Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ได้ความรู้จากการเรียนคอร์สกฏหมายเยอะ อาจารย์สอนดี และมีประสบการณืในการสอน
น.ส. วาสนา ชีวินกุลสภาพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
บริการดี ประทับใจ ได้ความรู้ คู่คุณธรรม
นาย ธนกฤต สื่อไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
ได้รับความรู้ในเชิงลึกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ขอบคุณครับ
นาย วีรเมศวร์ ไพสาลพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
เข้าใจหลักกฏหมายทั้งหมดของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯเป็นอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นจากการดูที่ดิน จนทำการจัดสรรแล้วเสร็จ รวมทั้งความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย
นาย นัฐปกรณ์ ทิพย์สุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
อาจารย์ใจดี มีความรู้ อาหารอร่อย
นาย ปุญญพัฒน์ ศักดิ์สุภาพชน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
บรรยากาศเป็นกันเอง อาหารอร่อย ขอบคุณครับ
นาย วิชยุตม์ โชคไพศาลตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
ได้อัพเดทข้อกฎหมายกับผู้รู้จริง เนื้อหากระชับท่ามกลางข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมหาศาล เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาบ้าง หรือมีปมสงสัยในใจ มีทรัพย์ต้องการพัฒนาในมือ อาหารอร่อย อุดมสมบูรณ์
คุณ สาธิต ตันติวัฒนเสถียร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
วิทยากรระดับชั้นนำ ได้เรียนรู้จากกรณีจริงมาศึกษา ได้ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการทำธุรกิจดีมากค่ะ เป็นกันเอง อาหารอร่อย ทีมงานบริการประทับใจมากค่ะ
คุณ พรพรรณ เศรษฐภากรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
ผู้บรรยายทุกท่านให้ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ดี มองเห็นภาพ
คุณ กิตติศักดิ์ สุนทรส ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
ประทับใจอาหาร บุคลากรทุกท่าน ที่สำคัญอาจารย์ทุกท่าน และสถานที่ ขอบคุณครับ
คุณ สมพล พีรศิลป์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
ประทับใจวิทยากรทุกท่าน และทีมงานที่ดูแลเป็นอย่างดีค่ะ
คุณ ปัทมา แหล่งสท้าน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
อาจารย์ที่มาสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตอบปัญหาที่สอบถามได้ชัดเจน
คุณ เยาวมาลย์ ใจยาว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
ความรู้แน่น อบอุ่น
คุณ สกุณา ฟิลลิปส์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
Friendship ได้พบเพื่อนมากมาย อาจารย์สอนสนุกคะ
คุณ มาริษา โยธาสมุทร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
นอกจากเนื้อหา และวิทยากรที่น่าประทับใจแล้ว ยังเป็นการเปิด Mind Set ในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯอีกด้วย
คุณ อรัณย์ เหลืองอร่าม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
เจ้าหน้าที่ และวิทยากรอัธยาศัยดี เนื้อหาเข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติได้จริง สถานที่ และอาหารจัดเตรียมไว้ได้ดีมาก
คุณ กันตธี เจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
เนื้อหาอัดแน่น ใช้ได้จริง ดีมากครับ
คุณ ธนศักดิ์ เกรียงอุปถัมภ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
อาจารย์สามารถตอบคำถามได้ดีมากค่ะ
คุณ วงศ์สุดา ศุภาพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
พิธีกรมีความรู้ ความเข้าใจที่ดีมาก
คุณ พัชรพล เตชไกรชนะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
หลักสูตรนี้เหมาะสม คุ้มค่า และจำเป็นมากๆ สำหรับผู้สนใจในการทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพทย์ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางกฎหมายมาก่อน ขอให้มีความตั้งใจจริงๆที่จะเรียนก็จะได้ประโยชน์จากหลักสูตรนี้ เพราะเอกสารเป็นการรวบรวมกฎหมายต่างๆที่จำเป็น และควรรู้ อาทิเช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง ข้อกำหนด-ข้อห้ามในการก่อสร้าง การพิจารณาโครงการรูปแบบต่างๆ กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายคุมครองผู้บริโภค และกฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องที่ออกมาบังคับใช้ สอนจากท่านอาจารย์ผู้บรรยายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาอย่างยาวนานในวงการอสังหาริมทรัพย์
