Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

วิทยากรเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าในตำรา มีตัวอย่างให้ลองแก้ไข หาคำตอบ ทำให้กระจ่างตรงประเด็น ทีมงานผู้จัดดูแลบริการรวมถึงอาหารอร่อยมาก เพื่อนร่วมอบรมเป็นกันเอง ไม่เครียด
คุณ คุณฐกฤต ชาญสง่าวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
วิทยากรให้ความรู้ เนื้อหาที่สามารถไปประยุกต์ใช้ได้จริง ได้เพื่อนใหม่แลกเปลี่ยนกัน ประทับใจมากค่ะ
คุณ คุณไพลิน พลชัยยา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้ดีมาก ได้รู้จักเพื่อนในสายของอสังหาฯเพิ่มมากขึ้นค่ะ
คุณ คุณอัจฉรีย์ นาคอิ่ม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
ได้ความรู้ เทคนิคการขาย และกลยุทธ์การขายไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน
คุณ คุณสุดาพร จันทะเสน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
ได้รับความรู้เพิ่มเติม ได้มีเพื่อนใหม่ อ.แต่ละท่านมีเทคนิคที่เป็นประโยชน์ หลากหลาย
คุณ คุณสุภาทิพย์ เชื้อสายงาม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
ได้ความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์เล่าให้ฟังจะได้ระวังแล้วมาแก้ไขในการเป็นนายหน้า หรือ นักขาย
คุณ สุมาลี เกตุประดิษฐ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
มีความรู้เรื่องเทคนิคในการขายมากขึ้น และ ปรับใช้ได้จริง วิทยากรให้ข้อมูลชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการขายอย่างมาก
คุณ ศิริประภา ท่าน้ำ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
เป็นหลักสูตรที่เข้าใจง่าย ทำให้รู้เทคนิคการขาย และ วิธีการเป็นSuper Sale
คุณ วิสาขา จัดแก้ว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ได้รับความรู้ Super Sale ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เข้าใจการขายการเจรจาต่อรอง
คุณ วราภรณ์ ชุณหโสภาค ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
มีความประทับใจมาก ถึงจะเดินทางมาไกล แต่มีความรู้สึกว่าคุ้มมากค่ะที่สำคัญเวลาเริ่มสัมมนาทุกอย่างเต็มไปด้วยเนื้อหาความรู้เต็มๆ
คุณ เจนจิรา บูซซี่ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้เต็มเปี่ยม ไม่มีกั๊ก ไว้โอกาสหน้าจะอบรมคอร์สต่อๆไปค่ะ
คุณ นพวรรณ เรืองเดช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ได้เกร็ดความรู้ไปปรับใช้กับทีมงานขายเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมขายโครงการให้ดีขึ้น
คุณ กาญจนา เจริญพานิชยิ่ง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ได้ลึกซึ้งเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้กับการขายและชีวิตประจำวันได้ทั้งนี้ได้สอดแทรกเรื่องขายกับเรื่องต่างๆชัดเจนทุกประเด็น เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นกลับไปลุยงาน
คุณ ฆรวรรณ ชินวรปัญญา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ได้ความรู้ใหม่ๆและสถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบันนำไปใช้ในการขายได้อย่างดี
คุณ วิจิตรา สุภาแก้ว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
เจ้าหน้าที่บริการดีมาก อาจารย์ตั้งใจให้ความรู้ตั้งใจสอนมากประทับใจอาจารย์และสถาบันมากๆครับ
คุณ เลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน ได้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ หลายแนวทางที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละประเภท แต่ละอาชีพ แต่ละอุปนิสัย
คุณ จิดาภา ฝอยทอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ได้ความรู้ความคิดเห็นต่างๆ การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่อาจารย์หลายๆท่านแชร์ให้เอาไปปรับใช้ได้จริงจัดระบบความคิดใหม่เพื่อวางแผนงาน วางแผนระบบให้กับตัวเองและองค์กรณ์
คุณ กชกร ลัทธพินันท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน ได้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ หลายแนวทางที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละประเภท แต่ละอาชีพ แต่ละอุปนิสัย
