Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ได้ความรู้และประสบการณ์บริหารตรงจากอาจารย์ผู้บรรยายซึ่งมีประโยชน์มากกว่าทฤษฎี (สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง)
คุณ กัณหพงศ์ สังสิทธิ์อนุกูล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
หลักสูตรดี บริการดี เนื้อหาแน่น
คุณ ศรัญ ปักษา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ประทับใจความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรที่มาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม
คุณ ศิวดล พหลโยธิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ประทับใจความรู้และประสบการณ์จริงของผู้บรรยาย
คุณ อานนท์ หุ่นหลา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
มีการบรรยายโดยใช้ประสบการณ์ของผู้บรรยายในการอ้างอิงทำให้เห็นภาพใช้ได้จริง และได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
คุณ นพชัย เทโพธิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ได้ความรู้เรื่องการบริหารงานก่อสร้างอย่างรอบด้านจากวิทยากรที่มีความกระตือรือร้นให้ความรู้กับผู้เข้าเรียน
คุณ มทนะ พรล้วนประเสริฐ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
เป็นหลักสูตรระยะสั้นแต่ได้ความรู้ความเข้าใจในการเรียนตามหัวข้อต่างๆที่จะนำไปพัฒนาองค์กร
คุณ เกียรติศักดิ์ ศรีหาโคตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ประทับใจการต้อนรับที่ดี เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม
คุณ กฤช พรหมสุทธิ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้จากประสบการณ์จริงทำให้คอร์สการอบรมมีความคุ้มค่ากับที่มาเรียนมากๆ
คุณ คำรณ ทองพรม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
การบริหารจัดการดีมากทั้งการอำนวยความสะดวก ที่จอดรถ, ความตรงเวลา, อาหาร, เครื่องดื่ม, ห้องน้ำ วิทยากรเยอะดีค่ะ ประทับใจหลักสูตรและบุคลากรทุกท่าน
คุณ ธนิตตรา กิจอิทธิ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
บรรยายได้ดีเข้าใจง่าย
คุณ วิบูล ห่วงเงิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
คณะผู้จัดงานมีอัธยาศัยดี
คุณ อภิชัย จุดาบุตร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ดีมากๆ ทุกๆอย่าง
คุณ กุหลาบ ดอกพิกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
อาจารย์และพนักงานที่โรงเรียนทุกท่านน่ารักเป็นกันเองค่ะ
คุณ ฐิติพร ไชยาบาล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ได้ความรู้เต็มที่ พร้อมนำไปปฏิบัติงานค่ะ
คุณ ดารา บุญญะภควัต ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ทีมงานและวิทยากรจัดเตรียมการอบรมได้ดีมาก ทั้งเนื้อหาการอบรม รวมไปถึงอาหารการกินและแม่บ้านด้วย
คุณ ธนกร ปล่องนิราส ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
สามารถนำความรู้ความเข้าใจการอบรมมาใช้งานได้จริง การให้ความรู้ของวิทยากรทุกท่านเป็นกันเอง ให้ความรู้ดีมาก
คุณ ธนาคาร องค์แก้ว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
บรรยากาศในการอบรมเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
คุณ นิวัฒน์ ชัยมหา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ประทับใจเรื่องประสบการณ์จาก อ.ณรงค์ ที่ช่วยแก้ไขความเชื่อผิดๆ ที่นำมาใช้ในการทำงานซึ่งมีประโยชน์มากๆ
คุณ วรเทพ เทพสุต ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
มาอบรมได้ความรู้จากอาจารย์มากๆครับ
คุณ วิวัฒน์ จันทวรสุทธิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
ได้ความรู้เต็มที่ พร้อมนำไปใช้ในระบบงาน
คุณ ศิรธนันต์ อธิรัชต์ธนผล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
เนื้อหาดี รวบรัด เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่และมืออาชีพ
คุณ ศุภกิตติ์ ภู่อมร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
วิทยากรมีประสบการณ์ตรงในหัวข้อที่บรรยายยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริง เข้าใจง่ายและเห็นภาพ มีอาหารบริการฟรีและอร่อยมาก
คุณ สุนิสา ประจวบเหมาะ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 23
อาจารย์ทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์จริง ความรู้และประสบการณ์ที่มาถ่ายทอดนำไปใช้ได้จริง ข้อมูลครบถ้วนหลายแง่มุม วิทยากรเป็นกันเองพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกศิษย์
คุณ วรินทร แซ่น้า ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
วิทยากรมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ เข้าใจง่าย
คุณ ประทานยุทธ แก้วเขียว ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้ความรู้ดีมากค่ะ นวัตกรรมใหม่ๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจ วิทยากรเป็นกันเอง Staff น่ารักมาก
คุณ สุทธิญา เอื้อพัฒนาพานิชย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
อบรมเข้าใจง่าย
คุณ วิรัญยา บุญทิม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ดีมากครับ อาจารย์สอนดีทุกคน ไว้จะแนะนำเพื่อนๆมาเรียน
