Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่เป็นผู้มีองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงของแต่ละท่านสามารถถ่ายทอดออกมาในรู้แบบของการแบ่งปันได้อย่างครบ เนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง นำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจได้จริง และแน่นไปด้วยเทคนิควิธีการตรงจุด
คุณ ปัญญาภรณ์ อินทองปาน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
อธิบายแผนผังบัญชี การแนะนำเครื่องมือช่วยทำบัญชี ระบบบัญชีที่ดี แนะนำวิธีทำงานวางแผนภาษีที่ปฏิบัติได้จริง ฟังแล้วเข้าใจง่ายสื่อสารเห็นภาพ แนวทางรับมือสรรพากรข่าวสารใหม่ๆ
คุณ ณภัคกานดา ชัยฤทธิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
อาหารอร่อย การต้อนรับจากทางโรงเรียนดีมาก วิทยากรแต่ละท่านให้ความรู้ที่เราสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง
คุณ สุกันยา มหาวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
อาจารย์สอนได้ตรงเนื้อหาเวลาสงสัยอะไรไปถามก็ได้รับคำตอบที่ตรงประเด็นเข้าใจง่าย
คุณ จินตนา น้อยใจบุญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำบริการดีมากค่ะ อาหารอร่อย อาจารย์ให้การอบรมดีและให้คำแนะนำ
คุณ ธัญญ์ฐิตา พันธ์ธีรุตม์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
อาหารอร่อย พิธีกรและคณะจารย์พูดเพราะ การให้บริการดีมาก สถานที่สะอาด
คุณ หทัยรัตน์ วันโย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
เจ้าหน้าที่ทุกคนให้บริการดีมาก ใส่ใจทุกเรื่องกับการอบรมมืออาชีพจริงๆค่ะ
คุณ ระเบียบ รุ่งมณี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
ประทับใจวิทยากรที่ให้ความรู้เพื่อพัฒนาอย่างดีมาก ประทับใจเพื่อนๆ ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นความรู้ใหม่
คุณ วิรยา สาลี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
วิทยากรมีความรู้ประสบการณ์สูง อาหารอร่อย เจ้าหน้าที่สุภาพ การเดินทางสะดวก
คุณ ฐานมญ ชนนท์รดากุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
ประทับใจอย่างมากสำหรับการให้ความรู้ของท่านวิทยากรซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง การดูแลของอาจารย์ดูแลดีมากค่ะ
คุณ สุมาวดี อินทร์ช่วย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
การจัดอบรม ดูแลอย่างดีน่ารักเป็นกันเอง วิทยากรมากความรู้ประสบการณ์
คุณ ชวลักษณ์ ทิพย์สุนทรพงษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
เจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก เรียนสนุก เนื้อหาน่าสนใจแม้ทำความเข้าใจยากบ้างในเรื่องภาษีแต่ก็สามารถเรียนรู้ได้พอพูดความต้องการกับนักบัญชีได้ ต้องบอกว่าคอร์สนี้ มีประโยชน์กับผู้ประกอบการณ์ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มากๆรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มานั่งเรียนคอร์สนี้
คุณ ธนดล วีระพัฒนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
ประทับใจวิทยากรที่ให้ความรู้เพื่อพัฒนาอย่างดีมาก ประทับใจเพื่อนๆ ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นความรู้ใหม่
คุณ วิรยา สาลี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 39
อัธยาศัยไมตรีของบุคคลากรโรงเรียนมีความน่ารักทุกท่านผู้เรียนทุกท่านอัธยาศัยเป็นกันเองทั้งเรื่องอาหารสถานที่ ประทับใจ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้
คุณ ศิริกร แซ่ยี่ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 38
เนื้อหาเข้าใจง่าย ถึงแม้ไม่ได้มีพื้นฐานด้านบัญชีก็สามารถเข้าใจได้
คุณ ปาลิน ดำรงชิตานนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 38
เนื้อหาหลักสูตรครบและมีวิทยากรที่มีความชำนาญหลายด้านทำให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งที่มา
คุณ สุกัญญา บุศยประสิทธิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 38
วิทยากรและเนื้อหาในการอบรมสมบูรณ์ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของผู้จัดอบรมและทีมงาน อยากให้มีอบรมแบบนี้บ่อยๆและเพิ่มเวลาอีกสักหน่อย
คุณ แสงระวี สุทธิจิตต์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 38
วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญเรื่องอสังหาริมทรัพย์ นำไปใช้งานได้จริง อาหารอร่อย
คุณ ชลทิกานต์ สิทธิอักษร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 38