คุณ จิดาภา ฝอยทอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
วิทยากรให้ความรู้เข้าใจง่าย ได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อน อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ เหมาะสมดีมาก
คุณ สุวิมล เจียมสุวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
เป็นหลักสูตรที่ขมวดปม ตกผลึก ความรู้ที่สามารถดึงมาใช้ได้จริง และได้ตัวอย่างจากวิทยากรหลากหลาย
คุณ เสกสรรค์ แต่งเจริญสุข ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้ความรู้ประสบการณ์ จากอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว บรรยากาศเรียนสนุก มีการแชร์ไอเดีย
คุณ วิสิทธิ์ วังวิทยากุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
อาจารย์มีประสบการณ์สอนไม่น่าเบื่อ เนื้อหาน่าสนใจ อาหาร เครื่องดื่ม พนักงาน บริการดีมาก
คุณ เบญญาภา วิไลรัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้รับความรู้เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการทำงานดีมาก มีเการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำให้ได้ฝึกทักษะ ขอบคุณที่จัดหลักสูตรดีๆ แบบนี้ค่ะ
คุณ ชมพูนุท หอมใจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้รับความรู้เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการทำงานดีมาก มีเการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำให้ได้ฝึกทักษะ ขอบคุณที่จัดหลักสูตรดีๆ แบบนี้ค่ะ
คุณ ชมพูนุท หอมใจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
อาจารย์แต่ละท่านมีความตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก
คุณ ธนัญญา กัลยาวรัตม์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
สถานที่เรียนสะดวกสบาย Staff น่ารักมาก ขอบคุณคุณโอ๋ ที่ช่วยหาที่พัก ได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับที่เรียน
คุณ ปัทมา แสงแข ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
อาจารย์ผู้ให้ความรู้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนและแนะนำได้ดีมากๆ
คุณ พลอยนภัส จักรคำ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้รับความรู้จากอาจารย์ทุกท่าน ไม่เบื่อขณะที่ฟัง เจ้าหน้าที่บริการดีมาก อาหาร เครื่องดื่ม อร่อย
คุณ บสบง รุจีกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
เทคนิคที่ได้รับจากการสอนสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เจอในปัจจุบันจริงๆ
คุณ ภัทรภิชา พรสมัยทอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
อาจารย์มีความรู้ตรง ให้เทคนิคการขาย แชร์ประสบการณ์ความรู้เยอะมากค่ะ
คุณ โชติกา สมสุวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
การอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้มาก ประทับใจทุกช่วง แต่ช่วงของอ.ไพรัตน์ เสนาจักร์ ทำให้นึกภาพในการไปใช้จริงออกไขข้อสงสัยได้มากเลยค่ะ เครื่องดื่มและอาหารอร่อยค่ะ
คุณ พัชรมนญ์ แต่งเมือง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
บรรยากาศและวิทยากรและอาจารย์ที่บรรยายทุกท่านให้ความรู้ในการขายและสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนในการขางโครงการเพื่อจะให้เกิดประโยชน์
คุณ ทัศนี บุญลออ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
พนักงานและเจ้าหน้าที่ให้ความใส่ใจและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมาก อาหารและเครื่องดื่มรสชาติอร่อย และพนักงานบริการน่ารักทุกคน
คุณ จิตะนันทร์ คิมปกรณ์กิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ความเอาใจใส่ของบุคคลากร สถานที่จัดอบรมดี เครื่องดื่มบริการตลอดและอร่อย
คุณ สุพัตรา สุขมาก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ด้านมิตไมตรี ด้านการดูแลเทคแคร์ ด้านวิทยากร ด้านเนื้อหาวิชาการ เยี่ยม
