Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ได้มองเห็นภาพอสังหาฯโดยรวมแตกต่างไปกว่าเดิมที่เคยเห็นอยู่ มองได้ลึกขึ้น ได้รายละเอียดมากขึ้นในเรื่องของ ขั้นตอนการทำงาน กฎหมาย การประเมินค่าด้วยตนเองรวมถึงการได้ลงพื้นที่จริง ได้ประสบการณ์จริง สามารถนำไปพัฒนาในการทำงานได้ค่ะ
คุณ รัสรินทร์ อัครภูวนิรันดร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 37
ได้ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง ได้เพื่อนและ Connection ที่ดีและน่ารักมากๆ "ขอบคุณที่ทำให้เรามาเจอกันค่ะ"
น.ส. อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้Connection ที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต
น.ส. วีรนุช ทรัพย์ลาภอุดม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน ทำให้มีความมั่นใจในการลงทุนเล็กๆช่วงระหว่างอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องประเมินบ้าน ทาวเฮาท์ มากขึ้นจากก่อนมาอบรมเยอะมาก
คุณ ทรรศน์ ตรีทัศน์พัชรพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
มีความสุขมากๆ ครับ ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆครับ
นาย เกรียงไกร สุขถาวร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
เนื้อหาครบถ้วน เหมาะกับทุกวิชาชีพด้านอสังหาฯ วิทยากรให้ความรู้แบบไม่หวงและเต็มที่
นาย พัชรพล เตชไกรชนะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการประเมินหลักทรัพย์ได้มิตรภาพใหม่ที่ประทับใจ อาจารย์และวิทยากรเป็นกันเอง
นาย รุ่งวิทย์ มณเฑียร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้ความรู้ตามที่ต้องการไปใช้ในการทำงานที่สมบูรณ์แบบได้ความรู้ใหม่จาก น้องๆ พี่ๆ อาจารย์ ขอบคุณค่ะ
คุณ สุมาลี จิตบรรจง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ขอบคุณคณะทีมอาจารย์ที่ตั้งใจอบรมมอบความรู้และให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตรอย่างเป็นกันเองทำให้รู้สึกเรียนแบบไม่กดดัน เป็นกันเองและสนุกกับการเรียนมากๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ
น.ส. นันท์นภัส ภูริพัฒน์ธนกิตติ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
เป็นความรู้เพิ่มเติมจากเดิมไม่มี
คุณ วราภรณ์ พรพิทักษ์โยธิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้รับประสบการรืและความรู้ตรงตามประสงค์ที่มาเรียน ได้พบปะเพื่อนๆในแวดวงอสังหาริมทรัพย์
นาย สมชาย ฤชาจิรกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้รับความรู้ ประสบการณ์ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริงได้ Connection และกัลยาณมิตรที่ดีจากหลักสูตรนี้
คุณ ชวกร รักษาวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้รับความรู้ ทั้งวิชาการ และการปฏิบัติจริง ได้รับความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่จากคณะอาจารย์และเพื่อนร่วมห้องเป็นอย่างดี
นาย เพชรไพฑูรย์ หม่องคำหมื่น ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
เนื้อหาความรู้ตรงกับสิ่งที่ต้องการเรียน เรียนภาคสนามดูงาน ซึ่งทำให้นำความรู้ไปใช้ได้จริง ประทับใจเพื่อนร่วมClass
น.ส. กัณฐ์สิณี สุทธิพงษ์เกษตร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
เนื้อหาในหลักสูตรสามารถนำไปใช้งานได้จริง และมีกัลยาณมิตรอีกมากมาย
คุณ ปัณณภัสร์ เลิศชัยธนานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ประทับใจมาก ได้ทั้งความรู้และเพื่อนใหม่ที่ดีหลายท่าน
คุณ พิสุทธิ์ ปัญจนันท ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ประทับใจมาก ได้ความรู้และเพื่อนๆที่น่ารัก ได้คอลเนคชั่นมากขึ้น
คุณ สกุณา ฟิลลิปส์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ทำให้ได้ความรู้โดยภาพรวมของอสังหาฯชัดเจนขึ้น และเกิดความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น ที่สำคัญประทับใจความมีจรรยาบรรณ และมีความคิดเพื่อสังคมของ ดร.โสภณ มากค่ะ
คุณ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
เป็นหลักสูตรที่มีวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถโดยตรงในเนื้อหาวิชาและอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้มั่นใจได้ว่าความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนำไป
คุณ สุพัฒน์ เชยยิ้ม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
ทำให้ได้ความรู้มากมายที่จะนำไปใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศลาว เพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ของการสร้างผลิตภัณฑ์อสังหาฯต่อไปค่ะ
Ms. Toulaphone Santisouk ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
ทำให้เข้าใจวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่างๆได้เป็นอย่างดี โรงเรียนได้พาไปลงพื้นที่จริง ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐในการดูระวาง ผังสี ผังเมือง ให้เข้าใจระบบมากขึ้น
คุณ สุรนาท แผ้วพาลชน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
ได้เรียนรู้วิธีการประเมินอย่างถูกหลักการ นำมาใช้ได้จริง มีการฝึกภาคสนามดูงานจริง ได้ connection ที่ดี อาจารย์สอนสนุก
คุณ วรเวทย์ สุรพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
คุ้มค่าการลงทุนมาเรียนค่ะ ได้ความรู้เยอะมากค่ะ
คุณ พัสวี มหัธณธีรนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
ได้ความรู้ที่คณะอาจารย์เตรียมให้อย่างเต็มที่
คุณ อาภาศรี พงศ์ไชยยง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
รู้สึกดีที่ได้มาเรียนที่นี่
คุณ ฐิติวรดา มหัทธณธีรนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด"รู้แล้ว ทำให้รู้มากยิ่งขึ้น"
คุณ สายพิน สังขนิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
เป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่าสำหรับอาชีพอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แต่บรรยากาศการสอนกลับสนุกสนานและที่สำคัญวิทยากร ครูอาจารย์ทุกท่านเมตตาให้วิชาความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ดีมากๆค่ะ
คุณ วาณี ฉัตรชัยกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
หลักสูตร AP101การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่าให้ประโยชน์ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงระดับสูงเหมาะกับผู้ที่สนใจทำงาน ด้านอสังหาริมทรัพย์วิทยากรทุกท่านมีความรู้เป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมเป็นกันเอง เพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาฯในด้านต่างๆ ทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์มิตรภาพและมีความสุข
คุณ สลักจิต ราษฎร์อาศัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ประทับใจหลักสูตรนี้มากอาจารย์แต่ละท่านสอนดี ได้ความรู้มากมาย อบอุ่นคอร์สไม่ใหญ่เกินไป ได้เยี่ยมสถานที่ต่างๆมากมาย ขอบคุณสำหรับหลักสูตรและโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากๆค่ะ
คุณ วัลยา เปรื่องอักษร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
คณะอาจารย์ให้ความรู้ได้ยอดเยี่ยมทำให้เข้าใจในการเรียนรู้เป็นอย่างมากภาคสนามพื้นที่ต่างๆให้ความรู้เช่นกัน ตรงตามเป้าหมายการเรียนรู้สุดยอดทุกด้านของการอบรมการสอน
คุณ กณิกนันต์ โฆษิตนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่มีความรู้และประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญในแต่ละวงการ
คุณ วิโรจน์ ชัยสิทธิ์ดำรง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ให้ความรู้เรื่องอสังหาฯในทุกมิติ เอกสารสิทธิ์ กฎหมาย และ การให้คำปรึกษา อาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รู้จริงในเรื่องนั้น ให้ความรู้ตอบแบบไม่มีกั๊ก ได้ดูงานอสังหาฯทุกชนิด และ ได้ลงมือทำประเมินจริงๆ
คุณ ภาณุวัฒน์ เรืองรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพรู้จริงตอบจริงไม่มีกั๊ก มีความเป็นกันเอง รู้สึกสนุกสนานอบอุ่น
คุณ วานิช ณัฐพฤกษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ประทับใจการสอนของอาจารย์ทุกท่านมากค่ะ อาจารย์สอนจากประสบการณ์จริง การปฏิบัติงานประเมินจริง เยี่ยมมากๆค่ะ
คุณ อัญชลี เต็กศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ได้ความรู้และประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ได้พบอาจารย์เก่งๆผู้มีความรู้ทุกคน ได้พบเพื่อนใหม่ ได้ประสบการณ์ใหม่ ไปใช้ในอาชีพ
