Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

อาจารย์แต่ละท่านสอนเนื้อหาและการยกตัวอย่างดีเข้าใจง่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
คุณ นิรัตน์ เจะสา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
การบริการเป็นกันเองมากค่ะ วิทยากรบรรยายเนื้อหาน่าสนใจ รายละเอียดเป็นประโยชน์ไปเป็นความรู้ในการทำงานได้อย่างดี
คุณ ณิชาดา ภัทรธนจิระกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
เนื้อหาที่ใช้ให้ความรู้ได้เยอะและเอาไปประยุกต์ใช้ได้ ได้รู้จักบุคคลที่มีความรู้ผู้เชียวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์
คุณ ธนัญชกร คงร่ม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความสะอาดของโรงเรียน วิทยากรทุกท่านมอบความรู้ สร้างแรงจูงใจ เพื่อนผู้เข้าอบรม การอำนวยความสะดวกและการดูแลของเจ้าหน้าที่
คุณ ธันยพร ชีวีวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมอื่น
คุณ บดินทร์ ธรรมชีวันสกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์แน่น มีการยกเคสเพื่อวิเคราะห์เข้าใจมากขึ้น
คุณ สสิธร งามอัจฉริยะกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ วิทยากรมีประสบการณ์เข้ามาเสริมทำให้เห็นภาพการนำไปใช้
คุณ เจษฎา เรืองพูน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ วิทยากรมีประสบการณ์เข้ามาเสริมทำให้เห็นภาพการนำไปใช้
คุณ เจษฎา เรืองพูน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
อาจารย์แต่ละท่านบรรยายได้ดีมาก ตรงตามวัตถุประสงค์ เปิดโอกาสให้ถาม และ ตอบชัดเจนมากครับ
คุณ นฤนาท เอื้อบุญกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ผู้เข้าอบรมมาจากหลากหลายอาชีพ และ ธุรกิจ มีการแชร์ความรู้กันเพื่อไปพัฒนาและปรับปรุง วิทยากรให้ข้อมูลโดยไม่ปิดบัง
คุณ วุฒิชัย ขวัญยืน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ชอบวิทยากรสอนสนุก สถานที่พร้อม พนักงานยิ้มแย้ม อบอุ่น ได้ความรู้เพิ่ม
คุณ สวรีย์ สุขสุสัตย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ผู้เข้าอบรมมาจากหลากหลายอาชีพ และ ธุรกิจ มีการแชร์ความรู้กันเพื่อไปพัฒนาและปรับปรุง วิทยากรให้ข้อมูลโดยไม่ปิดบัง
คุณ วุฒิชัย ขวัญยืน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
อาจารย์ ผู้บริหาร เป็นกันเองดีมากครับ พร้อมดูแลและตอบคำถามทุกคำถาม ประทับใจครับ
คุณ ทศพร จิระเกียรติดีกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
เป็นหลักสูตรที่ดีเยี่ยม ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์จากเนื้อหาที่เรียนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง วิทยากรที่ให้ความรู้ มีความเป็นกันเอง สามารถสอบถาม และได้คำตอบที่สมบูรณ์ อาหารอร่อย หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่คิดดำเนินการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากธุรกิจนี้ มีกฎหมายใหม่ๆอย่างมากอยู่ ปัญหาตลอดเวลา อนาคตประเทศไทยจะก้าวสู่ยุค 4.0 ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวเพื่อจะให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่อไป
คุณ ตะวัน นาครทรรพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
มาเรียนแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานที่ทำ และได้เพื่อนร่วมอาชีพใหม่ด้วย
คุณ เด่น สัตย์สงวน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
การประยุกต์ใช้ และผสมผสานข้อมูลหลายมิติของงานอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นองค์รวมในการถ่ายทอดความรู้
คุณ ศรัณย์ ดีมาก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการในการจัดตั้งนิติบุคคลฯของกิจการได้ง่ายขึ้น และได้ประสบการณ์ในการทำงานจากทีมงาน อาจารย์ และผู้ร่วมอบรม ดีมากครับ
คุณ เจษฎา สร้อยชื่อ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
สามารถนำไปใช้ในการทำงาน และเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกัน หรือแนวทางในการแก้ไข และอาจารย์ให้ข้อมูลเต็มที่ค่ะ
คุณ สิริพร อนันต์ศุภโชค ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
วิทยากรผู้บรรยายทุกท่าน มีความรู้ความสามารถ และพร้อมตอบคำถาม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ให้กับผู้ร่วมอบรมเข้าใจได้ง่าย
