Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

RE131: หลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)

รุ่นที่ 47, วันศุกร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 47, วันศุกร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08:30 - 17:00 น.
Early bird 31 ธ.ค.31
รายละเอียด

สถาบันฝึกอบรมอสังหาฯ มืออาชีพ
กลุ่มผู้สนใจ: อาชีพนายหน้า นายหน้าขายบ้าน นายหน้าขายที่ดิน​

มีสิทธิ์สอบ
- ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
- คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

​หัวข้ออบรม

 • แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
 • สถานการณ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ 10 อันดับขายดี ปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เพื่อประกอบการวางแผนการขาย 
 • แนวโน้มประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเติบโต ฯลฯ
 • การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)
 • การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
 • ขั้นตอนการขาย การอ่านและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อ กลยุทธ์การตอบสนองต่ออารมณ์ ต่าง ๆ ของผู้ซื้อเพื่อสร้างการสื่อสารเชิงบวกกับผู้ซื้อ
 • ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และเทคนิคการขายทรัพย์มือสอง 
 • การจัดหาและจัดระบบทรัพย์เพื่อการขาย ขั้นตอนและวิธีการการขายทรัพย์มือสอง การอ่านและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อ
 • เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
 • การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ: แนวทางการขายและเทคนิคปิดการขาย ข้อพึงระวังในการขายให้ชาวต่างชาติ
 • เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า
 • วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร
 • การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์ 
 • วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
 • จรรยาบรรณทางวิชาชีพนายหน้าและสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • มอบวุฒิบัตร/ปิดการอบรม

* หมายเหตุ: หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณณัฏฐ์ชิชา โอชภัทร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
ประทับใจความสามารถของวิทยากรทุกๆท่าน ดีใจที่ครั้งหนึ่งได้มาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
คุณสิริณภางค์ สินาคม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
1.ความคุ้มค่าจากการได้รับความรู้ อย่างเต็มที่ของวิทยากรทุกท่าน ที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพ 2.ความเป็นกันเองได้มิตรภาพและสัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองของวิทยากรทุกท่าน โดยเฉพา
คุณโสภา โรเบิร์ตสัน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 45
บุคลากรดีมากทุกท่านค่ะ ฝ่ายบริการน่ารัก ให้ความรู้แน่นค่ะ ให้ความเป็นกันเอง อาหารอร่อยค่ะ ไม่ผิดหวังที่มาเรียนที่นี่ค่ะ

7,200 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

ผู้บรรยาย

Mr. David Dennisson
Senior Vice President, Franchise Department Century 21 (Thailand)
Mr. Eran Milo
Regional Director, Remax Co.,Ltd.
อ. จรรยงค์ พะลัง
กรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. จำนงค์ บัวไขย
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์
อ. ดรุณี รุ่งเรืองผล
กรรมการผู้จัดการ บจก.ดาร์วิด พร็อพเพอร์ตี้/เหรัญญิก ส.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
อุปนายก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมอำนวยการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. พลชัย ชัยยศมานนท์
กรรมการผู้จัดการ Easy Home Landนายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. รณิดา พูลเอี่ยม
กรรมการผู้จัดการ ERA Franchise (Thailand)
อ. สักขฉัฐ เชี่ยวภู่
กรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. อภิชาต ปภาณภูวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บจก.โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค
อ. อัมราภรณ์ แสวงรักษ์
Product Trainer, All Property Media Co.,Ltd.
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