Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ได้ความรู้ลึกขึ้น และ กว้างขึ้น ทำให้มั่นใจในการตอบคำถามกับผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น
คุณ กัญญมล แก้วพิศดาร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 135
ดีมากครับได้ความรู้เยอะกว่าที่คาดหวัง ได้ connection ที่ดีกับผู้ที่มาเรียน
คุณ วีรภัทร วงศ์ปัญติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 135
ประทับใจความเป็นกันเองของ ดร.โสภณ ครับ เนื้อหาที่สอน ลงลึกแบบละเอียดดีครับ
คุณ กัลยวรรธน์ ประทานชีวินทร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 135
ประทับใจวิทยากรและผู้ที่มาเรียน
คุณ ภูผาภูมิ จักรกฤษวงษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมดีมากค่ะ
คุณ ลรินธรณ์ สวัสดิกุลวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
อาจารย์สอนดีโรงเรียนดีมากเพื่อนๆร่วมเรียนดีทุกสิ่งทุกอย่างดีมาก
คุณ เพียงใจ ยัญธฤต ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
อาจารย์แต่ละท่านให้ความรู้แบบเต็มๆไม่มีกั๊ก เพื่อนๆหลากหลายอาชีพ
คุณ ภาณุวัฒน์ เรืองรักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
ประทับใจโรงเรียนธุรกิจอสังหาฯที่ทุ่มเทให้ความรู้เต็มที่ประทับใจอาจารย์ทุกคนสนุกสนานเป็นกันเอง
คุณ วิโรจน์ ชัยสิทธิ์ดำรง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
วิทยากรมีความเป็นกันเองอารมณ์ดี
คุณ วานิช ณัฐพฤกษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
ประทับใจในทุกๆเรื่อง ทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อนในห้องเรียนทุกท่าน
คุณ กณิกนันต์ โฆษิตนันท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
จัดอบรมได้ดี การอบรมสนุกสนานไม่เครียด
คุณ ณัฐธนนท์ ไพศาลศิลป์ชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
เรียนสนุกไม่น่าเบื่อวิทยากรดีได้ความรู้มากมายค่ะ
คุณ วัลยา เปรื่องอักษร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
สามารถประเมินอสังหาฯได้เองหลังเรียนจบ
คุณ วรวิทย์ กวีวัจน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากค่ะ อาจารย์สอนดีมากและมีความเป็นกันเองมาก
คุณ อัญชลี เต็กศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
ขอบคุณความรู้ในเวลาสั้นๆเพียง 4 วันแต่ได้ประโยชน์มาก
คุณ ลิปิกร จรียภาส ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
อาจารย์ทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและได้ปฏิบัติจริงกับงานหลากหลายรูปแบบทำให้เข้าใจวิชาประเมินและสามารถประเมินทรัพย์ของตัวเองในเบื้องต้นได้ตามหลักวิชาการเพื่อนๆมีความเป็นกันเอง ทำให้มีความสุขในการมาเรียนที่นี่ค่ะ
พญ. ขวัญทิชา วงศ์วิชิตกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความเอาใจใส่ดีมาก ได้รับความรู้พื้นฐานและเชิงลึกในเรื่องการประเมินอสังหาริมทรัพย์ได้พบเพื่อนใหม่ทำให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้มากขึ้น
คุณ สลักจิต ราษฎร์อาศัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
ปะทับใจอาจารย์และเพื่อนๆ ผู้ร่วมประเมิน ประทับใจสถานที่ประเมิน ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น ได้เห็นแง่มุมของแต่ละคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างสามัคคี
คุณ วาณี ฉัตรไชยกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
หัวข้อตรงตามความต้องการ
คุณ อรรถภพ ว่องธนวณิช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 133
ความรู้เนื้อหาแน่น
คุณ ธีรศักดิ์ เกตุหิรัญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 133
เจ้าหน้าที่บริการดีมาก อาจารย์ตั้งใจให้ความรู้ตั้งใจสอนมากประทับใจอาจารย์และสถาบันมากๆครับ
คุณ เลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 133
เจ้าหน้าที่บริการดีมาก อาจารย์ตั้งใจให้ความรู้ตั้งใจสอนมากประทับใจอาจารย์และสถาบันมากๆครับ
คุณ เลอศักดิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 133
เนื้อหาแน่น ครบถ้วน
คุณ จตุพร เปลี่ยนเจริญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 132
ชอบที่มี Workshop
คุณ ชาลินี กัลยาณมิตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 132
เนื้อหาสั้นง่ายกระชับสามารถต่อยอดในสายงานอสังหาริมทรัพย์ได้
คุณ ช.ปวินท์ เพ็ชญไพศิษฎ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 132
เนื้อหาเข้มข้น จุใจ อาจารย์สอนสนุก อัพเดทภาวะปัจจุบัน รวมถึงเคสที่เกิดขึ้นจริง
คุณ ดนุภพ พิบูลย์วัฒนวงษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 132
มีความมืออาชีพมากๆ
คุณ สุภัชฌา อนวัชพงศ์พันธ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 132
เนื้อหาเข้มข้น จุใจ อาจารย์สอนสนุก อัพเดทภาวะปัจจุบัน รวมถึงเคสที่เกิดขึ้นจริง
