Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ประทับใจเนื้อหาและวิธีการสอน และ Template ต่างๆที่ให้มาซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อได้
คุณ พงศ์า อิชิฮาร่า ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
ประทับใจที่ได้รู้จักคนจากหลากหลายธุรกิจ ทั้งUsted/Non Usted/Start-Up และ หลากหลาย Department ทำให้ได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
คุณ จิรพัชร วิเชสวิพัฒนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
วิทยากรหลากหลายมีคุณภาพมาก มาครั้งนี้ได้ทั้งประสบการณ์และแนวคิดจากวิทยากรมืออาชีพ ขอบคุณค่ะ
คุณ จิตรวลีย์ กำธรพาณิชพงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
มีความหลากหลายของ Information จากวิทยากรทำให้เห็นมุมมองต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาฯได้ครอบคลุมทุกด้าน จึงสามารถมองภาพรวมของธุรกิจและความแตกต่างของแต่ละ Model ได้ดียิ่งขึ้น
คุณ ธัญญารัตน์ วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
Course Structure ดี ให้ความรู้ครบ 360องศา แง่มุมของอสังหาฯ ชอบเรื่องการให้ความรู้จากมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ ภาพรวมเศรษฐกิจ&ตลาด
คุณ วีร์สุภา ทองคำ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
อาหารอร่อย เจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก วิทยากรทุกท่านเต็มที่และให้ความรู้อย่างดี
คุณ เนลดา กิจเตชาวณิช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
เนื้อหาอบรมเยอะ อาจารย์เยอะ อาหารอร่อย เจ้าหน้าที่น่ารัก ถ้ามีคอร์สที่ตรงความต้องการก็จะกลับมาอบรมอีก
คุณ เนียมหอม สมานวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
สถานที่ดี เตรียมอุปกรณ์ให้ผู้เข้าอบรมอย่างดี บริการด้านอาหารดีเยี่ยมค่ะ
คุณ จุฑารัตน์ วิเชียรศิริ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
เนื่องจากไม่มีความรู้ทางด้านCash Flow ก็ทำให้ได้รู้ถึงวิธีการและความเป็นมา อนาคตหากได้ทำงานด้านการเงินจะเป็นความรู้ที่นำไปต่อยอดได้ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และความบันเทิงต่างๆที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นมาขอบคุณครับ
คุณ ไชยันต์ คำแก้ว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
ประทับใจการ Present ของ ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนากุล https://trebs240918946.files.wordpress.com/2018/05/e0b884e0b8b8e0b893e0b8aae0b8b8e0b8a0e0b8b2e0b89ee0b8a3.jpg 4 59
คุณ สุภาพร ชูเดช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
ได้รับรู้สถานการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินและเศรษฐกิจในปัจจุบัน+อนาคต
คุณ กิตติศักดิ์ สุนทร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
ได้ลงมือทำ CF ในสถานการณ์จริง ทำExcel Work Shop ให้ทำซึ่งชอบครับ ไม่ได้นั่งฟังอยางเดียว
ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
เปิดประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆจากวิทยากร ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ นำไปต่อยอดกับสิ่งที่ทำอยู่ รวมถึงได้พบเพื่อนใหม่หลากหลายตำแหน่งอาชีพ
ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
ได้มุมมองและความรู้เรื่องที่คิดไม่ถึงจากอาจารย์ที่เข้ามาสอนโดยเฉพาะอาจารย์มนตรี
ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 59
อาจารย์ทุกท่านให้การต้อนรับดี ให้ความรู้และอธิบายเข้าใจง่าย ทำให้รู้จักเพื่อนใหม่แลกเปลี่ยนความรู้กัน
คุณ ธนัญชกร คงร่ม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 58
ได้ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดธุรกิจได้
คุณ พนิดา วงศ์วุฒิเจริญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 58
หลังจากเรียนหลักสูตรนี้ทำให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำ Faesibillity, Scenario ต่างๆ เพื่อการตัดสินใจทำโครงการนำปัจจัยต่างๆมาคำนวณเพื่อความแม่นยำของ Feasibility.
