Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ผมไม่มีความรู้เรื่องการบริหารโรงแรมมาก่อน แต่หลังจากที่มาเรียนแล้วทำให้ผมมีความมั่นใจในการจะทำธุรกิจโรงแรม "Reality Possible"
คุณ กฤชวัช พวงไธสง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้ฟังจากผู้ปฏิบัติงานจริงไม่ใช่ทฤษฎีตามตำรา และวิเคราะห์เปิดมุมมองใหม่ๆ มีแนวทางในการทำงานจริง
คุณ กิ่งชนิภา สุขอยู่ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง นอกจากเนื้อหายังมีเกร็ดความรู้ Tips ต่างๆ ปัญหาที่หน้างานจริง วิธีการแก้ปัญหา และการตลาดที่เหมาะสมกับแต่ละโรงแรม
คุณ ปภาวิน กังวาฬวัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ประทับใจตั้งแต่สถานที่จัดอบรม เจ้าหน้าที่บริการ และคณาจารย์ที่ให้ความรู้ และเป็นกันเอง มีมิตรภาพที่ดี
คุณ จินตนา นพนรากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้พบกับผู้บรรยายและอาจารย์ตัวเป็นๆสามารถซักถามได้ทุกข้อสงสัย
คุณ ชัยโรจน์ สุวินัยโรจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้เจออาจารย์ที่เข้าถึงได้ยาก ถ้าเจอข้างนอกอาจไม่มีโอกาสได้คุย แค่นี้ก็คุ้มแล้วครับ
คุณ กรวิชญ์ สุชฎาพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
คอร์สอบรมกระชับเข้าใจง่าย วิทยากรแบ่งปันประสบการณ์จริง
คุณ ชุติกา ครองมงคุลกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้ความรู้เพิ่มเติมมาก ได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยได้เรียนรู้
คุณ ยลธิตา อิสสระอานัติพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้รับความรู้เพิ่ม บริการประทับใจ เป็นกันเอง รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้น
คุณ สุธี แสงศิริทองไชย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
อาจารย์มีประสบการณ์ทุกๆท่านเลยค่ะ
คุณ อภิญณนางค์ สุขมาก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ความเป็นกันเอง เข้าใจง่าย
คุณ ฌาณวิชญ์ ช่อไชยทิศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ประทับใจการบริการในการประสานงานตั้งแต่จองสำรองที่นั่งจนมาถึงฟังการบรรยาย ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากมาย ถ้ามีอบรมโปรแกรมใหม่ๆก็จะเข้าอบรม และจะแนะนำทีมงาน หรือคนรู้จักให้มาเข้าร่วมเช่นกันค่ะ อาหารที่จัดก็อร่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
คุณ ภิชาภัช สุรอมรากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้ความรู้หลากหลายจากอาจารย์ทุกท่าน ซึ่งละเอียดและดีเยี่ยม
คุณ จิรวรรณ เกษมสิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
ได้รับความรู้เยอะมากค่ะ
คุณ ณัฏฐ์ทิตา ภาคินพชิรพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
ความรู้ที่ได้จากอาจารย์และวิทยากรคุ้มค่ามากๆครับ เพราะสิ่งที่ท่านทั้งหลายถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริง ที่ผ่านงานมาร่วมสิบๆปีครับ
คุณ ณัฐพลัฏฐ์ อนุรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
วิทยากรให้ความเป็นกันเอง และให้ความรู้พร้อมแนะนำดีค่ะ
คุณ โสภา นิติชาคร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
สถานที่ดี แอร์เย็น อาหารอร่อย อาจารย์ความรู้แน่น วิทยากรยิ้มแย้มแจ่มใส
พญ. อารีวรรณ รัตนเสวภาคย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
ประทับใจ ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง
คุณ กัญญามล แก้วพิศดาร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
ประทับใจกับอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ชัดเจนทุกขั้นตอนในการสัมมนาครั้งนี้ได้ตรงตามเป้าหมาย
คุณ กณิกนันต์ โฆษิตนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
วิทยากรมีคุณภาพทุกท่านครับ
คุณ กฤษฎา ทวานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
วิทยากรมีความรู้ความสามารถและถ่ายทอดได้ดี
คุณ ณัฐวัติ พฤกษ์วัฒนากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
ทำให้เห็นภาพสิ่งที่ต้องรู้ และ ทำ สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม ได้ Connection ในส่วนของกลุ่มเพื่อนผู้ประกอบการ และ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านต่างๆ
คุณ บงกชมาศ ชะระไสย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
ทำให้เข้าใจธุรกิจโรงแรมมากขึ้น
คุณ ประวัติ นภาพงศ์สุริยา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
ส่งเสริมให้มีความรู้ในมุมมองต่างๆสำหรับทำโรงแรม
คุณ พิรเดช ทรัพย์มนชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลายถ่ายทอดประสบการณ์ได้อย่างดี เห็นภาพปรับใช้ได้จริงค่ะ ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมหลังจบคอร์สเรียนได้ค่ะ
คุณ ฟารีดา โยธาสมุทร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