คุณ เฉลิมพล ธงไชย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
อาจารย์ที่สอนมีความรู้ ประสบการณ์ และแตกฉานในเรื่องที่สอน มีความสามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดี
คุณ สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
สถานที่อบรม การดำเนินการของพิธีกร วิทยากรและการบริการคณะผู้จัดการ ดำเนินการโดยมืออาชีพ เป็นบุคคลเป็นที่ยอมรับของสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ได้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก
คุณ เลอวิทย์ ความรู้ยิ่ง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
สามารถนำไปใช้ในการทำงาน และเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกัน หรือแนวทางในการแก้ไข และอาจารย์ให้ข้อมูลเต็มที่ค่ะ
คุณ สิริพร อนันต์ศุภโชค ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้รับความรู้ แนวคิดใหม่ๆรวมถึงวิธีป้องกัน เตรียมตัวรับมือกับปัญหาต่างๆอย่างละเอียด รอบคอบ ชัดเจน มีประโยชน์มากคะ
คุณ ศิวพร จารัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ประทับใจ อาจารย์ทุกท่านที่มำการสอนและอบรมให้คะ เพราะแต่ละท่านเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถมากๆ
คุณ กรภัทร์ พินจอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ทุกส่วน เนื้อหาที่อบรมได้ประโยชน์มาก สามารถตอบโจทย์ ตามความต้องการ วิทยากรมีความรอบรู้มากสามารถตอบข้อสซักถามได้หมด และมีเหตุผลสามารถนำไปใช้ได้จริง
คุณ วิฑูร ปัญญะธารา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
เนื้อหาข้อมูลการอบรมที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับปัญหาที่ผู้เข้าอบรมได้เข้าอบรม และกระชับตรงกับการดำเนินการจริง และปัญหาที่เกิดขึ้น *วิทยากรมีความรู้ ทีมงานอัธยาศัยดี
คุณ วิภาวดี ปาเดช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ได้ Update ความรู้และพัฒนาความคิดด้านการบริหารงานนิติบุคคล วิทยากรมีความสามารถมาก
คุณ วัชรพงษ์ แซ่เล้า ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ผู้บรรยายมีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างดีเยี่ยม ทำให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงมีเคส ประกอบการบรรยายค่อนข้างเยอะทำให้เข้าใจง่าย
คุณ ปวริศร์ พวงแก้ว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
มีความประทับใจกับเจ้าหหน้าที่ทุกฝ่าย วิทยากร ทุกท่านและอาหารทุกมื้อ
คุณ กุลนภา องอาจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
รายละเอียดของเนื้อหา เข้าใจง่าย อ.ทุกท่านถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างดีเยี่ยมสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาคณะทีมจัดงานเป็นกันเองและการบริการดีมากค่ะ
คุณ สุธิษา เมธิโยธิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
วิทยากรสามารถตอบคำถามที่สงสัยได้ทุกข้อ และสามารถอธิบายจนเข้าใจได้ดี บรรยากาศในห้องเรียนสนุกรับรองเรื่องอาหารเครื่องดื่ม ดีมากค่ะ
คุณ คัย์ฏวรวาท พฤฒศิลป์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ได้ดีมาก ทำให้เข้าใจถึงวิธีการจัดตั้งได้ดี มีความเป็นกันเองสถานที่ เดินทางสะดวกง่ายกับการหาที่ตั้ง มีการดูแลเรื่องอาหารที่ดี
คุณ มนฤดี คำเอก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
ได้ความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งได้ร่วมแชร์ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรมและได้รับมิตรภาพที่ดีกลับไปด้วย
คุณ อัญชิสา จงปัตนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและตอบข้อสงสัยแก่ผู้เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน มีการยกตัวอย่างและเทคนิคในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ
คุณ ภีรพันธ์ ศรีหมั่น ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
ได้รับความรู้และความเข้าใจในกับหลักสูตรที่อบรม อยากให้เพิ่มวันในการอบรม เนื่องจากเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่ค่อนข้างใช้เวลาและความเข้าใจพนักงาน TREBS ดูแลดีมากๆค่ะ
คุณ ศิริลักษณ์ ทองขันธ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
