Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

เป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่าสำหรับอาชีพอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แต่บรรยากาศการสอนกลับสนุกสนานและที่สำคัญวิทยากร ครูอาจารย์ทุกท่านเมตตาให้วิชาความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ดีมากๆค่ะ
คุณ วาณี ฉัตรชัยกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
หลักสูตร AP101การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่าให้ประโยชน์ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงระดับสูงเหมาะกับผู้ที่สนใจทำงาน ด้านอสังหาริมทรัพย์วิทยากรทุกท่านมีความรู้เป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมเป็นกันเอง เพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาฯในด้านต่างๆ ทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์มิตรภาพและมีความสุข
คุณ สลักจิต ราษฎร์อาศัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
ประทับใจหลักสูตรนี้มากอาจารย์แต่ละท่านสอนดี ได้ความรู้มากมาย อบอุ่นคอร์สไม่ใหญ่เกินไป ได้เยี่ยมสถานที่ต่างๆมากมาย ขอบคุณสำหรับหลักสูตรและโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากๆค่ะ
คุณ วัลยา เปรื่องอักษร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
คณะอาจารย์ให้ความรู้ได้ยอดเยี่ยมทำให้เข้าใจในการเรียนรู้เป็นอย่างมากภาคสนามพื้นที่ต่างๆให้ความรู้เช่นกัน ตรงตามเป้าหมายการเรียนรู้สุดยอดทุกด้านของการอบรมการสอน
คุณ กณิกนันต์ โฆษิตนันท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่มีความรู้และประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญในแต่ละวงการ
คุณ วิโรจน์ ชัยสิทธิ์ดำรง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
ให้ความรู้เรื่องอสังหาฯในทุกมิติ เอกสารสิทธิ์ กฎหมาย และ การให้คำปรึกษา อาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รู้จริงในเรื่องนั้น ให้ความรู้ตอบแบบไม่มีกั๊ก ได้ดูงานอสังหาฯทุกชนิด และ ได้ลงมือทำประเมินจริงๆ
คุณ ภาณุวัฒน์ เรืองรักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพรู้จริงตอบจริงไม่มีกั๊ก มีความเป็นกันเอง รู้สึกสนุกสนานอบอุ่น
คุณ วานิช ณัฐพฤกษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
ประทับใจการสอนของอาจารย์ทุกท่านมากค่ะ อาจารย์สอนจากประสบการณ์จริง การปฏิบัติงานประเมินจริง เยี่ยมมากๆค่ะ
คุณ อัญชลี เต็กศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
ได้ความรู้และประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ได้พบอาจารย์เก่งๆผู้มีความรู้ทุกคน ได้พบเพื่อนใหม่ ได้ประสบการณ์ใหม่ ไปใช้ในอาชีพ
คุณ เลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง
คุณ เนตรทราย สุวรรณดารักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
คณะอาจารย์บรรยายเป็นกันเอง ให้ความรู้ได้ดี
คุณ สุธา มณีพรหม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ประทับใจการตรงต่อเวลา อาจารย์สอนด้วยใจ เลือกสรรวิทยากรข้างนอกที่มีประสบการณ์
คุณ อดิศร อิทธิวัฒนกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ทำให้ได้ความรู้ที่จะพัฒนางานเราได้ต่อไปค่ะ
คุณ กัญพัชร์ ศรีธรรมนิตย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
เนื้อหามากละเอียดครอบคลุมในหลายส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คุณ สุรชัย ทีรฆฐิติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ได้ประสบการณ์ใหม่ ไปใช้ในอาชีพ
คุณ เลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
อาจารย์ใจดีทุกคนค่ะ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก
คุณ วรินทร คูรัตนเวช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยง สิ่งเดียวที่จะลดความเสี่ยงได้มากที่สุดคือความรู้ วิชาการประเมินมูลค่าอสังหาฯ ที่ได้ไปจากที่นี่ เปรียบเหมือนเป็นหัวใจหลักที่ต้องเข้าใจให้ได้ หากต้องลงทุนในอสังหาฯรู้สึกโชคดีที่ได้รู้จักคอร์สนี้ และดีใจที่ได้มาลงเรียน ได้ทั้งความรู้และหลักการประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และการดูแลด้วยความเป็นมิตรจากทีมงาน ตลอดทั้งคอร์ส
