Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

เนื้อหาของการอบรมมีความชัดเจนเพราะมีรายละเอียดที่ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงอีกทั้งวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้ดีมาก
พญ. ขวัญทิชา วงศ์วิชิตกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 30
อาจารย์สอนละเอียด จากประสบการณ์จริงค่ะ เข้าใจง่าย
คุณ อัญชลี เต็กศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 30
ประทับใจเจ้าหน้าที่ทุกคนและสถานที่ดี
คุณ วิโรจน์ ชัยสิทธิ์ดำรง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 30
อาจารย์มีความรู้ดีและถ่ายทอดได้ดีมาก
คุณ ธนวิทย์ ธนะทิพานนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 30
วิทยากรทุกท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นตอบคำถามและให้ความรู้อย่างเต็มที่
คุณ ภาณุวัฒน์ เรืองรักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 30
เป็นกันเอง มีอารมณ์ขัน ไม่น่าเบื่อ อาหารกลางวันอร่อย หลากหลาย หากมีโอกาสจะเรียนครั้งต่อไปแน่นอน
คุณ ปรียานุช สิริ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 29
สอนเข้าใจง่ายทุกเรื่อง
คุณ วรินทร คูรัตนเวช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 29
อ.โสภณ อ.ณัฎ อ.จำนงค์ ทำหน้าที่ดีมาก ดูแลดีมากให้ความรู้มากมาย
ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 29
อาจารย์มีประสบการณ์แน่น จึงทำให้การเรียนการสอนเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน นำไปใช้ได้จริง บรรยากาศห้องอบอุ่น
ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 29
อาจารย์ช่วยให้มั่นใจได้ความรู้อย่างพร้อม เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลให้ความช่วยเหลือทุกคน มีความสุขทุกครั้งที่มาโรงเรียน
คุณ เลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 29
ให้ความรู้เรื่องที่ไม่เข้าใจให้รู้เรื่องดีขึ้น
คุณ อดิศร อิทธิวัฒนกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 29
อาจารย์สอนจากประสบการณ์จริง ใจเย็นและให้ความเป็นกันเอง สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง
คุณ กัญพัชร์ ศรีธรรมนิตย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 29
อาจารย์ทุกท่านมีความเป็นกันเองสอนเข้าใจง่ายความรู้แน่น คุ้มค่าค่ะ
คุณ เนตรทราย สุวรรณดารักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 29
อ.จำนงค์ให้ความรู้ดีมากครับ ประทับใจ อ.เป็นกันเอง ถาม-ตอบได้ทุกอย่าง ขอบคุณครับ
คุณ รัชช์นนท์ เชษฐ์ปัจฉิม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 29
ได้เรียนรู้จากเจ้าของประสบการณ์จริง และได้เอกสารประกอบการเรียนรู้และค้นคว้าที่ดี
คุณ เตชวิทย์ ทุ้ยแป ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 29
ผมประทับใจกับคณาจารย์ของโรงเรียนให้ความเป็นกันเองของโรงเรียน มีความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 29
อ.โสภณ ตั้งใจถ่ายทอดให้ความรู้ อ.ณัฎดูแลดีมาก กำกับบริหารเยี่ยม อ.จำนงค์ให้ความรู้แน่น นำไปใช้ได้จริง
ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 29
อ.จำนงค์สอนอธิบายแสดงตัวอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและกรุณาตอบคำถามให้ทุกข้อ
คุณ สุรชัย ทีรฆฐิติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 29
เจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเป็นกันเอง
คุณ น้ำผึ้ง บังเกิด ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
อาจารย์ให้ความรู้ดีมากครับ เป็นกันเอง
คุณ ธรรมบุตร วิภาตะวณิช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
อาจารย์และเพื่อนร่วมห้องแชร์ความรู้และได้เสริมความรู้ความสามารถ เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้มากขึ้น
คุณ ธนกฤต ชัยเกษมวรากุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
อาจารย์เป้นกันเองให้ความรู้ชัดเจน เพื่อนร่วม Class มีความรู้ประสบการณ์หลากหลาย แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้
คุณ พรทวี เทพพิชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
ความเอาใจใส่ของอาจารย์และทีมงาน
คุณ วิเชียร อัศรัสกร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
อาจารย์น่ารักเป็นกันเอง
คุณ กรกนก รัตนภาคภิรมย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
ชอบการอบรมในครั้งนี้ อาจารย์ให้ความรู้อย่างใกล้ชิดได้ถามคำถามเพิ่มเติม อาจารย์ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มาก
คุณ ดำรัส หม้อน้ำร้อน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
อาจารย์และเพื่อนร่วมห้องแชร์ความรู้และได้เสริมความรู้ความสามารถ เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้มากขึ้น
คุณ ธนกฤต ชัยเกษมวรากุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
ได้ความรู้มากกว่าอสังหา ได้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจด้วย ประทับใจคอร์สนี้ค่ะ
คุณ นภา เตรียมปราบศึก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
มีความรู้ความเข้าใจ ต่อการประเมินโดยวิธีการรายได้ มากขึ้นสามารถนำความรู้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริง
คุณ กฤศยศ คุปตะนาวิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ได้ความรู้มากกว่าอสังหา ได้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจด้วย ประทับใจคอร์สนี้ค่ะ
คุณ นภา เตรียมปราบศึก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
อาจารย์สอนสนุก มีประสบการณ์เยอะ ใช้คำพูดง่ายๆในการอธิบาย
คุณ พฤฒิพล สวนมาลี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ได้ความรู้ภาพกว้าง เกี่ยวกับการตลาดและได้ความรู้เชิงเทคนิคจากการฝึกปฏิบัติ
คุณ ญดาภัค โหละสุต ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
มุกฮา เนื้อหาแน่น แม่นวิชา พากันเรียน พัฒนาสังคมไทย
คุณ อัครพล ศิริพรมงคล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
อาจารย์สอนสนุก มีประสบการณ์เยอะ ใช้คำพูดง่ายๆในการอธิบาย
คุณ พฤฒิพล สวนมาลี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ได้รับความรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรง รู้จริง รู้ลึก ถ่ายทอดให้เต็ม นำไปใช้ได้จริง!
คุณ ภิญญา เลิศปัญญางาม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ได้รู้วิธีคิดคำนวณ รวมถึงแหล่งหาข้อมูลในการประเมินเพิ่มมากขึ้น วิทยากรและทีมงานดูแล อธิบายดี เป็นกันเอง
คุณ สุพงษ์ ขันติวณิชย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
เนื้อหาที่จัดให้ดีมากครับ ได้มุมมองการดำเนินธุรกิจด้านนี้ได้ดีมาก สามารถนำไปปรับใช้ได้มากเลยครับ ขอบคุณมากเลยครับ
คุณ ธนกร นิลรัตนประเสริฐ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
สถาบันจัดหาวิทยากร ที่มีความรู้ความชำนาญในหัวข้อที่ฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี รวมถึงท่านวิทยากรทุกท่าน เป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม ไขปัญหาข้อข้องใจและให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยไม่หวงความรู้
คุณ นภัสภรณ์ ตั้งอิสราวุฒิกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ได้รับแนวคิด และมุมมองของธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม
คุณ ชำนาญ รอดจันทร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และสามารถถ่ายทอดให้ได้เข้าใจง่าย และน่าสนใจ น่าติดตาม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเลยค่ะ
คุณ มยุรี เลิศคัมภีร์ศีล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 17
ประทับใจที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรที่ได้มาบรรยายจากประสบการณ์จริง ในสิ่งที่ผมไม่ทราบ และได้ความรู้เพิ่มเติมจากเพื่อน ๆ ที่ได้ทำงานเกี่ยวกับที่ดินโดยตรง มาแชร์ความรู้ให้ฟังครับ แต่สิ่งที่ได้มากกว่าความรู้ทางทฤษฎี กลับคือ ความคิด และการอ่านข้อเท็จจริงมากกว่า ว่าการประเมินค่าต่าง ๆ นั้น วิเคราะห์จากอะไร ซึ่งก็คือ ข้อมูลและข้อเท็จจริง แต่ละสถานที่ ๆ ไปครับ
คุณ กนก รุ่งเรือง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 17
ได้รับทราบภาวะตลาด และข้อมูลอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ทำให้ทราบข้อมูลในเชิงลึก ตลอดจนได้รับทราบถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่ทำได้ครับ
คุณ กานต์ นามานุศาสตร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 17
อธิบายชัดเจน ให้ตัวอย่างประกอบดีค่ะ
คุณ อรพรรณ จตุพรหมวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 17
ได้เข้าใจสภาพของธุรกิจ เช่น Service APartment และ ศูนย์การค้า อาจารย์วสันต์ สอนได้ดีมาก สร้างบรรยากาศดี เข้าใจง่าย ตอบคำถามได้ขัดเจน ความรู้แน่น
คุณ สัจจพล ส่งสมบุญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 17
ประทับใจวิทยากรทุกท่านครับ
คุณ การุณธภัสร์ จิรเพียงทอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 17
ประทับใจอาจารย์ เพื่อน ๆ ทุกคนในหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ทุกคนมากครับ ได้ความรู้และแนวคิดในการคำนวณด้านอสังหาริมทรัพย์มากครับ
คุณ อานุภาพ ธารทอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 17
คุณครูทุกท่านที่ให้ความรู้ สถานที่ดี และเพื่อนร่วมรุ่นที่ดี
คุณ สมชาย ลัดดากลม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 15
ประทับใจทุกอย่าง โดยเฉพาะ ดร.โสภณ ดูแลและห่วงใยใส่ใจทุกคนมาก ๆ
คุณ รุ่งทิวา ตังคโนภาส ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 15
กลับหน้าแรก