ได้มุมมองใหม่ๆ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ดี ได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
คุณ ภาวิตรา สุนทรรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
อาจารย์เป็นกันเองให้คำแนะนำได้ดีค่ะ อาจารย์ที่มาบรรยายแต่ละท่านมีความรู้ดีมาก เนื้อหาแน่น
คุณ รัชนี ดุษฎีกมลกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
เจ้าหน้าที่ดูแลดี พนักงานทุกท่านตั้งใจดีทุกท่านค่ะ
คุณ ราตรี ลามอ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
ผมเห็นความพยายามของโรงเรียนในการเตรียมหลักสูตร และอาจารย์ที่มีความรู้ประสบการณ์จริง มาเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับโอกาสในการลงทุนโรงแรมขนาดเล็กบูทีคและโฮสเทลที่เป็นเส้นทางของผมเอง
คุณ วิฑูรย์ บุบผามาศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
ได้ความรู้และได้ Connection
คุณ สุนิสา ประจวบเหมาะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
เนื้อหาแน่น วิทยากรหลากหลายและมีความรู้ดีมาก ความรู้นอกห้องเรียนและ Connection ดีมาก อาหารอร่อย เบรกจัดเต็ม
คุณ คุณธีรยุทธ พุฒิธีรธรธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ได้ความรู้รอบด้านจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงผู้บรรยายเล่าประสบการณ์ไม่กั๊ก ได้Connection เพิ่ม กับเพื่อนๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน
คุณ คุณจรวยพร จารุกีรติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ได้ความรู้ตรงตามที่ต้องการได้รู้จักเพื่อนใหม่ในแวดวงเดียวกัน
คุณ คุณอมรเทพ มีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
มีแต่วิทยากรเก่งและมากประสบการณ์มาบรรยายให้ฟัง สนุกและไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด
คุณ คุณปัญญุษา ตั้งไชยวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
เนื้อหาตรงตามต้องการวิทยากรมีความรู้และอธิบายชัดเจนครับ
คุณ คุณภากร ตั้งนุกูลกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ได้ฟังการบรรยายของอาจารย์เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยงเหมือนได้เปิดโลก ปลุกไฟ
คุณ คุณเฉิดฉาย เตชเพ็ญพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ประทับใจวิทยากรทุกท่าน เจ้าหน้าที่ การบริการของแม่บ้านและบรรยากาศที่เป็นกันเอง
คุณ คุณอภิวรรณ เพชรไชยา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ชอบที่วิทยากรให้เนื้อหาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี
คุณ คุณธัญลักษณ์ วิชย์โกวิทเทน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
อาจารย์ทุกท่านให้ข้อมูลดี ชอบการนำเสนอ ผศ.ดร.เขียนศักดิ์ สนุกและเปิดมุมมองใหม่
คุณ คุณณราญาธร มาละวรรณา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
อาจารย์ทุกท่านยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้น
คุณ คุณศิระ ตั้งนุกูลกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ดีมากค่ะ สนุกได้ความรู้เป็นกันเอง
คุณ คุณหฤทศัย แก้วรัตนอัมพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ประทับใจอาจารย์เขียนศักดิ์มาก
คุณ คุณวรวุฒิ กิตติอุดม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
หลักสูตรดีมาก
คุณ คุณศุภเชษฐ อนันทนุพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ประทับใจหัวข้อบรรยายรวมถึงความรู้ที่ได้จากวิทยากรทุกท่าน ทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น รวมถึงเรื่องที่ไม่รู้และเข้าใจผิดได้รับการเติมเต็ม ประทับใจ จากที่ตั้งใจและคิดเองว่าไม่น่าจะได้ผลอะไรมาก สุดท้ายได้รับความรู้เต็มที่ ขอบคุณโรงเรียนที่จัดหลักสูตร และ วิทยากรดีๆและมีคุณภาพมาให้ความรู้
คุณ ธัญญารัตน์ เมธาสุริยพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
จัดรวมเนื้อหาลงในหนังสือชัดเจนดี อาจารย์ทุกท่านสอน+เนื้อหา อย่างมีประสิทธิภาพมาก การดูแลความเรียบร้อย ระเบียบ คุมเวลา ได้ดีมาก
คุณ ณัฐพงษ์ รัตนารังสรรค์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
แหล่งเรียนอสังหาฯแบบครบวงจร ได้ความรู้มากค่ะ ดร.เขียนศักดิ์ เยี่ยมมากค่ะ
คุณ มณฑนา เจนธรรมนุกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
Lots of off-the-record to learn about
Mr. Supachai Apichartpanichakul ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
ชอบ Part กฎหมายโรงแรม
คุณ ปาลิน ดำรงชิตานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
ได้ความรู้เพิ่มเติมดีค่ะ
คุณ ลัดดา โรจนรุ่งทวี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
Exceptional Knowledge on how to operate hotel & hostel business for dummies.
ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
กลับหน้าแรก