คุณ ภัทร ปราชญานุสรณ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดทำอบรมหลักสูตรประเมินค่าทรัพย์สิน ความรู้ที่ได้ผู้เรียนทุกท่านสามารถนำไปใช้และต่อยอดในการสร้างรายได้และพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและองค์กร
คุณ ฐิตินารถ กมลวิศษฎ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ได้วิธีปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 2.ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในหลากหลายอาชีพที่มีความสุขใจเหมือนกัน 3.ได้รู้จักผู้ประกอบการในวงการอสังหาฯตัวจริง4.ได้รู้จักเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
คุณ ธนินทร์ นนที ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ได้รู้หลักการประเมินอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำไปใช้กับงานที่รับผิดชอบได้มาก สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
คุณ ศิริพร ตรีธาร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้เต็มที่และเป็นกันเองกับนักเรียน มีการลงพื้นที่และฝึกปฏิบัติคะ
คุณ พิชญ์สินี วชิราวุฒิชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
มีความประทับใจทั้งความรู้อัดแน่นที่ได้รับในห้องเรียน การลงปฏิบัติในสถานที่จริง การศึกษาดูงานในสถานที่ทั้งราชการและเอกชน คณาจารย์ Speaker ที่มาช่วยแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ รวมถึงเพื่อนร่วมงานอบรมที่มาจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งมารวมตัวกันในความสนใจด้านอังหาฯเช่นเดียวกัน ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวาง และ Connection ที่ดี
คุณ กวิน แสงแก้ววัฒนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
มีความประทับใจทั้งความรู้อัดแน่นที่ได้รับในห้องเรียน การลงปฏิบัติในสถานที่จริง การศึกษาดูงานในสถานที่ทั้งราชการและเอกชน คณาจารย์ Speaker ที่มาช่วยแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ รวมถึงเพื่อนร่วมงานอบรมที่มาจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งมารวมตัวกันในความสนใจด้านอังหาฯเช่นเดียวกัน ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวาง และ Connection ที่ดี
คุณ กวิน แสงแก้ววัฒนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
คณะผู้จัดมีความเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมการอบรมดี วิทยากรให้ความรู้อย่างเต็มที่ ไม่ปิดบัง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
คุณ ธันต์กฤษณ์ ภัทรวณิชพงษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ชอบการดูงานตามสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรม และการดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
คุณ ปรีชา พฤกษ์ศิริไพบูลย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
รู้สึกประทับใจมีความรู้มากขึ้น
คุณ ทวีชาญ นันทมานพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
การมีฐานข้อมูลอสังหาฯที่กว้างขวาง
คุณ อารีย์ กิตติสท้านไตรภพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ได้รู้จักกับคนที่มีความสนใจด้านอสังหาฯเหมือนกันที่ต่างสาขาอาชีพกัน ทำให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกันประสบการณ์ มุมมองต่างๆ มากมาย
คุณ วรรณฤดี คงประชา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ได้ฟังประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับงานประเมินราคาจากวิทยากรภายนอกผู้มีประสบการณ์ตรง และได้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการประเมิน ตามหลักเกณฑ์วิชาชีพจากวิทยากรภายใน
คุณ ศุภรัตน์ หมื่นใจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
เป็นหลักสูตรอบรมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในการเรียนในการดูงานนอกสถานที่ ช่วยทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนขึ้นมาก แต่ระยะเวลาในการดูในแต่ละที่น้อยเกินไปซึ่งบางแห่งมีองค์ความรู้ที่พร้อมใช้งานกับคณะเรียนแต่ระยะเวลามีอยู่อย่างจำกัดเพราะมีตารางดูงานหลายที่ซึ่งทำให้ได้รับความรู้ที่ดีแต่น้อยเกินไป ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้
คุณ กฤศยศ คุปตะนาวิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ประทับใจในบุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายๆด้านของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการประเมินทำให้ได้รับมุมมองที่หลากหลายและมีประโยชน์ในการทำธุรกิจครับ