คุณ ปภาเทพ อัคระชินกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 58
ได้ความรู้แบบเจาะลึก ใช้งานได้จริง บรรยากาศกันเอง อาจารย์ใจดีทุกท่าน
คุณ รุจิกัญญ์ สัตยาวัฒนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 58
หลังจากเรียนหลักสูตรนี้ทำให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำ Faesibillity, Scenario ต่างๆ เพื่อการตัดสินใจทำโครงการนำปัจจัยต่างๆมาคำนวณเพื่อความแม่นยำของ Feasibility.
คุณ ปภาเทพ อัคระชินกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 58
อาจารย์น่ารักมากค่ะ สอนเน้นความรู้และแชร์ประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดเป็นกันเอง
คุณ พิรุฬรัตน์ สหายวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 57
ได้เรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับอสังหาฯโดยตรงทำให้เห็นความชัดเจนในการจะเริ่มทำโครงการมากขึ้น
คุณ ธนิตา เรืองสงค์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 57
ได้รับข้อมูล insight trick และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ได้รู้ตัว Benchmark และคำแนะนำExcel สามารถนำไปปรับใช้ได้เอง
คุณ ปาลิน ดำรงชาตินนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 57
ได้ความรู้ที่เฉพาะเจาะจง ตอบโจทย์กับความต้องการที่จะเพิ่มความรู้ Cash Flow และ Feasibility
คุณ ปกครอง ปุณฑริก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 57
ผู้จัดการอบรมเป็นกันเอง เวลาในการอบรมเหมาะสม วิทยากรมีความรู้เข้าใจงาน
คุณ อัครเดช หงษ์ทอง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 57
ได้ความรู้ที่เฉพาะเจาะจง ตอบโจทย์กับความต้องการที่จะเพิ่มความรู้ Cash Flow และ Feasibility
คุณ ปกครอง ปุณฑริก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 57
ได้รับข้อมูล insight trick และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ได้รู้ตัว Benchmark และคำแนะนำ Excel สามารถนำไปปรับใช้ได้เอง
คุณ ปาลิน ดำรงชาตินนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 57
เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้ร่วมกัน เป็นมิตรที่ดี ทำให้เกิดมุมมองที่ชัดเจนขึ้น อาหารอร่อย กาแฟไม่อั้น
คุณ ญดาณัฎฐ์ กุลจรรยานิธิยศ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 56
อาจารย์ทุกท่านน่ารัก ให้ความรู้เต็มที่เลยค่ะ ขอบคุณโรงเรียนที่มีหลักสูตรดีๆ ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะ
คุณ ปาริชาต ทองแดง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 56
ได้ความรู้มากขึ้น วิทยากรมความรู้ความสามารถมาก ได้เพื่อนร่วมสัมมนาจากหลายอาชีพ ทำให้ได้มุมมองใหม่
คุณ มนัญญา เหมปรัชยกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 55
อาจารย์แต่ล่ะท่านให้ความรู้อย่างเต็มที่ ทีมงานของโรงเรียนก็ดูแลอย่างใกล้ชิด
คุณ วีระพงศ์ โรจนวโรดม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 55
อ.ที่มาสอนเป็นคนจริงที่มาแชร์ TIP TRICK จากประสบการณืจริง ซึ่งมันดีมากๆ ได้ตารางและสูตรการคำนาณที่ใช้ได้เลยอาหารอร่อย
คุณ ศราวุธ ศฤงคารบริบูรณ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 55
มีความรู้ที่เป็นประโยชน์ เห็นภาพรวมของ Finance การทำโครงการ ได้เพื่อร่วมรุ่นที่ดี อาหารอร่อย
คุณ รุจิรา ยมศรีเคน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 55
ประทับใจอาจารย์ทุกท่านค่ะ ที่ใส่ใจนักเรียนมากในการให้ความรู้ ตั้งใจอธิบาย และดูแลเป็นอย่างดีค่ะ
คุณ เขมิกา วิณิชชาธรรมกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 55
วิทยากรแต่ล่ะท่านให้ความรู้ดีมากๆ เรียนเพลิน 1 วันผ่านไปเร็วมาก ได้ประโยชน์ใช้ในการทำงานและได้มุมมองทัศนคติในการบริหารธุรกิจที่ดี
คุณ ฐิตาภา สวัสดิรักษา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 54
ได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งจาผู้รู้จริงในกิจการ และได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ทั้งเรื่องอาหารและข้อมูลต่างๆ
