Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

เพื่อนร่วมชั้นเรียนดี
นาย ฐิติพัฒน์ ชัยแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ได้รับความรู้แนวคิดด้านอสังหาฯ เป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาเพิ่มเติมและประยุกต์ใช้ในงานได้
นาย ธนาธิษณ์ ห้าวหาญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในงานจริง
นาย วราวุธ ธนสารทวี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ได้ความรู้มากมาย การได้มาอบรมเหมือนตัวเองได้ออกจากกรอบได้วิธีการทำงานแบบใหม่
นาย ทวีวัฒน์ ปาณะที ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ได้พบเพื่อนใหม่หลากอาชีพ
นาย จรัญ เรอุไร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ขอให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกเนื่องจาก มากกว่าความรู้ที่ได้แล้วยังได้ Connection เพิ่มด้วย
นาย ธัชชัย ใหม่ขันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
เจ้าหน้าที่และอาจารย์ดูแลทุกคนดีตอบคำถามให้เคลียร์ทุกคำถาม
น.ส. ปฏิพัทธ์ ใจอินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากครับ ประทับใจอาจารย์ที่สอน ได้รับความรู้ใหม่ๆดีมาก
นาย เกียรติชัย อ่อนนางาม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ประทับใจ ดีมากเลยค่ะ
คุณ ธัญลักษณ์ วิชย์โกวิทเทน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ผู้บรรยายทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการเข้าร่วมอบรม ได้เจอเพื่อนๆหลากหลาย เจ้าหน้าที่ทุกท่านน่ารัก อัธยาศัยดี และอาหารอร่อยมากค่ะ
คุณ พรพิมล วงษ์คง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
การได้ไปศึกษาจากสถานที่ก่อสร้างจริงมีประโยชน์มาก อีกทั้งประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการนั้น สามารถนำกลับไปใช้ได้
คุณ สุมัณฑา น่วมธนัง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
ทีมอาจารย์ และบุคลากรให้ความรู้อย่างเต็มที่ ได้รู้เทคนิคใหม่ๆมากมาย
คุณ รัฐวิชญ์ เศรษฐยุกานนท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
ประทับใจ และได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้หน้างานได้ ขอบคุณมากค่ะ
คุณ พีรญา ศิริรูป ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
สรุปสาระสำคัญได้ในระยะอันสั้น
คุณ โชคชัย แสงชัยรัตนะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
ได้ความรู้ ดูงานจริง พี่ๆดูแลดีค่ะ
คุณ ธนัชพร ณิชาพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
เป็นกันเอง เรียนเข้าใจง่าย บริการดี
คุณ ฉัตรชัย แสงชัยรัตนะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
ได้รับความรู้ในการอบรมจากวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง
คุณ จามร เหมือนพันธุ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
การบรรยายเนื้อหาดีมาก สถานที่ดูงานดีมาก
คุณ ซาลีม วงศ์มะก๊ะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
ได้มาดูงานที่SCG
คุณ ชัยโรจน์ สิทธิเกรียงไกร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
เยี่ยม
คุณ ปวริศร เตียวสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
ชอบมากค่ะ มีประโยชน์มาก
คุณ ณัฏฐ์ทิตา ภาคินพชิรพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ได้รับความรู้ครบถ้วนจากวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง ลงพื้นที่จริง และให้ความใส่ใจตลอด
คุณ อับดุรเราะห์มาน วิชชุวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
เนื้อหาที่เลือกมาสอน, เอกสารประกอบที่ทำให้เกิดความเข้าใจ
คุณ สันติ สุพล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ข้อมูลที่ได้จากการอบรม และดูงานนั้นมีประโยชน์ สามารถนำไประยุกต์และพัฒนาใช้กับกิจการของตัวเอง ขอบคุณครับ
คุณ วาทิศ วิชัยกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
เนื้อหาแน่น ได้ความรู้มาก, อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และความรู้, insight ไปชมโครงการจริง
คุณ ตรีรัตน์ ถิ่นเมืองทอง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
วิทยากร และทีมงานน่ารักดีครับ อาหารอร่อยใช้ได้
