Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

อาหารอร่อย เนื้อหาแน่น ในส่วนของ พ.ร.บ.บ้านจัดสรร สอนสนุก
คุณ ดารุณี พะนาศรัมย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะในส่วนที่ไม่รู้ ประทับใจอาจารย์ทุกท่านได้เพื่อนใหม่ รวมทั้งฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่มบริการดีมาก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
คุณ ธัญญลักษณ์ บุญมาก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
วิทยากรเป็นกันเอง เนื้อหาดีเข้าใจง่าย
คุณ ภาณุมาศ วงศ์ขวัญเมือง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดสรร สมควรมาฟังเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป
คุณ วิสา สุรชาติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
ประทับใจวิทยากรที่ได้มอบความรู้ เทคนิคขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลและการยื่นจัดสรร ขอบคุณค่ะ
คุณ ศิราภรณ์ บุญมาก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
วิทยากรความรู้ดี
คุณ ศิริวรรณ ชำนาญณรงค์ศักดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
อาจารย์ที่มาบรรยายให้ความรู้ดีมาก เปิดโอกาสให้สอบถามตลอดเวลา
คุณ สุภวรรณ ทองแพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
วิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ได้ดีเข้าใจง่าย
คุณ เสกศักดิ์ แฟ้มคลองขอม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
อาจารย์แต่ละท่านสอนเนื้อหาและการยกตัวอย่างดีเข้าใจง่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
คุณ นิรัตน์ เจะสา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
การบริการเป็นกันเองมากค่ะ วิทยากรบรรยายเนื้อหาน่าสนใจ รายละเอียดเป็นประโยชน์ไปเป็นความรู้ในการทำงานได้อย่างดี
คุณ ณิชาดา ภัทรธนจิระกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
เนื้อหาที่ใช้ให้ความรู้ได้เยอะและเอาไปประยุกต์ใช้ได้ ได้รู้จักบุคคลที่มีความรู้ผู้เชียวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์
คุณ ธนัญชกร คงร่ม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความสะอาดของโรงเรียน วิทยากรทุกท่านมอบความรู้ สร้างแรงจูงใจ เพื่อนผู้เข้าอบรม การอำนวยความสะดวกและการดูแลของเจ้าหน้าที่
คุณ ธันยพร ชีวีวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ประทับใจความรู้ที่ผู้บรรยายอธิบาย
ดาบตำรวจ ประวัฒน์ สิงห์ผดุงศักดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ได้ความรู้เยอะ อาจารย์สอนดี
Mr.Jun Long Chen ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
อาจารย์ให้ความรู้ได้ดี และ ถ่ายทอดประสบการณ์ดี
คุณ ชายทัด จุลกลพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ประทับใจทั้งอาจารย์และทีมงานที่อำนวยความสะดวกทุกท่าน
คุณ ศิริกร แซ่ยี่ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมอื่น
คุณ บดินทร์ ธรรมชีวันสกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์แน่น มีการยกเคสเพื่อวิเคราะห์เข้าใจมากขึ้น
คุณ สสิธร งามอัจฉริยะกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
อาหารอร่อย สถานที่ดี เดินทางสะดวก วิทยากรมีความรู้ให้ข้อมูลดี
คุณ ชัยรัฐ ทองศักดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ วิทยากรมีประสบการณ์เข้ามาเสริมทำให้เห็นภาพการนำไปใช้
คุณ เจษฎา เรืองพูน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
เนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสม
คุณ ธีรพล นามพลกรัง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ประทับใจความเอาใจใส่บริการของผู้บริหาร
คุณ ธนัทธรณ์ อนันตสุโรจน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ วิทยากรมีประสบการณ์เข้ามาเสริมทำให้เห็นภาพการนำไปใช้
คุณ เจษฎา เรืองพูน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ได้รับความรู้จากวิทยากรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง
คุณ คันธชาติ อังคสุวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
อาจารย์มีความรู้ดี และสามารถนำความรู้ไปใช้ในงานได้อย่างดี
คุณ อารมย์ วงเขน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
อาจารย์แต่ละท่านบรรยายได้ดีมาก ตรงตามวัตถุประสงค์ เปิดโอกาสให้ถาม และ ตอบชัดเจนมากครับ
คุณ นฤนาท เอื้อบุญกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ผู้เข้าอบรมมาจากหลากหลายอาชีพ และ ธุรกิจ มีการแชร์ความรู้กันเพื่อไปพัฒนาและปรับปรุง วิทยากรให้ข้อมูลโดยไม่ปิดบัง
คุณ วุฒิชัย ขวัญยืน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ชอบวิทยากรสอนสนุก สถานที่พร้อม พนักงานยิ้มแย้ม อบอุ่น ได้ความรู้เพิ่ม
คุณ สวรีย์ สุขสุสัตย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
บรรยากาศในการสอนน่าเรียน
