Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ได้รับความรู้นำไปใช้ในการทำงานได้
คุณ กชกร กาญบุตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 62
ประทับใจวิทยากรและเครื่องมือต่างๆ เช่น Excel File ในการคำนวน Cash Flow
คุณ จิราภรณ์ อันสมบูรณ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 62
วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ดี
คุณ เฉลิมชัย ตันปลื้มจิตต์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 62
เป็นคอร์สเรียนที่เนื้อหาอัดเต็มมาก วิทยากรสอนดี มีสูตรแจกมากมาย พร้อมทั้งให้หัดทำ Workshop เน้นสอนให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ คลอบคลุมหลายธุรกิจทั้งแนวราบ แนวสูง อพาร์ตเมนต์ โรงแรม มี Case Study ที่ดีทำให้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้น โดยรวมดีมากๆ แนะนำเลยค่ะ :) ปล.เพื่อนๆ, น้องๆ, พี่ๆในคลาสก็มาจากหลายที่น่ารัก แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน
คุณ ณัฐรดา ดิสถาพร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 62
อาจารย์ที่มาบรรยายมีความรู้ความสามารถและมุมมองที่ดีมาก ทำให้ได้แนวคิดจากประสบการณ์จริง และ นำไปใช้ได้จริง
คุณ นนทวรรษ ตั้งวรการพานิช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 62
เนื้อหาน่าสนใจอาจารย์ผู้บรรยายมีความรู้และเชี่ยวชาญในสิ่งที่สอน
คุณ ปุญยนุช ศิริโชคธนทรัพย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 62
เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่งใส อาหารอร่อย
คุณ สมใจ แชลบรัมย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 62
อาจารย์แต่ละท่านตั้งใจในการสอนมากครับ ส่วนใหญ่นำประสบการณ์และความรู้จากการทำงานจริงมาเป็นตัวเลขที่อ้างอิงได้ มาสอน รวมถึงเคสตัวอย่างต่างๆ ทำให้เห็นภาพของการทำการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ และ Cash Flow ชัดเจน
คุณ สาธิต สุจิตตาภิบาล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 62
วิทยากรที่มาบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้น่าสนใจ พร้อมแนะนำผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกคนน่ารักและอาหารอร่อยมาก ท่าน ดร.โสภณ น่ารัก และอ้วนเหมือนเดิม(ขอโทษนะคะ) ขอบคุณมากๆน้ะค้ะ และได้เจอผู้เข้าร่วมอบรมที่น่ารัก
คุณ สุมาวดี อินทร์ช่วย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 62
ประทับใจความใส่ใจของวิทยากรทุกท่านมีการจัดลำดับการสอนที่ดี ได้ความรู้ที่หลากหลายในเวลาเท่านี้
คุณ กชพร บุญพานิช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
ประทับใจผู้บรรยายทุกท่านเพราะมีความรู้และประสบการณ์มาก สามารถนำความรู้และเนื้อหาไปใช้ในชีวิตการทำงานได้จริง
คุณ ชลิดา กาญจนารักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
ประทับใจอาจารย์ที่มาสอนทุกท่านเลยค่ะทีมาแชร์ประสบการณ์จริงให้ฟัง เพื่อที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในธุรกิจ เนื้อหาที่จัดสอนแน่นมาก อาหารอร่อยทุกมื้อเลยค่ะ
คุณ ชลิดา ศิริเต็มกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
หลักๆคือได้มีโอกาสได้พบวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่ไม่น่าจะมีโอกาสได้พบจากที่อื่นเลย ขอบคุณสำหรับหลักสูตรนี้มากๆครับ เพราะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการต่างๆด้านการลงทุนอสังหาฯ และคิดว่าสามารถนำไปใช้จริงได้อย่างแน่นอน อาหารอร่อยมาก พนักงานบริการดีเยี่ยม
คุณ ชาญเดช ดียานุกูลมงคล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
วิทยากรที่มาสอนคือผู้ที่มีประสบการณ์ สอนด้วยตัวอย่างจริง นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
คุณ โชคชัย เจริญศิริวัฒนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
การบรรยายเนื้อหาเข้าใจง่ายมีการยกตัวอย่างชัดเจน
คุณ ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
เนื้อหาแน่นมาก ยก Case Study ให้เห็นภาพได้ชัดเจน อาจารย์แต่ละท่านมีประสบการณ์สูงมากจริงๆ คอร์สนี้มีประโยชน์มากครับ
คุณ นิคม หอมยืน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
ประทับใจวิทยากรมีความรู้ประสบการณ์และมีเคสตัวอย่าง
คุณ นิดา เหล่าวัฒนาวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
วิทยากรมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คุณ ประภัสสร วงศ์ประทุม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
ประทับใจอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพราะทุกท่านมีความรู้ความสามารถ เอกสาร&สื่อการสอนดีเยี่ยม เหมาะที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจและประยุกต์ใช้งานได้จริง
คุณ ปีติการ พัฒนวิทย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
วิทยากรมีความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี
คุณ เปรมินทร์ ปิยจันทร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
อาจารย์มีประสบการณ์และ Tips มาถ่ายทอดพร้อมทั้ง Template เพื่อให้ฝึกปฏิบัติและนำไปปรับใช้ได้ ถือเป็นทางลัดการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ รวมถึงการได้เห็นมุมมองผู้ให้สินเชื่อสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ
คุณ พรรณวดี อดุลยานุภาพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
เนื้อหาตรงกับที่อยากรู้ สามารถนำไปเติมเต็มงานที่ทำได้
คุณ พรรษชล กุศลภุชฌงค์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
ประทับใจทุกอย่างค่ะ เนื้อหาแน่นสอนเข้าใจง่ายเจ้าหน้าที่เป็นมิตร อาหารอร่อย อาจารย์น่ารักค่ะ
