Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

คณะวิทยากรทุกท่านบรรยายเป็นกันเอง ให้ความรู้ดีมาก ขอบคุณมากค่ะ
คุณ กัญจน์วลัญชญ์ เกตุเกลี้ยง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
คณะวิทยากรทุกท่านบรรยายเป็นกันเอง ให้ความรู้ดีมาก ขอบคุณมากค่ะ
คุณ กัญจน์วลัญชญ์ เกตุเกลี้ยง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
ประทับใจกับการดูแลความใส่ใจของ ดร.โสภณ ครับ
คุณ อเนก รอดชนะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
ประทับใจ อ.ลรินธรณ์ และ อ.กัญญมล อธิบายเข้าใจมากๆ ค่ะ
คุณ อภัยจิตรา พงษ์สุน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
ได้ความรู้ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ได้ในสาขาอาชีพนายหน้าอสังหาฯ
คุณ ปณิตา ภัทรพงศ์กร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
จัดอบรมได้ตรงประเด็นในการเรียนรู้และจัดสรรค์การสอบได้อย่างดี
คุณ กัญญลักษณ์ พวงมาลา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
ความเป็นกันเอง สุภาพ น่ารัก ของเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ
คุณ ธนิศา นามประจิตร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
ประทับใจสถานที่อบรมและวิทยากรค่ะ
คุณ ฐิติพันธุ์ โรจน์สีวงกต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
อาจารย์ทุกท่านสอนได้ดีมาก
คุณ ยุวดี จิราภักดิ์ภิวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ดีมากค่ะ
คุณ อรุณี มัตตา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
ประทับใจในตัวผู้สอนและทีมงานดูแลดี และความรู้ต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้จริงทันที
คุณ ธราเมศฐ์ ชินวรรณรัศมิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
ได้ความรู้ใหม่ๆ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ อีกด้วย
คุณ สาริศา ควรเดชะคุปต์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
ประทับใจในการบริการของโรงเรียนค่ะ
คุณ สุภาณี จันดิษฐวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
อาจารย์หลายๆ ท่านตั้งใจถ่ายทอดความรู้ได้ดีน่าประทับใจมากๆ ครับ
คุณ ปีฎก ประสารแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
มีความรู้รอบด้านและครอบคลุม มาชุมนุมคุ้มค่าแก่เวลา สร้างสัมพันธ์เพื่อนฝูงไว้คบหา ลองได้มาลงเรียนประทับใจ
คุณ สมยศ เลิศสุดคนึง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
วิทยากรตั้งใจถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้อย่างจริงใจ และเต็มที่
คุณ ณัฐณิชาช์ วิริยะบัณฑิตกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
สาระ/เนื้อหาที่ได้จากวิทยากร อาจารย์ การที่ได้รู้จักเพื่อน ๆ ที่ร่วมชั้นเรียน โอกาสที่ด้เรียนรู้กับสายงานอาชีพในเบื้องต้น
คุณ บุรณิส สัตตบุศย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
1.ความเป็นกันเองของอาจารย์ผู้บรรยายทุก ๆ ท่าน และความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 2.การบริการที่ดีของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
คุณ ชลิดา วุตติดำรงธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
เป็นการอบรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มือใหม่หรือผู้ที่สนใจทำธุรกิจด้านอสังหาฯ นอกจากเนื้อหาการเรียนยังได้แนวคิดและประสบการณ์จริงจากอาจารย์ผู้สอน คุ้มค่า คุ้มเวลา เจ้าหน้าผู้จัดงานที่ให้ข้อมูลและดูแลช่วยเหลือดีมาก ขอชื่นชมค่ะ