คุณ จิราพร สันป่าเงิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ประทับใจวิทยากรทุกท่าน ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการขาย องค์ประกอบการเป็นนักขายที่จะประสบความสำเร็จ รู้จักวิธีการขาย การพูดคุยกับลูกค้าซึ่งการมาเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้รับความรู้มาก สามารถนำไปพัฒนาการบริหารการขายได้ดี
คุณ พัชนี สารีเกิด ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ประทับใจอาจารย์กรศรัณย์ เพราะเป็นเซลล์เหมือนกันมาก่อน ทำให้เข้าใจในกระบวนการของฝ่ายจริงๆ
คุณ วรวรรณ พิชัยช่วง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ในฐานะ OWNER รู้สึกเราจะกลับไปพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานและทีมขายเพื่อให้เราได้ยอดขายสำเร็จตามเป้าหมายเรา
คุณ เบญจมาภรณ์ สุชำนิวรการ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
มีการบริการที่เป็นมิตร ไมตรี เจ้าหน้าที่ดูแลผู้เข้าร่วมอบรมดี มีการจัดเวลาที่เหมาะสม ให้ความรู้ที่ทันสมัย
คุณ กิ่งกาญจน์ เรณุมาศ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
วิทยากรที่ได้ใช้ประสบการณ์ในการให้ความรู้ แลได้ให้ผู้อบรมได้ร่วมกิจกรรมร่วมกัน
คุณ ภัทรภร อุ้มเงิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
วิทยากรทุกท่าน มีคุณภาพ สอนสนุก มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน บรรยากาศในห้องเรียน เหมือนเชิญชวนให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน แชร์ประสบการณ์ไม่เหมือนการสอนให้ห้องเรียนทั่วไป ประทับใจมากค่ะ
คุณ ณัฎฐา ปราณีจิตต์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ได้ความรู้เพิ่มเติม ได้เทคนิคการขายเพิ่มขึ้น นำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานในปัจจุบันได้ดี
คุณ ศิวะพร ศรีวรรณนุสรณ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
ได้รับความรู้ที่ดี ทำให้เข้าใจการทำงานขายมากขึ้น - วิทยากรมีความรู้และถ่ายทอดได้ดี
คุณ กัลยรักษ์ ทวนสุวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
วิทยากรมีความชำนาญสูงหลายคน ทำหได้ความรู้ในหลายมิติ สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับเราไปใช้ได้จริง
คุณ ยศวีร์ สุขเสน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
ประทับใจมากค่ะ รู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่ได้มาอบรม เรียน 2 วัน เวลาผ่านไปเร็วมาก ได้ความรู้ที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงๆ
คุณ ฐิตาภา สวัสดิรักษา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
ทำให้ได้รับความรู้ มีประโยชน์ พร้อมที่จะปฏิบัติงานจริง อ.ที่สอนมีความรู้ มีประสบการณ์ ดีมาก
คุณ พิศพรรณ ศรีไชยยันต์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
เนื้อหาและอาจารย์ที่สอนมีความรู้ตรงกับเนื้อหาที่นำเสนอ อาหาร เครื่องดื่ม อร่อยค่ะ
คุณ ศศิธราภรณ์ ประสานจิตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
อาจารย์ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ มีความรู้ ประสบการณ์ ในวงการมานาน รู้จริง และมีเทคนิค-ศาสตร์ด้านนี้คณะผู้จัดรักษาเวลาในการอบรมดีมาก ตรงต่อเวลา
คุณ วีระชน เที่ยงเจริญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเปิดโอกาสให้สามารถนำปัญหาที่ได้พบจริงๆมาเล่าให้ที่อบรมฟังทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายและสามารถนำแนวทางนั้นๆมาปรับใช้ในการเผชิญกับปัญหาในอนาคต และความรู้ที่ได้เพิ่มเติมด้านกลยุทธ์ต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับองค์กรในการบริหาร เซลล์และลูกค้า
คุณ เนตรนภา วงค์มา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
ได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะเลยค่ะ เป็นความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็มี และผู้อบรมมีความรู้ดีค่ะ
คุณ รุจิฬา นะนุ่น ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
กลับหน้าแรก