Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ประทับใจการบรรยายของวิทยากรได้ความรู้ที่ชัดเจนขึ้น รวมไปถึงการจัดแจงเวลา อาหาร และสถานที่ค่ะ
น.ส. จารวี บุญญา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
ได้รับความรู้ใหม่จากอาจารย์เยอะมาก และมีบางข้อสงสัยที่ได้รับคำตอบ
น.ส. ชมพูนุท พฤกษ์วัชรกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
สถานที่เหมาะสมออกแบบ และตกแต่งได้ดี อาจารย์ที่บรรยายมีความรู้ และประสบการณ์ดีมาก
น.ส. สุกฤตา จันทปภารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
การบริการของคณะผู้จัดงาน มีการบริการดีมาก พี่ๆน่ารัก และประทับใจที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้จากสิ่งที่เราไม่เข้าใจ ให้เราเข้าใจมากขึ้น และได้รับความรู้ใหม่ๆ
น.ส. สิริวิมล อุ่นจันทึก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
เนื้อหาดี
น.ส. ฐิติมา ตั้งเกียรติตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
ชอบเคสภาษี
นาย กัณฐ์ภัญภี ศรีทรัพย์โกษิต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 46
การดูแลตั้งแต่สถานที่, ใน class, อาหาร ดีมากค่ะ อาจารย์ผู้บรรยายมีความทุ่มเท ได้รับความรู้ และแก้ไขปัญหาข้องใจได้
คุณ ชุติมา ปิ่นเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
การถ่ายทอดเนื้อหาชัดเจนตรงกับการใช้งานจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
คุณ เกศรินทร์ ไชยวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
ได้ความรู้ดี วิทยากรบรรยายดี อาหารอร่อย เอกสารประกอบการบรรยายดี
คุณ ธารารัตน์ อินทศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
เนื้อหาจากการเรียนเป็นประโยชน์ในการทำงานมากค่ะ
คุณ นุสจรี ตัณฑวณิช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
เข้าใจบัญชี และภาษีมากขึ้น
คุณ ดารา บุญญะภควัต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
วิทยากรมีความรู้ความสามารถสูง
คุณ ชลิต สุวรรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
ชอบเรื่อง Taxation มาก เข้าใจง่าย ได้ความรู้เพิ่มเยอะ
คุณ พัชรา ประสานพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
อาหาร, เครื่องดื่ม, อาหารว่าง ดีเยี่ยม
คุณ ศิรินันท์ อรัณยวงศกร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
เห็นแนวคิดจากบุคคลที่ผ่านช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ แล้วสามารถคงบริษัทไว้ได้ และสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้
คุณ อดุลย์วิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
การต้อนรับ, อาคาร, สถานที่, การเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยรวมถือว่าประทับใจมากค่ะ วิทยากรที่มาบรรยายทุกท่านเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง บรรยายถ่ายทอดประสบการณ้ดีค่ะ
คุณ สุภัสสร ขุนทะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
ประทับใจการบริการ
คุณ บุญฑิกา แก้วทาสี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากวิทยากรทุกท่าน เพื่อไปพัฒนาหน้าที่งานที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น จะทำอะไรต้อง"เนียน"
คุณ วนิดา อิสระสุรกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
ประทับใจเนื้อหาการสอนของอ.ชินภัทร และอ.ฐิติวัชร
คุณ อิทธิศักดิ์ สุเวชวัฒนกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
ตรงประเด็น เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง
คุณ เบญจภัค เพชรคล้าย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
อาจารย์ให้ความเป็นกันเองมากๆ ผู้จัดอบรมดูแลดีมาก
คุณ ประวัติ ทรัพย์อดุลชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
เรื่องความรู้ เนื่องจากบางอย่างเราอาจจะไม่รู้ ก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานที่บริษัทได้
คุณ อาวีนา กองจำปา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
โรงเรียนจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สาระสำคัญที่ก้าวทันสถานการณ์การปรับเปลี่ยน
คุณ สายพิน สังขนิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 44
วิทยากรมือโปร ได้ข้อมูลแท้ๆ ลึกและกว้างค่ะ
คุณ กัญญามล แก้วพิศดาร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 42
ได้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และ ประสบการณ์ในแต่ละด้านจากผู้เชี่ยวชาญ
คุณ กุลภัสสร์สรณ์ สีรอด ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
ชอบวิทยากรที่มาบรรยายค่ะ มีประสบการณ์ตรง มีประโยชน์มากเลยค่ะ Service ของโรงเรียน อาหารของว่างดีค่ะ
คุณ ชมพูนุท โสภณสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