คุณ ภูริทัตต์ ทิน ณ พรพงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ผมชอบเรียนที่นี่อาจารย์แต่ละท่านเป็นกูรูตัวจริงทุกท่านเลย
คุณ สรรพงษ์ ชื่นโรจน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
วิทยากรมีความสามารถ ความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญสูง เนื้อหาความรู้แน่น
คุณ สุวิดา ศรีสวัสดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ข้อมูลจัดเต็ม เนื้อหาแน่น อาหารอร่อย
คุณ พาที ศรีสวัสดิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ได้ความรู้ไปพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี
คุณ นิรัช ธนาอัครชล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
วิทยากรความรู้ดีทั้งประสบการณ์มากมาย ถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ สำหรับคนไม่รู้อะไรเลยคุ้มกับค่าอบรมที่เสียไป
คุณ โกสินทร์ อัตโสภณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ประทับใจวิทยากร และสถาบันที่พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบนี้ เป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ยนแปลงพัฒนางานให้ดีขึ้น
คุณ นราพงศ์ เมืองศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
1.ได้รู้นวัตกรรมวัสดุใหม่ๆทางงานก่อสร้าง 2.เข้าใจการประเมินผลและการตรวจงวดงานมากขึ้น 3.ได้รู้การคำนวณต้นทุนบริหารงบประมาณ การควบคุมราคา และกระบวนการต่างๆในการบริหารงานก่อสร้าง
คุณ มีชัย พลสุวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
การมาอบรมครั้งนี้ได้ความรู้มากกมายในหลักสูตรนี้ วิทยากรให้ความรู้ได้มากกมาย ขอขอบคุณครับ
คุณ กิตติพงษ์ แจ้งประจักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
ได้รับความรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆ
คุณ พรชัย จึงสวัสดิ์เมธา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
ได้ความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาและใช้ในการทำงาน
คุณ ธันวา ฉันทวิจัยกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
คุมเวลาดี กันเองดีครับ
คุณ ธัญพงศ์ สุวัฒนารักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
1.อาจารย์ผู้บรรยายมีประสบการณ์และความรู้ที่เหมาะสม 2.เนื้อหาและเอกสารดีพอควร ถ้าขยับเวลาเพิ่มจะได้ความรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 3.มีการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร้อน/เย็น ทำให้ผู้เข้าอบรมสะดวกและผ่อนคลาย(มีมุมสระว่ายน้ำฯลฯ)
คุณ จุลภณ แสงไพโรจน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
อาหารอร่อย สะอาด เครื่องดื่ม รสชาติดีมาก อาจารย์ที่สอนมีทักษะและความรู้ดี เป็นกันเอง
คุณ วีระวุฒิ มิ่งขวัญ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
ได้รู้นวัตกรรมวัสดุใหม่ๆทางงานก่อสร้าง 2.เข้าใจการประเมินผลและการตรวจงวดงานมากขึ้น 3.ได้รู้การคำนวณต้นทุน บริหารงบประมาณ การควบคุมราคา และกระบวนการต่างๆในการบริหารงานก่อสร้าง
คุณ มีชัย พลสุวรรณ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 19
รู้ถึงการทำงานแบบมีขั้นตอนและมืออาชีพ ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากและมองเห็นรายละเอียดในแต่ละรูปแบบได้พบและรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในสายงานที่คอยช่วยเหลือ หรือแนะนำกันได้ภายในอนาคตทำให้ผิดพลาดน้อยลง
คุณ เรวัฒน์ เรืองกิจธนวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการอบรม หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง เป็นอย่างมาก จะนำไปใช้ต่อไป
คุณ พสิษฐฐ์ กิมเสาว์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
ได้รับมุมมองด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้มองธุรกิจภาคนี้ออกมากขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจทั้งของบริษัทและของส่วนตัว
คุณ ภาสิต เล็กสุทธิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
ได้รู้ในสิ่งที่มีประโยชน์ และไปสานต่อได้อย่างดี เข้าใจง่าย
คุณ สมัชชา ธรรมิสกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
เมื่อต้องการเรริ่มต้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ แม้แต่ธุรกิจใดก็ตาม สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือ เรามีความรู้แค่ไหนหากพบแล้วว่ายังขาดก็ต้องเติมความรู้นั้นเข้าไป ที่ ธอท. และการอบรมหลักสูตรนี้ เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้มีมากขึ้น ดังนั้น การเริ่มต้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับ
คุณ สมชาย แสงเพ็ชร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
อาหารอร่อย ให้คำปรึกษาดีค่ะ
คุณ กฤติยา เจริญยิ่ง ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
ได้ความรู้ดี อาหารอร่อยครับ
คุณ กิตติ เสาวอรรจน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
อาจารย์ทุกท่านพยายามให้ความรู้เป็นอย่างดี และเตรียมตัวมาดี บรรยากาศทำให้กล้าซักถามผู้ร่วมเข้าอบรมดีให้ความเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือดี
คุณ พรรณทิพย์ วัชโรทยาน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 18
กลับหน้าแรก