Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

รู้สึกประทับใจอาจารย์มากครับ Very Good
คุณ ชินโชติ กานต์ปุระ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 39
เป็นหลักสูตรที่เนื้อหาอัดแน่น และได้ความรู้ดีมากๆ ครับ
คุณ สุทธิภัทร ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 39
ได้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการนิติบุคคลโดยจะนำไปปรับใช้กับงานที่ทำในปัจจุบันค่ะ
คุณ ศวิตา เขียวอุบล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 38
ช่วยให้เห็นภาพในการบริหารชัดเจนขึ้น จากประสบการณ์ของอาจารย์ทุกๆ ท่าน เนื้อหาทุกท่านสามารถนำไปใช้ในการบริหารได้หมดเลย
คุณ ชวลิต แซ่ลิ้ม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 38
ได้รู้และเข้าใจพฤติกรรมลูกบ้าน / แนวทางป้องกันและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ / วิธีการเช็คก่อนทำ ถูกกฎหมายหรือไม่
คุณ เมธัส จงวิไลเกษม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 38
วิทยากรทุกท่านบรรยายดีมาก ให้ความรู้แบบไม่กั๊ก น้องๆ Staff น่ารักมาก ดูแลดี อ่อนน้อม ให้คำแนะนำดีมากๆ ประทับใจค่ะ
คุณ กัญญารัตน์ สร้อยสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 36
เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้จริง
คุณ ณัฐวุฒิ สงวนพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 36
ชอบวิทยากรคุณจรัญ เกสร ที่มาแชร์ประสบการณ์จริง และรูปแบบการนำเสนอเข้าใจง่าย ครบถ้วน
คุณ มนูญ วิเศษสุนทร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 36
อาจารย์ที่มาสอนทุกท่าน มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อ
คุณ ณัฏพิชา ธนาสินปิยรมณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
ขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้เกิดประสบการณ์ที่คาดไม่ถึง โดยจากประสบการณ์ของวิทยากรทุกท่าน ได้สิ่งที่คุ้มค่านำไปปรับใช้ในการทำงาน
คุณ ภิกษุ อุทธา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
ประทับใจสถานที่ เจ้าหน้าที่ วิทยากรที่มีความชำนาญในการบรรยาย
คุณ ฐิติพันธุ์ โรจน์สีวงกต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
วิทยากรทุกท่านเป็นกันเอง และให้คำตอบที่ดีทุกๆท่าน พนักงานบริการดีมาก
คุณ เกษมศักดิ์ ปริวรรธน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
ภาพรวมการอบรมทั้งหมดถือว่าดี ได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้บรรยายดี
คุณ ปิวฎา นานสิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
การเรียน การสอนสนุกและให้ความรู้มาก วิทยากรเป็นกันเองทุกท่าน
คุณ ปิยะรัตน์ ศิริรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
ขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้เกิดประสบการณ์ที่คาดไม่ถึง โดยจากประสบการณ์ของวิทยากรทุกท่าน ได้สิ่งที่คุ้มค่านำไปปรับใช้ในการทำงาน
คุณ ถิรายุ อุทธา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
ประทับใจอาจารย์ผู้สอนทุกคน สอนดีความรู้เยอะถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ดี เข้าใจง่าย พนักงานบริการต้อนรับดี ขอบคุณมากค่ะ
คุณ รัญรวณณ์ เวลา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี ให้ความรู้เต็มที่ วิทยากรประสบการณ์สูง
คุณ ภัทร อัจฉริยพฤกษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
อาจารย์ทุกท่านสอนสนุก มีความเป็นกันเอง
คุณ ประเสริฐ เพชรเอือง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
เนื้อหาลึก และละเอียด ผู้บรรยายสนุก น่าสนใจ จำนวนผู้เข้าเรียนเหมาะสม เป็นกันเอง
คุณ ธนัชพร ณิชาพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
พนักงานบริการประทับใจ ดูแลดี วิทยากรเตรียมเนื้อหาได้ตรงตามหัวข้อ
คุณ นรินทร์วัฒน์ ศิริวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
อาจารย์ที่มาสอนมีประสบการณ์มาก สอนในเนื้อหาจริงๆที่เป็นประโยชน์
คุณ วริศรา ฉายางามมงคล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
ทีมงานให้บริการดีมากๆ เพื่อนร่วมคลาสนิสัยดี friendly
คุณ ธนิท วิรุฬห์กิจโกศล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
ได้ความรู้เพิ่มเติมมากครับ
คุณ ปองพล พัชรวัฒนพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะ ที่ได้ให้ความรู้ในแต่ละหัวข้อ ได้อธิบายชัดเจนและตรงประเด็นมากค่ะ
คุณ ธนิดา จันทร์แก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจในด้านข้อมูลการจัดตั้งนิติบุคคล และข้อกฎหมายที่ใช้ในการบริหารนิติบุคคลทั้งเก่าและใหม่ ที่มีการอธิบาย ชี้แนะให้เข้าใจในทุกด้าน
คุณ สุวิทย์ ลีลาสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
