Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

อาจารย์ทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์จริง ความรู้และประสบการณ์ที่มาถ่ายทอดนำไปใช้ได้จริง ข้อมูลครบถ้วนหลายแง่มุม วิทยากรเป็นกันเองพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกศิษย์
คุณ วรินทร แซ่น้า ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้ความรู้ดีมากค่ะ นวัตกรรมใหม่ๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจ วิทยากรเป็นกันเอง Staff น่ารักมาก
คุณ สุทธิญา เอื้อพัฒนาพานิชย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
วิทยากรมีความสามารถ ความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญสูง เนื้อหาความรู้แน่น
คุณ สุวิดา ศรีสวัสดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
วิทยากรความรู้ดีทั้งประสบการณ์มากมาย ถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ สำหรับคนไม่รู้อะไรเลยคุ้มกับค่าอบรมที่เสียไป
คุณ โกสินทร์ อัตโสภณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ประทับใจวิทยากร และสถาบันที่พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบนี้ เป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ยนแปลงพัฒนางานให้ดีขึ้น
คุณ นราพงศ์ เมืองศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
1.ได้รู้นวัตกรรมวัสดุใหม่ๆทางงานก่อสร้าง 2.เข้าใจการประเมินผลและการตรวจงวดงานมากขึ้น 3.ได้รู้การคำนวณต้นทุนบริหารงบประมาณ การควบคุมราคา และกระบวนการต่างๆในการบริหารงานก่อสร้าง
คุณ มีชัย พลสุวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
การมาอบรมครั้งนี้ได้ความรู้มากกมายในหลักสูตรนี้ วิทยากรให้ความรู้ได้มากกมาย ขอขอบคุณครับ
คุณ กิตติพงษ์ แจ้งประจักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
1.อาจารย์ผู้บรรยายมีประสบการณ์และความรู้ที่เหมาะสม 2.เนื้อหาและเอกสารดีพอควร ถ้าขยับเวลาเพิ่มจะได้ความรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 3.มีการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร้อน/เย็น ทำให้ผู้เข้าอบรมสะดวกและผ่อนคลาย(มีมุมสระว่ายน้ำฯลฯ)
คุณ จุลภณ แสงไพโรจน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
อาหารอร่อย สะอาด เครื่องดื่ม รสชาติดีมาก อาจารย์ที่สอนมีทักษะและความรู้ดี เป็นกันเอง
คุณ วีระวุฒิ มิ่งขวัญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
ได้รู้นวัตกรรมวัสดุใหม่ๆทางงานก่อสร้าง 2.เข้าใจการประเมินผลและการตรวจงวดงานมากขึ้น 3.ได้รู้การคำนวณต้นทุน บริหารงบประมาณ การควบคุมราคา และกระบวนการต่างๆในการบริหารงานก่อสร้าง
คุณ มีชัย พลสุวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
รู้ถึงการทำงานแบบมีขั้นตอนและมืออาชีพ ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากและมองเห็นรายละเอียดในแต่ละรูปแบบได้พบและรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในสายงานที่คอยช่วยเหลือ หรือแนะนำกันได้ภายในอนาคตทำให้ผิดพลาดน้อยลง
คุณ เรวัฒน์ เรืองกิจธนวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการอบรม หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง เป็นอย่างมาก จะนำไปใช้ต่อไป
คุณ พสิษฐฐ์ กิมเสาว์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
ได้รับมุมมองด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้มองธุรกิจภาคนี้ออกมากขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจทั้งของบริษัทและของส่วนตัว
คุณ ภาสิต เล็กสุทธิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
เมื่อต้องการเรริ่มต้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ แม้แต่ธุรกิจใดก็ตาม สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือ เรามีความรู้แค่ไหนหากพบแล้วว่ายังขาดก็ต้องเติมความรู้นั้นเข้าไป ที่ ธอท. และการอบรมหลักสูตรนี้ เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้มีมากขึ้น ดังนั้น การเริ่มต้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับ
คุณ สมชาย แสงเพ็ชร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
อาจารย์ทุกท่านพยายามให้ความรู้เป็นอย่างดี และเตรียมตัวมาดี บรรยากาศทำให้กล้าซักถามผู้ร่วมเข้าอบรมดีให้ความเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือดี
คุณ พรรณทิพย์ วัชโรทยาน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