คุณ ศักดิ์ ศรีสนั่น ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
หลักสูตรมีความเข้มข้น และครอบคลุมเนื้อหาอย่างดี
คุณ ภัทรวิทย์ แซ่อ๋อง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากค่ะ
คุณ พรพรรณ พฤกษวัฒนอุดม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
สถาบันจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และตรงกับเนื้อหาที่ได้รับอย่างชัดเจน
คุณ สายพิน สังขนิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
อาจารย์ทุกท่านอธิบายดีมาก เพราะเป็นผู้มากประสบการณ์จึงทำให้หลักสูตรมีความ่าสนใจ และมีประโยชน์
คุณ คุณณัฏฐกิตติ์ เพ็ชรรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
หลักสูตรเนื้อหาเข้มข้นมาก คุ้มค่าที่ลงเรียนค่ะ
คุณ คุณณิชารัศม์ สุวรรณฤทธิ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
ขอบคุณเหล่าคณาจารย์ทุกท่านนะครับ เรียนสนุก ได้ความรู้มากครับ
คุณ คุณศิวัจน์ เมธีศักดิ์สิริ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
อาจารย์มีความรู้ความสามารถมาก ประสบการณ์มาก สนุกค่ะ
คุณ คุณบวรรัตน์ สุทธิประสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
ประทับใจวิทยากร อ.อิสระ และ อ.สุรพล
คุณ กัญญามล แก้วพิศดาร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
รร.ดุแลดีมากค่ะ ความสะดวกและประสานงานที่ดี วิทยากรทุกท่านถ่ายทอดได้ดีมากๆ ยกตัวอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
คุณ ภาวิกา ภัทรธิชาสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
วิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นมืออาชีพ และ รู้จริงในด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ การบริการของทางโรงเรียน บริการได้อย่างประทับใจ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนต่างๆ
คุณ วชิรวิทย์ นาแฉล้ม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เล่าเรื่องกฎหมายที่ดิน ผ่านประสบการณ์การลงมือทำจริง ได้สนุก และฟังง่าย
คุณ วิฑูรย์ บุปผามาศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
วิทยากรทุกๆท่าน ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์อย่างมากมาย กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆท่าน ที่ได้มอบความรู้ให้กับลูกศิษย์ค่ะ อาหารและเครื่องดื่มเพียบพร้อม เจ้าหน้าที่น่ารักทุกท่านค่ะ
คุณ สปันนา วิมลจิรโชค ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
ประทับใจอาจารย์ พนักงานโรงเรียน อาหาร
คุณ คามิน เสงี่ยมลักษณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมแน่นได้ความรู้เพิ่มขึ้น วิทยากรให้ความรู้ดี ยกตัวอย่างให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
คุณ จาริยา สุริวรรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
ได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจริง เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานโดยตรง
คุณ จิรเมธ ทีฆวีรกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
ขอขอบคุณโรงเรียนที่จัดหลักสูตร RE100นี้ขึ้นมา ทำให้ได้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ในงานอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี อีกทั้งเจ้าหน้าที่วิทยากรให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เข้าอบรมแบบเป็นกันเอง
คุณ ฐิติวัชร์ จูปาน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
ได้ทราบ Case Study ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง เป็นความรู้ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือ แต่มาจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
คุณ ธเนศ บัวธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
ได้รับความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในหลายมิติ อาหารเครื่องดื่มดีมาก
คุณ ธีรพล นามพลกรัง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
วิทยากรเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ให้ความรู้ได้ดี ข้อกฎหมายมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ต้องศึกษาทำความเข้าใจอย่างจริงจัง แต่ในระยะเวลาเพียง 4 วัน TREBS ได้รวบรวมหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจและควรรู้ได้เป็นอย่างดี โดยมีการยกเคสตัวอย่างมากมาย เนื้อหาเข้าใจง่าย ทุกท่านตั้งแต่ วิทยากร เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมอบรม ค่อนข้างเป็นกันเอง น่ารัก คุยสนุก ไม่เบื่อ โดยเฉพาะ อ.สุรพล ในหัวข้อกฎหมายที่ดินและเอกสารสิทธิ์ สนุกมาก ชอบ ดร.โสภณ ที่คอยเอนเตอร์เทรนผู้เข้าอบรม และ อ.อติณัชผู้ดำเนินการอบรมที่คอยให้คำปรึกษารวมถึงช่วยสอดส่องดูแลทรัพย์สินต่างๆของผู้เข้าอบรมรู้สึกดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
คุณ บุญทิวา แซ่ฉี่ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
วิทยากรมีความรู้ความชำนาญ และ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ รร.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยจัดสรรมาถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าอบรม มีการนำคดีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง มาถ่ายทอดและแชร์ให้กับผู้เข้าอบรม รับทราบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือวิธี ปฏิบัติ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุณ ปรีชา เพชรไพทูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
เนื้อหาครอบคลุมใช้ประโยชน์ได้จริง
คุณ ปวริศ เบญจมาภา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
การที่ได้มีโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ทำให้ได้ความรู้หลายอย่างจากอาจารย์ทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์สูง เป็นหลักสูตรที่สอนให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีหลายอย่างที่อ่าน พ.ร.บ.หรือกฎกระทรวงไม่เข้าใจแต่อาจารย์สอนให้เห็นภาพชัดเจน จึงเห็นว่ามีประโยชน์ที่ได้มาเรียนที่นี่ ค่ะ อาหารอร่อย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน น่ารัก เป็นกันเองมากๆค่ะ
คุณ ปารณีย์ พงศ์ธิติปัญญากร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบถ้วน สามารถนำไปต่อยอดการทำงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างมากมายครับ
คุณ ปิยะชล ห่อนบุญเหิม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
เจ้าหน้าที่น่ารัก วิทยากรทุกคนเต็มที่กับการสอนมากๆ บรรยากาศเป็นกันเอง อาหารอร่อยมากๆค่ะ
คุณ แพรชนก ศรีวิศาล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
ได้รับความรู้และเคสต่างๆจากผู้บรรยายเป็นอย่างดี
คุณ สมชาย รอดศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
เป็นหลักสูตรที่ดีมากๆครับ ขอชื่นชมผู้จัดที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อบรม ดูแลเรื่องอาหารอย่างดีตั้งแต่มื้อเช้า เลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย และ ตอบข้อซักถามผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ และ เอกสารประกอบการอบรมก็ทำไว้ดี ขอบคุณมากๆครับ
คุณ สิริวัฑฒก์ วัฒนกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
อาจารย์ชี้แจงได้ตรงจุดประเด็นที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม และ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะมาร่วมสัมมนาอีกค่ะ
คุณ อมร โชติบุญวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
ได้ความรู้ด้านกฎหมายที่มีเนื้อหาครอบคลุม ได้รับคำแนะนำ ทำให้รอบคอบในด้านต่างๆ เพื่อเกิดความสำเร็จอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นมิตรและดูแลอย่างเป็นกันเอง
พญ. ขวัญทิชา วงศ์วิชิตกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 68
ได้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอสังหาฯ สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อพัฒนาวงการต่อไปค่ะ
คุณ ณัฐกาน ม่วงศรีจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 68
ได้รับความรู้เกี่ยวกับอสังหาฯเพิ่ม มีแนวทางในการปฎิบัติงาน
คุณ สุรัตน์ ภัสสรสมบัติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 68
กลับหน้าแรก