สัมมนาสำหรับผู้บริหาร: “ฟองสบู่อสังหาฯ: จุดเริ่มต้นของจุดจบ”

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

3500 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
รายละเอียด

งานสัมมนาสำหรับผู้บริหารนี้จัดขึ้นเพื่อ
1. รายงานสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับภาวะฟองสบู่ที่ก่อตั้งขึ้น
2. เจาะลึกทำเล ประเภทและระดับราคาที่อยู่อาศัยใดที่มีหน่วยเหลือขายมากที่สุดจนเป็นฟองสบู่
3. การวิเคราะห์ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยล่าสุด เพื่อการวางแผนรับมือฟองสบู่

นำเสนอโดย
คณะนักวิจัยของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) นำโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย AREA เป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2537 และเก็บข้อมูลมามากที่สุดเกือบ 20,000 โครงการ ต่อเนื่องรายเดือนและรายไตรมาส เป็นศูนย์ข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดเพราะไม่ได้เป็นนายหน้าและไม่ได้พัฒนาที่ดินเอง ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใหญ่มานั่งเป็นกรรมการ

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

ติดต่อ คุณสัญชัย แซ่ลิ้ม โทร. 02.295.3905 ต่อ 114 Email: lek@trebs.ac.th

3500 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
สนใจหลักสูตร
Share via
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