Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

มีประโยชน์มากค่ะ เรื่องใกล้ตัว ได้รู้ก่อนทำยิ่งเกิดประโยชน์ค่ะ
คุณ อุษา หัสดินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 78
อาหารอร่อย ได้ความรู้เพิ่มเติมมาก วิทยากรทุกคนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจริง
คุณ ศิริโชติ ไชยโชติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 78
ประทับใจ อ.อิสระ อ.สุชาติ และ อ.วิบูลย์ ทั้ง 3 ท่านบรรยายละเอียดตรงกับข้อปัญหา/สงสัยในการประเมิน+พัฒนาที่ดินดีมากๆ ค่ะ
คุณ สวรรค์พธู บรรลุทางธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 78
เนื้อหาแน่นมาก ได้ความรู้เชิงลึก วิทยากรสอนดีมากค่ะ
คุณ แพรวา มั่นพลศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 78
วิทยากรมีความรู้มีประสบการณ์ดี เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมากครับ
คุณ พลพิสิษฐ์ สงวนวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 78
วิทยากรมีความรู้และถ่ายทอดเนื้อหาสาระของการอบรมได้ดีมากค่ะ อาหารอร่อย มีกาแฟให้เติมทุกเบรก สถานที่อบรมดีมากค่ะ
คุณ จิตติมา ทอมป์สัน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 78
สถานที่พร้อม การจัดการเวลาเรียนดี อาจารย์ผู้มาบรรยายมีความรู้และประสบการณ์สูงมาก
คุณ เกรียงไกร ตันติวงค์ษา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 78
ได้รับความรู้ไปประกอบวิชาชีพนายหน้าได้ดี อาจารย์ทุกท่านชัดเจนเข้าใจง่าย
คุณ วรรณิสา ชาวไร่เงิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 78
วิทยากรหลากหลายท่าน และเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นอย่างดี
คุณ ณัฐนันท์ เรืองเมธาพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 76
ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
คุณ ฐานิกา ติดนอก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 76
มาเรียนที่นี่เป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจกับอ.โสภณที่เป็นกันเองและคณาจารย์ที่ให้ความรู้และเทคนิคที่ไม่เคยรู้มาก่อนเป็นการเปิดโลกใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์
คุณ ปวินท์ ภู่ทอง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 76
เป็นความรู้ใหม่ที่น่าเรียนรู้และท้าทายมากค่ะ
คุณ อมรรัตน์ ผิวนวล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 76
ผู้สอนทุกท่านมีความรู้ ความเชี่ยชาญและเป็นผู้มากประสบการณ์ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ได้ข้อมูลทั้งในเชิงหลักการและกรณีศึกษาที่พบจริง และได้มุมมองทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จึงทำให้ความรู้อย่างรอบด้านในเรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คุณ ปภัสรา กิณศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 76
อาจารย์ที่มาสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากๆ ตอบข้อซักถามได้เคลียร์ในประเด็นต่างๆ สถานที่การบริการต่างๆ ดีมากค่ะ โดยรวมประทับใจที่เข้ารับการอบรมในคอร์สนี้
คุณ กชกร สิรเกรียงไกร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 76
อาจารย์มีความรู้ครบด้านทุกคน
คุณ ธรัณยา ชุติพงศ์พัฒนกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 76
ได้ความรู้จากการเรียนคอร์สกฏหมายเยอะ อาจารย์สอนดี และมีประสบการณืในการสอน
น.ส. วาสนา ชีวินกุลสภาพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
บริการดี ประทับใจ ได้ความรู้ คู่คุณธรรม
นาย ธนกฤต สื่อไพศาล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
ได้รับความรู้ในเชิงลึกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ขอบคุณครับ
นาย วีรเมศวร์ ไพสาลพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
เข้าใจหลักกฏหมายทั้งหมดของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯเป็นอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นจากการดูที่ดิน จนทำการจัดสรรแล้วเสร็จ รวมทั้งความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย
นาย นัฐปกรณ์ ทิพย์สุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
อาจารย์ใจดี มีความรู้ อาหารอร่อย
นาย ปุญญพัฒน์ ศักดิ์สุภาพชน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
บรรยากาศเป็นกันเอง อาหารอร่อย ขอบคุณครับ
นาย วิชยุตม์ โชคไพศาลตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
ได้อัพเดทข้อกฎหมายกับผู้รู้จริง เนื้อหากระชับท่ามกลางข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมหาศาล เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาบ้าง หรือมีปมสงสัยในใจ มีทรัพย์ต้องการพัฒนาในมือ อาหารอร่อย อุดมสมบูรณ์
คุณ สาธิต ตันติวัฒนเสถียร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
วิทยากรระดับชั้นนำ ได้เรียนรู้จากกรณีจริงมาศึกษา ได้ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการทำธุรกิจดีมากค่ะ เป็นกันเอง อาหารอร่อย ทีมงานบริการประทับใจมากค่ะ
คุณ พรพรรณ เศรษฐภากรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
ผู้บรรยายทุกท่านให้ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ดี มองเห็นภาพ
คุณ กิตติศักดิ์ สุนทรส ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
ประทับใจอาหาร บุคลากรทุกท่าน ที่สำคัญอาจารย์ทุกท่าน และสถานที่ ขอบคุณครับ
