Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ได้ความรู้เยอะดี
น.ส. บุญรัตน์ สุขสุกรร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 11
ได้รับความรู้ในการนำไปใช้ได้จริง เป็นความรู้ที่กว้างขึ้นและมุมมองไอเดียใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปประเมินหลายๆด้านก่อนลงทุน
น.ส. วณิชชา บุรกรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 11
ได้ความรู้ใหม่ๆ และมีความเข้าใจในธุรกิจโรงแรมมากขึ้น
น.ส. จตุพร ขวัญจันทรื ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 11
ได้รับแรงบันดาลใจ และความรู้เพิ่มขึ้นในทิศทางที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
คุณ บุญลาภ จุลพรรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 10
บรรยาย ถ่ายทอดความรู้โดยผู้มีประสบการณ์ นำไปใช้ได้จริง
คุณ อดิเทพ โพธิสัตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 10
วิทยากรให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ดีมากๆค่ะ
คุณ รติมา วงศ์อรุณนิยม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 10
ให้ความช่วยเหลือ และตอบข้อข้อซักถามอย่างดียิ่ง
คุณ อนุชา อานทิพย์สุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 10
สถานที่ และการดูแลผู้เข้าอบรมดี
คุณ บรรลือศักดิ์ อัมพรชัชวาล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 10
ประทับใจเจ้าหน้าที่, สถานที่, อาหาร
คุณ วิภารดี หงษ์ศรีสุวรรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 10
ประทับใจในองค์ความรู้เกี่ยวกับโรงแรมที่ครอบคลุม อีกทั้งทุกความรู้ที่ได้มาสามารถนำไปประยุกต์ใช้
คุณ อัชฌา มานะวรพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
พนักงานทุกท่านให้การต้อนรับ และแนะนำทุกอย่างได้ดี มีรอยยิ้ม น่ารักค่ะ
คุณ ภัชราภรณ์ สุวรรณรักษา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
หลัก และประสบการณ์การทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นในธุรกิจขนาดเล็กจนขยายใหญ่ขึ้น
คุณ พีรภัทธ์ โรจน์อกนิษฐ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ที่ทำธุรกิจด้านนี้โดยตรง และประสบความสำเร็จมาก่อน Okครับ
คุณ ภาคภูมิ ภาษิต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนดูแลดี วิทยากรให้ข้อมูลดีล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์จริง
คุณ สุขฤทัย สุขกมล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
เตรียมพื้นฐานธุรกิจโรงแรมในเนื้อหาที่ครอบคลุม
คุณ วริสรา วรวัฒน์พิบูลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
ได้รับความรู้ และการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดีมากครับ
คุณ ธีรพล นามพลกรัง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
อาจารย์ที่สอนเก่งทุกท่าน ทีมงานน่ารักเป็นกันเอง
คุณ สโรชา พุสดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
การบรรยายที่เป็นกันเอง เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นกันเอง เอาใจใส่
คุณ ยุวพา วงศ์พานิช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
วิทยากรทุกท่านให้ความสนใจ และตั้งใจสอนดีมาก
คุณ เลิศพันธุ์ แก้วพิมพ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
สถานที่สะอาด อาจารย์สามารถโต้ตอบคำถามได้อย่างดี
คุณ อัษฎาวุธ รัตนแดง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
ได้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เคยรู้มาก่อน ดีมากครับ
คุณ พร้อมพงษ์ สุวรรณเจียรมณี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
สถานที่สะอาด อาจารย์สอนเข้าใจง่าย
คุณ กมลทิพย์ รัตนแดง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
ประทับใจวิทยากร
คุณ ศิวาวุธ ปิ่นอ่อน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
ประทับใจ อ.วุฒิพงศ์ อ.จิตติพันธ์ อ.สัมพันธ์ อ.ธนินทร์
คุณ จิราภรณ์ อันสมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
ผมไม่มีความรู้เรื่องการบริหารโรงแรมมาก่อน แต่หลังจากที่มาเรียนแล้วทำให้ผมมีความมั่นใจในการจะทำธุรกิจโรงแรม "Reality Possible"
คุณ กฤชวัช พวงไธสง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้ฟังจากผู้ปฏิบัติงานจริงไม่ใช่ทฤษฎีตามตำรา และวิเคราะห์เปิดมุมมองใหม่ๆ มีแนวทางในการทำงานจริง