คุณ กิจจา รัศมีแจ่ม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ได้ทราบถึงกระบวนการการก่อสร้าง และประสบการณ์จากผู้ทำงานจริง เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการทำงานได้
คุณ พนิตตา จั่นแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ได้พบปะกับผู้คนในวงการเดียวกัน ได้ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
คุณ จิรวุฒิ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ทำงานจริง ได้ดูงานโครงการ และทางโครงการเปิดกว้างให้ข้อมูลดีมาก พนักงานของทางโรงเรียนให้การดูแลเป็นอย่างดี
คุณ โสภณ อึ้งธีรเดชวรกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความใส่ใจ และดูแลแนะนำอย่างดี
คุณ นาตยา รางวัลหลาย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ได้ความรู้และประสบการณ์บริหารตรงจากอาจารย์ผู้บรรยายซึ่งมีประโยชน์มากกว่าทฤษฎี (สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง)
คุณ กัณหพงศ์ สังสิทธิ์อนุกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
หลักสูตรดี บริการดี เนื้อหาแน่น
คุณ ศรัญ ปักษา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
ประทับใจความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรที่มาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม
คุณ ศิวดล พหลโยธิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
ประทับใจความรู้และประสบการณ์จริงของผู้บรรยาย
คุณ อานนท์ หุ่นหลา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
มีการบรรยายโดยใช้ประสบการณ์ของผู้บรรยายในการอ้างอิงทำให้เห็นภาพใช้ได้จริง และได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
คุณ นพชัย เทโพธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
ได้ความรู้เรื่องการบริหารงานก่อสร้างอย่างรอบด้านจากวิทยากรที่มีความกระตือรือร้นให้ความรู้กับผู้เข้าเรียน
คุณ มทนะ พรล้วนประเสริฐ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
เป็นหลักสูตรระยะสั้นแต่ได้ความรู้ความเข้าใจในการเรียนตามหัวข้อต่างๆที่จะนำไปพัฒนาองค์กร
คุณ เกียรติศักดิ์ ศรีหาโคตร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
ประทับใจการต้อนรับที่ดี เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม
คุณ กฤช พรหมสุทธิ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้จากประสบการณ์จริงทำให้คอร์สการอบรมมีความคุ้มค่ากับที่มาเรียนมากๆ
คุณ คำรณ ทองพรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
บรรยายได้ดีเข้าใจง่าย
คุณ วิบูล ห่วงเงิน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
คณะผู้จัดงานมีอัธยาศัยดี
คุณ อภิชัย จุดาบุตร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 24
ดีมากๆ ทุกๆอย่าง
คุณ กุหลาบ ดอกพิกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
อาจารย์และพนักงานที่โรงเรียนทุกท่านน่ารักเป็นกันเองค่ะ
คุณ ฐิติพร ไชยาบาล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
ได้ความรู้เต็มที่ พร้อมนำไปปฏิบัติงานค่ะ
คุณ ดารา บุญญะภควัต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
ทีมงานและวิทยากรจัดเตรียมการอบรมได้ดีมาก ทั้งเนื้อหาการอบรม รวมไปถึงอาหารการกินและแม่บ้านด้วย
คุณ ธนกร ปล่องนิราส ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
สามารถนำความรู้ความเข้าใจการอบรมมาใช้งานได้จริง การให้ความรู้ของวิทยากรทุกท่านเป็นกันเอง ให้ความรู้ดีมาก
คุณ ธนาคาร องค์แก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
บรรยากาศในการอบรมเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
คุณ นิวัฒน์ ชัยมหา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
ประทับใจเรื่องประสบการณ์จาก อ.ณรงค์ ที่ช่วยแก้ไขความเชื่อผิดๆ ที่นำมาใช้ในการทำงานซึ่งมีประโยชน์มากๆ
คุณ วรเทพ เทพสุต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
มาอบรมได้ความรู้จากอาจารย์มากๆครับ
คุณ วิวัฒน์ จันทวรสุทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
ได้ความรู้เต็มที่ พร้อมนำไปใช้ในระบบงาน
คุณ ศิรธนันต์ อธิรัชต์ธนผล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 23
กลับหน้าแรก