Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนเพื่อเอามาปรับใช้กับบริษัทเราเอง อาจารย์-วิทยากร มีไอเดียใหม่ๆมาคุย เพื่อให้เรามองได้อีกมุมของการทำงานที่เคยทำอยู่
คุณ กรทักษ์ สะราคำ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
ได้ความรู้หลากหลาย ครบถ้วนทุกด้าน ที่ควรจะรู้ในการขาย อาจารย์นำประสบการณ์ตรง มาพูดให้ฟัง สามารถนำไปใช้ได้จริง
คุณ เกษญาภา สุวรรณบุตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
เทคนิคการขายของผู้บรรยายดีมาก
คุณ ชลิดา กาญจนารักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
อาจารย์ทุกท่านสอนสนุกมากมีการยกตัวอย่าง และ ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ
คุณ ณัฏฐพัชร์ อรุณทอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
ผู้บรรยายมีความรู้ประสบการณ์จริงในการนำมาถ่ายทอด
คุณ พิมพ์วลัญช์ จุลมาณพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
ได้รับความรู้จากวิทยากรซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รู้สึกว่าคุ้มค่ากับที่มาเรียน
คุณ แฟง สุวรรณบุตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
แก้ไขความรู้ที่ไม่รู้ให้เข้าใจมากขึ้น
คุณ ภูวนาถ อินทร์แก้ว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
ได้แชร์ประสบการณ์จากเพื่อนๆในห้องเรียนและได้เรียนรู้การเป็นผู้ขายจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง
คุณ ณิชชา ชาญนุวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
เนื้อหาน่าสนใจได้ความรู้หลากหลายจากอาจารย์หลายๆท่าน อาหารอร่อยมากๆค่ะ
คุณ ธนัฏฐา มนตรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ขอบคุณสำหรับแนวความคิดใหม่ๆค่ะ ประทับใจข้อคิดดีๆ จากด้านลบให้เป็นบวก
คุณ ธิดาวัลย์ ทุงจันทร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
พนักงานบริการดี ที่จอดรถสะดวก อาหารอร่อย ผู้บรรยายเก่งประสบการณ์เยอะ นำประสบการณ์ที่เจอมาช่วยเราแก้ปัญหา ได้นำความรู้การขายไปใช้จริง โดยเฉพาะเรื่องเจรจาต่อรองและ ปิดการขายประทับใจมาก ได้เนื้อหาเน้นๆเลย
คุณ นิรินธน์ สอดศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
อาจารย์เก่งมีประสบการณ์ เรียนสนุก อาหารอร่อย บริการดีเลิศค่ะ
คุณ ปณิธชฎา โปษยานนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ทุกหลักสูตรน่าสนใจ การเข้าเรียนทำให้ได้เติมเต็มส่วนที่ขาดของตนเอง นำมาปรับใช้และพัฒนาตนเองได้ดีมากค่ะ
คุณ พนิดา นิวัฒน์ประเสริฐ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ประทับใจเนื้อหาที่วิทยากรนำมาสอนเอามาใช้ได้จริงในการทำงาน
คุณ พฤทธิ์ นราธัศจรรย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ประทับใจอาจารย์ทุกท่านที่สอนให้สามารถเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างสถานการณ์งานขายจริง เพื่อให้ได้ลองแก้ปัญหา
คุณ พัชรา สียังคะบุตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ประทับใจอาจารย์นก กรศรัณย์ สุดสวงค์ ชอบเนื้อหาที่อาจารย์สอน และ แชร์ค่ะ
คุณ พาณิภัค พันธ์กวี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
วิทยากรที่มาให้ความรู้ทุกท่านมีความรู้เทคนิคการถ่ายทอดที่ดี ไม่น่าเบื่อ ดึงดูดความสนใจได้ตลอด อาหารอร่อย บริการดีเยี่ยม
คุณ ภัทรศยา อุตสา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ได้เทคนิคความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม
คุณ มินท์ฐิตา ชนารัฐพิชานนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
การบรรยายของวิทยากร สนุก ได้ความรู้ เปลี่ยนความคิด อาหารอร่อยมากค่ะ การบริการดีมาก
คุณ วลัยพร จิตจง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ประทับใจที่มีโอกาสมาพบเจอเพื่อนใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อาจารย์ทุกท่านมีสไตล์การสอนในแบบของตัวเอง แฝงความตลกและเทคนิคดีๆมากมาย ที่สำคัญคือ อาหารสะอาดและอร่อยมากๆ ประทับใจเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสหรือคอร์สอื่นๆที่สนใจจะมาลงเรียนอีก
คุณ สุภาวดี ทิวากรศศิธร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ได้รับความรู้ด้านอสังหาฯเพิ่มเติม และ เทคนิคการขายที่นำไปใช้ได้จริง อาจารย์เป็นกันเองน่ารักทุกท่าน อาหารอร่อยมาก เจ้าหน้าที่บริการดีมากค่ะ
คุณ แสงดาว จิตสว่าง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากรดี บรรยากาศในห้องอบรมดี อาหารอร่อยค่ะ
คุณ เหมือนแพร อุณหะกะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ประทับใจในการต้อนรับของทางโรงเรียนมากๆค่ะ และ ประทับใจวิทยากรทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงแม่บ้านที่คอยดูแล มาเรียนครั้งนี้ ได้ทั้งความรู้ อบอุ่น และ มิตรภาพ
คุณ อมลวรรณ สุขใส ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
วิทยากรเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าในตำรา มีตัวอย่างให้ลองแก้ไข หาคำตอบ ทำให้กระจ่างตรงประเด็น ทีมงานผู้จัดดูแลบริการรวมถึงอาหารอร่อยมาก เพื่อนร่วมอบรมเป็นกันเอง ไม่เครียด
คุณ คุณฐกฤต ชาญสง่าวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
วิทยากรให้ความรู้ เนื้อหาที่สามารถไปประยุกต์ใช้ได้จริง ได้เพื่อนใหม่แลกเปลี่ยนกัน ประทับใจมากค่ะ
คุณ คุณไพลิน พลชัยยา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้ดีมาก ได้รู้จักเพื่อนในสายของอสังหาฯเพิ่มมากขึ้นค่ะ
คุณ คุณอัจฉรีย์ นาคอิ่ม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
ได้ความรู้ เทคนิคการขาย และกลยุทธ์การขายไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน
คุณ คุณสุดาพร จันทะเสน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
ได้รับความรู้เพิ่มเติม ได้มีเพื่อนใหม่ อ.แต่ละท่านมีเทคนิคที่เป็นประโยชน์ หลากหลาย
คุณ คุณสุภาทิพย์ เชื้อสายงาม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
ได้ความรู้ในการขาย รู้จักเพื่อนๆที่เป็นเซลหลายคน
คุณ ดารา บุญญะภัควัต ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
ประทับใจการดูแลการอบรม และ ความตรงต่อเวลา
คุณ คุณเบญจวรรณ ปราบเสร็จ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
หลักสูตรจัดเนื้อหา และ ข้อมูลบรรยายได้ดีค่ะ และ ความตรงต่อเวลา
คุณ คุณชณัณพรณ์ ศิริหิรัญพงค์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
ได้เพื่อนใหม่และได้ความรู้เพิ่มเติมไปปฏิบัติได้จริง
คุณ คุณบุษยมาส นวลศร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
สอนสนุก สามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ รู้จักงานขายหลายๆที่เพิ่มขึ้น
ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
ได้ความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์เล่าให้ฟังจะได้ระวังแล้วมาแก้ไขในการเป็นนายหน้า หรือ นักขาย
คุณ สุมาลี เกตุประดิษฐ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
มีความรู้เรื่องเทคนิคในการขายมากขึ้น และ ปรับใช้ได้จริง วิทยากรให้ข้อมูลชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการขายอย่างมาก
คุณ ศิริประภา ท่าน้ำ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
เป็นหลักสูตรที่เข้าใจง่าย ทำให้รู้เทคนิคการขาย และ วิธีการเป็นSuper Sale
คุณ วิสาขา จัดแก้ว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ได้รับความรู้ Super Sale ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เข้าใจการขายการเจรจาต่อรอง
คุณ วราภรณ์ ชุณหโสภาค ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
มีความประทับใจมาก ถึงจะเดินทางมาไกล แต่มีความรู้สึกว่าคุ้มมากค่ะที่สำคัญเวลาเริ่มสัมมนาทุกอย่างเต็มไปด้วยเนื้อหาความรู้เต็มๆ
คุณ เจนจิรา บูซซี่ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้เต็มเปี่ยม ไม่มีกั๊ก ไว้โอกาสหน้าจะอบรมคอร์สต่อๆไปค่ะ
คุณ นพวรรณ เรืองเดช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ได้เกร็ดความรู้ไปปรับใช้กับทีมงานขายเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมขายโครงการให้ดีขึ้น
คุณ กาญจนา เจริญพานิชยิ่ง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ได้ลึกซึ้งเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้กับการขายและชีวิตประจำวันได้ทั้งนี้ได้สอดแทรกเรื่องขายกับเรื่องต่างๆชัดเจนทุกประเด็น เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นกลับไปลุยงาน
คุณ ฆรวรรณ ชินวรปัญญา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ได้เทคนิคเกร็ดความรู้ใหม่ๆ มาใช้ให้ดีขึ้นค่ะ
คุณ ไอริณรยา พัฒนวิรนนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ได้ความรู้ใหม่ๆและสถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบันนำไปใช้ในการขายได้อย่างดี
คุณ วิจิตรา สุภาแก้ว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ได้ความรู้ ได้เปิดโลกทัศน์
คุณ รินทร์ลภัส ธนาพันธโรจน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
เนื้อหาดีเน้นประสบการณ์จริง
คุณ ปราการ ปิ่นเจริญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
มีเคสยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนความคิด
คุณ ภัสร์นลิน วราสุทธิไพศาล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี
คุณ วาที เกียรติถาวร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ความรู้เนื้อหาแน่น
คุณ ธีรศักดิ์ เกตุหิรัญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
เจ้าหน้าที่บริการดีมาก อาจารย์ตั้งใจให้ความรู้ตั้งใจสอนมากประทับใจอาจารย์และสถาบันมากๆครับ
คุณ เลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
เนื้อหาของอาจารย์สามารถปรับเอาไปใช้กับอาชีพได้จริง
คุณ กรองกาญจน์ ชูปั้น ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
กลับหน้าแรก