Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ความรู้แน่น สอนละเอียด
น.ส. สกุณา ฟิลลิปส์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
บรรยายให้เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้และทีมงานดูแลดีมากค่ะ เพื่อนๆร่วมรุ่นเป็นกันเองดีค่ะ
น.ส. สุมาลี จิตบรรจง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
มีความเป็นกันเองดี และมีความรู้ใหม่ๆให้ศึกษาตลอดเวลา
นาย รุ่งวิทย์ มณเฑียร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
ใส่ใจในการสอนค่ะ
น.ส. อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
สอนละเอียด มีไฟล์ประกอบการสอนใน Computer
น.ส. พิสุทธิ์ ปัญจนันท ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
เรียนสนุก มีความรู้
นาย เพชรไพฑูรย์ หม่องคำหมื่น ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
อาจารย์เป็นกันเอง ให้ผู้เรียนสามารถถามได้ตลอด บรรยากาศในการเรียนดี ผู้ร่วมเรียนในคลาสเป็นกันเอง
น.ส. ภัทราภรณ์ เกิดกาญจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 33
สนุกดีค่ะ ประทับใจ ข้อมูลที่ได้รรับจากการอบรมมีประโยชน์ ต่อการประเมินจริงและเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
น.ส. วาสินี ม้ามณี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับ
นาย อภิชัย จิวัจฉรานุกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
เนื้อหาแน่น, เข้าใจง่าย บรรยากาศสอนดี
น.ส. สุดทิวา ชำนิกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
เพื่อน, พี่ร่วมรุ่นน่ารักมีความเป็นกันเอง เฮฮาสนุกสนาน ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่น่าเบื่อ
นาย นฤดล ฐานทิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ประทับใจทุกหัวข้ออบรม ได้เพิ่มเติมความรู้สามารถนำไปพัฒนาการทำงาน
นาย ขจรศักดิ์ ศรีขัดเค้า ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
ความรู้หลากหลาย อาหารอร่อย
นาย ดนัย ตรีเมฆ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
อาจารย์แต่ละท่าน ให้ความรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่เรียนสะดวกสบาย การให้บริการอาหารเครื่องดื่มดีมาก
น.ส. ณัฏฐกรณ์ ไพรวัลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
เนื้อหาดีเข้าใจง่าย อาหารอร่อย วิทยากรดี
นาย อัครพล แจ้งสุบิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
เนื้อหาของการอบรมมีความชัดเจนเพราะมีรายละเอียดที่ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงอีกทั้งวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้ดีมาก
พญ. ขวัญทิชา วงศ์วิชิตกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
อาจารย์สอนละเอียด จากประสบการณ์จริงค่ะ เข้าใจง่าย
คุณ อัญชลี เต็กศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจเจ้าหน้าที่ทุกคนและสถานที่ดี
คุณ วิโรจน์ ชัยสิทธิ์ดำรง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
อาจารย์มีความรู้ดีและถ่ายทอดได้ดีมาก
คุณ ธนวิทย์ ธนะทิพานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
วิทยากรทุกท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นตอบคำถามและให้ความรู้อย่างเต็มที่
คุณ ภาณุวัฒน์ เรืองรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
เป็นกันเอง มีอารมณ์ขัน ไม่น่าเบื่อ อาหารกลางวันอร่อย หลากหลาย หากมีโอกาสจะเรียนครั้งต่อไปแน่นอน
คุณ ปรียานุช สิริ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
สอนเข้าใจง่ายทุกเรื่อง
คุณ วรินทร คูรัตนเวช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
อ.โสภณ อ.ณัฎ อ.จำนงค์ ทำหน้าที่ดีมาก ดูแลดีมากให้ความรู้มากมาย
ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
อาจารย์มีประสบการณ์แน่น จึงทำให้การเรียนการสอนเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน นำไปใช้ได้จริง บรรยากาศห้องอบอุ่น
ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
อาจารย์ช่วยให้มั่นใจได้ความรู้อย่างพร้อม เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลให้ความช่วยเหลือทุกคน มีความสุขทุกครั้งที่มาโรงเรียน
คุณ เลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ให้ความรู้เรื่องที่ไม่เข้าใจให้รู้เรื่องดีขึ้น
คุณ อดิศร อิทธิวัฒนกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