คุณ รัฐศรัณย์ ธีระประดิษฐ์ผล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ได้รับแนวคิดด้านธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย และคิดว่าจะนำแนวคิดไปปรับใช้ทางธุรกิจที่ทำ
คุณ ละไม จันทบูรณ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ได้รับความรู้ด้านการประเมินอย่างเข้มข้น ได้ลงมือทำจริง มีพี่เลี้ยงคอยช่วยตลอดได้รับความรู้ด้านอื่น เช่นธุรกิจด้วย ดีมากๆ
คุณ นภา เตรียมปราบศึก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
จากที่ไม่เคยรู้ในหลายๆสิ่งในธุริกจอสังหาริมทรัพย์หลังจากอบรมทำให้มีความรู้มากขึ้น เข้าใจ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทำให้เราสามารถโฟกัสได้ว่าเราควรลงทุนอะไร อยู่ ๔ใน POSITION ใดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขอขอบคุณท่านคณาจารย์ที่ได้ช่วยแนะนำ สอนโดยไม่ปิดบัง โดยเฉพาะ อาจารย์ ดร.โสภณ ท่านอาจารย์จำนงค์ ท่านอาจารย์ เอกชัย มา ณ ที่นี้ครับ
คุณ เฉลิมชัย รวมต่อกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าอสังหาริมทรพย์ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จากอาจารย์และผู้มีประสบการณ์อย่างมาก 2.มีการดูงานนอกสถานที่ ทำให้ผู้รับการอบรม เห็นข้อดี-ข้อเสีย จากการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจนมากขึ้น3.อาจารย์บรรยายได้ละเอียด และยกตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับการอบรมอย่างมาก 4.พบเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจด้านอสังหาริมทรัพย์เหมือนกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ต่างๆกัน ประทับใจเพื่อนร่วมการอบรมทุกคน
คุณ หัสยา เหมาเพชร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
เป็นงานอบรมที่จัดเนื้อหาทุกอย่างได้หมาะสมตรงต่อหัวข้อมาก ที่เกี่ยวกับการประเมินค่าอสังหาริมรัพย์ โดยที่ทำให้เห็นภาพโดยรวมของรูปแบบการประเมินและยังทำให้เรียนรู้จักวิธีการคำนวณในแต่ละรูปแบบการประเมิน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงมูลค่าที่น่าจะเป็นไปได้ของอสังหาฯนั้นๆ ที่นอกเหนือไปจากนั้นยังมีรูปแบบการประเมินที่คิดจากการลงทุน เพื่อให้เห็นว่าอสังหาฯนั้นควรที่จะนำไปทำอะไร หรือควรจะมีผลตอบแทนการลงทุนกลับมาเท่าไหร่ ขอบคุณท่านอาจารย์และทีมงานของรร.ทุกท่านที่จัดงานอบรมที่เต็มไปด้วยความรู้แบบนี้
คุณ สามารถ โคววิกกัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้ความรู้ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมาก จากที่ไม่เคยมีความรู้ในด้านนี้ ทั้งความรู้ในการประเมินและหลักคิดในการลงทุนด้านอสังหาฯและได้ Connection ที่ดี มีเพื่อนๆที่น่ารัก อาจารย์และวิทยากรมีความเป็นกันเอง ข้อดีของหลักสูตรนี้คือการได้ลงพื้นที่จริงและทำ work shop ทำให้เข้าใจถึงวิธีคิดและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
คุณ นรุตม์ สิมะโรจน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ก่อนเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ผมไม่มีความรู้เรื่องประเมินค่าอสังหาริมรัพย์มาก่อนเลย เมื่อได้รับการอบรมแล้ว ได้รับความรู้และประสบการณ์การ-เรียนรู้ต่างๆมากมาย ขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานหลักสูตรทุกท่านที่ดูแลลูกศิษย์ เป็นอย่างดีในทุกๆด้าน ทั้งการเรียน อาหาร เครื่องดื่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รู้สึกประทับใจที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นอย่างมาก ขอบคุณมากครับ
คุณ พิภัทร ธนเศรษฐวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ชอบการพาเยี่ยมชมธุรกิจและสถานที่ราชการต่างๆ หาชมได้ยาก ไม่เคยเจอในสัมมนาไหนที่ทำแบบนี้ ได้ประโยชน์มาก ขอชมเชยครับ
คุณ นุกูล แย้มมณีชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
งานอบรมทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากได้รู้วิธีการในการประเมินหลายแบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้ได้เพื่อนที่เป่็นผู้ประกอบการและผู้สนใจในหลายธุรกิจ ได้แชร์ความรู้ ความคิดต่างๆ ได้แนวคิดที่กว้างขวางมากขึ้น
คุณ ชัยยพล ตันติภูรินิตย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