ได้ความรู้จากการที่เข้ามาอบรมมากขึ้น อ.และวิทยากรทุกท่านเป็นกันเองมาก เนื้อหาทุกวิชาละเอียดครบถ้วนดีใจที่ได้เข้ามาอบรมที่นี่ และคิดว่า คอร์สต่อไปจะเข้ามาอบรมที่นี่อีกค่ะ
คุณ วิลาสินี สุเนตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
เนื้อหาในการอบรมดีมาก ทำให้มองเห็นภาพรวมและรายละเอียดในการบริษัทในการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบัน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากครับ
คุณ สุรวุฒิ กิตติโชคอนันต์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
คณะผู้จัดอบรมให้การดูแลและเป็นกันเอง พอดีวันแรกมาถึงไม่สบาย น้องของทีมผู้จัดอบรมให้คำแนะนำไปพบแพทย์ ที่ร.พ.เซนหลุยส์ ผู้อบรมขอพอบพระคุณอย่างยิ่ง นอกจากนี้ อ. ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ให้ความเป็นกันเองและตอบคำถามรวมทั้งให้คำแนะนำเป็นยอย่างดี โดยไม่ได้หวงความรู้เพราะบาง ตัวอย่าง เป็น Know HOW หรือเทคนิคในการทำธุรกิจของตัวเอง
คุณ วัฒนชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
การบริการของคณะผู้จัดงานให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเอง สถานที่ใกล้บ้านเดินทางสะดวก
คุณ อิชยา เชี่ยววิริยะกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
แนวความคิดและประสบการณ์ของวิทยากรที่มีเพียงพอเป็นแนวความคิดที่ดี
คุณ คำสอน ไก่แก้ว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
วิทยากรโดยรวมมีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้ได้ดีกว่าที่อื่นที่เคยอบรมมา
คุณ ฉัตรชัย ศุขตระกูล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
คุณดาว - TREBS ช่วยดูแลทุกอย่างตั้งแต่รับสมัคร ไปจนถึงจองที่พักอาจารย์ทุกท่านที่ได้สละเวลามามอบความรู้
คุณ อนุสรณ์ โรจนสมสิทธิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 16
จัดการเรื่องสถานที่เหมาะสม อ.ผู้สอนเป็นวิทยากรในการอบรมอธิบายได้ชัดเจนดีเยี่ยมค่ะ การบริการของโรงเรียนดีมากค่ะอาหารและเครื่องดื่มที่รับรองดีมากค่ะ
คุณ วิลาวรรณ กรรมาชีพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 15
เป็นความรู้แบบครบทุกด้านของการบริหารงานก่อสร้าง สร้างความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ลงมือปฏิบัตด้วยความมั่นใจ
คุณ เมธากร ศิริไชย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 15
ผมได้เข้ามาอบรมเรื่องการบริหารงานก่อสร้างแนวราบและแนวสูงทำให้ได้รับ ความรู้ เพิ่มเติม และมีแนวคิดในการบริหาร งานก่อสร้าง ที่ดีขึ้น ขอบคุณ อ. ทุกท่านครับ
คุณ กฤษณ์ ศิริจันทร์ชื่น ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 15
ผมได้เข้ามาอบรมเรื่องการบริหารงานก่อสร้างแนวราบและแนวสูงทำให้ได้รับ ความรู้ เพิ่มเติม และมีแนวคิดในการบริหาร งานก่อสร้าง ที่ดีขึ้น ขอบคุณ อ. ทุกท่านครับ
คุณ กฤษณ์ ศิริจันทร์ชื่น ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 15
เป็นความรู้แบบครบทุกด้านของการบริหารงานก่อสร้าง สร้างความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ลงมือปฏิบัตด้วยความมั่นใจ
คุณ เมธากร ศิริไชย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 15
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น รู้วิธีการแก้ไขปัญหางานที่มีปัญหา อาหารและบริการ ดีมาก
คุณ ประจักษ์ พันธ์ดี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 15
1.วิทยากรที่มาบรรยาย นำประสบการณ์จริงมาบรรยายให้ฟังทำให้เข้าใจในหัวข้อต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2.เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของโรงเรียนให้ความเป้นกันเองกับผู้เข้ามารับฟังการบรรยายอย่างเป็นกันเองดี
คุณ สิทธิสาร ตันชินวงษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 14
โรงเรียนให้ความสะดวกสบายในการเข้าฟัง และวิทยากรให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นอย่างดี
คุณ นฤทธิ์ ขาววิเศษ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 14
1.ท่านวิทยากร มีประสบการณ์ มีความจริงใจในการสอน การสื่อได้อย่างถูกต้อง 2.ความเป็นกันเอง ของทีมงาน
คุณ ธนพนธ์ วงศ์อรุณนิยม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 14
วิทยากรแต่ละท่านมีความรู้และประสบการณ์สูง ถ่ายทอดและให้ข้อมูลได้น่าสนใจมาก มีประโยชน์
คุณ ยุพวัลย์ เลียวประเสริฐพร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 14