วิทยากรมีความเป็นกันเอง บอกเล่าประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
คุณ จรรยพร ทวนสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
OK วิทยากรมีความตั้งใจดีมากในการให้ความรู้
คุณ แสงชัย ปรีชาญจิรากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ได้ความรู้ที่นำไปใช้ได้เลยในการทำงานประจำวัน
คุณ สถาปนิก ทุ่งทอง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
วิทยากรเป็นกันเอง และมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก การลงทุนในความรู้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด รู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาเรียนรู้ที่นี้ค่ะ
คุณ พรทิวา วงศ์วิทย์ศาสน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ได้ความรู้ และประสบการณ์ในทางตรงและทางอ้อมจากอาจารย์ทุกๆท่าน
คุณ ยศสมบูรณ์ วิจิตตนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ และมีแนวความคิดดีๆให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
คุณ ชาญณรงค์ หวังเสริญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ขอบคุณท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้ และแชร์ case study ที่ทำให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ในงานด้านบริหารอาคารได้
คุณ ดารุณี เจริญนำ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
อาจารย์ทุกท่านตั้งใจสอน และแชร์ประสบการณ์ดีมากค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลดีค่ะ
คุณ แคธทรียา หอมแก่นจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
วิทยากรมีประสบการณ์ที่ตรงกับหัวข้อบรรยาย
คุณ พริกา ฐิติภัค ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
อาหารอร่อย เนื้อหาแน่น ในส่วนของ พ.ร.บ.บ้านจัดสรร สอนสนุก
คุณ ดารุณี พะนาศรัมย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะในส่วนที่ไม่รู้ ประทับใจอาจารย์ทุกท่านได้เพื่อนใหม่ รวมทั้งฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่มบริการดีมาก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
คุณ ธัญญลักษณ์ บุญมาก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
วิทยากรเป็นกันเอง เนื้อหาดีเข้าใจง่าย
คุณ ภาณุมาศ วงศ์ขวัญเมือง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดสรร สมควรมาฟังเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป
คุณ วิสา สุรชาติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ประทับใจวิทยากรที่ได้มอบความรู้ เทคนิคขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลและการยื่นจัดสรร ขอบคุณค่ะ
คุณ ศิราภรณ์ บุญมาก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
วิทยากรความรู้ดี
คุณ ศิริวรรณ ชำนาญณรงค์ศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
อาจารย์ที่มาบรรยายให้ความรู้ดีมาก เปิดโอกาสให้สอบถามตลอดเวลา
คุณ สุภวรรณ ทองแพ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
วิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ได้ดีเข้าใจง่าย
คุณ เสกศักดิ์ แฟ้มคลองขอม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
อาจารย์แต่ละท่านสอนเนื้อหาและการยกตัวอย่างดีเข้าใจง่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
คุณ นิรัตน์ เจะสา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
การบริการเป็นกันเองมากค่ะ วิทยากรบรรยายเนื้อหาน่าสนใจ รายละเอียดเป็นประโยชน์ไปเป็นความรู้ในการทำงานได้อย่างดี
คุณ ณิชาดา ภัทรธนจิระกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
เนื้อหาที่ใช้ให้ความรู้ได้เยอะและเอาไปประยุกต์ใช้ได้ ได้รู้จักบุคคลที่มีความรู้ผู้เชียวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์
คุณ ธนัญชกร คงร่ม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความสะอาดของโรงเรียน วิทยากรทุกท่านมอบความรู้ สร้างแรงจูงใจ เพื่อนผู้เข้าอบรม การอำนวยความสะดวกและการดูแลของเจ้าหน้าที่
คุณ ธันยพร ชีวีวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ประทับใจความรู้ที่ผู้บรรยายอธิบาย
ดาบตำรวจ ประวัฒน์ สิงห์ผดุงศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ได้ความรู้เยอะ อาจารย์สอนดี
Mr.Jun Long Chen ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
อาจารย์ให้ความรู้ได้ดี และ ถ่ายทอดประสบการณ์ดี
คุณ ชายทัด จุลกลพ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
ประทับใจทั้งอาจารย์และทีมงานที่อำนวยความสะดวกทุกท่าน
คุณ ศิริกร แซ่ยี่ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
กลับหน้าแรก