Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

จากการมาอบรมครั้งนี้อย่างแรกประทับใจในเรื่องการดูแลจากคนของโรงเรียน เป็นกันเอง ดูแลดีมาก เรื่องที่สอง สถานที่และห้องประชุม ดูสบายตาไม่อึดอัด เหมาะสมกับการอบรม และมีการจัดการเวลาได้ดีมาก และสุดท้ายความรู้ที่ได้จากวิทยากรทุกท่านมีประโยชน์อย่างมากต่อการนำไปใช้ต่อ มีการอธิบายให้เข้าใจง่าย และสอน Trick ในการจำ และมีประสบการณ์โดยตรงในเรื่องที่นำมาสอนค่ะ
คุณ จิราภัทร์ ยาวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงของนักพัฒนามืออาชีพ ได้ความรู้ในจุดที่ถ้าเราอ่านเองอาจจะมองข้ามไป
คุณ ไข่มุก ยุกตะนันทน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
คอร์สนี้เหมาะมากสำหรับคนที่อยากสร้าง framework ในการ develop อสังหาฯ ทำให้ตีกรอบความคิด คิดเป็นระบบได้อย่างดี
คุณ ฐิติยา สนธิแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากวิทยากรทุกท่าน และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างดียิ่ง
ดร. เกษม ศุภสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
วิทยากรทุกท่านแชร์ประสบการณ์เต็มร้อย สรุปหัวข้อสำคัญให้ ทำให้เข้าใจธุรกิจนี้โดยภาพรวมได้ดีค่ะ
คุณ ทิพมาศ บวรโกศล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ประทับใจในการอบรมหลักสูตร"นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"ในครั้งนี้ค่ะ ได้รับความรู้ และประสบการโดยตรงจากอาจารย์ที่อยู่ในวงการอสังหาฯซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับงานของเราได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
คุณ สุภารัตน์ กีรติเจิดนิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ได้รับความรู้เพิ่มเติม สถานที่ดี เจ้าหน้าที่ดูแลดี
คุณ อัญพัชร์ ศิระวิเชษฐ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
เนื้อหาดี ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ เรื่องอาหารประทับใจครับ
คุณ นิธิศ สุดเกษม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ไลค์เลยครับ
คุณ กมลวัฒน์ จันธนะตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
อาจารย์สอนจากประสบการณ์จริงๆ
คุณ สาธิต สุจิตตาภิบาล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
ประทับใจ ดร.พีระ
คุณ คุณกฤษณะ บุญจิตล้ำ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
ได้ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มทำอสังหาริมทรัพย์ อาจารย์ให้ความรู้และคำแนะนำดีมาก
คุณ ทรงเดช เทียมพันธุ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
ได้รับความรู้ใหม่ๆจากการบรรยาย เกร็ดความรู้เยอะมาก นำไปใช้ได้จริง
คุณ ศิริพร ศรประสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
ได้รับความรู้เพิ่มเติม สร้างความมั่นใจครับผม
คุณ สถาพร ศรีโยหะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
ประทับใจการจัดอบรมที่เป็นมืออาชีพ รวมถึงวิทยากรที่มาให้ความรู้ ล้วนเป็นวิทยากรที่ผ่านประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาอย่างแท้จริง สามารถนำตัวอย่าง Case Study ที่หลากหลายมาอธิบาย เพื่อให้เราได้เห็นภาพ และ เข้าใจหลักการคิดอย่างชิดเจนซึ่งถือว่าเป็น 2 วันที่คุ้มค่ามากครับ
คุณ ชุติวัต วิวัฒน์สุรกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
เนื้อหาลำดับขั้นตอนดี
คุณ ดนัยศักดิ์ หงส์พันธุ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้ดีมากครับ และ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ครับ
คุณ ทรงวิทย์ แก้วพรรณา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
วิทยากรดีบอกเล่าประสบการณ์จริง สถานที่ดี อาหารอร่อย
คุณ นภภดล ชัยมงคลตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
วิทยากรเป็นของจริง
คุณ นราทัย วิเชียรกัลยารัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
วิทยากรมีความรู้ความสามารถ บรรยากาศห้องเรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้
คุณ ปีติการ พัฒนวิทย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
ได้ความรู้เชิงกว้างและเชิงลึกจากวิทยากรทุกท่าน
คุณ พิมพ์พิชชา งามจิตสุขศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
ได้รู้ขั้นตอนการเลือกซื้อที่ดิน การดูศักยภาพ ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ได้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายที่ดินเพิ่มเติม ประทับใจที่ได้เรียนรู้และฟังประสบการณ์จากวิทยากรทุกท่าน ซึ่งทุกเรื่อง ล้วนให้แนวคิด ข้อควรระวังที่ไปปรับใช้ได้
คุณ ภัทรลภา วจีไกรลาศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
มีความสนใจด้านการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การที่ได้อบรมครั้งนี้ ทำให้รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ การเลือกดูที่ดิน ทำให้เราได้รับความรู้ และสามารถเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง และ รวดเร็ว การบรรยายสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และ สามารถนำไปประยุกต์ หรือต่อยอดกับอาชีพในอนาคต
