Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

เนื้อหาดีมาก มีการเรียบเรียงเป็นลำดับได้ดีมาก ทำให้เข้าใจได้เป็นระบบ พูดได้ง่าย เห็นภาพการทำงานได้
คุณ ธารางกูร ทิพย์ลือพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 17
ฟังไม่ง่วงเลย เนื้อหาเข้มข้นมากค่ะ
คุณ จิรัชยา ศรีรุ่งเรือง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 17
อาจารย์ทุกคนประสบการณ์สูง มี Case Study หลากหลายมานำเสนอ ได้ความรู้และเทคนิคการทำงานเยอะมาก สามารถนำไปต่อยอดการทำงานของตัวเองได้ดีมากค่ะ
คุณ ธิดารัตน์ บัวเคล้า ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 16
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ดีมากค่ะ ทุกคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อ และยังแนะนำเทคนิคต่างๆ เพื่อที่เราสามารถนำไปต่อยอดการทำงานของเราได้ รวมไปถึงการบริการของเจ้าหน้าที่และการจัดงานดีมากค่ะ
คุณ นันทวรรณ ป้องกันชนะภัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 16
บุคลากรน่ารักทุกคน และเป็นหัวข้อการอบรมที่มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน *ปล.อาหารอร่อยมากนะคะ
คุณ ธัญญ์นภัส เตชะพิริยวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 15
อาจารย์/วิทยากรทุกท่านสอนสนุก ไม่น่าเบื่อ ให้ความรู้ และ case study ที่น่าสนใจ คุ้มค่ามากๆครับ
คุณ ภรต ศุภธรรมกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
Thanks you สนุก เข้าใจง่าย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่น่ารักทุกคนเลยค่ะ
คุณ นิติกาญจน์ พรศิริกาญจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
ได้หัวข้อที่น่าสนใจมากมายทั้งด้านออนไลน์ และออฟไลน์
คุณ ธนากร ศุภางค์รำไพ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
ประทับใจในทุกๆหัวข้อที่อาจารย์สอน เพราะทุกอย่างได้เรียบเรียงลำดับขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการสร้างแบรนด์ การขายอสังหาฯ ต้องเข้าใจทำเล สถานที่ ราคา และองค์ประกอบรวมทั้งหมด รวมถึงกลุ่มลูกค้าของเราและการสื่อสาร สื่อออฟไลน์ ออนไลน์ ทั้งหมด ต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด มีการวางแผนและวัดผล เพื่อได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตรงต่อความต้องการของลูกค้า
คุณ จันทรา นิยมเหมาะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
รู้สึกประทับใจที่ได้มาลงคอร์สนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะ เนื้อหาที่ได้จากการอมรมคอร์สนี้ ล้วนดูกลั่นกรองออกมาจากผู้มีประสบการณ์จริง และสร้างผลลัพธ์จากโลก Online มาแล้วทั้งสิ้น คอร์สนี้ทำให้ได้รู้ถึงกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ Online จนถึง On Ground เป็น Journey ที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรสร้างมโนภาพเกี่ยวกับ"การมา"ของลูกค้าทั้งสิ้น เป็นคอร์สที่คุ้มค่ามากๆครับ
คุณ ธนดล วีระวัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้ และสอนอย่างชัดเจน เห็นภาพเข้าใจง่าย พนักงานทุกท่านยิ้มแย้มเป็นกันเอง อบอุ่น ใส่ใจและให้เกียรติมากจนตกใจ(ปกติไม่ค่อยเจอและรู้สึกอบอุ่นเช่นนี้ เมื่ออบรมหรือเรียนรู้จากที่ใด) สถานที่สะอาด ปลอดโปร่ง อาหารอร่อยมาก ห้องเรียนน่าเรียน และไม่แออัด 100/10
คุณ สุนิสา ศิริกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
วิทยากรให้ความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติในงานที่ทำได้ดี เนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนได้ความรู้เป็นอย่างมาก อีกทั้งให้ทุกคนในคลาสได้มีส่วนร่วมทำให้เกิดความสนุก และน่าสนใจ
คุณ ปนัดดา คำหอม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
ประทับใจ และขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก ขอบคุณ TREBS ที่จัดการอบรมที่มีคุณภาพแบบนี้ครับ
