รวมความเห็นศิษย์เก่า
Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

วิทยากรมีความรู้เยอะมาก แชร์ประสบการณ์ให้นักเรียนได้เข้าใจเยอะมาก
คุณ พรทิพย์ ชูราษี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ได้ประโยชน์ เห็นของจริง ตอบปัญหาได้ครบจุด วิทยากรทุกท่านให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
คุณ ประพล อนุเคราะห์ดิลก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ได้เรียนรู้จากหน้างานจริง ประทับใจมากๆ ครับ
คุณ วุฒิชัย ฉันทไกรวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
สถานที่สะดวกสบาย,จัดขั้นตอนและหัวข้อมีประสิทธิภาพ
คุณ คุณากร เศรษฐี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
สถานที่สะดวกสบาย จัดขั้นตอนและหัวข้อมีประสิทธิภาพ
คุณ คุณากร เศรษฐี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
เป็นคอร์สที่ถูกวัตถุประสงค์ในการมาอบรมครั้งนี้ วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ มีการศึกษาดูงานจริงได้รับรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง
คุณ ณภัทร ฟูเกียรติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ได้รับฟังข้อมูลและประสบการณ์จากผู้ประกอบกิจการตัวจริง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต และยังได้รู้จักผู้ร่วมอบรมท่านอื่นๆที่ต่างมีประสบการณ์ในด้านอสังหาฯที่หลากหลาย ซึ่งอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกันต่อไป
ร.อ. วรงกรณ์ ชุติมา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ประทับใจมากค่ะ เพราะบอกให้ทราบทุกอย่างและยังบอกสิ่งที่เราควรจะพิจารณาว่าอะไรที่เหมาะสม ซึ่งบางอย่างเราอาจนึกไม่ถึง
คุณ ประไพ เลิศพาณิชย์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
สอนละอียด มาดู site งานจริง ทำให้เห็นถึงภาพเวลา operate จริง รวมถึงอุปสรรคต่างๆและทางแก้
คุณ โชตินิจ เลิศพาณิชย์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
วิทยากรให้รายละเอียดข้อมูลอย่างดี และตรงไปตรงมา
คุณ พีรภัทธ์ โรจน์อกนิษฐ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
การออกภาคสนามมีประโยชน์มาก
คุณ ชัยโรจน์ สิทธิเกรียงไกร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ประทับใจในการดูงานนอกสถานที่
คุณ ยอดเพชร โคตรลือชา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ได้ดูงานกับคนเก่งๆ
คุณ ณิศร หอมนวล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง ดูแล การจัดการตึกมากเยอะ ซึ่งคิดว่ามีประโยชน์มากในอนาคต
คุณ สุปรียา สมนึก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ได้รับความรู้จากผู้ประกอบการโดยตรง
คุณ เกศินี เจริญพจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
การบริการของเจ้าหน้าที่ และได้มาดูสถานที่จริง
คุณ ภูวิศ สมนึก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ดีครับ ได้เปิดหูเปิดตาหลายๆเรื่องเลย
คุณ สุภกิจน์ ชินะกาญจนดิษฐ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ได้ความรู้จากผู้ประกอบการ
คุณ เสาวลักษณ์ เจริญพจน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
หลักสูตรดีครับ
คุณ ธนทัต มัตยะสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
ชอบไปดูสถานที่จริง
ดร. แมน ศักดิ์บดินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 25
อาจารย์แต่ละท่าน มีความรู้และประสบการณ์สูงมาก เคยประสบปัญหาและอุปสรรคมาทุกรูปแบบ ทำให้สามารถ ถ่ายทอดความรู้ออกมาได้ครอบคลุมทุกด้าน ตอบปัญหาไขข้อสงสัยที่ค้างคาใจได้ตรงประเด็นทุกเรื่องไม่มีกั๊กเลย ทำให้รู้สึกว่าตนเองมีความมั่นใจมากขึ้น ว่าการทำอะพาร์ตเมนต์ให้สำเร็จนั้นไม่ยากเกินความสามารถของตนเอง ไม่ต้องลองผิดลองถูกแต่ ลองถูกตามแนวทางที่อาจารย์แนะนำ ปล.เจ้าหน้าที่หน้าตายิ้มแย้มทุกคน รวมถึง ขนมของว่าง และ อาหารกลางวัน อร่อยมากๆค่ะ :)
คุณ ป่านแก้ว ฤกษ์สมถวิล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้แบบไม่มีกั๊ก ถามอะไรตอบหมด ขอบคุณมากๆครับ
คุณ พีรจักร ทิพย์จำนรรจ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
การอบรมได้ความรู้ที่สามารถไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีการเล่าถึง Case Study และ ข้อควรปฏิบัติกับหลีกเลี่ยง