อาหารอร่อยครับ
คุณ ฐิติพงศ์ สุรเมธี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
ประทับใจอาหารเครื่องดื่มและการบริการของเจ้าหน้าที่ค่ะ
คุณ ฐิติมา สาครดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ดีมากๆ สามารถนำทฤษฎีและ ประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้ ไปใช้ในกิจการ หรือ งานของเราได้จริง
คุณ ธนาคาร องค์แก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย วิทยากรเป็นกันเอง
คุณ ธิติมา กรเจริญพรพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
ประทับใจอาหารดี มารยารพนักงานและการให้บริการดี
คุณ ประภาวัลย์ กุลมา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
บริหารจัดการดีในทุกๆเรื่อง สถานที่สะดวก อาหารอร่อย เครื่องดื่มดีมาก
คุณ ภิลาภรณ์ รื่นธงชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
โครงสร้างเนื้อหาชัดเจน สามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานโดยมีความมั่นใจมากขึ้น เป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และ ประสบการณ์ เพื่อนใหม่ เพิ่มเติมความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านภาษีและด้านบัญชี ให้กระชับมากขึ้น
คุณ ฤทธิไกร กิจวิมลตระกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
อาจารย์แต่ละท่านให้ความรู้อย่างเต็มที่
คุณ วารุณี บุญจรรยา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
ได้ความรู้ครบทุกด้านของ Real Estate
คุณ สายชล หาญไฟฟ้า ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
บรรยากาศดีครับ
คุณ สิทธิชัย พัฒนาปัญญาสัตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
เนื้อหาการบรรยายตรงประเด็น วิทยากรบรรยายเข้าใจง่าย การบริการดีค่ะ
คุณ สุพัตรา หิรัญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
ได้รับความรู้ การวางแผนภาษีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
คุณ สุภาพร เอกา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
ประทับใจ อ.สุวิมล บรรยายละเอียดเข้าใจง่าย
คุณ สุลัดดา สีสันต์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
เรียนเข้าใจง่าย วิทยากรมีความพยายามอธิบายให้เข้าใจง่าย
คุณ อนุชา พัฒนาปัญญาสัตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
ประทับใจวิธีการสอนของอาจารย์ที่เอา Case จริงมาเล่ามากกว่ามาสอน
คุณ อนุพงษ์ มาคำ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
ผู้บรรยายให้ความรู้ตรงตามที่ต้องการ อาหารอร่อย บริการดี คุณอิสรีย์ จิรเรืองกิตติ์
คุณ อิสรีย์ จิรเรืองกิตติ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
มีการรวบรวมเนื้อหาได้ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ทำให้เข้าใจมากขึ้น บรรยากาศเป็นกันเอง อาหารอร่อยตลอดช่วงพัก
คุณ อุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
วิทยากรมีคุณภาพ ให้ความรู้ครบถ้วนชัดเจน สถานที่อบรมดี บริการดี
ดร. อัชวฤณ ถนอมเนื้อ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 41
ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่เป็นผู้มีองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงของแต่ละท่านสามารถถ่ายทอดออกมาในรู้แบบของการแบ่งปันได้อย่างครบ เนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง นำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจได้จริง และแน่นไปด้วยเทคนิควิธีการตรงจุด
คุณ ปัญญาภรณ์ อินทองปาน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 40
อธิบายแผนผังบัญชี การแนะนำเครื่องมือช่วยทำบัญชี ระบบบัญชีที่ดี แนะนำวิธีทำงานวางแผนภาษีที่ปฏิบัติได้จริง ฟังแล้วเข้าใจง่ายสื่อสารเห็นภาพ แนวทางรับมือสรรพากรข่าวสารใหม่ๆ
คุณ ณภัคกานดา ชัยฤทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 40
อาหารอร่อย การต้อนรับจากทางโรงเรียนดีมาก วิทยากรแต่ละท่านให้ความรู้ที่เราสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง
คุณ สุกันยา มหาวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 40
อาจารย์สอนได้ตรงเนื้อหาเวลาสงสัยอะไรไปถามก็ได้รับคำตอบที่ตรงประเด็นเข้าใจง่าย
คุณ จินตนา น้อยใจบุญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 40
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำบริการดีมากค่ะ อาหารอร่อย อาจารย์ให้การอบรมดีและให้คำแนะนำ
คุณ ธัญญ์ฐิตา พันธ์ธีรุตม์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 40
เรียนรู้ทริคต่างๆจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์+Case Study จริง
คุณ เพชรรัตน์ หอศิริกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 40
กลับหน้าแรก