Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสม คุ้มค่า และจำเป็นมากๆ สำหรับผู้สนใจในการทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพทย์ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางกฎหมายมาก่อน ขอให้มีความตั้งใจจริงๆที่จะเรียนก็จะได้ประโยชน์จากหลักสูตรนี้ เพราะเอกสารเป็นการรวบรวมกฎหมายต่างๆที่จำเป็น และควรรู้ อาทิเช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง ข้อกำหนด-ข้อห้ามในการก่อสร้าง การพิจารณาโครงการรูปแบบต่างๆ กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายคุมครองผู้บริโภค และกฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องที่ออกมาบังคับใช้ สอนจากท่านอาจารย์ผู้บรรยายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาอย่างยาวนานในวงการอสังหาริมทรัพย์
คุณ ศักดิ์ ศรีสนั่น ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 71
หลักสูตรมีความเข้มข้น และครอบคลุมเนื้อหาอย่างดี
คุณ ภัทรวิทย์ แซ่อ๋อง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 71
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากค่ะ
คุณ พรพรรณ พฤกษวัฒนอุดม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 71
สถาบันจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และตรงกับเนื้อหาที่ได้รับอย่างชัดเจน
คุณ สายพิน สังขนิตย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 71
อาจารย์ทุกท่านอธิบายดีมาก เพราะเป็นผู้มากประสบการณ์จึงทำให้หลักสูตรมีความ่าสนใจ และมีประโยชน์
คุณ คุณณัฏฐกิตติ์ เพ็ชรรัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 71
หลักสูตรเนื้อหาเข้มข้นมาก คุ้มค่าที่ลงเรียนค่ะ
คุณ คุณณิชารัศม์ สุวรรณฤทธิ์กุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 71
ขอบคุณเหล่าคณาจารย์ทุกท่านนะครับ เรียนสนุก ได้ความรู้มากครับ
คุณ คุณศิวัจน์ เมธีศักดิ์สิริ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 71
อาจารย์มีความรู้ความสามารถมาก ประสบการณ์มาก สนุกค่ะ
คุณ คุณบวรรัตน์ สุทธิประสิทธิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 71
ประทับใจวิทยากร อ.อิสระ และ อ.สุรพล
คุณ กัญญามล แก้วพิศดาร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 70
รร.ดุแลดีมากค่ะ ความสะดวกและประสานงานที่ดี วิทยากรทุกท่านถ่ายทอดได้ดีมากๆ ยกตัวอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
คุณ ภาวิกา ภัทรธิชาสกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 70
วิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นมืออาชีพ และ รู้จริงในด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ การบริการของทางโรงเรียน บริการได้อย่างประทับใจ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนต่างๆ
คุณ วชิรวิทย์ นาแฉล้ม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 70
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เล่าเรื่องกฎหมายที่ดิน ผ่านประสบการณ์การลงมือทำจริง ได้สนุก และฟังง่าย
คุณ วิฑูรย์ บุปผามาศ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 70
วิทยากรทุกๆท่าน ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์อย่างมากมาย กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆท่าน ที่ได้มอบความรู้ให้กับลูกศิษย์ค่ะ อาหารและเครื่องดื่มเพียบพร้อม เจ้าหน้าที่น่ารักทุกท่านค่ะ
คุณ สปันนา วิมลจิรโชค ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 70
ประทับใจอาจารย์ พนักงานโรงเรียน อาหาร
คุณ คามิน เสงี่ยมลักษณ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมแน่นได้ความรู้เพิ่มขึ้น วิทยากรให้ความรู้ดี ยกตัวอย่างให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
คุณ จาริยา สุริวรรณ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
ได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจริง เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานโดยตรง
คุณ จิรเมธ ทีฆวีรกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
ขอขอบคุณโรงเรียนที่จัดหลักสูตร RE100นี้ขึ้นมา ทำให้ได้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ในงานอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี อีกทั้งเจ้าหน้าที่วิทยากรให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เข้าอบรมแบบเป็นกันเอง
