Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้านการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในส่วนของข้อมูลด้านภาษีสามารถนำไปปรับใช้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี
คุณ เยาวลักษณ์ คำแพงแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ประทับใจในเรื่องการทำงบการเงินและ Work Flow สามารถนำรูปแบบและวิธีการจัดทำรายงานทางการเงินไปใช้ได้จริง
คุณ ยุวดี วงค์แวงน้อย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีด้านอสังหาฯ เป็นประโยชน์ในการทำงานมากๆ ค่ะ
คุณ วิมลจรัส เจริญโชคไกรเลิศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ครอสนี้เป็นแนวทางในการเริ่มวางแผน ข้อควรระวังและข้อควรปฏบัติให้ธุรกิจเกิดความเสี่ยงน้อยและลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
คุณ ดลวสา บุญเลิศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
วิทยากรทุกท่านประสบการณ์สูงมาก ให้ความรู้ได้ดีมากๆ ความรู้ที่ได้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานของตัวเองได้ค่ะ
คุณ ภูรพิชญ์ ธรรมจอหอ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
อาหาร การบริหาร การจัดสถานที่ ดีมาก พนักงานน่ารัก พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มดีสุดๆ
คุณ ศรัญญา ตุ้มพระ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
วิทยากรสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ดี มีการยกตัวอย่างจริงได้อย่างมีเหตุผล การจัดการได้ดีสามารถควบคุมเวลาได้เป็นอย่างดี
คุณ ประเสริฐ คาวิจิตร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
วิทยากรมีประสบการณ์สูงมาก มีเทคนิคในการดำเนินงานที่ได้รับจากวิทยากรหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์มาก
คุณ เสริมสกุล พจนาการุณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ได้ความรู้และประเด็นที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสจะมาอีกค่ะ
คุณ อุษา หัสดินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ประทับใจในเนื้อหาและความทุ่มเทในการสอนและการเตรียมตัวของ อ.สุวิมล, อ.กำธร, อ.อารียา ประทับใจในความตรงไปตรงมาและเนื่อหาของ อ.ฐิติวัตร และสุดท้ายประทับใจเนื้อหา ภาพรวม และภาพใหญ่ของอสังหาฯ ของ ดร.โสภณ, อ.สมบัติ ครับ
คุณ อัศจร์กร ธันยเกียรติ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
อาจารย์มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อบรมได้ นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ เพื่อนร่วมอบรมน่ารักค่ะ
คุณ รัศมิ์ดารา ใยสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 49
พนักงานบริการดีสุภาพน่ารักทุกท่านค่ะ สถานที่ ok สะอาด สะดวก
คุณ ดวงใจ สำราญรื่น ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 49
ได้ความรู้และประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการทำงานค่ะ อยากให้มีคอร์สกฎหมายภาษีโดยเฉพาะค่ะ เพราะสนใจเรียนที่สถาบันนี้อยู่แล้วค่ะ
คุณ กัลยาณี แอ้นไธสง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 49
สัมผัสได้เลยว่าอาจารย์ทุกท่านเตรียมตัวและต้องการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มที่จริงๆ ทำให้ได้ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติจริงให้สามารถนำไปใช้ประยุกต์ได้
คุณ อาริยา โสธนนันทน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 49
วิทยากรให้ความรู้อย่างเต็มที่ อธิบายเข้าใจได้ง่ายดี
คุณ ปิยวรรณ บุญธนากร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 49
อาจารย์ทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์สูงมาก ประทับใจค่ะ
คุณ พัสชนันท์ คงวณิกิจเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 49
วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์สูง ตอบปัญหาและคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่อบรมได้ชัดเจน รักษาระยะเวลาดี สถานที่บรรยากาศอบรมดี เจ้าหน้าที่สุภาพ อาหารเบรคอร่อยค่ะ
คุณ ดวงจันทร์ ตันติพลพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 49
ขอบคุณค่ะ
คุณ นัฐญา พวงขจร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 49
ประทับใจการบรรยายของวิทยากรได้ความรู้ที่ชัดเจนขึ้น รวมไปถึงการจัดแจงเวลา อาหาร และสถานที่ค่ะ
น.ส. จารวี บุญญา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
ได้รับความรู้ใหม่จากอาจารย์เยอะมาก และมีบางข้อสงสัยที่ได้รับคำตอบ
น.ส. ชมพูนุท พฤกษ์วัชรกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
สถานที่เหมาะสมออกแบบ และตกแต่งได้ดี อาจารย์ที่บรรยายมีความรู้ และประสบการณ์ดีมาก
น.ส. สุกฤตา จันทปภารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
การบริการของคณะผู้จัดงาน มีการบริการดีมาก พี่ๆน่ารัก และประทับใจที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้จากสิ่งที่เราไม่เข้าใจ ให้เราเข้าใจมากขึ้น และได้รับความรู้ใหม่ๆ
