Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตรสำหรับนายหน้า

เข้าร่วมอบรมกับเรา และสอบเพื่อเป็นตัวแทนนายหน้าของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ที่นี่!

* หากหลักสูตรที่ท่านสนใจยังไม่เปิดสอน กด Add to Wishlist เพื่อติดตามหลักสูตรนั้น ๆ

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับนายหน้า
รุ่นที่ 53, 7-9 ก.พ. 63
RE131
สำหรับผู้ที่สนใจเป็นนายหน้า สามารถเข้าอบรม และสอบได้ที่นี่!
8,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 12, 9 ก.พ. 63
สอบคุณวุฒินายหน้า
สมัครสอบเพื่อรับเกียรติบัตร มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ ออกโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
500 บาทดูรายละเอียด
หลักสูตรแนะนำเพื่อเสริมศักยภาพ
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: กลยุทธ์ลงทุนอสังหาฯ
เป็นการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในประเทศไทย เป็นการแสวงหาโอกาสใหม่ เป็นการสร้างแบรนด์
5,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: ดึงทุนต่างชาติ
ดึงทุนต่างชาติมาซื้อทรัพย์ - ร่วมทุนไทย
5,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร
เสวนาวิชาการ: เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร (จัดรอบ 2)
750 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 73, 12-15 ก.พ. 63
RE100
เหมาะสำหรับทุกคนในวงการอสังหาฯ ศึกษาการตีความกฎหมาย และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วน
24,000 บาทดูรายละเอียด
18 ก.พ. 63
สัมมนา: กลยุทธ์การคิดค่าเช่า
กลยุทธ์การคิดค่าเช่าที่ดิน-อาคาร
5,900 บาทดูรายละเอียด
21 ก.พ. 63
สัมมนา: ลงทุนในทรัพย์
ลงทุนในทรัพย์ บังคับคดี
2,900 บาทดูรายละเอียด
29 ก.พ. 63
สัมมนา: วางแผนภาคปฎิบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศปี 2563
วางแผนภาคปฎิบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศปี 2563
2,900 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 31, 10-11 มี.ค. 63
RE132
เรียนรู้กลยุทธ์การขาย การวิเคราะห์ตลาดและลูกค้า จากผู้รู้จริง ให้โครงการขายได้แบบไม่มีคำว่า ฟลุ๊ก!
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 141, 25-28 มี.ค. 63
AP100
เรียนรู้การประเมินอสังหาฯ เบื้องต้น เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุน วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มในอนาคต
24,000 บาทดูรายละเอียด
การศึกษาแนวโน้มตลาดอสังหาฯ ในภาพรวม
ผ่านไปแล้ว
RE120
การวิเคราะห์ตลาดเพื่อวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์
12,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
ฟองสบู่อสังหาฯ
By the Agency for Real Estate Affairs, the first real estate info centre since 1994
3,500 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
Gala Dinner: งานมอบรางวัล
งานมอบรางวัล FIABCI-Thai PRIX D'EXCELLENCE AWARDS 2019
3,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: กลยุทธ์อาคารเก่า
กลยุทธ์อาคารเก่า: ซ่อม-สร้างใหม่?
5,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: ทิศทางปี 63
ศึกษาสถานการณ์ตลาด แนวโน้ม ผลกระทบ และแนวทางการรับมือจากศูนย์ข้อมูลวิจัย AREA
10,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 13, 24-25 ก.พ. 63
RE134
ศึกษากลยุทธ์การตลาด สร้างจุดยืนและภาพลักษณ์ของโครงการ เรียนรู้การทำ online marketing และเทคนิคมากมาย
12,000 บาทดูรายละเอียด
30 เม.ย. 63
สัมมนา: ทำเลทองปี 62
เจาะลึกทำเลทอง จากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในรอบ 5-10 ปี วิเคราะห์แนวโน้มและศักยภาพโดยศูนย์วิจัย AREA
6,500 บาทดูรายละเอียด
12 พ.ค. 63
สัมมนา: อนาคตเศรษฐกิจโลก กับ "อสังหาฯ ไทย"
อนาคตเศรษฐกิจโลก กับ "อสังหาฯ ไทย"
890 บาทดูรายละเอียด