Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ความละเอียดของเนื้อหาครบถ้วนครับ
คุณ วีรเมศวร์ ไพศาลพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
หลักสูตรดี สามารถนำไปใช้ได้จริง
คุณ ณัฐพล ฉันทวรลักษณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
ความละเอียดของเนื้อหาครบถ้วนครับ
คุณ ลลดา ธนัสจิรเมธ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
ประทับใจทุกๆ หัวข้อที่ได้มาเรียนค่ะ เนื่องจากความรู้ประสบการณ์ที่พอมียังน้อยและระบบการจัดการไม่ค่อยเป็นระบบ หัวข้อที่เรียนไปนี้ทำให้ได้ระบบและบริหารความเสี่ยงได้อย่างดีค่ะ
คุณ ลลดา ธนัสจิรเมธ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
สถานที่ดีเยี่ยม เจ้าหน้าที่ดูแลดี
คุณ นฤดล พินิจพล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 68
ประทับใจหลักสูตรที่อัดแน่น ความรู้ ความตั้งใจของวิทยากร เพื่อนร่วม class ค่ะ
คุณ ลภัสอร คชเสนี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 68
เนื้อหาตรงตามความต้องการ มี Template และข้อมูลจริงในการศึกษา และ Workshop วิทยากรมีประสบการณ์และถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย
คุณ อภิรักษ์ ลอยแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 66
ได้ความรู้การจัดทำ cash flow ทั้งโครงการแนวราบและแนวสูง สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงได้รู้มุมมองในการให้สินเชื่อของธนาคาร
คุณ ณิศร หอมนวล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 65
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย และได้เห็นแนวคิดหลากหลายมุมจากผู้ที่อยู่ในธุรกิจจริงๆ
คุณ ธีรภัทร ภัทรสิริรักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 65
อาจารย์เก่ง ได้มุมมองที่ดีมาก อาหารอร่อย สถานที่อบรมสะดวกสบาย เนื้อหาแน่นครับ
คุณ สพลพรรษ ปริยานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 65
อาจารย์ตั้งใจสอนทุกท่านเลย สอนไม่เร็วจนเกินไป และเอาใจใส่ในการตอบคำถาม
คุณ ชมษร ธนาดำรงศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 65
ได้ศีกษาเรียนรู้ cash flow อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
คุณ พีรภัทธ์ โรจน์อกนิษฐ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 65
ดีมากๆค่ะ
คุณ มนัสนันท์ ทับบุญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 65
เป็นคอร์สที่ดีมากครับสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ ตรงตามความคาดหวังที่เลือกเรียน
คุณ ฉัตรกุล ภู่พัฒน์ดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
อาจารย์/วิทยากร อธิบายได้ชัดเจน หลักสูตรกระชับ อัดแน่นด้วยคุณภาพ
คุณ ศุภกฤต เลิศคันธภัค ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
อาจารย์ทุกท่านตั้งใจ และเต็มที่ในการให้ความรู้และประสบการณ์ เพื่อนร่วมคลาสน่ารัก และแชร์เรื่องราวต่อกัน
คุณ จิติมา อุปลา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
เวลาเรียนตรงเวลาดีมาก อาจารย์มีความรู้ และประสบการณ์ดีมาก สามารถแชร์ความรู้และประสบการณ์ได้จริง
คุณ นนทชา คงเมือง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
ชอบที่วิทยากรทุกท่านมีความรู้ดี และ spend sheet ที่แจกให้ดีมากครับ
คุณ ชวิน ล้อจักรชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
หลักสูตรเนื้อหาดี บริการดี
คุณ บัวลิน วิเศษศิลป์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
ดีต่อใจ
คุณ วรเวทย์ สุรพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
ดีต่อใจ
คุณ วรเวทย์ สุรพัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 64
ได้รับความรู้นำไปใช้ในการทำงานได้
คุณ กชกร กาญบุตร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
ประทับใจวิทยากรและเครื่องมือต่างๆ เช่น Excel File ในการคำนวน Cash Flow
คุณ จิราภรณ์ อันสมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ดี
คุณ เฉลิมชัย ตันปลื้มจิตต์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
เป็นคอร์สเรียนที่เนื้อหาอัดเต็มมาก วิทยากรสอนดี มีสูตรแจกมากมาย พร้อมทั้งให้หัดทำ Workshop เน้นสอนให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ คลอบคลุมหลายธุรกิจทั้งแนวราบ แนวสูง อพาร์ตเมนต์ โรงแรม มี Case Study ที่ดีทำให้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้น โดยรวมดีมากๆ แนะนำเลยค่ะ :) ปล.เพื่อนๆ, น้องๆ, พี่ๆในคลาสก็มาจากหลายที่น่ารัก แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน
คุณ ณัฐรดา ดิสถาพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
อาจารย์ที่มาบรรยายมีความรู้ความสามารถและมุมมองที่ดีมาก ทำให้ได้แนวคิดจากประสบการณ์จริง และ นำไปใช้ได้จริง
คุณ นนทวรรษ ตั้งวรการพานิช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
เนื้อหาน่าสนใจอาจารย์ผู้บรรยายมีความรู้และเชี่ยวชาญในสิ่งที่สอน
คุณ ปุญยนุช ศิริโชคธนทรัพย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่งใส อาหารอร่อย
คุณ สมใจ แชลบรัมย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
อาจารย์แต่ละท่านตั้งใจในการสอนมากครับ ส่วนใหญ่นำประสบการณ์และความรู้จากการทำงานจริงมาเป็นตัวเลขที่อ้างอิงได้ มาสอน รวมถึงเคสตัวอย่างต่างๆ ทำให้เห็นภาพของการทำการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ และ Cash Flow ชัดเจน