คุณ ฐิติวัชร์ จูปาน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
ได้ทราบ Case Study ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง เป็นความรู้ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือ แต่มาจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
คุณ ธเนศ บัวธรรม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
ได้รับความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในหลายมิติ อาหารเครื่องดื่มดีมาก
คุณ ธีรพล นามพลกรัง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
วิทยากรเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ให้ความรู้ได้ดี ข้อกฎหมายมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ต้องศึกษาทำความเข้าใจอย่างจริงจัง แต่ในระยะเวลาเพียง 4 วัน TREBS ได้รวบรวมหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจและควรรู้ได้เป็นอย่างดี โดยมีการยกเคสตัวอย่างมากมาย เนื้อหาเข้าใจง่าย ทุกท่านตั้งแต่ วิทยากร เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมอบรม ค่อนข้างเป็นกันเอง น่ารัก คุยสนุก ไม่เบื่อ โดยเฉพาะ อ.สุรพล ในหัวข้อกฎหมายที่ดินและเอกสารสิทธิ์ สนุกมาก ชอบ ดร.โสภณ ที่คอยเอนเตอร์เทรนผู้เข้าอบรม และ อ.อติณัชผู้ดำเนินการอบรมที่คอยให้คำปรึกษารวมถึงช่วยสอดส่องดูแลทรัพย์สินต่างๆของผู้เข้าอบรมรู้สึกดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
คุณ บุญทิวา แซ่ฉี่ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
วิทยากรมีความรู้ความชำนาญ และ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ รร.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยจัดสรรมาถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าอบรม มีการนำคดีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง มาถ่ายทอดและแชร์ให้กับผู้เข้าอบรม รับทราบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือวิธี ปฏิบัติ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุณ ปรีชา เพชรไพทูล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
เนื้อหาครอบคลุมใช้ประโยชน์ได้จริง
คุณ ปวริศ เบญจมาภา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
การที่ได้มีโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ทำให้ได้ความรู้หลายอย่างจากอาจารย์ทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์สูง เป็นหลักสูตรที่สอนให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีหลายอย่างที่อ่าน พ.ร.บ.หรือกฎกระทรวงไม่เข้าใจแต่อาจารย์สอนให้เห็นภาพชัดเจน จึงเห็นว่ามีประโยชน์ที่ได้มาเรียนที่นี่ ค่ะ อาหารอร่อย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน น่ารัก เป็นกันเองมากๆค่ะ
คุณ ปารณีย์ พงศ์ธิติปัญญากร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบถ้วน สามารถนำไปต่อยอดการทำงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างมากมายครับ
คุณ ปิยะชล ห่อนบุญเหิม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
เจ้าหน้าที่น่ารัก วิทยากรทุกคนเต็มที่กับการสอนมากๆ บรรยากาศเป็นกันเอง อาหารอร่อยมากๆค่ะ
คุณ แพรชนก ศรีวิศาล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
ได้รับความรู้และเคสต่างๆจากผู้บรรยายเป็นอย่างดี
คุณ สมชาย รอดศิริ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
เป็นหลักสูตรที่ดีมากๆครับ ขอชื่นชมผู้จัดที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อบรม ดูแลเรื่องอาหารอย่างดีตั้งแต่มื้อเช้า เลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย และ ตอบข้อซักถามผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ และ เอกสารประกอบการอบรมก็ทำไว้ดี ขอบคุณมากๆครับ
คุณ สิริวัฑฒก์ วัฒนกูล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
อาจารย์ชี้แจงได้ตรงจุดประเด็นที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม และ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะมาร่วมสัมมนาอีกค่ะ
คุณ อมร โชติบุญวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
ได้ความรู้ด้านกฎหมายที่มีเนื้อหาครอบคลุม ได้รับคำแนะนำ ทำให้รอบคอบในด้านต่างๆ เพื่อเกิดความสำเร็จอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นมิตรและดูแลอย่างเป็นกันเอง
พญ. ขวัญทิชา วงศ์วิชิตกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 68