คุณ วรางคณา สัตนาโค ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
วิทยากรให้ความรู้ชัดเจน เห็นภาพรวมงานนายหน้ามากขึ้น
คุณ เสาวลักษณ์ อนุตรสุธี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
ได้ความรู้ที่จะนำเอาไปใช้ ได้เพื่อนใหม่ ในอาชีพใหม่(เดียวกัน) ขอบคุณมากครับ
คุณ ชาญชัย อยู่สุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
วิทยากรทุกท่านมีความรู้แน่นมาก ถ่ายทอดดี
คุณ ดรัณภพ เมฆอรุณกมล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
สอนดีทุกท่านค่ะ เวลา 3 วันในการเรียน เนื้อหาจัดเต็มมาก คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปค่ะ โดยรวมประทับใจค่ะ
คุณ ปภาดา จุมพล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
อาจารย์ทุกท่านสอนและแนะแนวทางในการสร้างมาตรฐานอาชีพเต็มที่มาก ๆ ค่ะ เรียนแล้วได้แรงบันดาลใจไปลุยและพัฒนาตัวเอง พี่ ๆ ร่วมรุ่นน่ารักและเก่งมากค่ะ ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจมาเรียนด้วยค่ะ
คุณ กมลวรรณ ตันติวัวัฒนวงศา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
บรรยากาศสถานที่ไม่แออัดจนเกินไป สะอาด ดูแลแบบเป็นกันเอง ข้อมูลชัดเจนในเชิงลึก ได้ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริง วิทยากรทุกท่านให้ความรู้อย่างเต็มที่
คุณ สุพิชฌาย์ ทองดวง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
1.วิทยากรให้ความรู้ดี มีความเป็นกันเอง 2.ได้เพื่อนร่วมงานใหม่ 3.ได้ความรู้ใหม่ ๆ ที่ถูกต้อง ควรแก่การนำไปสัมนา
คุณ สุภาพ ยวนจอหอ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของวิทยากร
คุณ ประณีต ประสงค์นิจกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
ได้เปิดประสบการณืใหม่ ๆ ได้ความรู้ต่าง ๆ ๆจากอาจารย์ทุกท่าน ถือว่าคุ้มค่าทั้งเวลาและเงินอบรม อาจารย์ทุกท่านสอนเข้าใจง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้เพื่อนใหม่และมุมมองทางอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแนวทางนำไปใช้ประกอบอาชีพนายหน้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ มีความรู้ทั้งเรื่องทรัพย์สินค้า และกฎหมายต่าง ๆ ค่ะ
คุณ ภัคครศรัณย์ ระเบียบ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
ได้เทคนิคในการเป็นนายหน้า ได้รู้ในข้อกฎหมายเพิ่มขึ้น
คุณ ณภาภัช ธรรมนาม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
อาจารย์ทุกท่านเป็นกันเอง ให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย ไม่ขายฝัน ทำให้พร้อมรับมือจริง เป็นกำลังใจให้เริ่มลงมือทำค่ะ
คุณ พรกมล กิตติสุรินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
เนื้อหาตรงตามคาดหวัง สถานที่จัดเดินทางสะดวก
คุณ อังคาร สายวิวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
ได้ความรู้จากอาจารย์หลาย ๆ ๆท่าน ตลอดโครงการ ทำให้รู้จักอาชีพนายหน้ามากขึ้นและเป็นอาชีพที่น่าสนใจ มั่นคง มีความมั่นใจในอาชีพมากขึ้น
คุณ ปฏิญญา พลเชียงดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
ได้ความรู้มากครับ / อาจารย์ทุก ๆ ท่านเต็มที่ในการให้ข้อมูล
คุณ เอกชัย ธนาศักดิ์เจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ในอาชีพนี้ และสามารถต่อยอดได้
คุณ อภิชยา จักรแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
ความหลากหลายจากความแต่งต่างของผู้บรรยายหลาย ๆ คน
