Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตรสำหรับนายหน้า

เข้าร่วมอบรมกับเรา และสอบเพื่อเป็นตัวแทนนายหน้าของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ที่นี่!

* หากหลักสูตรที่ท่านสนใจยังไม่เปิดสอน กด Add to Wishlist เพื่อติดตามหลักสูตรนั้น ๆ

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับนายหน้า
รุ่นที่ 54, 15-17 พ.ค. 63
RE131
สำหรับผู้ที่สนใจเป็นนายหน้า สามารถเข้าอบรม และสอบได้ที่นี่!
8,000 บาทดูรายละเอียด
หลักสูตรแนะนำเพื่อเสริมศักยภาพ
รุ่นที่ 217, 24 เม.ย. 63
ฟ้าใหม่อสังหาริมทรัพย์
เสวนาวิชาการ: วิธีใช้อัตราผลตอบแทนและค่าก่อสร้างอาคาร
0 บาทดูรายละเอียด
13 พ.ค. 63
สัมมนา: ผลสำรวจคอนโด
ตลาดคอนโดฯ แนวรถไฟฟ้า-กทม.-ปริมณฑล
5,900 บาทดูรายละเอียด
22 พ.ค. 63
การขายฝากอสังหาริมทรัพย์
การขายฝากอสังหาริมทรัพย์
2,900 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 141, 27-30 พ.ค. 63
AP100
เรียนรู้การประเมินอสังหาฯ เบื้องต้น เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุน วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มในอนาคต
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 74, 27-30 พ.ค. 63
RE100
เหมาะสำหรับทุกคนในวงการอสังหาฯ ศึกษาการตีความกฎหมาย และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วน
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 31, 1-2 มิ.ย. 63
RE132
เรียนรู้กลยุทธ์การขาย การวิเคราะห์ตลาดและลูกค้า จากผู้รู้จริง ให้โครงการขายได้แบบไม่มีคำว่า ฟลุ๊ก!
12,000 บาทดูรายละเอียด
4 ส.ค. 63
FIABCI-THAI 2020
PRIX D’Excellence Awards 2020
0 บาทดูรายละเอียด
การศึกษาแนวโน้มตลาดอสังหาฯ ในภาพรวม
12 พ.ค. 63
สัมมนา: อนาคตเศรษฐกิจโลก กับ
อนาคตเศรษฐกิจโลก กับ "อสังหาฯ ไทย"
890 บาทดูรายละเอียด
14 พ.ค. 63
สัมมนา: ทำเลทองปี 63
เจาะลึกทำเลทอง จากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในรอบ 5-10 ปี วิเคราะห์แนวโน้มและศักยภาพโดยศูนย์วิจัย AREA
4,500 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 14, 8-9 มิ.ย. 63
RE134
ศึกษากลยุทธ์การตลาด สร้างจุดยืนและภาพลักษณ์ของโครงการ เรียนรู้การทำ online marketing และเทคนิคมากมาย
12,000 บาทดูรายละเอียด
12 มิ.ย. 63
เคล็ดลับเพิ่มมูลค่าที่ดิน-อสังหาฯ ทันที
เคล็ดลับเพิ่มมูลค่าที่ดิน-อสังหาฯ ทันที
2,900 บาทดูรายละเอียด
หลักสูตรที่ผ่านมา
ผ่านไปแล้ว
RE120
การวิเคราะห์ตลาดเพื่อวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์
12,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: กลยุทธ์ลงทุนอสังหาฯ
เป็นการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในประเทศไทย เป็นการแสวงหาโอกาสใหม่ เป็นการสร้างแบรนด์
5,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
ฟองสบู่อสังหาฯ
By the Agency for Real Estate Affairs, the first real estate info centre since 1994
3,500 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: ดึงทุนต่างชาติ
ดึงทุนต่างชาติมาซื้อทรัพย์ - ร่วมทุนไทย
5,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
Gala Dinner: งานมอบรางวัล
งานมอบรางวัล FIABCI-Thai PRIX D'EXCELLENCE AWARDS 2019
3,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: กลยุทธ์อาคารเก่า
กลยุทธ์อาคารเก่า: ซ่อม-สร้างใหม่?
5,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: ทิศทางปี 63
ศึกษาสถานการณ์ตลาด แนวโน้ม ผลกระทบ และแนวทางการรับมือจากศูนย์ข้อมูลวิจัย AREA
10,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สอบคุณวุฒินายหน้า
สมัครสอบเพื่อรับเกียรติบัตร มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ ออกโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
500 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: กลยุทธ์การคิดค่าเช่า
กลยุทธ์การคิดค่าเช่าที่ดิน-อาคาร
5,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: ลงทุนในทรัพย์
ลงทุนในทรัพย์ บังคับคดี
2,900 บาทดูรายละเอียด