Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

จากที่เคยมีความรู้จากศึกษาเอง พอได้มาเรียนทำให้เข้าใจมากขึ้นและจะนำไปต่อยอดในธุรกิจต่อไป
คุณ พิพัฒน์พงษ์ มาซากิ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
ได้ความรู้เพิ่มเติมที่ยังไม่เคยทราบมาก่อน เช่นความเสี่ยงในด้านกฎหมาย การตีราคาของสิ่งปลูกสร้าง สามารถนำไปต่อยอดให้กับธุรกิจทางบ้านได้
คุณ ชนิสรา มธุรส ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้น รู้สึกสนใจที่จะทำขายฝาก
คุณ กมลลักษณ์ อุดมสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
ได้ความรู้ สร้างความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น เพราะรู้ถึงข้อดีข้อยด้อยในการทำธุรกิจขายฝาก
คุณ สุรชาติ แก่นทอง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
ได้รับความรู้แน่น ลึก ดีมาก
คุณ กฤติน จินะวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
เกร็ดความรู้ที่ได้ สามารถนำไปใช้ต่อยอดกับหน้างานจริงได้
คุณ จิรานุวัฒน์ สุจริยา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
กลับหน้าแรก