คุณ ภัควัฒน์ มงคลยศวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับนายหน้าเพิ่มขึ้น วิทยากรไม่กั๊กความรู้เลย ช่วยเพิ่ม Mindset ของการเป้นนายหน้า และได้ทราบว่าการเป็นนายหน้ายังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
คุณ จิตติมา โชติชินศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับผู้ที่สนใจอยากเป็นนายหน้าเพราะความรู้ที่ได้จากหลักสูตรเป็นแบบกว้าง ๆ เพื่อหาความชอบและแนวทางของตัวเองได้
คุณ ธนันพิชญ์ ชยกรกุลเสฎฐ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
อาจารย์ทุกท่านมีความรู้ ความชำนาญในสายอาชีพ ภาพรวมดีมาก ๆ
คุณ ผดุงศักดิ์ พรมโพธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
อาจารย์ช่วยเหลือเป็นกันเองทุกท่าน บอกเคล็ดลับเทคนิค มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์
คุณ นันท์นภัส ณัชชากุลทรัพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
ขอบคุณสำหรับเนื้อหาสาระสำหรับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
คุณ ไพฑูรย์ บัวไขย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
เนื้อหาหลากหลาย
คุณ รัตนพรรษ รัตนวิโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
ประทับใจมากคะ
คุณ สุธาสินี ธรรมเกตุ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
ประทับใจมากครับ
คุณ สุทธิศักดิ์ เหมเวช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
สอนดีครับ
คุณ ภาณุวิชญ์ สุวรรณน้อย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
เนื้อหาสาระดี มีวิทยากรที่สำเร็จมาบรรยาย ทำให้เกิดแรงบรรดาลใจได้ดี ทีมงานที่มีคุณภาพ / ออกแบบอาคารลมเย็นดี ไม่ร้อน
คุณ ปิยพรหม สมบูรณ์สุนิธิ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 60
การอบรมในระยะเวลาเพียง 3 วัน (หลักสูตรเบื่องต้น) แต่สามารถไขข้อข้องใจ ปัญหา แนวทางแก้ไข ให้ความรู้ทางกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ผู้สนใจประกอบอาชีพ หรือผู้สนใจศึกษาด้านการลงทุนได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น และสามารถนำไปต่อยอดได้ในอาชีพ
คุณ นิชาภา มาลีวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 60
ความรู้ใหม่ๆ & เกิดเป้าหมายชีวิต แรงบรรดาลใจ & ทัศนคติที่ดีขึ้น การวางตัวตนให้น่าเชื่อถือ ความภูมิใจสำหรับอาชีพ Agent ความช่วยเหลือและความรู้จากอาจารย์สู่ลูกศิษย์ ความรอบคอบ, ความรัดกุม, การวางแผน & เตรียมตัว ที่ดีขึ้น #mindsetเปลี่ยน
คุณ ไอศวรรย์ จินดารัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 60
ความรู้ที่ได้รับครอบคลุมทุกเนื้อหาที่นายหน้าควรรู้ สอนให้รู้ถึงความเป็นมืออาชีพในอาชีพนายหน้า ได้รับฟังประสบการณ์และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เรียนจบ แต่มีคอนแทคให้สามารถปรึกษาได้ตลอด จำนวนคนเรียนกำลังพอดี ไม่เยอะ/น้อยเกินไป
คุณ ฤทธิเกียรติ กตาธิการ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 60
เป็นการอบรมที่เปิดโลกทัศน์ในสายอาชีพนายหน้าได้อย่างดีเยี่ยมครับ ทำให้รู้ว่าการเป็นมืออาชีพในวงการนี้ต้องทำอะไรบ้าง การเตรียมตัวที่ดีจะนำมาสู่ความสำเร็จครับ ขอบคุณพิธีกร/วิทยากรทุกท่าน ที่ให้ความรู้ กรณีตัวอย่างออกมาให้เห็นภาพ รู้สึกประทับใจและได้ความรู้อย่างมากครับ ขอบคุณครับ
คุณ ธเนศ หงษ์วะชิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 60
ชอบบรรยากาศความช่วยเหลือของทีมงานค่ะ
คุณ พรพิมล ผู้พัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 60
กลับหน้าแรก