หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า (RE131) 
Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบ

 • ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

​หัวข้ออบรม

 • สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ ที่น่าเติบโต
 • ขั้นตอนการเริ่มต้นสู่อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
 • ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่
 • การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
 • การบริหารงานขาย การทำงานเป็นทีม
 • ศิลปะและเทคนิคการหาสินค้ามาขาย (Farming & Listing)
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้ซื้อ เพื่อปิดการขาย
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Connection)
 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าฯ
 • เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า
 • วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่างๆ ที่พึงสังวร
 • เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
 • การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์ 
 • วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
 • CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ

  หมายเหตุ:
  หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

 

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**

 


กำหนดการอบรมรอบถัดไป

 • รุ่น 76 วันศุกร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

 


[Tag]นายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าขายที่ , นายหน้าขายบ้าน , นายหน้ามืออาชีพ , อาชีพนายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณ ธีระเมศร์ ธีระวรธรรมกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
ความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ ตรงจุดมากครับ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงที่เคยผ่านมา และอาจารย์ทุกท่านมีความเป็นกันเอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เยี่ยมครับ
คุณ ภูเทพ พาฤทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
เมื่อก้าวเข้ามาอบรมเรียนรู้กับสถาบันแห่งนี้ รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น สะดวก สะอาด และได้ประโยชน์จากการอบรม จากประสบการณ์ของวิทยากรทุกท่านมีความรู้ในศาสตร์วิชาเป็นอย่างดี ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประกอบกับอาชีพนายหน้าอสังหาฯ ได้อย่างมั่นใจ ขอบคุณครับ
คุณ ประภาพร พุทธผ่าย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
ได้รับประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่มีความรู้มาก่อน อาจารย์ทุกท่านอธิบายให้เห็นภาพ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ ภูมิใจและดีใจที่ตัวเองตัดสินใจมาอบรมที่นี่ ได้มีความรู้ และได้ Connection กับเพื่อนๆ

8,000 บาท

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. กัญญมล แก้วพิศดาร
นายหน้าอิสระ ประสบการณ์นายหน้ามากกว่า 30 ปี
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธารางกูร ทิพย์ลือพร
Property Consultant, Chance Real Estate Services
อ. รณิดา พลูเอี่ยม
Chief Operating Officer บจก.อีอาร์เอ เฟรนไชส์ (ประเทศไทย)
อ. นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
อ.ลรินธรณ์ สวัสดิกุลวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ บจก.วินเวสเตอร์
อ. ณัฐจิตา พุ่มเงิน
ผู้ก่อตั้ง วินเนอร์ เอสเตท
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ภาวิณีย์ ฐานิตพงศ์ภาวี
ที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ บจก.ดาร์วิด พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
อ. จรรยงค์ พะลัง
กรรมการผู้จัดการ หหส.กูดแลนด์ และที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
อ. สักขฉัฐ เชี่ยวภู่
กรรมการผู้จัดการ บจก. บุญไทย ลอว์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
อ. อดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์
กรรมการผู้จัดการบริษัท RE/MAX GreenWay
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า นายหน้าแห่งประเทศไทย
อ. วิทย์ กุลธนวิภาส
CEO, Keller Williams Thailand
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. น้ำทิพย์ ลออนวล
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