คุณ จิรภัค วีระพัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
ได้สาระความรู้ตรงตามจุดประสงค์ สถานที่เรียนเหมาะสมดีค่ะ ชื่นชอบ อ.ธงชัย และอ.ธวัชชัย ค่ะ สอนและให้ร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นสาระดีค่ะ
คุณ ฐิติรัตน์ วิภวานี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ สอนสนุก เป็นกันเอง
คุณ ปราลี ศรีนิล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
ประทับใจเนื้อหาของหลักสูตร อาจารย์ทุกท่าน รวมถึงทีมงานผู้จัดอบรม
คุณ ธัญญารีย์ ปิยะฉัตรรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
อาจารย์มีประสบการณ์และให้ความรู้ครอบคลุมดีค่ะ
คุณ ณภิรา โชคธนาสมบัติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น และ ได้แนวคิดใหม่ๆ ไปปปรับใช้ในองค์กร
คุณ ณัฐวุฒิ วิสุทธิแพทย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
เนื้อหา Online Marketing ดีมาก เนื้อหา Customer Journey ดีมาก เนื้อหา CRM ดีมาก
คุณ ทิวัตถ์ แจ่มสว่าง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
อาจารย์สอนจากประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา นำไปใช้ได้จริง ไม่เคยได้รับฟังมาก่อน
คุณ นาวี ถิ่นสาคู ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
เคยอบรมหลักสูตรการขายของทางโรงเรียนไปประทับใจมาก ข้อมูลใหม่ ใช้งานได้จริง พอมีเปิดการตลาดจึงอยากเข้าร่วม ปกติไม่เคยมีความรู้ด้านการตลาดมากนัก พอมาเรียนที่นี่มีความเข้าใจ เห็นภาพการตลาด สามารถนำไปใช้กับแผนการตลาดของโครงการได้จริง ผู้บรรยายที่มาก็เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาอย่างมาก
คุณ นิรินธน์ สอดศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
หลักสูตรให้ความรู้ดีมาก วิทยากรมีความชำนาญสูง
คุณ นิวัติ บุนนาค ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
ผู้บรรยายแต่ละท่านบรรยายและยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนดีค่ะ
คุณ ปาริชาติ โคตรวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
ประทับใจข้อมูล และ สถิติ
คุณ สุโชค พิมลกิตติกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
ประทับใจ แนวความคิดการกำหนดจุดยืนและภาพลักษณ์องค์กร อาหาร และ ของว่างอร่อย
คุณ ชนุรัก แซ่ย่าง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์ ข้อแนะนำ Tips ในการทำ Marketing ในด้านอสังหาฯ
คุณ สาธิตา ประสานเกียรติราช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
connection ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม - เพิ่มความมั่นใจในการกลับไปทำงาน
คุณ ศิริวิไล อิงศิโรรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9
วิทยากรให้ผู้อบรมมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ แชร์ประสบการณ์ เป็นกันเอง ความรู้ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจตัวเอง
คุณ รัชชุดา วงศกาพรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
เนื้อหา ครอบคลุมในการวางแผน จัดการ Marketing สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาในเชิงธุรกิจต่อไปได้
คุณ รินทร์ลภัส วงศืสุขเดชา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้ความรู้นำมาประยุกต์ได้มากขึ้น ดีขึ้น วิทยากรให้ความรู้ดีมาก เป็นความรู้ที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้ รวมถึงเพื่อนร่วมคลาสเรียนน่ารักมากครับ
คุณ ธรรมรัตน์ ศุภดิษฐ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
หลักสูตรตรงตามความต้องการ วิทยากรมีความรู้ความสามารถ
คุณ วิชัย จากลสิริ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ประทับใจความรู้จากอาจารย์ทุกท่านและประสบการณ์ที่นำมาแชร์
คุณ จาริภรณ์ ก่อเกียรติขจร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ชอบการอบรมวันที่2 เพราะได้ความรู้อัดแน่น คุณภาพ อาจารย์สอนสนุก ข้อมูลมีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริง
