป็นกันเช่นกัน หลักสูตรเนื้อหาดังมาก เวลา Ok แต่อยากให้มีคอร์สออนไลน์ ในอนาคต จะได้ประหยัดเวลาเดิน ทาง
คุณ ญดาภัค โหละสุต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
อาจาร์ยทุกท่านเป็นผู้มีความสามารถ และมีความปรารถนาดี รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้รับการอบรมทุกคนประสบความสำเร็จในวิชาชีพ รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมีความตั้งใจในการรับฟังอบรมและเป็นกันเองอย่างมาก
คุณ ชินพันธ์ ตรีทิพชุมสิริ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
ได้แรงบันดาลใจ ได้คำแนะนำในการเริ่มต้นทำงานนายหน้า และ ได้รู้จักเพื่อนๆที่สนงานสายนายหน้า
คุณ สุธีบูรณ์ ลีศรานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
ได้ความรู้และได้เรียนรู้จากประสบการ์ณตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้มีความมั้นใจในการนำไปประยุกค์ใช้ในอนาคตครับ
คุณ ชานนท์ เสถียรพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
วิทยากรมีความหลากหลาย สอนดีและเป็นกันเองแต่เวลาน้อยมาก เหมือนว่าทุกท่านจะมีประสบการ์ณ ที่อยากถ่ายทอด
คุณ ปุญญพัฒน์ ศักดิ์สุภาพชน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย หลักสูตรเหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่มากๆ
คุณ ทีฆทรรศน์ เตชะปิติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
วิทยากรทุกท่านตั้งใจให้ความรู้ คำแนะนำ ประสบการ์ณชี้แนะได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นกันเองสนุกสนาน
คุณ สำเริง จันทร์ลมูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
อาจาร์ทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างสูงมากๆ
คุณ ปัณณวิชญ์ เลิศปัญวณิชกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
คสามรู้ที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้
คุณ ณพกิตติ์ บุญตานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
RE131 ดีมากๆค่ะได้ความรู้จากผู้ทีประสบการ์ณมากมายหลายหัวข้อที่นำไปใช้ได้จริง
คุณ ศศิพัชร ปัญญาพานิชกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
ได้รับประสบการ์ณจริง จากผู้มีประสบการ์ณในอาชีพมายาวนาน
คุณ พลวัฒน์ ดีสิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
ประทับใจอาจาร์ยทุกท่านที่ช่วยถ่ายทอดความรู้และประสบการ์ณให้
คุณ วิฑูรย์ ตั้งพัฒนะนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
ประทับใจในทุกอย่างค่ะ ทั้งเนื้อหาสาระและวิทยากร
คุณ ณัฎฐชยากาญจน์ บินสุวรรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
ประทับในการเรียนการสอนของอาจาร์ยทุกท่าน
คุณ ณัฐวุฒิ เฉลิมวุฒิ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
วิทยากรมีประสบการ์ณแน่นครับ
ดร. ชาลดา นราวุฒิชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
เป็นกันเองในการสอน
คุณ พจน์ สัมฤทธิ์สุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 54
วิทยากรหลากหลาย สอนสนุก เป็นกันเอง ไม่น่าเบื่อ สอนจากประสบการณ์จริงจากผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ อาหารอร่อย ห้องน้ำสะอาด พนักงานตอบคำถามและช่วยเหลือต่างๆอย่างดี
คุณ กรองแก้ว บีเชดี้ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
วิทยากรทุกท่านมีความตั้งใจ และจริงใจในการถ่ายทอดความรู้ ต้องการให้เราด้ความรู้จริงๆ หลักสูตรที่จัดมีความน่าสนใจ และนำไปใช้ได้จริง
คุณ กรัณฑรัตน์ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ประทับใจอาจารย์และวิทยากรณ์ที่มาสอนทุกท่านและประทับใจโรงเรียน และบุคลากรทุกท่านตลอดการเรียน สุภาพ น่ารัก และสถานที่บริการดีค่ะ
คุณ เอรียา รักษาทรัพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ได้ความรู้ และความประทับใจที่ได้มาเรียนค่ะ ท่านวิทยากรถ่ายทอดความรู้ครบทุกองค์ประกอบ และอยากให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ให้มากที่สุด ขอบคุณมากค่ะ
คุณ วรินทรีย์ ธรรมนิยาย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ย่อความรู้เกี่ยวกับนายหน้าอสังหาฯให้จบได้ภายใน 3 วัน รวบรัด และพี่ๆที่นี่บริการดีมากๆเลยครับ
คุณ วชิรวิทย์ จรัสจรุงเกียรติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
วิทยากรมีประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพในหัวข้อที่บรรยายได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ทำให้ผู้อบรมประสบความสำเร็จในสายงาน
คุณ กิตินันท์ กิตติศักดิ์ชูชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่บริการดี อุปกรณ์และสถานที่ครบครัน
คุณ พิสุทธิ์ ปัญจนันท ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
สถานที่เดินทางสะดวก บรรยากาศโดยรวมดี ผู้บรรยายมีความรู้ ความสามารถ
คุณ ชุติมา สินไชยรัตนากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
วิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นมืออาชีพ และรู้จริง เนื้อหาอบรมแน่นได้ความรู้เพิ่มขึ้น
คุณ สิทธิพงษ์ กอร์ปไพบูลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์จากประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป
คุณ ดวงใจ ประทุมรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
อาจารย์ทุกท่านมีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจสอน และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณ ภากร ประดิษฐธำรงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ได้ความรู้ตรงตามความต้องการ อาจารย์ทุกท่านน่ารัก มีความรู้ ประสบการณ์
คุณ กนกพร สรอุดมฤทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
เรียนอัดแน่นมากค่ะทั้งทฤษฎี และความรู้จากประสบการจริง ชอบมากค่ะ
คุณ ปุญญิศา เสรีวัฒนวุฒิ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ การบริการดีเยี่ยม
คุณ ศิรประภา เลี่ยมโชคไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
จะนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ค่ะ
คุณ ธนัญญา ธรรมถาวร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
เนื้อหาครบถ้วนดีมากค่ะ
คุณ กาญจนา ธนรัชต์ทวีทอง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
บริการประทับใจในทุกๆด้าน ดีมาก
คุณ เกียรติกรณ์ สุขกลับ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
กลับหน้าแรก