เนื้อหาในการอบรมครบถ้วน วิทยากรมีความรู้มาก พนักงาน ผู้บริหารอัธยาศัยดี Support ในทุกๆเรื่อง
คุณ ถิรนันท์ สินธุพงษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 38
เนื้อหากระชับ ตรงจุดชัดเจน ตามที่คาดไว้ ได้ความรู้ครบถ้วน เข้าใจง่ายสำหรับคนใม่มีความรู้ด้านอสังหาฯมาก่อน
คุณ จิตติมา ดำรัสฉาย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 38
ชอบเรื่องการบริหารเวลา มีเวลาที่กำหนดแน่นอน วิทยากรมึความรู้ประสบการณ์ คุณภาพทุกคน ดูแลเรื่องอาหารไม่ขาดตกบกพร่อง อาหารอร่อย
คุณ นุชนารถ สุขเอียด ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 38
เนื้อหากระชับ ตรงจุดชัดเจน ตามที่คาดไว้ ได้ความรู้ครบถ้วน เข้าใจง่ายสำหรับคนไม่มีความรู้ด้านอสังหาฯมาก่อน
คุณ จิตติมา ดำรัสฉาย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 38
ได้รับความรู้ในเรื่องการวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหามากขึ้น ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี อาหารเครื่องดื่มอร่อยค่ะ
คุณ ขวัญศิริ หมวดสันเทียะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 37
ผู้บรรยายมีความรู้ประสบการณ์สูง เวลาถามข้อสงสัยสามารถแนะนำได้อย่างน่าสนใจ
คุณ วรานิษฐ์ กุลเนติพิพัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 37
อาจารย์แต่ละท่านเก่ง มากด้วยประสบการณ์ การถ่ายทอดความรู้ชัดเจนเข้าใจง่าย ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยคะได้รู้ในหลายๆเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็เพิ่งถึงบางอ้อเมื่อมาเรียนที่นี่ สรุปประทับใจมากค่ะ
คุณ กัญญณัช เธียรชยากร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 37
ประทับใจอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้อย่างเต็มที่แบบไม่หวง สามารถนำไปต่อยอดใช้ได้จริงและประทับใจโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมสถานที่ได้ดีมากๆค่ะ
คุณ ณรินทร์ทิพย์ ชัยวนนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 37
อาจารย์แต่ละท่านเก่ง มากด้วยประสบการณ์ การถ่ายทอดความรู้ชัดเจนเข้าใจง่าย ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยคะ ได้รู้ในหลายๆเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็เพิ่งถึงบางอ้อเมื่อมาเรียนที่นี่ สรุปประทับใจมากค่ะ
คุณ กัญญณัช เธียรชยากร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 37
1.ได้อบรมศึกษาความรู้เรื่องภาษีบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 2.การบริการดี
คุณ วารุณี ขันทีท้าว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 36
ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร เป็นสิ่งที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ไม่ใช่มาในรูปแบบเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว
คุณ จิรชนัญญ์ จิรโรจน์ธนากิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 36
1.วิทยากรมีความรู้ อธิบายได้เข้าใจ เป็นกันเอง 2.เอกสาร เนื้อหาครอบคลุม ละเอียดดีมาก 3.บุคลากร สถานที่ ของโรงเรียน ดี สะดวก
คุณ อินทรามณี วจีไกรลาศ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 36
วิทยากรและคณะผู้จัดงานให้ความเป็นกันเอง แม้เนื้อหาการอบรมจะดูตึงเครียด ก็ทำให้บรรยากาศการอบรมดูสบายๆ ไม่เครียด เข้าใจง่ายกล้าถามเมื่อสงสัย กล้าแสดงความคิดเห็นประกอบกับ คู่มือที่แจกให้ในการอบรมเป็นหนังสือที่ดีมา สามารถนำกลับไปทบทวนได้
คุณ ขวัญนภา สุนทโรทก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 36
เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์เลย แต่พอมาอบรมเรียนรู้ ได้รับฟังการสื่อสารถ่ายทอดที่เข้าใจง่ายทำให้มีความรู้เพิ่มเติมในระดับที่คุ้มค่ากับการลงทุน(เวลาและค่าลงทะเบียน)
คุณ สกมล นรธีร์ดิลก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 36
ได้เรียนรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯ เป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจในอนาคต
คุณ พีรพล กัลยาณภาคย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 36
วิทยากรทุกท่านเก่งมากในการบรรยาย มีความรู้แน่นและรู้ลึกในแต่ล่ะหัวข้อ
คุณ โศวิวัจน์ จันทรดิลกรัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 35
อ.ตอบคำถามชัดเจนในข้อสงสัยประเด็นปัญหาต่างๆ (ทุกท่าน) สามารถใช้ในการทำงานได้ดีและจริง เจ้าหน้าที่บริการดี
คุณ ชลิดา ทองประเสริฐ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 35
