Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

connection ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม - เพิ่มความมั่นใจในการกลับไปทำงาน
คุณ ศิริวิไล อิงศิโรรัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
อาจารย์มีประสบการณ์และให้ความรู้ครอบคลุมดีค่ะ
คุณ ณภิรา โชคธนาสมบัติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 9
ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น และ ได้แนวคิดใหม่ๆ ไปปปรับใช้ในองค์กร
คุณ ณัฐวุฒิ วิสุทธิแพทย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 9
เนื้อหา Online Marketing ดีมาก เนื้อหา Customer Journey ดีมาก เนื้อหา CRM ดีมาก
คุณ ทิวัตถ์ แจ่มสว่าง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 9
อาจารย์สอนจากประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา นำไปใช้ได้จริง ไม่เคยได้รับฟังมาก่อน
คุณ นาวี ถิ่นสาคู ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 9
เคยอบรมหลักสูตรการขายของทางโรงเรียนไปประทับใจมาก ข้อมูลใหม่ ใช้งานได้จริง พอมีเปิดการตลาดจึงอยากเข้าร่วม ปกติม่เคยมีความรู้ด้านการตลาดมากนัก พอมาเรียนที่นี่มีความเข้าใจ เห็นภาพการตลาด สามารถนำไปใช้กับแผนการตลาดของโครงการได้จริง ผู้บรรยายที่มาก็เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาอย่างมาก
คุณ นิรินธน์ สอดศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 9
หลักสูตรให้ความรู้ดีมาก วิทยากรมีความชำนาญสูง
คุณ นิวัติ บุนนาค ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 9
ผู้บรรยายแต่ละท่านบรรยายและยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนดีค่ะ
คุณ ปาริชาติ โคตรวงษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 9
ประทับใจข้อมูล และ สถิติ
คุณ สุโชค พิมลกิตติกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 9
ประทับใจ แนวความคิดการกำหนดจุดยืนและภาพลักษณ์องค์กร อาหาร และ ของว่างอร่อย
คุณ ชนุรัก แซ่ย่าง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 9
วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์ ข้อแนะนำ Tips ในการทำ Marketing ในด้านอสังหาฯ
คุณ สาธิตา ประสานเกียรติราช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 9
วิทยากรให้ผู้อบรมมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ แชร์ประสบการณ์ เป็นกันเอง ความรู้ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจตัวเอง
คุณ รัชชุดา วงศกาพรม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 8
เนื้อหา ครอบคลุมในการวางแผน จัดการ Marketing สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาในเชิงธุรกิจต่อไปได้
คุณ รินทร์ลภัส วงศืสุขเดชา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 8
ได้ความรู้นำมาประยุกต์ได้มากขึ้น ดีขึ้น วิทยากรให้ความรู้ดีมาก เป็นความรู้ที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้ รวมถึงเพื่อนร่วมคลาสเรียนน่ารักมากครับ
คุณ ธรรมรัตน์ ศุภดิษฐ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 8
หลักสูตรตรงตามความต้องการ วิทยากรมีความรู้ความสามารถ
คุณ วิชัย จากลสิริ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 8
ประทับใจความรู้จากอาจารย์ทุกท่านและประสบการณ์ที่นำมาแชร์
คุณ จาริภรณ์ ก่อเกียรติขจร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 8
ชอบการอบรมวันที่2 เพราะได้ความรู้อัดแน่น คุณภาพ อาจารย์สอนสนุก ข้อมูลมีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริง
คุณ วันวิสาข์ เทศสวัสดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 8
ประทับใจหลักสูตรที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง และ วิทยากรทุกท่านล้วนมีประสบการณ์และมีความสามารถมาก
คุณ อรรัมภา ชูสกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 8
มีวิทยากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญจริง ซึ่งสอนกลยุทธ์และกระบวนการตรงตามความคาดหวังของผู้เรียน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในที่ทำงาน
คุณ พลวัฒน์ หอมหวาน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 8
เนื้อหาที่อบรมสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง อาหารอร่อยมาก
คุณ ณิชชา ปานประเสริฐกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 8
พนักงานน่ารักมากค่ะ วิทยากรให้ความรู้ดีมาก
คุณ ชญาดา กิจวัฒนาถาวร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 8
ประทับใจมากค่ะ กรุณาส่งCourse ให้ด้วยทุกCourse
คุณ วีร์สุดา จิตตสันติวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 8
โรงเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อบรม สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ โดยมีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ ที่นำประสบการณ์จริงมาบรรยาย
คุณ กลิ่นสุคนธ์ ลือพงศ์ไพรจิตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 7
คอร์สนี้เรียนแล้วได้ประโยชน์มากเลยครับ ทั้งOnline และ Offline Marketing โดยเฉพาะOnine สอนให้เราสามารถเริ่มกลับไปทำเองได้เลย ดีมากๆ ถ้ามีคนสนใจก็จะแนะนำต่อครับ
คุณ ธนกร นิลรัตนประเสริฐ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 7
การบรรยายเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทางมีโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย และ มีคำตอบให้ความรู้ชัดเจนทุกเรื่องค่ะ
คุณ พรรณิภา ธัญทวีวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 7
ได้ข้อมูลการตลาดเพิ่มมากขึ้น อาจารย์ผู้บรรยายน่ารักทุกท่าน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีความใส่ใจมาก
คุณ พิมปภัสทร์ เปล่งปลั่ง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 7
อาจารย์มีน้ำเสียง วาจา ท่าทาง สีหน้าประกอบด้วย เป็นสิ่งที่ดีมากที่ยืนเล่าประสบการณ์ตัวเอง เปรียบเทียบให้ดู
คุณ มานิดา ลีวัฒนากุลชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 7
ได้รับข้อมูลจากการอบรมวิทยากรมีความชำนาญ
คุณ รัชดา งามบุญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 7
คำบอกเล่าในเรื่องของประสบการณ์วิทยากร ที่นำมาปรับใช้ และ เป็นข้อมูลให้พึงระวังหรือเห็นโอกาสมากขึ้น
คุณ วิภาดา พยุงพงษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 7
เป็นหลักสูตรที่ดีมากได้รับความรู้เรื่องการตลาดที่จะสามารถนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ อีกทั้งวิทยากรมีความรู้ความสามารถที่มาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ดีๆ
คุณ ศรัณย์ธร ศรีสุนทร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 7
วิทยากรแชร์ประสบการณ์ได้ดี
คุณ อัครเดช อิทธิภาภร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 7
ได้รับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาการตลาดของธุรกิจได้ดี
คุณ ฐิติรัตน์ วิภวานี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 6
ประทับใจเจ้าหน้าที่ อาหารอร่อยบริการประทับใจ ประทับใจอาจารย์ทุกท่าน
คุณ จิตะนันท์ คิมปกรณ์กิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 6
ได้รับความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้
คุณ จิรันธนิน แหยมประเสริฐ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 6
การตรงต่อเวลาในการเริ่มและจบการบรรยาย
คุณ อดิศร จุมพล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 6
วิทยากรทุกท่านเป็นกันเอง ให้ความรู้ พร้อมเทคนิคดีๆ ทีมงานทุกท่านบริการดี ได้ความรู้และข้อคิดเพิ่มขึ้นเยอะ
คุณ จรัญ พรมแสน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 6
ได้ความรู้รวมถึง Case Study ที่สามารถปรับใช้ได้
คุณ ฐิติรัตน์ วัฒนชัยเจริญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 6
เนื้อหาครอบคลุม ด้านการตลาด วิทยากรมีความรู้ ถ่ายทอดดี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนในสายงานอสังหาฯ
คุณ ฐิติมา ตั้งเกียรติตระกูล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 6
มีความประทับใจมากกับ รร.ธุรกิจอสังหาฯ เพราะเป้นแหล่งรวมความรู้และเลือกนำไปปฏิบัติและได้สัมผัสถึงขั้นตอนการเจอปัญหา การวางแผน จากผู้มีประสบการณ์จริง
คุณ ลักษมาวัณย์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 5
เนื้อหาทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เจ้าหน้าที่น่ารัก
คุณ ปัณณภัสร์ เลิศชัยธนานนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 5
มีความประทับใจมากกับ รร.ธุรกิจอสังหาฯ เพราะเป็นแหล่งรวมความรู้และเลือกนำไปปฏิบัติ และได้สัมผัสถึงขั้นตอนการเจอปัญหา การวางแผน จากผู้มีประสบการณ์จริง
คุณ ลักษมาวัณย์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 5
วิทยากรทุกท่าน เป็นผุ้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ผ่านสนามรบมาอย่างโชกโชน
คุณ ณปภัช เทศะแพทย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 4
ความตรงต่อเวลาในการอบรม การบริการเครื่องดื่มตลอดระยะเวลาอบรม มีความเป็นกันเอง
คุณ จิรวดี องอาจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 4
ในหลักสูตรมีการยกตัวอย่างมาให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและคิดตาม
คุณ กวิตา ถนอมสุข ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 4
จัดลำดับเนื้อหาการอบรมได้ดี ดูแลผู้อบรมได้ดี ขอบคุณค่ะ
คุณ สรวงสุดา พลชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 4
มีความรู้เกี่ยวกับการตลาดอสังหาฯมากขึ้น วิทยากรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นดี
คุณ ศยามล เผ่าพันธุ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 4
ได้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดได้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนอัธยาศัยดีกันทุกคน มีอาหาร และน้ำ บริการตลอด
คุณ ธัญญาภัค พิมพิลา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 4
วิทยากรหลากหลายประสบการณ์ตรง
คุณ ดุสิต จักรศิลป์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 4
ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการตลาด ทั้งข้อมูลข่าวสาร ทฤษฎี
คุณ ณัฎฐา ปราณีจิตต์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 4
ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่ให้แนวคิดการในการการไปต่อยอดและช่วยตอบข้อสงสัยได้ดีทุกๆสท่าน รวมถึงทีมงานทุกท่านที่ดูแลตั้งแต่เริ่มอบรมวันแรกถึงวันสุดท้าย
คุณ สุพรรณี รักมณี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 3
กลับหน้าแรก