คุณ สมพล พีรศิลป์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
ประทับใจวิทยากรทุกท่าน และทีมงานที่ดูแลเป็นอย่างดีค่ะ
คุณ ปัทมา แหล่งสท้าน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
อาจารย์ที่มาสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตอบปัญหาที่สอบถามได้ชัดเจน
คุณ เยาวมาลย์ ใจยาว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
ความรู้แน่น อบอุ่น
คุณ สกุณา ฟิลลิปส์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
Friendship ได้พบเพื่อนมากมาย อาจารย์สอนสนุกคะ
คุณ มาริษา โยธาสมุทร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 73
นอกจากเนื้อหา และวิทยากรที่น่าประทับใจแล้ว ยังเป็นการเปิด Mind Set ในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯอีกด้วย
คุณ อรัณย์ เหลืองอร่าม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
เจ้าหน้าที่ และวิทยากรอัธยาศัยดี เนื้อหาเข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติได้จริง สถานที่ และอาหารจัดเตรียมไว้ได้ดีมาก
คุณ กันตธี เจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
เนื้อหาอัดแน่น ใช้ได้จริง ดีมากครับ
คุณ ธนศักดิ์ เกรียงอุปถัมภ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
อาจารย์สามารถตอบคำถามได้ดีมากค่ะ
คุณ วงศ์สุดา ศุภาพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
พิธีกรมีความรู้ ความเข้าใจที่ดีมาก
คุณ พัชรพล เตชไกรชนะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
หลักสูตรนี้เหมาะสม คุ้มค่า และจำเป็นมากๆ สำหรับผู้สนใจในการทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพทย์ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางกฎหมายมาก่อน ขอให้มีความตั้งใจจริงๆที่จะเรียนก็จะได้ประโยชน์จากหลักสูตรนี้ เพราะเอกสารเป็นการรวบรวมกฎหมายต่างๆที่จำเป็น และควรรู้ อาทิเช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง ข้อกำหนด-ข้อห้ามในการก่อสร้าง การพิจารณาโครงการรูปแบบต่างๆ กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายคุมครองผู้บริโภค และกฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องที่ออกมาบังคับใช้ สอนจากท่านอาจารย์ผู้บรรยายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาอย่างยาวนานในวงการอสังหาริมทรัพย์
คุณ ศักดิ์ ศรีสนั่น ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
หลักสูตรมีความเข้มข้น และครอบคลุมเนื้อหาอย่างดี
คุณ ภัทรวิทย์ แซ่อ๋อง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากค่ะ
คุณ พรพรรณ พฤกษวัฒนอุดม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
สถาบันจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และตรงกับเนื้อหาที่ได้รับอย่างชัดเจน
คุณ สายพิน สังขนิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
อาจารย์ทุกท่านอธิบายดีมาก เพราะเป็นผู้มากประสบการณ์จึงทำให้หลักสูตรมีความ่าสนใจ และมีประโยชน์
คุณ คุณณัฏฐกิตติ์ เพ็ชรรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
หลักสูตรเนื้อหาเข้มข้นมาก คุ้มค่าที่ลงเรียนค่ะ
คุณ คุณณิชารัศม์ สุวรรณฤทธิ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
ขอบคุณเหล่าคณาจารย์ทุกท่านนะครับ เรียนสนุก ได้ความรู้มากครับ
คุณ คุณศิวัจน์ เมธีศักดิ์สิริ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
อาจารย์มีความรู้ความสามารถมาก ประสบการณ์มาก สนุกค่ะ
คุณ คุณบวรรัตน์ สุทธิประสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
ประทับใจวิทยากร อ.อิสระ และ อ.สุรพล
คุณ กัญญามล แก้วพิศดาร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
รร.ดุแลดีมากค่ะ ความสะดวกและประสานงานที่ดี วิทยากรทุกท่านถ่ายทอดได้ดีมากๆ ยกตัวอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
คุณ ภาวิกา ภัทรธิชาสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
วิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นมืออาชีพ และ รู้จริงในด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ การบริการของทางโรงเรียน บริการได้อย่างประทับใจ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนต่างๆ
คุณ วชิรวิทย์ นาแฉล้ม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เล่าเรื่องกฎหมายที่ดิน ผ่านประสบการณ์การลงมือทำจริง ได้สนุก และฟังง่าย
คุณ วิฑูรย์ บุปผามาศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
วิทยากรทุกๆท่าน ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์อย่างมากมาย กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆท่าน ที่ได้มอบความรู้ให้กับลูกศิษย์ค่ะ อาหารและเครื่องดื่มเพียบพร้อม เจ้าหน้าที่น่ารักทุกท่านค่ะ
คุณ สปันนา วิมลจิรโชค ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
ประทับใจอาจารย์ พนักงานโรงเรียน อาหาร
คุณ คามิน เสงี่ยมลักษณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมแน่นได้ความรู้เพิ่มขึ้น วิทยากรให้ความรู้ดี ยกตัวอย่างให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
คุณ จาริยา สุริวรรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
ได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจริง เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานโดยตรง
คุณ จิรเมธ ทีฆวีรกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
กลับหน้าแรก