Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

อาจารย์แต่ละท่านให้คำปรึกษาแนะนำดีค่ะ มีความเป็นกันเองมาก ยินดีที่ได้มีโอกาสเรียนคอร์สที่นี่ ขอบคุณค่ะ
น.ส. สุพรรษา แก้ววงษ์ศา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 143
อาจารย์แต่ละท่านทรงคุณวุฒิ และเต็มใจให้ความรู้อย่างเต็มที่ คุณปีเตอร์ และสถาบันดูแล การสอนและอุปกรณ์, อาหาร, สถานที่ ได้ดีมากค่ะ
คุณ อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 141
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง ได้เพื่อนและ Connection ที่ดีและน่ารักมากๆ "ขอบคุณที่ทำให้เรามาเจอกันค่ะ"
น.ส. อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้Connection ที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต
น.ส. วีรนุช ทรัพย์ลาภอุดม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ดูคำกล่าวทั้งหมด
อาจารย์เจาะลึกและจริงใจมากครับ
คุณ โชติพิพัฒน์ ล้มเลิศวาที ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
จัดคลาสเล็กๆเป็นกันเองใกล้ชิดวิทยากร
คุณ โอภาส สามเสน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ความรู้แน่น สอนละเอียด
น.ส. สกุณา ฟิลลิปส์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
บรรยายให้เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้และทีมงานดูแลดีมากค่ะ เพื่อนๆร่วมรุ่นเป็นกันเองดีค่ะ
น.ส. สุมาลี จิตบรรจง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
ดูคำกล่าวทั้งหมด
Learned a lot, great chance network, Dr.Sopon is wonderful
Ms. Carole Anne Withey ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
Facilities, Diversity of case Studies
Mr. Harshit Merchant ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ประทับใจวิทยากรทุกท่านและสถานที่ศึกษาดูงาน ให้เห็นภาพจริงในการดำเนินธุรกิจค่ะ
คุณ น้ำเพ็ชร ภูรีปรีชาเลิศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ได้ประโยชน์ เห็นของจริง ตอบปัญหาได้ครบจุด วิทยากรทุกท่านให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
คุณ ประพล อนุเคราะห์ดิลก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ดูคำกล่าวทั้งหมด
มีประโยชน์มากค่ะ เรื่องใกล้ตัว ได้รู้ก่อนทำยิ่งเกิดประโยชน์ค่ะ
คุณ อุษา หัสดินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 78
อาหารอร่อย ได้ความรู้เพิ่มเติมมาก วิทยากรทุกคนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจริง
คุณ ศิริโชติ ไชยโชติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 78
ดูคำกล่าวทั้งหมด
1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
คุณ พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย
คุณ สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ความละเอียดของเนื้อหาครบถ้วนครับ
คุณ วีรเมศวร์ ไพศาลพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
หลักสูตรดี สามารถนำไปใช้ได้จริง
คุณ ณัฐพล ฉันทวรลักษณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดี อาจารย์ผู้สอนหลากหลายและสอนจากประสบการณ์จริง
คุณ ชณัญพร ชำนาญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 66
ได้รับความรู้มากค่ะ จากที่ไม่เคยมีไอเดียเกี่ยวกับอสังหาเลย เปิดโลกมากค่ะ อยากจะเรียนเพิ่มในครอสที่น่าสนใจอีก ขอบคุณค่ะ
คุณ พรวิภา จีรบุญพาณิช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 66
ดูคำกล่าวทั้งหมด
สถานที่ในการจัดอบรมดี เดินทางได้สะดวก วิทยากรที่มาให้การอบรมมีคุณภาพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ดีมาก
คุณ อทิตยา ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจเนื้อหาที่อบรม สอนสนุกไม่เครียด พนักงงานยิ้มแย้ม
คุณ พรทิพย์ พนานุเวชวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด
บุคลากรน่ารักทุกคน และเป็นหัวข้อการอบรมที่มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน *ปล.อาหารอร่อยมากนะคะ
คุณ ธัญญ์นภัส เตชะพิริยวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 15
อาจารย์/วิทยากรทุกท่านสอนสนุก ไม่น่าเบื่อ ให้ความรู้ และ case study ที่น่าสนใจ คุ้มค่ามากๆครับ
คุณ ภรต ศุภธรรมกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
ดูคำกล่าวทั้งหมด
อาจารย์ที่มาสอนทุกท่าน มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อ
คุณ ณัฏพิชา ธนาสินปิยรมณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
ขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้เกิดประสบการณ์ที่คาดไม่ถึง โดยจากประสบการณ์ของวิทยากรทุกท่าน ได้สิ่งที่คุ้มค่านำไปปรับใช้ในการทำงาน
คุณ ภิกษุ อุทธา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้และประเด็นที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสจะมาอีกค่ะ
คุณ อุษา หัสดินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
วิทยากรให้ความรู้และแนะนำได้ดีมากครับ สถานที่สะอาดและสะดวก
คุณ ชัยเดช ปัจฉา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ชอบความเป็นกันเองของลูกศิษย์ ของ ดร.โสภณ พรโชคชัย
คุณ พงษ์ษาณฑ์ อภิชาตวาณิชย์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
วิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์จริง
คุณ ธรรมรัตน์ สิทธิเกรียงไกร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ประทับใจวิทยากรทุกท่านและสถานที่ศึกษาดูงาน ให้เห็นภาพจริงในการดำเนินธุรกิจค่ะ
คุณ น้ำเพ็ชร ภูรีปรีชาเลิศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ได้ประโยชน์ เห็นของจริง ตอบปัญหาได้ครบจุด วิทยากรทุกท่านให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
คุณ ประพล อนุเคราะห์ดิลก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้รับความรู้และมุมมองรอบด้านในการทำธุรกิจโรงแรม
คุณ วีรเมศวร์ ไพศาลพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
ได้ความรู้เยอะดี
น.ส. บุญรัตน์ สุขสุกรร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 11
ดูคำกล่าวทั้งหมด
วิทยากรมีประสบการณ์จริง สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ดี
คุณ ณัฐนนท์ ตรีเกษม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ได้ scope การบริหารงานก่อสร้างโดยอาจารย์มืออาชีพ
คุณ ชินโชติ กานต์ปุระ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด
สถานที่ในการจัดอบรมดี เดินทางได้สะดวก วิทยากรที่มาให้การอบรมมีคุณภาพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ดีมาก
คุณ อทิตยา ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจเนื้อหาที่อบรม สอนสนุกไม่เครียด พนักงงานยิ้มแย้ม
คุณ พรทิพย์ พนานุเวชวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด