สัมมนา: ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 67

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

10000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
รายละเอียด

     พบการเจาะลึก Demand & Supply โดยผลการสำรวจภาคสนามของ Agency for Real Estate Affairs (AREA) ศูนย์วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสำรวจข้อมูลภาคสนามถึงโครงการทุกโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan Region หรือ BMR) รวม 9 จังหวัด
     AREA ติดตามการเคลื่อนไหวการขายของโครงการฯ อย่างใกล้ชิดมายาวนานกว่า 30 ปี จึงสามารถชี้นำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนงานอสังหาฯ ได้อย่างแท้จริง

 

​สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ
ต้นปี 67

  • ท่านจะได้รับความชัดเจนในภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย สามารถนำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์คาดการณ์และสังเกตเหตุชี้นำการเตือนสถานการณ์ และแนวโน้มปี 67 ได้อย่างชัดเจน

  • โครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ กว่าพันแห่งมีภาวการณ์ขายขณะนี้อย่างไร โดยแยกตามทำเล ประเภทที่อยู่อาศัย และระดับราคา (78 ทำเล 6 ประเภท 8 ระดับราคา) ทิศทางและแนวโน้มของการขายแต่ละประเภท

  • อัตราการขายได้ต่อเดือนแยกแยะละเอียดตามทำเล แบบไหนขายดี

  • แบบไหนขายไม่ดี พร้อมตัวอย่างโครงการขายดี-ไม่ดี

  • การวิเคราะห์โครงการสาธารณูปโภค เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่อนาคต

 

Translation in English & Thai
จัดงานโดย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th)

 

 

 

 

[Tag] : ตลาดที่อยู่อาศัย , ทิศทางที่อยู่อาศัย , ที่อยู่อาศัยปี66 , ทำเลที่อยู่อาศัยเศรษฐกิจกลางปี66

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
คุณ พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
คุณ น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช (โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่)
คุณ นริศ สถาผลเดชา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ (ttb analytics)
คุณ กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล
รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภาลัย
คุณ ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอล ดับเบิลยู เอส วิสดอม แอนด์ โซลูชั่นส์ ในเครือ บมจ.แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์
10000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
สนใจหลักสูตร
Share via

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
คุณ พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
คุณ น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช (โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่)
คุณ นริศ สถาผลเดชา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ (ttb analytics)
คุณ กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล
รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภาลัย
คุณ ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอล ดับเบิลยู เอส วิสดอม แอนด์ โซลูชั่นส์ ในเครือ บมจ.แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