อบรมฟรี: หลักสากล 11 ประการในการประเมินค่าทรัพย์สิน

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

หลักสากล 11ประการในการประเมินค่าทรัพย์สิน

สอนโดย
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ดุษฎีบัณฑิตด้านอสังหาริมทรัพย์จาก AIT และประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสถาบันนโยบายที่ดินลินคอล์นและ ม.คาธอลิกลูแวง เบลเยียม ผู้สอนอสังหาริมทรัพย์ในมหาวิทยาลัยมา 30 ปีแล้ว ตั้งแต่รุ่นแรกๆ และเป็นที่เชื่อถือในระดับสากลโดยเคยเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังหลายประเทศและเป็นที่ปรึกษา UN ธ.โลก และอื่นๆ

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