Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
คุณ พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย
คุณ สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ได้รับความรู้ทั้งแง่ทฤษฎีและทางปฏิบัติ วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่ใจและอัธยาศัยดีถ้ามีงานอบรมที่น่าสนใจจะเข้าอบรมอีกแน่นอน
คุณ สุวรรณา เกียรติศรีธารา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
ได้แนวคิดของผู้รู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
คุณ ภูมิพัฒน์ มหาสุวีระชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
ผู้บรรยายมีความรู้ในเนื้อหาสูง ทำให้ได้ความรู้มาก ทีมงานให้การต้อนรับอย่างดี
คุณ อัครชัย ยัสพันธุ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
วิทยากรมีความเป็นกันเอง สอนสนุก เนื้อหาเข้าใจง่าย เจ้าหน้าที่บริการดี
คุณ ภริตา นาคสีทอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
หลักสูตรและวิชการการ แน่น เข้าใจง่าย บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง
คุณ บดินทร์ภัทร์ อธิบดิ์ตระกูล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
เห็นภาพรวมและกระบวนการทางด้านการตลาด รวมถึงประสบการณ์ของวิทยากร
คุณ วรเทพ วิชิตวร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
วิทยกรเป็นกันเองมาก ๆ ไม่มีการกั๊กความรู้
คุณ ชวลิต จิรหิตะภัทร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
ชอบหลักสูตรนี้มากครับ ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น
คุณ วีระเดช โกวพัฒนกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
อาจารย์สอนดี เจ้าหน้าที่เอาใจใส่
คุณ ชูวิทย์ กลิ่นบัว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
กลับหน้าแรก