ได้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอสังหาฯ สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อพัฒนาวงการต่อไปค่ะ
คุณ ณัฐกาน ม่วงศรีจันทร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 68
ได้รับความรู้เกี่ยวกับอสังหาฯเพิ่ม มีแนวทางในการปฎิบัติงาน
คุณ สุรัตน์ ภัสสรสมบัติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 68
ประทับใจการบริการอาหารเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่สุภาพ เนื้อหาครอบคลุม
คุณ พัทธนันท์ พุทธ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 68
เนื้อหาแน่น วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์
คุณ ศิขริณ ชื่นสมบุญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 68
มีความรู้เพิ่มเรื่องข้อกฎหมายมากขึ้น เนื่องจากวิทยากรมีความรู้และชี้ให้เห็นประเด็นกฎหมายอย่างชัดเจน ทุกท่านเป็นกันเอง ได้รับการดูแลจากสถาบันอย่างอบอุ่น อาหารการกินดีมาก
คุณ นัชชา ศานติธรรมกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 68
ประทับใจหัวข้ออบรม วิทยากรให้ความรู้ประสบการณ์ การบริหารจัดการอบอุ่นเป็นกันเอง อาหารเครื่องดื่มรสชาดดีคุณภาพ
คุณ ญาณิศา บุญรักษา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 68
ได้ความรู้จากCase Study ที่วิทยากรทุกท่านตั้งใจถ่ายทอดให้ เป็นไอเดียที่สามารถนำไปใช้ ไม่งาวง สนุกสนานกับการเรียนมาก
คุณ วรวรรณ ใจเมือง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 68
หลักสูตรมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หลายประเด็นทำให้เห็นภาพรวมมีกรณีศึกษาต่างๆให้ระมัดระวัง
คุณ ธนวัฒน์ ยมจินดา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 67
ประสบการณ์ของอาจารย์ที่นำมาถ่ายทอดให้ฟังมีประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติงานได้จริง
คุณ ศรัณย์ พุ่มถาวร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 67
วิทยากรรู้จริงในเรื่องที่สอน อาหารอร่อย
คุณ อภิรัตน์ หาญกิจวิริยะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 67
ได้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นอกเหนือจากงานที่ทำประจำ
คุณ กิตติ กิตติคุณพงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 67
การฝึกอบรมในบรรยากาศครูดูแลศิษย์
คุณ ธีระพล สุทธินันท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 67
วิทยากรรู้จริงได้ความรู้และแนวคิดเยอะ
Mr. Wu hua chun ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 67
วิทยากรมีความหลากหลายและเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถให้ความรู้ทั้งในทางปฏิบัติและทางทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป และบรรยากาศเป็นกันเอง
ว่าที่ร้อยตรี ปรีดา สายอุปราช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 67
เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจและวิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นผู้มีความสามารถและมีประสบการณ์โดยตรงที่สามารถสอบถามกรณีศึกษาต่างๆได้ชัดเจนทำให้ได้แนวคิดและหลักปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง
ดร. สาธิต ผ่องชัญญา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 67
อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาได้เต็มที่ทำให้การเรียนสามารถเข้าใจง่ายและได้รับความรู้อย่างมาก
คุณ ฤทัยทิพย์ เชียงทอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 67
ได้ความรู้เยอะจากผู้มีประสบการณ์สายตรงธุรกิจ
คุณ อิทธินันท์ วัฒน์สุขสันติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 67
หลักสูตรให้ความรู้มาก วิทยากรบรรยายดีไม่ง่วง อาหารรสชาตดี
คุณ สักดา รังผึ้ง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 66
รวบรวมกฎหมายที่ควรรู้ได้ดี อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยายดีมาก
คุณ วชิราภรณ์ มีภูมิรู้ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 66
วิทยากรถ่ายทอดความรู้เข้าใจง่าย น่าสนใจ
คุณ ตุลดา ประยูร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 66
ประทับใจมิตรภาพระหว่างผู้อบรมกับอาจารย์ผู้สอนระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง การบริการของโรงเรียนและการบริหารเวลาในการจัดอบรม
คุณ จินตนา จิระกุลสวัสดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 66
กลับหน้าแรก