น.ส. สิริวิมล อุ่นจันทึก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
เนื้อหาดี
น.ส. ฐิติมา ตั้งเกียรติตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
ชอบเคสภาษี
นาย กัณฐ์ภัญภี ศรีทรัพย์โกษิต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
การดูแลตั้งแต่สถานที่, ใน class, อาหาร ดีมากค่ะ อาจารย์ผู้บรรยายมีความทุ่มเท ได้รับความรู้ และแก้ไขปัญหาข้องใจได้
คุณ ชุติมา ปิ่นเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
การถ่ายทอดเนื้อหาชัดเจนตรงกับการใช้งานจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
คุณ เกศรินทร์ ไชยวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
ได้ความรู้ดี วิทยากรบรรยายดี อาหารอร่อย เอกสารประกอบการบรรยายดี
คุณ ธารารัตน์ อินทศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
เนื้อหาจากการเรียนเป็นประโยชน์ในการทำงานมากค่ะ
คุณ นุสจรี ตัณฑวณิช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
เข้าใจบัญชี และภาษีมากขึ้น
คุณ ดารา บุญญะภควัต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
วิทยากรมีความรู้ความสามารถสูง
คุณ ชลิต สุวรรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
ชอบเรื่อง Taxation มาก เข้าใจง่าย ได้ความรู้เพิ่มเยอะ
คุณ พัชรา ประสานพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
อาหาร, เครื่องดื่ม, อาหารว่าง ดีเยี่ยม
คุณ ศิรินันท์ อรัณยวงศกร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
เห็นแนวคิดจากบุคคลที่ผ่านช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ แล้วสามารถคงบริษัทไว้ได้ และสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้
คุณ อดุลย์วิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
การต้อนรับ, อาคาร, สถานที่, การเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยรวมถือว่าประทับใจมากค่ะ วิทยากรที่มาบรรยายทุกท่านเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง บรรยายถ่ายทอดประสบการณ้ดีค่ะ
คุณ สุภัสสร ขุนทะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
ประทับใจการบริการ
คุณ บุญฑิกา แก้วทาสี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากวิทยากรทุกท่าน เพื่อไปพัฒนาหน้าที่งานที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น จะทำอะไรต้อง"เนียน"
คุณ วนิดา อิสระสุรกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
ประทับใจเนื้อหาการสอนของอ.ชินภัทร และอ.ฐิติวัชร
คุณ อิทธิศักดิ์ สุเวชวัฒนกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
ตรงประเด็น เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง
คุณ เบญจภัค เพชรคล้าย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
อาจารย์ให้ความเป็นกันเองมากๆ ผู้จัดอบรมดูแลดีมาก
คุณ ประวัติ ทรัพย์อดุลชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
เรื่องความรู้ เนื่องจากบางอย่างเราอาจจะไม่รู้ ก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานที่บริษัทได้
คุณ อาวีนา กองจำปา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
โรงเรียนจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สาระสำคัญที่ก้าวทันสถานการณ์การปรับเปลี่ยน
คุณ สายพิน สังขนิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
วิทยากรมือโปร ได้ข้อมูลแท้ๆ ลึกและกว้างค่ะ
คุณ กัญญามล แก้วพิศดาร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 42
ได้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และ ประสบการณ์ในแต่ละด้านจากผู้เชี่ยวชาญ
คุณ กุลภัสสร์สรณ์ สีรอด ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
ชอบวิทยากรที่มาบรรยายค่ะ มีประสบการณ์ตรง มีประโยชน์มากเลยค่ะ Service ของโรงเรียน อาหารของว่างดีค่ะ
คุณ ชมพูนุท โสภณสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
อาหารอร่อยครับ
คุณ ฐิติพงศ์ สุรเมธี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
ประทับใจอาหารเครื่องดื่มและการบริการของเจ้าหน้าที่ค่ะ
คุณ ฐิติมา สาครดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ดีมากๆ สามารถนำทฤษฎีและ ประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้ ไปใช้ในกิจการ หรือ งานของเราได้จริง
คุณ ธนาคาร องค์แก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย วิทยากรเป็นกันเอง
คุณ ธิติมา กรเจริญพรพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
ประทับใจอาหารดี มารยารพนักงานและการให้บริการดี
คุณ ประภาวัลย์ กุลมา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
บริหารจัดการดีในทุกๆเรื่อง สถานที่สะดวก อาหารอร่อย เครื่องดื่มดีมาก
คุณ ภิลาภรณ์ รื่นธงชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
กลับหน้าแรก