เนื้อหาเข้มข้น นำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้จริง อ.มีประสบการณ์จริงสามารถอธิบายให้นักเรียนได้เห็นภาพ
คุณ ผนิสา คงอ่ำ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 34
ได้รับความรู้ที่ตรงความต้องการ วิทยากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
คุณ วงจันทร์ ลีจุลลา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 34
เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง อ.ทุกท่านบรรยายได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ใช่เพียงแค่บรรยายให้เข้าใจถึงทฤษฎี แต่เป็นการแชร์ประสบการณ์จริงทำให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นประโยชน์ในการนำไปวางแผนภาษีและจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
คุณ สุจินทร์ กตัญญูตาพันธุ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 34
นำเทคนิคที่อาจารย์สอนไปประยุกต์ใช้ได้จริง ใครที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจอสังหาฯทุกรูปแบบสมควรลงเรียนให้เร็วที่สุดค่ะมีประโยชน์มาก
คุณ เจนจิรา อาริยวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 34
เป็นหลักสูตรที่สั้น กระชับ สามารถนำไปใช้กับงานที่รับผิดชอบอยู่ได้เลย ได้ความรู้ในบางเนื้อหาที่เคยสงสัยคลุมเครือ ได้ชัดเจนตรงประเด็นไม่ผิดหวังที่มาเรียน
คุณ ดลธร สงวนสิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 34
ความรู้และเทคนิคจาก อ.กำธร และอ.มิตรทอง มีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงๆในการทำงาน และมีความปลอดภัยจากการถูกประเมินภาษี
คุณ สมฤดี ธรรมวรรธนะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 34
ความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ถึงแม้บางท่านจะเป็นผู้บริหารแต่ทุกท่านวางตัวและต้อนรับเหมือนเราเป็นครอบครัวท่าน และเจ้าหน้าที่คนอื่นยิ้มแย้มต้อนรับทุกคน มาแล้วสบายใจ วิทยากรที่บรรยายทุกท่ารให้ความรู้ตรงประเด็นเข้าใจง่ายเห็นภาพได้ชัดเจนไม่เน้นทฤษฎีแต่เอาประสบการณ์มาให้เราเข้าใจ
คุณ ศิริกุล ด่านแก้ว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 34
ประทับใจฝ่ายจัดการฝึกอบรมในด้านการบริการเป็นกันเองค่ะ และวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจดีมากค่ะ
คุณ กาญจนา โต๊ะสู ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 32
วิทยากร อธิบายรายละเอียดและตอบคำถามได้ตรงและเหมาะสม ทำหได้รับความรู้ที่ใม่รู้ ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม , สถานที่อบรมและอาหาร สถานที่อบรมเหมาะสม อาหารอร่อย , บุคลากรที่ TREBS บริการดี ยิ้มแย้ม
คุณ เพชรินทร์ สิงห์ป้อม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 32
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเป็นกันเองถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจได้ง่าย มองเห็นภาพและที่โรงเรียนบรรยากาศเป็นกันเอง บริการดี อาหารดีกินจนอิ่มเลย
คุณ พัชราภรณ์ วิมานจตุรงค์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 32
การต้อนรับและการให้บริการของผู้จัดงานให้ความเป็นกันเองบริการด้วยรอยยิ้ม , อาหารและเครื่องดื่มอร่อย , ได้พัฒนาความรู้ในเรื่องที่สนใจโดย วิทยากรที่มีความชำนาญ
คุณ จตุพร ชุมศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 32
วิทยากรที่เข้ามาบรรยายเป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่ายในการสอบถามปัญหาจากการอบรมของแต่ละหัวข้อบรรยาย
คุณ สหดล ภัทรพงศ์ไพบูลย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 32
ทำให้ทราบแนวทางเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดีมาก ขณะเดียวกันก็ได้คอนเนคชั่นจากผู้เข้าร่วมอบรมสำหรับปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่หลากหลาย
คุณ สมศักดิ์ โลหะมาณพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 31
ได้ความรุ้เรื่องภาษี และการทำบัญชีเพิ่มขึ้oจากที่เราไม่รู้มาก่อน เพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงระบบและบริษัทของเราเองให้ดี รอบคอบและถุกต้องมากขึ้น
คุณ ภัณฑิรา งามวัฒนาเจริญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 31
1.การถ่ายทอดความรู้ มีประโยชน์มาก 2.การต้อนรับการดูแลเป็นอย่างดี 3.สามารถนำกลับไปปรับใช้กับองค์กรได้เลย
คุณ เนตนภา ศรมยุรา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 31
กลับหน้าแรก