คุณ ไพฑูรย์ วนพงศ์ทิพากร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ชอบวิทยากรสอนสนุก ไม่เครียด ทีมงานน่ารัก ยิ้มแย้ม
คุณ เพ็ชร ศรีวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ได้ความรู้เกินกว่าที่คาดหวังไว้ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง
คุณ ไววิช ทวีชัยวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ผู้เข้าอบรมมาจากหลากหลายอาชีพ และ ธุรกิจ มีการแชร์ความรู้กันเพื่อไปพัฒนาและปรับปรุง วิทยากรให้ข้อมูลโดยไม่ปิดบัง
คุณ วุฒิชัย ขวัญยืน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
อาจารย์ ผู้บริหาร เป็นกันเองดีมากครับ พร้อมดูแลและตอบคำถามทุกคำถาม ประทับใจครับ
คุณ ทศพร จิระเกียรติดีกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
เป็นหลักสูตรที่ดีเยี่ยม ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์จากเนื้อหาที่เรียนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง วิทยากรที่ให้ความรู้ มีความเป็นกันเอง สามารถสอบถาม และได้คำตอบที่สมบูรณ์ อาหารอร่อย หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่คิดดำเนินการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากธุรกิจนี้ มีกฎหมายใหม่ๆอย่างมากอยู่ ปัญหาตลอดเวลา อนาคตประเทศไทยจะก้าวสู่ยุค 4.0 ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวเพื่อจะให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่อไป
คุณ ตะวัน นาครทรรพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ทุกเรื่อง เยี่ยมมากค่ะ
คุณ ฐนิตนันท์ มูลศรีชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
มาเรียนแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานที่ทำ และได้เพื่อนร่วมอาชีพใหม่ด้วย
คุณ เด่น สัตย์สงวน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
การประยุกต์ใช้ และผสมผสานข้อมูลหลายมิติของงานอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นองค์รวมในการถ่ายทอดความรู้
คุณ ศรัณย์ ดีมาก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้รับความรู้จากการอบรมตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้
คุณ พิทยาพล มะหิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการในการจัดตั้งนิติบุคคลฯของกิจการได้ง่ายขึ้น และได้ประสบการณ์ในการทำงานจากทีมงาน อาจารย์ และผู้ร่วมอบรม ดีมากครับ
คุณ เจษฎา สร้อยชื่อ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
มาเรียนแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับ
คุณ อาคม พัวสุวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
สามารถนำไปใช้ในการทำงาน และเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกัน หรือแนวทางในการแก้ไข และอาจารย์ให้ข้อมูลเต็มที่ค่ะ
คุณ สิริพร อนันต์ศุภโชค ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
วิทยากรผู้บรรยายทุกท่าน มีความรู้ความสามารถ และพร้อมตอบคำถาม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ให้กับผู้ร่วมอบรมเข้าใจได้ง่าย
คุณ เฉลิมพล ธงไชย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
อาจารย์ที่สอนมีความรู้ ประสบการณ์ และแตกฉานในเรื่องที่สอน มีความสามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดี
คุณ สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ความรู้เพียบ อาหารพร้อม อิ่มสมอง อิ่มกาย
คุณ ไกรสรรค์ ชัยนาคอนันต์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
บรรยากาศเป็นกันเอง มีข้อมูลและความรู้แน่น
คุณ ธนากร พูลศิลป์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
สถานที่อบรม การดำเนินการของพิธีกร วิทยากรและการบริการคณะผู้จัดการ ดำเนินการโดยมืออาชีพ เป็นบุคคลเป็นที่ยอมรับของสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ได้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก
คุณ เลอวิทย์ ความรู้ยิ่ง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
สามารถนำไปใช้ในการทำงาน และเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกัน หรือแนวทางในการแก้ไข และอาจารย์ให้ข้อมูลเต็มที่ค่ะ
คุณ สิริพร อนันต์ศุภโชค ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้รับความรู้ แนวคิดใหม่ๆรวมถึงวิธีป้องกัน เตรียมตัวรับมือกับปัญหาต่างๆอย่างละเอียด รอบคอบ ชัดเจน มีประโยชน์มากคะ
คุณ ศิวพร จารัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ประทับใจ อาจารย์ทุกท่านที่มำการสอนและอบรมให้คะ เพราะแต่ละท่านเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถมากๆ
คุณ กรภัทร์ พินจอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
อาหารเครื่องดื่ม อร่อยมาก สาระความรู้ ตรงมาก
คุณ นัทพร ไวว่อง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
กลับหน้าแรก