คุณ เมทินี มณีสินธพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
อาจารย์ทุกท่าน แน่น เต็ม ปึก รักษาเวลาในการอบรมดีมาก ได้ความรู้ดีมากครับ
คุณ สุรชัย ชินทักษ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
การเรียนการสอนของโรงเรียนนำเนื้อหาผู้สอนที่เก่งและตอบโจทย์ ความต้องการ คุ้มค่ากับการเรียนมากๆค่ะ การบริการที่เป็นเลิศตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงแม่บ้าน ServiceMind สูง ประทับใจจริงๆที่มาเรียนที่นี่ค่ะ
คุณ หทัยรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
ประทับใจวิทยากรทุกท่านค่ะทุกท่านมีประสบการณ์ยาวนานในแวดวงอสังหาฯ จากไม่มีความรู้ประสบการณ์พอมาอบรมก็ได้เห็นภาพ และเข้าใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น และ สามารถนำไปใช้ในงานได้ค่ะ
คุณ อาอีชะห์ สมะดี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
ประทับใจเนื้อหาและวิธีการสอน และ Template ต่างๆที่ให้มาซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อได้
คุณ พงศ์า อิชิฮาร่า ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
เนื้อหาแน่นมากวิทยากรบรรยายดี Work Shop ทำให้เข้าใจได้มากขึ้น
คุณ ปัณฑิตา ศรีปลาด ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
ประทับใจที่ได้รู้จักคนจากหลากหลายธุรกิจ ทั้งUsted/Non Usted/Start-Up และ หลากหลาย Department ทำให้ได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
คุณ จิรพัชร วิเชสวิพัฒนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
วิทยากรหลากหลายมีคุณภาพมาก มาครั้งนี้ได้ทั้งประสบการณ์และแนวคิดจากวิทยากรมืออาชีพ ขอบคุณค่ะ
คุณ จิตรวลีย์ กำธรพาณิชพงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
ให้ข้อมูลแน่นกระชับ พร้อมในการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คุณ โอฬาร ตั้งวงศ์กิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
คณะผู้จักงานดูแล อาจารย์ผู้สอนและผู้ร่วมอบรมเป็นกันเอง
คุณ จันทร์เพ็ญ นาคปานเอี่ยม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
มีความหลากหลายของ Information จากวิทยากรทำให้เห็นมุมมองต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาฯได้ครอบคลุมทุกด้าน จึงสามารถมองภาพรวมของธุรกิจและความแตกต่างของแต่ละ Model ได้ดียิ่งขึ้น
คุณ ธัญญารัตน์ วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
Course Structure ดี ให้ความรู้ครบ 360องศา แง่มุมของอสังหาฯ ชอบเรื่องการให้ความรู้จากมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ ภาพรวมเศรษฐกิจ&ตลาด
คุณ วีร์สุภา ทองคำ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อาหารอร่อย
คุณ จริยา ศรีโยธี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
ที่นี่อาจารย์ตั้งใจสอน น่ารักอบอุ่นดีครับ
คุณ จิรพงศ์ อัครวงษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
อาจารย์สอนดีมาก
คุณ ธวัชชัย ปรีชาพรประเสริฐ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
เนื้อหาเข้มข้น
คุณ จตุพร เปลี่ยนเจริญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
อาหารอร่อย เจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก วิทยากรทุกท่านเต็มที่และให้ความรู้อย่างดี
คุณ เนลดา กิจเตชาวณิช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
ความรู้ที่ได้ค่อนข้างแน่นและครอบคลุม
คุณ ธนชัย ภิญโญชีพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
เนื้อหาอบรมเยอะ อาจารย์เยอะ อาหารอร่อย เจ้าหน้าที่น่ารัก ถ้ามีคอร์สที่ตรงความต้องการก็จะกลับมาอบรมอีก
คุณ เนียมหอม สมานวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
สถานที่ดี เตรียมอุปกรณ์ให้ผู้เข้าอบรมอย่างดี บริการด้านอาหารดีเยี่ยมค่ะ
คุณ จุฑารัตน์ วิเชียรศิริ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
ได้แง่คิดและหลักการไปใช้ประโยชน์
คุณ ธนิศร โอศิริ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
เนื่องจากไม่มีความรู้ทางด้านCash Flow ก็ทำให้ได้รู้ถึงวิธีการและความเป็นมา อนาคตหากได้ทำงานด้านการเงินจะเป็นความรู้ที่นำไปต่อยอดได้ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และความบันเทิงต่างๆที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นมาขอบคุณครับ
คุณ ไชยันต์ คำแก้ว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
ประทับใจการ Present ของ ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนากุล https://trebs240918946.files.wordpress.com/2018/05/e0b884e0b8b8e0b893e0b8aae0b8b8e0b8a0e0b8b2e0b89ee0b8a3.jpg 4 59
คุณ สุภาพร ชูเดช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
ได้รับรู้สถานการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินและเศรษฐกิจในปัจจุบัน+อนาคต
คุณ กิตติศักดิ์ สุนทร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
Very Good Trainging Most of Professional is from top of thailand
Mr. Souksavanh Keomahavong ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้ดีค่ะ
คุณ แพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
ได้ลงมือทำ CF ในสถานการณ์จริง ทำExcel Work Shop ให้ทำซึ่งชอบครับ ไม่ได้นั่งฟังอยางเดียว
ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
เปิดประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆจากวิทยากร ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ นำไปต่อยอดกับสิ่งที่ทำอยู่ รวมถึงได้พบเพื่อนใหม่หลากหลายตำแหน่งอาชีพ
ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
กลับหน้าแรก