ได้ฟัง Case จากท่านอ.หลายๆท่าน ที่ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพจริงๆมาแชร์ให้ได้ฟัง
คุณ กิตติธัช ครองสิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
บรรยากาศในการอบรมเป็นกันเอง และอบอุ่น ผู้จัดงานดูแลเป็นอย่างดี วิทยากรบรรยายฟังแล้วไม่เครียด ได้ความรู้แบบเป็นกันเอง
คุณ รณางค์ สรรค์ธนะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
อาจารย์บรรยายได้เข้าใจง่าย และสามารถตอบคำถามปัญหาจองแต่ละบุคคลไดชัดเจน อาหารอร่อย จนท.บริการดีมากค่ะ
คุณ ญฐยพล พลโคตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 17
ประทับใจ อ. มีความรู้ทั้งหลักวิชากร ประสบการณ์และยังให้คำปรึกษาอีกด้วย
คุณ วรนิษฐ์ นราพงษ์พันธ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 17
ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น แต่ไม่ค่อยเข้าใจคำศัพท์ทางกฎหมายเท่าไหร่ ความรู้ที่ได้สามารถเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานในอนาคตได้
คุณ มณีรัตน์ โพชนะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 17
วิทยากรทุกทม่านตั้งใจให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ ทางโรงเรียนให้เวลาการอบรมอย่างเต็มเวลามาก ทำให้ได้ความรู้สมกับที่ตั้งใจมา
คุณ ประภาภรณ์ ปัญญาวุฒิ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 17
ให้ความรู้ดี และตรงตามหลักการ ผู้บรรยาย/อาจารย์ทุกท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการร์สูง และให้โอกาสในการสอบถามข้อมูลอย่างเต็มที่
คุณ รักติพงษ์ สหมิตรมงคล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 15
รู้สึกประทับใจที่วิทยากรยกตัวอย่างร่วมกับการบรรยายด้วย ทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และตอบคำถามในทุกคำถามที่สงสัย รวมถึงประทับใจคณะจัดงานการอบรมบริการดีมาก
คุณ กัณฐิกา สิทธิโชค ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 15
วิทยากรทุกท่านได้ให้ความรู้ + คำแนะนำ ได้ค่อนข้างละเอียด ฟังเข้าใจง่าย นำมาใช้ในการทำงานได้
คุณ ชัชวรรณ ฤกษ์ผดุงศักดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 15
1.ได้รับความรู้มากขึ้น และนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ 2.ได้รู้จักและคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์ 3.อาหารและบริการ
คุณ บุญรอด พัชราวลัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
หลักสูตร ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร+อาคารชุด โดยเฉพาะวิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีบรรยากาสการอบรมมีการแบ่งปันประสบการณ์ในช่วงQ+A ดีมากๆครับ
คุณ ธีรวุธ กล่อมแล้ว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
อาจารย์ผู้บรรยายทุกๆท่าน มีความรู้+ความสามารถ ทุกท่าน จึงให้ความรู้ได้ดี เจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน บริการดีเป็นกันเอง ได้ความรู้ และสามารถนำไปใช้งาน ปฏิบัติได้จริงสำหรับการทำงานของผู้ที่เข้ามาอบรม เป็นอย่างดี มีความรู้มากขึ้นทางด้านนิติบ้านจัดสรร+คอนโด ฯลฯ.
คุณ กรภัทร์ พินจอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
อาจารย์ที่มาบรรยายทุกท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพนักงานของโรงเรียน มีอัธยาศัยดีพนักงานดูแลเรื่องเครื่องดื่ม อาหาร มี Service Mind
คุณ ณิชชา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 11
อาหารอร่อย ความรู้ดี อาจารย์เยี่ยม บริการเด็ด ขอบคุณ อาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ และ รวมถึง คุณทัศนีย์ที่ให้ความช่วยเหลือ
คุณ กษิพล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 11
ชอบวิทยากรทุกท่านที่มาบรรยาย ทุกท่านมีเนื้อหาการบรรยายที่ดีมาก และบรรยายจากประสบการณ์จริง ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มาก วิทยากรทุกท่านบุคลิกภาพดี ใช้ถ้อยคำดี ชัดเจนเข้าใจง่าย ทำให้เราฟังแล้วรู้สึกไม่เครียด และประทับใจโรงเรียนนี้ที่เปิดโอกาสให้มาอบรม ได้ความรู้มากมาย และการบริการดี น่ารัก สดใส เครื่องดื่ม อาหารอร่อย
คุณ อภิญญา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 11
กลับหน้าแรก