คุณ ดนุภพ พิบูลย์วัฒนวงษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 132
การอบรมครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่จากอาจารย์ทุกท่าน และได้รับการดูแลการเอาใจใส่จากทางโรงเรียนและอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดีทำให้ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงตนเอง และองค์กร เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต และในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คุณ พณิชพัทธ์ นพธวิวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
ได้เรียนทั้งภาคทฤาฎี ประกอบการปฏิบัติจริง On Site แล้วเป็นแนวทางการพัฒนาอสังหาฯอย่างนุกสนานครับ
คุณ ธนกฤต ชัยเกษมวรากุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
ได้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สินมากขึ้น ช่วยให้เรามีความรู้ในการลงทุน ได้ความรู้จากเพื่อนๆในสายอาชีพต่างๆมาแชร์ความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคน
คุณ วัชรพล งาหอม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
เห็นภาพจริง ได้รับความรู้จริง ได้ฝึกทำ คอนเนคชั่นยอดเยี่ยมค่ะ
คุณ เนาวรัตน์ ปิ่นมณี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
อาจารย์ทุกท่าน Nice มากๆครับ ได้ความรู้มากๆครับ
คุณ ปริญญา เกษสุวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
ได้เรียนรู้งานสถานการณ์จริง
คุณ ธนาณัติ เมืองจันทร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
ได้รับความรู้เบื้องต้นในการประเมิน ตรงตามวัตถุประสงค์
คุณ ศุภกิจ ตั้งจิตต์พรชัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
ได้ความรู้ในเชิงเป็นประโยชน์แก่การนำไปประกอบอาชีพ และการจัดงานน่าประทับใจไม่มีข้อขัดตกบกพร่อง
คุณ คฑาวุธ ศรีโชติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
อาจารย์ทุกท่าน Nice มากๆครับ ได้ความรู้มากๆครับ
คุณ ปริญญา เกษสุวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
การอบรมครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่จากอาจารย์ทุกท่าน และได้รับการดูแลการเอาใจใส่จากทางโรงเรียนและอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงตนเอง และองค์กร เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต และในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คุณ พณิชพัทธ์ นพคุณธวิวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 131
ได้ความรู้ความเข้าใจ หลักการประเมินอสังหาฯ สามารถนำมาใช้ในงานในปัจจุบันได้
คุณ ศิริพร ตรีธาร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ผู้เรียนมีความเป็นกันเองมากๆชอบ อาจารย์บรรยายดีมาก
คุณ ยศธร นิลพัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ได้ความรู้ดี ได้ลงปฏิบัติจริง
คุณ สาธร เจนการขาย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ดี เป็นกันเอง และพยายามถ่ายทอดความรู้ แต่ บางวิชา ระยะวันเวลาในการอภิปรายและสอบน้อยไป
คุณ น้ำเพ็ชร สิรมานนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ประทับใจทั้งทางด้านเอกสารสื่อการสอนที่ชัดเจน การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ อาจารย์จัดลำดับการอธิบายแต่ละ CONTENT ชัดเจนและมีการอธิบายจากประสบการณ์จริงที่สามารถศึกษาได้เอง
คุณ ฐิตินารถ กมลวิศิษฐ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ได้ออกไปประเมิน ณ สถานที่จริง ได้เรียนรู้งานจริง
คุณ ธีรภัฎ ใจเพชร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ทำให้รู้ระบบกระบวนการทำงานมากขึ้น วิทยากรมีความเป็นกันเอง ได้ความรู้เยอะขึ้น
คุณ กฤษฎา สุจิวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
อ.ที่นี่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงในสาขาวิชาที่สอน ทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในวิชาที่เรียน
คุณ พรประสิทธ์ ธรรมบุตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ความเป็นกันเองของวิทยากร เนื้อหาเยอะ ตัวอย่าง ประสบการณ์ชัดเจน
คุณ ภูวดล พัฒนศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ได้ความรู้ดีและอาหารอร่อยครับ
คุณ ปณวัศ โทสุวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
คณะจัดอบรมใส่ใจผู้เข้าอบรมดีมาก สอบถามความเข้าใจผู้เข้าอบรมตลอดเวลา ตั้งใจที่จะให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างยิ่ง
คุณ เมธา ศุภรัตน์พงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
ได้ทราบ ทฤษฎีความรู้ที่จะนำไปประกอบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เรานำไปใช้ได้จริง
คุณ กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 130
กลับหน้าแรก