อาจารย์สอนจากประสบการณ์จริง ใจเย็นและให้ความเป็นกันเอง สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง
คุณ กัญพัชร์ ศรีธรรมนิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
อาจารย์ทุกท่านมีความเป็นกันเองสอนเข้าใจง่ายความรู้แน่น คุ้มค่าค่ะ
คุณ เนตรทราย สุวรรณดารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
อ.จำนงค์ให้ความรู้ดีมากครับ ประทับใจ อ.เป็นกันเอง ถาม-ตอบได้ทุกอย่าง ขอบคุณครับ
คุณ รัชช์นนท์ เชษฐ์ปัจฉิม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ได้เรียนรู้จากเจ้าของประสบการณ์จริง และได้เอกสารประกอบการเรียนรู้และค้นคว้าที่ดี
คุณ เตชวิทย์ ทุ้ยแป ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ผมประทับใจกับคณาจารย์ของโรงเรียนให้ความเป็นกันเองของโรงเรียน มีความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
อ.โสภณ ตั้งใจถ่ายทอดให้ความรู้ อ.ณัฎดูแลดีมาก กำกับบริหารเยี่ยม อ.จำนงค์ให้ความรู้แน่น นำไปใช้ได้จริง
ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
อ.จำนงค์สอนอธิบายแสดงตัวอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและกรุณาตอบคำถามให้ทุกข้อ
คุณ สุรชัย ทีรฆฐิติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
เจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเป็นกันเอง
คุณ น้ำผึ้ง บังเกิด ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
อาจารย์ให้ความรู้ดีมากครับ เป็นกันเอง
คุณ ธรรมบุตร วิภาตะวณิช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
อาจารย์และเพื่อนร่วมห้องแชร์ความรู้และได้เสริมความรู้ความสามารถ เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้มากขึ้น
คุณ ธนกฤต ชัยเกษมวรากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
สอนดีครับ
คุณ พีรณัฐ กิตติสุบรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
อาจารย์เป้นกันเองให้ความรู้ชัดเจน เพื่อนร่วม Class มีความรู้ประสบการณ์หลากหลาย แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้
คุณ พรทวี เทพพิชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ความเอาใจใส่ของอาจารย์และทีมงาน
คุณ วิเชียร อัศรัสกร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
อาจารย์น่ารักเป็นกันเอง
คุณ กรกนก รัตนภาคภิรมย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ชอบการอบรมในครั้งนี้ อาจารย์ให้ความรู้อย่างใกล้ชิดได้ถามคำถามเพิ่มเติม อาจารย์ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มาก
คุณ ดำรัส หม้อน้ำร้อน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
อาจารย์และเพื่อนร่วมห้องแชร์ความรู้และได้เสริมความรู้ความสามารถ เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้มากขึ้น
คุณ ธนกฤต ชัยเกษมวรากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ได้ความรู้มากกว่าอสังหา ได้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจด้วย ประทับใจคอร์สนี้ค่ะ
คุณ นภา เตรียมปราบศึก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
มีความรู้ความเข้าใจ ต่อการประเมินโดยวิธีการรายได้ มากขึ้นสามารถนำความรู้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริง
คุณ กฤศยศ คุปตะนาวิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ได้ความรู้มากกว่าอสังหา ได้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจด้วย ประทับใจคอร์สนี้ค่ะ
คุณ นภา เตรียมปราบศึก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
อาจารย์สอนสนุก มีประสบการณ์เยอะ ใช้คำพูดง่ายๆในการอธิบาย
คุณ พฤฒิพล สวนมาลี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
ได้ความรู้ภาพกว้าง เกี่ยวกับการตลาดและได้ความรู้เชิงเทคนิคจากการฝึกปฏิบัติ
คุณ ญดาภัค โหละสุต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
มุกฮา เนื้อหาแน่น แม่นวิชา พากันเรียน พัฒนาสังคมไทย
คุณ อัครพล ศิริพรมงคล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
อาจารย์สอนสนุก มีประสบการณ์เยอะ ใช้คำพูดง่ายๆในการอธิบาย
คุณ พฤฒิพล สวนมาลี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
ได้รับความรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรง รู้จริง รู้ลึก ถ่ายทอดให้เต็ม นำไปใช้ได้จริง!
คุณ ภิญญา เลิศปัญญางาม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
กลับหน้าแรก