คุณ ประเสริฐ คาวิจิตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 54
ได้รับประสบการณ์ความร้ที่อาจารย์ทุกท่านสอนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปใช้ได้จริง
คุณ ตรีขนิษฐ์ มากรักษา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 54
ขอบคุณครับสำหรับความรู้ที่ให้เพิ่มเติม ขอบคุณสำหรับความเป็นกันเองของเจ้าหน้าทึ่และวิทยากร
คุณ อัญชลี มุสิกาวัน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 52
ได้รับความรู้จากวิทยากร ที่มีประสบการณ์หลายท่านและได้ฝึกทำ Feasibility Study ในหลายๆรูปแบบของอสังหาฯ
คุณ ณัคนางค์ กุลนาถศิริ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 52
วิทยากรทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์มาก การถ่ายทอดเข้าใจง่าย การยกตัวอย่างหรืออธิบาย สื่อสารได้ดีเข้าใจง่าย ถาม-ตอบชัดเจนในคำถาม เข้าใจง่าย
คุณ เทิดศักดิ์ จตุรภักดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 52
ขอบคุณ อ.อติณัช และคณะผู้จัดงานครับ ประทับใจวิทยากรมีประสบการณ์จริงและมีการลำดับเนื้อหาที่สำคัญมีสาระเข้มข้น
คุณ อนุวิท ชีวรัตนพร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 51
อาจารย์ทุกท่านสอน แนะนำ อธิบาย ได้ดีมากๆค่ะ ทำให้สามารถเข้าใจในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้น
คุณ สุนทรา เดชสกุลยุทธ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 51
เป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะ อาจารย์ทุกคนสอนดีมาก เนื้อหาเหมาะสมเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ดีขึ้นมากค่ะ
คุณ จิณณรักษ์ เจตน์รังสรรค์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 51
ได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นและได้รู้จักเพื่อนในวงการอสังหาฯมากขึ้น (ดร.โสภณสอนได้สนุกและตลกดี,รอบรู้มาก)
คุณ สมยศ ธเนศวรางกูร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 50
คอร์สนี้ทำให้รู้สึกมั่นใจในการลงทุนอสังหาฯมากขึ้นสามารถแยกแยะได้ว่าการลงทุนที่เราจะลงทุนเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่ ทำให้รอบคอบในการลงทุนมากขึ้น
คุณ นุกูล แย้มมณีชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 50
1. อ.ให้ Cash Flow อย่างเต็มที่ พร้อมนำประสบการณ์ภาวะปัจจุบันมาแบ่งปันให้ทราบ 2. การบริการของผู้จัดงาน ทั้งคณะดีเยี่ยม 3. บรรยากาศเป็นกันเองดี
คุณ กานต์นภัส เกียรติวีระสกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 50
หลังจากที่ได้เรียนกับทางโรงเรียนอสังหาริมทรัยพย์ไทย แล้วทำให้คิดว่าการจะประสบความสำเร็จด้าน Deleveloper ไม่ใช้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขอบคุณที่จัดหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่เริ่มต้นทางธุรกิจนี้
คุณ ประภัสสร เจนวารินทร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 50
วิทยากรทุกท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทำให้ได้ความรู้มากค่ะ
คุณ อภิรดี ปูรานิธิ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 50
มาอบรมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจในการต้อนรับและการให้ความดูแลของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย อีกทั้งได้รับความรู้ที่อัดแน่นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จากกรณีต่างๆ ที่หยิบยกให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
คุณ ปภัสสร ชื่นอารมณ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 50
ได้รับความรู้และเทคนิคจากวิทยากรที่มาอบรม เป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้
คุณ เกรียงศักดิ์ กุลอนันประเสริฐ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 50
ก่อนเรียนกังวลในการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่มาก แต่หลังจากเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ธุรกิจนี้ไม่ยากอย่างที่คิดเลย
คุณ รัฐวัฒน์ เอื้อชัยชาญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 49
กลับหน้าแรก