Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ชอบทุกหัวข้ออบรมของอาจารย์ วิทยากรให้ความรู้เข้มข้น ทำให้โอกาสในการซื้อทรัพย์ได้สูงขึ้น
คุณ มณเทียร เอี่ยมหน่อ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
ดีใจที่ได้พบกับผู้รู้จริงในวงการซื้อทรัพย์บังคับคดี
กฤตภาส ไชยนาวากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12
กลับหน้าแรก