คุณ วิชชบูรณ์ เทอดเกียรติมงคล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
ได้ความรู้ดีค่ะ เจาะลึกถึงความจริง
คุณ อัญชิสา ทิพย์จำนรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
อาจารย์ที่มาสอนดีมีประสบการณ์ ได้ความรู้
คุณ วรชาติ ยุกตานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
ประทับใจโปรแกรมคำนวนต้นทุนของอาจารย์จำนงค์
คุณ อรรถพร บุนนาค ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
สอนเข้าใจง่ายเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ถามเพิ่มเติม ได้คามรู้มากมาย
คุณ ฉัตรมณี วรเดช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
ได้รับความรู้เยอะมากจากหลายแง่มุมของวิทยากร ทั้งวิชาการประสบการณ์ตรง คุ้มค่ากับการที่มาเรียนมากครับ
คุณ วีรยุธ พงษ์ภาณุวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
ได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
คุณ มณีวรรณ วจีไกรลาศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
ประทับใจความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับ โดยเฉพาะแม่บ้านดูแลดีมากๆ สุภาพ ใส่ใจบริการทุกเรื่อง ประทับใจตั้งแต่การบรรยาย จนถึงบริการและอาหารครับ
คุณ ภูริณัฐ พิมพ์สมบูรณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
เนื้อหาและการควบคุมเวลาดีมาก
คุณ ชินโชติ เรือนใหม่ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
เห็นภาพรวมในการทำธุรกิจ ได้สร้าง Connection กับผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมอาชีพ
คุณ บงกชมาศ ชะระไสย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
ประทับใจเนื้อหาและการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนามีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน
คุณ มธุวดี สมหมาย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 22
ขอบคุณครับ มีความรู้เพิ่มขึ้นมาก
คุณ The living by Kunalai ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
ได้รู้จักผู้ประกอบการตัวจริงทั้งวิทยากรและผู้ร่วมอบรม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์
คุณ นริศรา ธนาบูรณะสิริ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
ดีมากครับได้ประโยชน์ ได้รู้ว่าต้องทำอะไรกก่อน-หลัง รู้ว่าก่อนตัดสินใจต้องคิดอะไรบ้าง คุ้มค่าครับ
คุณ สุเนตร จงเทพ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
วิทยากรทุกท่านมีความรู้+ประสบการณ์จริง การดำเนินรายการเป็นกันเอง เป็นสัมมนาที่ได้ประโยชน์มาก
คุณ บรรพต วัฒนสมบัติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
Developers มาสอน แชร์ประสบการณ์จริง
คุณ การุณิกา พรภักดีกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
การให้รายละเอียดของวิทยากร รวมถึงการให้บริการของโรงเรียนดีมาก
คุณ สิทธิพงษ์ โพธิ์พรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
วิทยากรมีความรู้ตั้งใจสอนถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเต็มที่ ทีมงานตั้งใจ Service Mind รวมถึงแม่บ้านด้วย
คุณ อนุตตรา วงศ์เจศฎา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
ได้ความรู้ตรงตามความต้องการมาก บรรยากาศอบรมดีมากๆ
คุณ วรเดช ศิลปวิศวกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
ได้ความรู้และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
คุณ ศันสนีย์ แจ้งอริยวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
เนื้อหาบรรยายดีครับ
คุณ จิรวัฒน์ วงศ์วาสิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
อธิบายละเอียดมาก
คุณ จุฑาภรณ์ วงศ์รัตนธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
ได้รับการ Share ประสบการณ์ ทั้งวิทยากรและผู้ร่วมสัมมนา
คุณ คุณธนิตา เรืองสงค์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
มีความรู้ที่มีมูลค่ามาก เนื่องจากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งไม่สามารถหาอ่านจากหนังสือเล่มไหนได้เลย
คุณ คุณภูวดิท โชตชลาชัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 21
กลับหน้าแรก