คอร์สประเมินช่วยให้เราทราบมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง ทำให้เราติดสินใจซื้อขายได้อย่างถูกต้อง ไม่ซื้อแพง ไม่ขายถูกเกินไป และไม่ถูกเอาเปรียบทำให้ทั้ง 2 ฝ่าย สามารถตกลงราคาหาข้อสรุปกันง่ายขึ้น ทั้งยังเหมาะสำหรับธนาคารเพื่อคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกันในการปล่อยสินเชื่ออีกด้วย
คุณ ไชโย เหล่าอภิรัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
เป็น Courseที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประเมินมาก ได้เพื่อน อาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำและได้เครือข่ายในเรื่องการประเมิน
คุณ รัตนะ สุวรรณเจดีย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
หลักสูตรนี้ทำให้เราซึ่งมีความรู้ในการประเมินไม่มาก สามารถพัฒนาเป็นผู้มีหลักการและความรู้ วิธีการประเมินได้อย่างลึกซึ้งจนสามารถนำความรู้ที่ผ่านการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการทำงานในชีวิตจริง เกี่ยวกับเรื่องการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น
คุณ พีระ จิตต์ธีรภาพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ได้ความรู้ในการประเมินทรัพย์สิน ที่ดินและสถานการณ์ๆได้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้ Weight ScoRE, Survey Property Costing ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านครับ
คุณ ชินโชติ กานต์ปุระ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ผมรู้สึกพอใจที่ได้อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ทำงานส่งมาอบรม ได้ความรู้ เนื้อหาสาระ นำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานด้านการรับรองราคาหลักประกันที่ Kbank ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างการอบรมที่ผมพอใจอย่างมาก เช่น การดูงาน+ฟังบรรยาย การสำรวจข้อมูลภาคสนาม(อสังหาริมทรัพย์-หลายประเภทมากมาย) การเขียนรายงานประเมินแบบกลุ่ม มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความรู้แนะนำเป็นอย่างดี หลักสูตรนี้ยังมีเสวนารายการประจำเดือนอีกด้วยครับ
คุณ วิรเทพ โอสถานนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ถือได้ว่าสถาบันให้ความรู้เยอะมาก รวมถึงการที่ให้ Workshop ทำให้มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี รวมทั้งคณาจารย์หลายๆท่านที่มีประสบการณ์มากมายซึ่งให้ทั้งความรู้และแชร์ประสบการณ์ วิธีแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อแนะนำที่ดีๆ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะ
คุณ ปาหนัน จันดีเลาะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากนะครับที่ให้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการประเมินทรัพย์สินแก่ผม ในอนาคตอันใกล้นี้ผมจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง ถ้ามีโอกาสผมจะมาอบรมคอร์สอื่นๆอีก
คุณ ณรงค์ ไตรวิวัฒน์วงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
มีข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ได้จริงในทั้งทางวิชาชีพประเมิน ทั้งการลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังสามารถหาความรู้ต่อยอดได้จากความรู้ที่ได้รับมาครับ
คุณ ปราชญ์ พงศ์อุทัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
เนื้อหาแน่น รู้ลึก รู้จริง รู้ครบถ้วน อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ได้ดี เข้าใจง่าย อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์สูง และประสบการณ์ตรงทุกคน ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ทั้งในตำราและนอกตำรา ซึ่งแตกต่างจากที่อื่น
คุณ จาไอยดาภาข์ ฉัตรไพศาลกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
1.ได้ทดลองทำ แบบฝึกหัดจริง/ได้ดูงานราชการที่ปกติไม่ให้คนนอกเข้าไปถึงเอกสารเช่น โฉนดที่ดิน มีสัมพันธภาพที่ดีมาก 2.เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ อาจารย์ให้ข้อมูลรายละเอียด คำแนะนำดีมากๆค่ะ เช่น ท่าน อ.จำนงค์, ดร.โสภณ, อ.เอกชัย, คุณป๊อบและอ.อติณัช 3.คุณแม่บ้านวิไล ใจดี คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตลอด 4.คุณทัศนีย์ ทำขนมอร่อยมาก ช่วยประสานงานเป็นอย่างดี จะแนะนำให้น้องที่ทำงานมาเรียนรุ่นต่อไปค่ะ
คุณ ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
กลับหน้าแรก