คุณ วิศรุต สืบประสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
ประทับใจอาจารย์ที่ให้ความรู้จากประสบการณ์จริงครับ โดย เฉพาะ อ.อิสระ และ ดร.พีระ
คุณ ศิวดล จันทร์มณีวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
ความรู้ดีเป็นกันเองดีครับ
คุณ ศิวพล ตรังค์เกษตรสิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
ประทับใจทุกๆด้านนะครับ ขอบคุณที่จัดอบรมนะครับ
คุณ สมชาย วงศ์ชื่นสุนทร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
ถือเป็นโรงเรียนพิเศษเฉพาะด้านให้ผู้เรียนได้มีความรู้ด้านอสังหาฯ โดยเฉพาะ เป็นแหล่งรวมวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงเฉพาะด้านนั้นๆ มารวมตัวกัน
คุณ หทัยรัตน์ รัตนศิริวิไล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
โดยส่วนตัวทำบริษัทเกี่ยวกับ Interior Design และ รับเหมาตกแต่งภายใน เลยสนใจมาเรียน เนื้อหามีความครอบคลุม ขั้นตอนต่างๆ ข้อกฎหมาย ประทับใจที่วิทยากรนำเสนอ Case ตัวอย่าง ทำให้ได้เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง
คุณ เอกสิทธิ์ จันทร์คง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
ได้ความรู้จากประสบการณ์จริง และ วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดี
คุณ ธนเทพ คติยรังสรรค์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
ได้ความรู้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นโดยสอนจากวิทยากรที่มีประสบการณ์มาก่อน
คุณ นิธิวัฒน์ นรคิม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
อาจารย์ทุกท่านมีความรู้และความสามารถในเรื่องที่บรรยาย เนื้อหาละเอียดมาก
คุณ นนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
วิทยากรทุกท่านบรรยาย และ อบรมอย่างดีด้วยความรู้และประสบการณ์
คุณ นริศ ตั้งเที่ยงธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
เนื้อหาดี พนักงานและอาจารย์ดูแลดีมากๆครับ
คุณ ฉัตรชัย มะสุนสืบ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
ความรู้และประสบการณ์ของผู้บรรยาย ทำให้เห็นภาพโดยรวมของการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คุณ สกุลตา เกิดสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
ได้รับความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นและเจ้าหน้าที่เป็นกันเองดีครับ
คุณ ดำรงค์ศักดิ์ เชื้อสมุทร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
ได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาอสังหาตั้งแต่ต้น-จนจบ และ ได้เรียนรู้ข้อควรระวังในการเลือกดูที่หลายๆอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อน
คุณ พีระพงศ์ ทองเปล่งศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ได้ความรู้ที่มีประโยชน์มาก บรรยากาศการเรียนในห้องเรียนดีมาก
คุณ ปรันตวัฒน์ อิชรปัณฑาวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ประทับใจความตั้งใจมอบความรู้จากท่านวิทยากรและอาหารกลางวันของสถาบัน
คุณ พงศ์ศักดิ์ อิสริยะรังสรรค์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
อาหารอร่อย ผู้อบรมมีความรู้ประสบการณ์สูง ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้อย่างดี
คุณ พฤฒิโชติ โรจนาธิโมกข์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
มีอาจารย์มีความรู้หลากหลายประสบการณ์สูง
คุณ ขวัญชัย บุตรศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
อาจารย์และความรู้ที่มอบให้ ทุกๆวันมีประโยชน์อย่างยิ่งครับ
คุณ ลิปิกร จรียภาส ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
อ.อิสระ บุญยังข้อมูลบรรยายตรงประเด็นนำไปปรับใช้ได้
คุณ สุเทพ คำธรรมศาสตร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ได้รับสาระและความรู้มากมาย
ร้อยตำรวจโท ภาสกร พลเตชะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี
คุณ อัครรัสมิ์ สุริยะโสภณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
อาจารย์มีประสบการณ์
คุณ จิตรวลีย์ กำธรพาณิชย์พงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ได้ความรู้เยอะมาก
Mr. Jun Long Chen ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ประทับใจในการสอนและการต้อนรับเป็นอย่างดีถึงจะเป็นคนมาจากที่อื่นชอบหลายเด้อ
คุณ ทิพพะสอน คำสะหวัด ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความสามารถระดับแนวหน้า เนื้อหาเป็นประโยชน์มาก
คุณ ณัฏฐ์ฌา นาวิศิษฎ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 19
หลักสูตรให้ความรู้เพิ่มขึ้นในการเลือกที่ดิน เข้าใจศักยภาพของที่ดิน
คุณ มาโนช วงศ์ธนกุญชร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 19
วิทยากรมีความรู้ ประสบการณ์จริงในการปฏิบัติ
คุณ รัฐวุฒิ ประทุมราช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 19
กลับหน้าแรก