คุณ วันวิสาข์ เทศสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ประทับใจหลักสูตรที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง และ วิทยากรทุกท่านล้วนมีประสบการณ์และมีความสามารถมาก
คุณ อรรัมภา ชูสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
มีวิทยากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญจริง ซึ่งสอนกลยุทธ์และกระบวนการตรงตามความคาดหวังของผู้เรียน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในที่ทำงาน
คุณ พลวัฒน์ หอมหวาน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
เนื้อหาที่อบรมสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง อาหารอร่อยมาก
คุณ ณิชชา ปานประเสริฐกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
พนักงานน่ารักมากค่ะ วิทยากรให้ความรู้ดีมาก
คุณ ชญาดา กิจวัฒนาถาวร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ประทับใจมากค่ะ กรุณาส่งCourse ให้ด้วยทุกCourse
คุณ วีร์สุดา จิตตสันติวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
โรงเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อบรม สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ โดยมีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ ที่นำประสบการณ์จริงมาบรรยาย
คุณ กลิ่นสุคนธ์ ลือพงศ์ไพรจิตร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 7
คอร์สนี้เรียนแล้วได้ประโยชน์มากเลยครับ ทั้งOnline และ Offline Marketing โดยเฉพาะOnine สอนให้เราสามารถเริ่มกลับไปทำเองได้เลย ดีมากๆ ถ้ามีคนสนใจก็จะแนะนำต่อครับ
คุณ ธนกร นิลรัตนประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 7
การบรรยายเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทางมีโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย และ มีคำตอบให้ความรู้ชัดเจนทุกเรื่องค่ะ
คุณ พรรณิภา ธัญทวีวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 7
ได้ข้อมูลการตลาดเพิ่มมากขึ้น อาจารย์ผู้บรรยายน่ารักทุกท่าน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีความใส่ใจมาก
คุณ พิมปภัสทร์ เปล่งปลั่ง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 7
อาจารย์มีน้ำเสียง วาจา ท่าทาง สีหน้าประกอบด้วย เป็นสิ่งที่ดีมากที่ยืนเล่าประสบการณ์ตัวเอง เปรียบเทียบให้ดู
คุณ มานิดา ลีวัฒนากุลชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 7
ได้รับข้อมูลจากการอบรมวิทยากรมีความชำนาญ
คุณ รัชดา งามบุญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 7
คำบอกเล่าในเรื่องของประสบการณ์วิทยากร ที่นำมาปรับใช้ และ เป็นข้อมูลให้พึงระวังหรือเห็นโอกาสมากขึ้น
คุณ วิภาดา พยุงพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 7
เป็นหลักสูตรที่ดีมากได้รับความรู้เรื่องการตลาดที่จะสามารถนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ อีกทั้งวิทยากรมีความรู้ความสามารถที่มาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ดีๆ
คุณ ศรัณย์ธร ศรีสุนทร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 7
วิทยากรแชร์ประสบการณ์ได้ดี
คุณ อัครเดช อิทธิภาภร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 7
ได้รับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาการตลาดของธุรกิจได้ดี
คุณ ฐิติรัตน์ วิภวานี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
ประทับใจเจ้าหน้าที่ อาหารอร่อยบริการประทับใจ ประทับใจอาจารย์ทุกท่าน
คุณ จิตะนันท์ คิมปกรณ์กิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
ได้รับความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้
คุณ จิรันธนิน แหยมประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6
กลับหน้าแรก