ได้ความรู้อื่นๆที่นอกเหนือจากงานที่สัมผัสอยู่ทุกวัน ทำให้อยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านอื่นๆเพื่อเสริมและพัฒนาตัวเองต่อไป
คุณ ธนิกพันธุ์ รัตนโสภาจิรสิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 13
ท่านอ.ตั้งใจให้ความรู้ Update องค์ความรู้ใหม่ๆให้ตลอด นำไปประยุกต์ใช้ได้ อาหาร+ขนม อร่อยมากค่ะ เพื่อร่วมเรียนอัธยาศัยดีได้ Connection
คุณ ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 13
1.ได้พบปะเพื่อนร่วมอบรมหลากหลายอาชีพ 2.ได้รับความรู้เพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์ ที่มาเรียน 3.อาหารอร่อย4.ผู้ดูแลการอบรม ดูแลดี ประทับใจมากค่ะ
คุณ ชนม์ธิภัษฎิ์ เอี่ยวภู่ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 13
วิทยากรมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย อาหารและเครื่องดื่มเยี่ยม สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ
คุณ สมเกียรติ สุทธิรัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 13
สถาบันได้นำผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์มาสอนทำให้เห็นความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น และทำให้มีความเข้าใจในการสอนมาก
คุณ ราตรี ประเสริฐ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 13
1.ดูแลเรื่องสถานที่และอาหารดีมากค่ะ 2.ได้ความรู้และได้ฟังประสบการณ์ของวิทยากรและสามารถนำมาประยุกต์ในงานได้
คุณ วาทนารา ยุทธรัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 13
ประทับใจกับอาจารย์ที่มาเป็นวิทยากรทุกท่าน โดยเฉพาะ อ.ธวัช มีประเสริฐสกุล และที่สำคัญมีเครื่องดื่มบริการตลอดค่ะ (กาแฟสด) ซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นที่เคยไปสัมมนาค่ะและจนท.ของทางโรงเรียนก็ดูแลดี ขอบคุณค่ะ
คุณ อธิวรรณ จังธนสมบัติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
ได้ความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรแนวหน้า(ประสบการณ์ที่เจอมาเองจริงๆ ไม่ใช่ฟังเค้ามา)
คุณ ศรัณย์ ชาญลีลาศ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
ได้ความรู้แบบอัดแน่นมาก ช่วยให้เข้าใจกระบวนการ และระบบของธุรกิจอสังหาฯ มากขึ้น วิทยากรมีประสบการณ์ดี และบรรยายได้เห็นภาพมากค่ะ
คุณ จุฑารัตน์ กมลพรพันธ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
ภาพรวมการอบรมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งสถานที่ อาหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งวิทยากรและความรู้ที่ได้รับกลับไป
คุณ วีรยุทธ พูนลาภพาณิชย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
วิทยากรทุกท่านมีความรู้+ประสบการณ์ ดีมาก มีจิตคิดที่จะให้ความรู้+ถ่ายทอด
คุณ พิเจตส์ อัมราลิขิต ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
มีการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นกันเอง ให้ความรู้ตรงกับความต้องการหลักสูตร ขอบคุณครับ
คุณ ชัยศักดิ์ จงไกรจักร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
วิทยากรทุกท่านครับ... ทุกท่านมีความสามารถและให้ข้อมูลที่น่าสนใจทุกมุมมอง และตรงกับหลักสูตรครับ
คุณ เปาว์ ดุสิตนานนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
1.วิทยากรมีความรู้ดีมาก 2.การต้อนรับของทีมงานดีมาก 3.อาหารอร่อย มีกาแฟ ชงให้ตามที่อยากได้ตลอดเวลา
คุณ ทิพพา ธัญกิจจานุกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
อาจารย์เชี่ยวชาญในเรื่องที่สอน ทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องนั้นๆ เข้าใจภาพรวมมากขึ้น (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่อยากเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
คุณ สุทธิกานต์ ศรีหิรัญรัตน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
วิทยากรทุกท่านครับ... ทุกท่านมีความสามารถและให้ข้อมูลที่น่าสนใจทุกมุมมอง และตรงกับหลักสูตรครับ
คุณ เปาว์ ดุสิตนานนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
1.เดินทางสะดวกใกล้บ้าน 2.อาหารอร่อย เครื่องดื่ม บริการตลอด ดีมาก 3.เนื้อหาตรงกับความต้องการ 4.วิทยากรดีมาก ฟังเข้าใจง่าย
คุณ สกล ศรีอร่ามวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
อาจารย์ผู้ให้ความรู้สามารถวิเคราะห์คำถามและตอบคำถามกลับมา ได้เข้าใจและชัดเจนเพื่อขจัดข้อสงสัยต่างๆ
คุณ ภูษิต ไชยฉ่ำ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 12
กลับหน้าแรก