Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

อาจารย์สอนจากประสบการณ์จริงๆ
คุณ สาธิต สุจิตตาภิบาล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ประทับใจ ดร.พีระ
คุณ คุณกฤษณะ บุญจิตล้ำ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ได้ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มทำอสังหาริมทรัพย์ อาจารย์ให้ความรู้และคำแนะนำดีมาก
คุณ ทรงเดช เทียมพันธุ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ได้รับความรู้ใหม่ๆจากการบรรยาย เกร็ดความรู้เยอะมาก นำไปใช้ได้จริง
คุณ ศิริพร ศรประสิทธิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ได้รับความรู้เพิ่มเติม สร้างความมั่นใจครับผม
คุณ สถาพร ศรีโยหะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ประทับใจการจัดอบรมที่เป็นมืออาชีพ รวมถึงวิทยากรที่มาให้ความรู้ ล้วนเป็นวิทยากรที่ผ่านประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาอย่างแท้จริง สามารถนำตัวอย่าง Case Study ที่หลากหลายมาอธิบาย เพื่อให้เราได้เห็นภาพ และ เข้าใจหลักการคิดอย่างชิดเจนซึ่งถือว่าเป็น 2 วันที่คุ้มค่ามากครับ
คุณ ชุติวัต วิวัฒน์สุรกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
เนื้อหาลำดับขั้นตอนดี
คุณ ดนัยศักดิ์ หงส์พันธุ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้ดีมากครับ และ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ครับ
คุณ ทรงวิทย์ แก้วพรรณา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
วิทยากรดีบอกเล่าประสบการณ์จริง สถานที่ดี อาหารอร่อย
คุณ นภภดล ชัยมงคลตระกูล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
วิทยากรเป็นของจริง
คุณ นราทัย วิเชียรกัลยารัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
วิทยากรมีความรู้ความสามารถ บรรยากาศห้องเรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้
คุณ ปีติการ พัฒนวิทย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้ความรู้เชิงกว้างและเชิงลึกจากวิทยากรทุกท่าน
คุณ พิมพ์พิชชา งามจิตสุขศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้รู้ขั้นตอนการเลือกซื้อที่ดิน การดูศักยภาพ ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ได้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายที่ดินเพิ่มเติม ประทับใจที่ได้เรียนรู้และฟังประสบการณ์จากวิทยากรทุกท่าน ซึ่งทุกเรื่อง ล้วนให้แนวคิด ข้อควรระวังที่ไปปรับใช้ได้
คุณ ภัทรลภา วจีไกรลาศ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
มีความสนใจด้านการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การที่ได้อบรมครั้งนี้ ทำให้รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ การเลือกดูที่ดิน ทำให้เราได้รับความรู้ และสามารถเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง และ รวดเร็ว การบรรยายสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และ สามารถนำไปประยุกต์ หรือต่อยอดกับอาชีพในอนาคต
คุณ วิศรุต สืบประสิทธิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ประทับใจอาจารย์ที่ให้ความรู้จากประสบการณ์จริงครับ โดย เฉพาะ อ.อิสระ และ ดร.พีระ
คุณ ศิวดล จันทร์มณีวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ความรู้ดีเป็นกันเองดีครับ
คุณ ศิวพล ตรังค์เกษตรสิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ประทับใจทุกๆด้านนะครับ ขอบคุณที่จัดอบรมนะครับ
คุณ สมชาย วงศ์ชื่นสุนทร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ถือเป็นโรงเรียนพิเศษเฉพาะด้านให้ผู้เรียนได้มีความรู้ด้านอสังหาฯ โดยเฉพาะ เป็นแหล่งรวมวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงเฉพาะด้านนั้นๆ มารวมตัวกัน
คุณ หทัยรัตน์ รัตนศิริวิไล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
โดยส่วนตัวทำบริษัทเกี่ยวกับ Interior Design และ รับเหมาตกแต่งภายใน เลยสนใจมาเรียน เนื้อหามีความครอบคลุม ขั้นตอนต่างๆ ข้อกฎหมาย ประทับใจที่วิทยากรนำเสนอ Case ตัวอย่าง ทำให้ได้เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง
คุณ เอกสิทธิ์ จันทร์คง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้ความรู้จากประสบการณ์จริง และ วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดี
คุณ ธนเทพ คติยรังสรรค์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ได้ความรู้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นโดยสอนจากวิทยากรที่มีประสบการณ์มาก่อน
คุณ นิธิวัฒน์ นรคิม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
อาจารย์ทุกท่านมีความรู้และความสามารถในเรื่องที่บรรยาย เนื้อหาละเอียดมาก
คุณ นนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