คุณ กิ่งชนิภา สุขอยู่ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง นอกจากเนื้อหายังมีเกร็ดความรู้ Tips ต่างๆ ปัญหาที่หน้างานจริง วิธีการแก้ปัญหา และการตลาดที่เหมาะสมกับแต่ละโรงแรม
คุณ ปภาวิน กังวาฬวัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ประทับใจตั้งแต่สถานที่จัดอบรม เจ้าหน้าที่บริการ และคณาจารย์ที่ให้ความรู้ และเป็นกันเอง มีมิตรภาพที่ดี
คุณ จินตนา นพนรากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้พบกับผู้บรรยายและอาจารย์ตัวเป็นๆสามารถซักถามได้ทุกข้อสงสัย
คุณ ชัยโรจน์ สุวินัยโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้เจออาจารย์ที่เข้าถึงได้ยาก ถ้าเจอข้างนอกอาจไม่มีโอกาสได้คุย แค่นี้ก็คุ้มแล้วครับ
คุณ กรวิชญ์ สุชฎาพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
คอร์สอบรมกระชับเข้าใจง่าย วิทยากรแบ่งปันประสบการณ์จริง
คุณ ชุติกา ครองมงคุลกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้ความรู้เพิ่มเติมมาก ได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยได้เรียนรู้
คุณ ยลธิตา อิสสระอานัติพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้รับความรู้เพิ่ม บริการประทับใจ เป็นกันเอง รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้น
คุณ สุธี แสงศิริทองไชย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
อาจารย์มีประสบการณ์ทุกๆท่านเลยค่ะ
คุณ อภิญณนางค์ สุขมาก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ความเป็นกันเอง เข้าใจง่าย
คุณ ฌาณวิชญ์ ช่อไชยทิศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ประทับใจการบริการในการประสานงานตั้งแต่จองสำรองที่นั่งจนมาถึงฟังการบรรยาย ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากมาย ถ้ามีอบรมโปรแกรมใหม่ๆก็จะเข้าอบรม และจะแนะนำทีมงาน หรือคนรู้จักให้มาเข้าร่วมเช่นกันค่ะ อาหารที่จัดก็อร่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
คุณ ภิชาภัช สุรอมรากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้ความรู้หลากหลายจากอาจารย์ทุกท่าน ซึ่งละเอียดและดีเยี่ยม
คุณ จิรวรรณ เกษมสิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
ได้รับความรู้เยอะมากค่ะ
คุณ ณัฏฐ์ทิตา ภาคินพชิรพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
ความรู้ที่ได้จากอาจารย์และวิทยากรคุ้มค่ามากๆครับ เพราะสิ่งที่ท่านทั้งหลายถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริง ที่ผ่านงานมาร่วมสิบๆปีครับ
คุณ ณัฐพลัฏฐ์ อนุรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
วิทยากรให้ความเป็นกันเอง และให้ความรู้พร้อมแนะนำดีค่ะ
คุณ โสภา นิติชาคร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
สถานที่ดี แอร์เย็น อาหารอร่อย อาจารย์ความรู้แน่น วิทยากรยิ้มแย้มแจ่มใส
พญ. อารีวรรณ รัตนเสวภาคย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
ประทับใจ ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง
คุณ กัญญามล แก้วพิศดาร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
ประทับใจกับอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ชัดเจนทุกขั้นตอนในการสัมมนาครั้งนี้ได้ตรงตามเป้าหมาย
คุณ กณิกนันต์ โฆษิตนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
วิทยากรมีคุณภาพทุกท่านครับ
คุณ กฤษฎา ทวานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
ดีมากค่ะ
คุณ กุหลาบ ดอกพิกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
วิทยากรมีความรู้ความสามารถและถ่ายทอดได้ดี
คุณ ณัฐวัติ พฤกษ์วัฒนากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
ทำให้เห็นภาพสิ่งที่ต้องรู้ และ ทำ สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม ได้ Connection ในส่วนของกลุ่มเพื่อนผู้ประกอบการ และ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านต่างๆ
คุณ บงกชมาศ ชะระไสย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
ทำให้เข้าใจธุรกิจโรงแรมมากขึ้น
คุณ ประวัติ นภาพงศ์สุริยา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
ส่งเสริมให้มีความรู้ในมุมมองต่างๆสำหรับทำโรงแรม
คุณ พิรเดช ทรัพย์มนชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลายถ่ายทอดประสบการณ์ได้อย่างดี เห็นภาพปรับใช้ได้จริงค่ะ ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมหลังจบคอร์สเรียนได้ค่ะ
คุณ ฟารีดา โยธาสมุทร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
กลับหน้าแรก