Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียน

เลือกดูหลักสูตรตามวันที่อบรม

* หากหลักสูตรที่ท่านสนใจยังไม่เปิดสอน กด Add to Wishlist เพื่อติดตามหลักสูตรนั้นๆ

ตารางอบรมทั้งหมด ( หลักสูตร)
หลักสูตร
วันที่อบรม
เสวนาครั้งที่ 252 : ความมั่งคั่ง: ความรู้เรื่องภาษีและการวางแผนภาษีอส้งหาฯ + การประเมินค่ากิจการ
14 ธ.ค. 65
หลักสูตร การจัดตั้ง-บริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142) รุ่นที่ 36
16-17 ธ.ค. 65
เสวนา: ซื้อบ้านกับจ้างบริษัทสร้างบ้านให้ อย่างไรให้คุ้มค่า
17 ธ.ค. 65
Fast Track รู้ประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประกอบอาชีพนายหน้า-นักลงทุน รุ่นที่ 11
8 ม.ค. 66
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151) รุ่นที่ 52
10-11 ม.ค. 66
สัมมนา: ตลาดนัดและตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ รุ่นที่ 12
13-14 ม.ค. 66
สัมมนา: กลยุทธ์ขายทรัพย์ที่ขายยาก รุ่นที่ 5
14 ม.ค. 66
สัมมนา: เทคนิคพยากรณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 4
15 ม.ค. 66
หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RE134) รุ่นที่ 17
19-20 ม.ค. 66
หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า (RE131) รุ่นที่ 69
20-22 ม.ค. 66
หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100) รุ่นที่ 147
25-28 ม.ค. 66
หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171) รุ่นที่ 33
25-27 ม.ค. 66
สัมมนา: ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 66
26 ม.ค. 66
หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100) รุ่นที่ 80
1-4 ก.พ. 66
หลักสูตร: เจาะลึกกฎหมายที่ดิน (RE101) รุ่นที่ 80
1-2 ก.พ. 66
หลักสูตร รวมกฎหมายพัฒนาโครงการอสังหาฯ (RE102) รุ่นที่ 80
3-4 ก.พ. 66
หลักสูตร: โครงการอบรมผู้ประกอบการอสังหาฯ (RE161) รุ่นที่ 1
4 ก.พ.-22 เม.ย. 66
หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164) รุ่นที่ 14
6-7 ก.พ. 66
หลักสูตร การบริหารโรงแรมขนาดกลาง-เล็ก (RE166) รุ่นที่ 1
6-28 ก.พ. 66
สัมมนา: การเลือกซื้อที่ดิน-ทำเลที่ตั้ง รุ่นที่ 2
9 ก.พ. 66
สัมมนา: การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 11
10 ก.พ. 66
สัมมนาเจาะลึก: เทคนิคการลงทุนซื้อทรัพย์บังคับคดี รุ่นที่ 10
14 ก.พ. 66
สัมมนา: ดูงานซื้อทรัพย์บังคับคดี รุ่นที่ 6
15 ก.พ. 66
หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ (RE163) รุ่นที่ 29
16-17 ก.พ. 66
หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121) รุ่นที่ 71
22-25 ก.พ. 66
หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162) รุ่นที่ 35
28 ก.พ.-1 มี.ค. 66
หลักสูตร การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ 14 สัปดาห์ (AP101) รุ่นที่ 37
22 มี.ค.-8 ก.ค. 66