คุณ เลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง
คุณ เนตรทราย สุวรรณดารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
คณะอาจารย์บรรยายเป็นกันเอง ให้ความรู้ได้ดี
คุณ สุธา มณีพรหม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
ประทับใจการตรงต่อเวลา อาจารย์สอนด้วยใจ เลือกสรรวิทยากรข้างนอกที่มีประสบการณ์
คุณ อดิศร อิทธิวัฒนกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
ทำให้ได้ความรู้ที่จะพัฒนางานเราได้ต่อไปค่ะ
คุณ กัญพัชร์ ศรีธรรมนิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
เนื้อหามากละเอียดครอบคลุมในหลายส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คุณ สุรชัย ทีรฆฐิติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
ได้ประสบการณ์ใหม่ ไปใช้ในอาชีพ
คุณ เลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
อาจารย์ใจดีทุกคนค่ะ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก
คุณ วรินทร คูรัตนเวช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยง สิ่งเดียวที่จะลดความเสี่ยงได้มากที่สุดคือความรู้ วิชาการประเมินมูลค่าอสังหาฯ ที่ได้ไปจากที่นี่ เปรียบเหมือนเป็นหัวใจหลักที่ต้องเข้าใจให้ได้ หากต้องลงทุนในอสังหาฯรู้สึกโชคดีที่ได้รู้จักคอร์สนี้ และดีใจที่ได้มาลงเรียน ได้ทั้งความรู้และหลักการประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และการดูแลด้วยความเป็นมิตรจากทีมงาน ตลอดทั้งคอร์ส
คุณ ภัทร ปราชญานุสรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดทำอบรมหลักสูตรประเมินค่าทรัพย์สิน ความรู้ที่ได้ผู้เรียนทุกท่านสามารถนำไปใช้และต่อยอดในการสร้างรายได้และพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและองค์กร
คุณ ฐิตินารถ กมลวิศษฎ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ได้วิธีปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 2.ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในหลากหลายอาชีพที่มีความสุขใจเหมือนกัน 3.ได้รู้จักผู้ประกอบการในวงการอสังหาฯตัวจริง4.ได้รู้จักเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
คุณ ธนินทร์ นนที ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ได้รู้หลักการประเมินอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำไปใช้กับงานที่รับผิดชอบได้มาก สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
คุณ ศิริพร ตรีธาร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้เต็มที่และเป็นกันเองกับนักเรียน มีการลงพื้นที่และฝึกปฏิบัติคะ
คุณ พิชญ์สินี วชิราวุฒิชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
มีความประทับใจทั้งความรู้อัดแน่นที่ได้รับในห้องเรียน การลงปฏิบัติในสถานที่จริง การศึกษาดูงานในสถานที่ทั้งราชการและเอกชน คณาจารย์ Speaker ที่มาช่วยแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ รวมถึงเพื่อนร่วมงานอบรมที่มาจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งมารวมตัวกันในความสนใจด้านอังหาฯเช่นเดียวกันทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวาง และ Connection ที่ดี
คุณ กวิน แสงแก้ววัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
มีความประทับใจทั้งความรู้อัดแน่นที่ได้รับในห้องเรียน การลงปฏิบัติในสถานที่จริง การศึกษาดูงานในสถานที่ทั้งราชการและเอกชน คณาจารย์ Speaker ที่มาช่วยแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ รวมถึงเพื่อนร่วมงานอบรมที่มาจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งมารวมตัวกันในความสนใจด้านอังหาฯเช่นเดียวกัน ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวาง และ Connection ที่ดี
คุณ กวิน แสงแก้ววัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
คณะผู้จัดมีความเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมการอบรมดี วิทยากรให้ความรู้อย่างเต็มที่ ไม่ปิดบัง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
คุณ ธันต์กฤษณ์ ภัทรวณิชพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
กลับหน้าแรก