คุณ สาธิต สุจิตตาภิบาล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
วิทยากรที่มาบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้น่าสนใจ พร้อมแนะนำผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกคนน่ารักและอาหารอร่อยมาก ท่าน ดร.โสภณ น่ารัก และอ้วนเหมือนเดิม(ขอโทษนะคะ) ขอบคุณมากๆน้ะค้ะ และได้เจอผู้เข้าร่วมอบรมที่น่ารัก
คุณ สุมาวดี อินทร์ช่วย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 62
ประทับใจความใส่ใจของวิทยากรทุกท่านมีการจัดลำดับการสอนที่ดี ได้ความรู้ที่หลากหลายในเวลาเท่านี้
คุณ กชพร บุญพานิช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
ประทับใจผู้บรรยายทุกท่านเพราะมีความรู้และประสบการณ์มาก สามารถนำความรู้และเนื้อหาไปใช้ในชีวิตการทำงานได้จริง
คุณ ชลิดา กาญจนารักษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
ประทับใจอาจารย์ที่มาสอนทุกท่านเลยค่ะทีมาแชร์ประสบการณ์จริงให้ฟัง เพื่อที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในธุรกิจ เนื้อหาที่จัดสอนแน่นมาก อาหารอร่อยทุกมื้อเลยค่ะ
คุณ ชลิดา ศิริเต็มกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
หลักๆคือได้มีโอกาสได้พบวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่ไม่น่าจะมีโอกาสได้พบจากที่อื่นเลย ขอบคุณสำหรับหลักสูตรนี้มากๆครับ เพราะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการต่างๆด้านการลงทุนอสังหาฯ และคิดว่าสามารถนำไปใช้จริงได้อย่างแน่นอน อาหารอร่อยมาก พนักงานบริการดีเยี่ยม
คุณ ชาญเดช ดียานุกูลมงคล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
วิทยากรที่มาสอนคือผู้ที่มีประสบการณ์ สอนด้วยตัวอย่างจริง นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
คุณ โชคชัย เจริญศิริวัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
การบรรยายเนื้อหาเข้าใจง่ายมีการยกตัวอย่างชัดเจน
คุณ ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
เนื้อหาแน่นมาก ยก Case Study ให้เห็นภาพได้ชัดเจน อาจารย์แต่ละท่านมีประสบการณ์สูงมากจริงๆ คอร์สนี้มีประโยชน์มากครับ
คุณ นิคม หอมยืน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
ประทับใจวิทยากรมีความรู้ประสบการณ์และมีเคสตัวอย่าง
คุณ นิดา เหล่าวัฒนาวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
วิทยากรมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คุณ ประภัสสร วงศ์ประทุม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
ประทับใจอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพราะทุกท่านมีความรู้ความสามารถ เอกสาร&สื่อการสอนดีเยี่ยม เหมาะที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจและประยุกต์ใช้งานได้จริง
คุณ ปีติการ พัฒนวิทย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
วิทยากรมีความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี
คุณ เปรมินทร์ ปิยจันทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
อาจารย์มีประสบการณ์และ Tips มาถ่ายทอดพร้อมทั้ง Template เพื่อให้ฝึกปฏิบัติและนำไปปรับใช้ได้ ถือเป็นทางลัดการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ รวมถึงการได้เห็นมุมมองผู้ให้สินเชื่อสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ
คุณ พรรณวดี อดุลยานุภาพ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
เนื้อหาตรงกับที่อยากรู้ สามารถนำไปเติมเต็มงานที่ทำได้
คุณ พรรษชล กุศลภุชฌงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
ประทับใจทุกอย่างค่ะ เนื้อหาแน่นสอนเข้าใจง่ายเจ้าหน้าที่เป็นมิตร อาหารอร่อย อาจารย์น่ารักค่ะ
คุณ เมทินี มณีสินธพ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
อาจารย์ทุกท่าน แน่น เต็ม ปึก รักษาเวลาในการอบรมดีมาก ได้ความรู้ดีมากครับ
คุณ สุรชัย ชินทักษ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
การเรียนการสอนของโรงเรียนนำเนื้อหาผู้สอนที่เก่งและตอบโจทย์ ความต้องการ คุ้มค่ากับการเรียนมากๆค่ะ การบริการที่เป็นเลิศตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงแม่บ้าน ServiceMind สูง ประทับใจจริงๆที่มาเรียนที่นี่ค่ะ
คุณ หทัยรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
ประทับใจวิทยากรทุกท่านค่ะทุกท่านมีประสบการณ์ยาวนานในแวดวงอสังหาฯ จากไม่มีความรู้ประสบการณ์พอมาอบรมก็ได้เห็นภาพ และเข้าใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น และ สามารถนำไปใช้ในงานได้ค่ะ
คุณ อาอีชะห์ สมะดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 61
ประทับใจเนื้อหาและวิธีการสอน และ Template ต่างๆที่ให้มาซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อได้
คุณ พงศ์า อิชิฮาร่า ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 60
เนื้อหาแน่นมากวิทยากรบรรยายดี Work Shop ทำให้เข้าใจได้มากขึ้น
คุณ ปัณฑิตา ศรีปลาด ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 60
ประทับใจที่ได้รู้จักคนจากหลากหลายธุรกิจ ทั้งUsted/Non Usted/Start-Up และ หลากหลาย Department ทำให้ได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
คุณ จิรพัชร วิเชสวิพัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 60
กลับหน้าแรก