วิทยากรทุกท่านบรรยาย และ อบรมอย่างดีด้วยความรู้และประสบการณ์
คุณ นริศ ตั้งเที่ยงธรรม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
เนื้อหาดี พนักงานและอาจารย์ดูแลดีมากๆครับ
คุณ ฉัตรชัย มะสุนสืบ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ความรู้และประสบการณ์ของผู้บรรยาย ทำให้เห็นภาพโดยรวมของการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คุณ สกุลตา เกิดสุข ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ได้รับความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นและเจ้าหน้าที่เป็นกันเองดีครับ
คุณ ดำรงค์ศักดิ์ เชื้อสมุทร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาอสังหาตั้งแต่ต้น-จนจบ และ ได้เรียนรู้ข้อควรระวังในการเลือกดูที่หลายๆอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อน
คุณ พีระพงศ์ ทองเปล่งศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ได้ความรู้ที่มีประโยชน์มาก บรรยากาศการเรียนในห้องเรียนดีมาก
คุณ ปรันตวัฒน์ อิชรปัณฑาวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ประทับใจความตั้งใจมอบความรู้จากท่านวิทยากรและอาหารกลางวันของสถาบัน
คุณ พงศ์ศักดิ์ อิสริยะรังสรรค์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
อาหารอร่อย ผู้อบรมมีความรู้ประสบการณ์สูง ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้อย่างดี
คุณ พฤฒิโชติ โรจนาธิโมกข์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
มีอาจารย์มีความรู้หลากหลายประสบการณ์สูง
คุณ ขวัญชัย บุตรศิริ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
อาจารย์และความรู้ที่มอบให้ ทุกๆวันมีประโยชน์อย่างยิ่งครับ
คุณ ลิปิกร จรียภาส ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
อ.อิสระ บุญยังข้อมูลบรรยายตรงประเด็นนำไปปรับใช้ได้
คุณ สุเทพ คำธรรมศาสตร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ได้รับสาระและความรู้มากมาย
ร้อยตำรวจโท ภาสกร พลเตชะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี
คุณ อัครรัสมิ์ สุริยะโสภณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
อาจารย์มีประสบการณ์
คุณ จิตรวลีย์ กำธรพาณิชย์พงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ได้ความรู้เยอะมาก
Mr. Jun Long Chen ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ประทับใจในการสอนและการต้อนรับเป็นอย่างดีถึงจะเป็นคนมาจากที่อื่นชอบหลายเด้อ
คุณ ทิพพะสอน คำสะหวัด ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความสามารถระดับแนวหน้า เนื้อหาเป็นประโยชน์มาก
คุณ ณัฏฐ์ฌา นาวิศิษฎ์กุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
หลักสูตรให้ความรู้เพิ่มขึ้นในการเลือกที่ดิน เข้าใจศักยภาพของที่ดิน
คุณ มาโนช วงศ์ธนกุญชร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
วิทยากรมีความรู้ ประสบการณ์จริงในการปฏิบัติ
คุณ รัฐวุฒิ ประทุมราช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
อาจารย์ทุกท่านมีข้อมูลแน่นมากและตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้เต็มที่
คุณ โชดิวัต เอี่ยมทิม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
ความรู้จัดเต็ม บริการดีเลิศ วิทยากรมีประสบการณ์จริง ได้ความรู้และประโยชน์มาก
คุณ ทศวร หวังวัชรกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
เป็นหลักสูตรที่ผู้ที่คิดจะเริ่มเกี่ยวกับอสังหาฯควรจะเรียน เพราะทำให้มองเห็นภาพว่าควรจะทำอะไรก่อนหลัง หรือทำให้ทราบว่าควรจะศึกษาเรื่องใดเพิ่มเติมในการทำธุรกิจ
คุณ สลักจิต นาวิศิษฎ์กุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
เป็นหลักสูตรที่ผู้ที่คิดจะเริ่มเกี่ยวกับอสังหาฯควรจะเรียน เพราะทำให้มองเห็นภาพว่าควรจะทำอะไรก่อนหลัง หรือทำให้ทราบว่าควรจะศึกษาเรื่องใดเพิ่มเติมในการทำธุรกิจ
คุณ สลักจิต นาวิศิษฎ์กุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
ได้ความรู้มากครับ
คุณ นคร กองทรัพย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอสังหาฯได้ครับ
คุณ พีรวัส ภัทรอมรกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
อาจารย์มีประสบการณ์มาก สอนจากประสบการณ์จริง เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาและผู้อยากเริ่มต้น
คุณ สามารถ สกลวิภาส ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
มีประโยชน์มากครับ ได้ความรู้มาก จะนำความรู้ไปประกอบธุรกิจตัวเองให้ดี
คุณ สิทธิศักดิ์ รัตนวิเชียร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
คุณค่าของความรู้ที่ได้คือประสบการณ์ผู้บรรยาย
คุณ สุริยา สิริธัญรัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
กลับหน้าแรก