Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

สัมมนา: เจาะตลาดลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างแดน

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

หลักสูตรนี้ ดร.โสภณในฐานะผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ จัดหลักสูตรนี้โดยชี้ให้เห็นว่าในโลกไร้พรมแดนยุคปัจจุบัน การไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติไปเมืองนอกนั้นให้ประโยชน์อย่างน้อย 3 ประการ คือ

  1. เป็นการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในประเทศไทย ดร.โสภณเคยเขียนไว้ว่า เราควรไป "ลงทุนเมืองนอกในยุคเมืองไทย 0.4" (http://bit.ly/2L6kvvb) เพราะอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในหลายประเทศมีมากกว่าไทย  โอกาสที่จะได้กำไรที่มั่นคงจึงมีมากมาย
  2. เป็นการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในต่างประเทศ หรืออาจนำความรู้มาใช้ในประเทศไทยของเราเอง "'ตาดูดาว เท้าติดดิน' ไปดูงานอสังหาฯ เมืองนอกเถอะ" (http://bit.ly/2NtXind)  มีงานอสังหาริมทรัพย์ที่ควรไปมากมาย ไม่ควรพลาดในการสร้างเครือข่าย และ
  3. เป็นการสร้างแบรนด์ นักพัฒนาที่ดินต้องสร้างแบรนด์ท้องถิ่นไปสู่แบรนด์ภูมิภาคและนานาชาติในที่สุด
    อย่างไรก็ตามหลายคนเกรงว่าการไปลงทุนเมืองนอกเป็นเรื่องของบริษัทรายใหญ่ นี่เป็นความเข้าใจผิด ดร.โสภณ เขียนไว้ชัดเจนว่า "SMEs อสังหาฯ ต่างหากที่ควรไปนอก" (http://bit.ly/2vANqvb)  นักลงทุนรายใหญ่หลายรายไปนอกแต่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่รายเล็กรายกลางกลับสามารถประสบความสำเร็จได้ อยู่ที่การศึกษาวิจัยและการวางแผนให้ดี จะทำให้เรามีชัยไปกว่าครึ่งนั่นเอง

     การสัมมนานี้ยังจะช่วยชี้ช่องทางการประสานกับผู้ประกอบการพัฒนาที่ดิน นายหน้าและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์เพื่อดึงให้เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือมาร่วมลงทุนพัฒนาที่ดินกับทุนท้องถิ่นได้อีกด้วย  ท่านพึงทราบว่าคหบดีใหญ่ๆ ชาวกัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา ลาว สิงคโปร์ ล้วนอยากมาซื้อทรัพย์สินในประเทศไทย เราจะไปเจาะ ไปดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร

รายละเอียดการอบรม

  • กำลังซื้อมหาศาล: ผลสำรวจล่าสุดนักลงทุนต่างประเทศต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย
  • ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนและประเทศใกล้เคียง จากผลการสำรวจโดยตรงของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) สินค้าใดน่าลงทุนในแต่ละประเทศ
  • เครือข่ายนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ที่ควรรู้ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และในแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีหลายองค์กรที่พึงเข้าร่วม
  • แนวทางการไป "ผูกเสี่ยว" "สร้างเครือข่าย" ในแต่ละประเทศเพื่อประกอบการลงทุนในแต่ละประเทศ หรือเลือกสรรผู้ร่วมทุนในแต่ละประเทศ หรือเข้ามาลงทุนในไทย
  • ลู่ทางการเป็นสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ การออก Roadshow และงาน Property Show ระดับโลกที่ควรไปออกบูธ หรือควรไปร่วมงานเพื่อเรียนรู้นวัตกรรม
  • กฎระเบียบการถือครองอสังหาริมทรัพย์และการเสียภาษีสำหรับแต่ละประเทศในอาเซียน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทย
  • How to ใช้บริการนายหน้า หรือการร่วมเป็นนายหน้าเพื่อไปซื้อทรัพย์ในต่างประเทศ หรือให้นายหน้ามาช่วยขายทรัพย์ในประเทศไทยให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  • เปิดฟ้าการลงทุนข้ามชาติ: The Sky is the limit
  • ความรอบรู้เกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
  • ความรอบรู้ในการนำนักลงทุนเข้าประเทศไทย
  • ประเทศใดน่าลงทุนที่สุด เรียงตามลำดับ
  • สิ่งที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับนักลงทุนชาวต่างประเทศ และประเทศที่พึงไปลงทุน
  • ชื่อผู้ติดต่อคนสำคัญของบริษัทผู้ประกอบการ โครงการ นายหน้าและการตรวจสอบราคาในต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมายที่พึงเข้ารับการอบรม

  • ผู้บริหารในบริษัทมหาชนด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เจ้าของกิจการ SMEs อสังหาริมทรัพย์ หรือกิจการอื่นที่สนใจไปลงทุนในต่างประเทศ
  • เจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการหาผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศให้มาร่วมลงทุนในประเทศไทย
  • นักพัฒนาที่ดิน Generation ใหม่ๆ

ผู้นำการอบรม ดร.โสภณ พรโชคชัย

  • นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI ประเทศไทย)
  • กรรมการ ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) และผู้แทนประเทศไทย
  • ผู้แทน International Association of Assessing Officers (IAAO) ประจำประเทศไทย
  • อดีตที่ปรึกษาในโครงการของกระทรวงการคลังกัมพูชา บรูไน เวียดนาม อินโดนีเซีย
  • กรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และกรรมการสาขาในหอการค้าไทย
  • ผอ.โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สอนอสังหาฯ ตั้งแต่ปริญญาตรี-เอกทั้งในและต่างประเทศ
  • ผู้ออกสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในมหานครแทบทุกแห่งในอาเซียนโดยสำรวจได้เจาะลึกกว่าคนในท้องถิ่น
  • ที่ปรึกษาของบริษัทพัฒนาที่ดินมหาชนและบริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญ่ในหลายประเทศ
  • สมาชิกของ Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
  • ผู้ผ่านการอบรม CRS และจัดอบรม CIPS ให้กับ NAR (สหรัฐอเมริกา)
  • ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ทั่วอาเซียน อนุทวีป เอเซีย ยุโรปและอเมริกา
  • หัวหน้าคณะทำงานออกข้อสอบนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าให้สถาบันคุณวิชาชีพ (TPQI)
  • ผู้พาบริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งไปหาพันธมิตรในต่างประเทศ
  • ผู้จัดคณะทัศนศึกษาอสังหาริมทรัพย์ต่างแดนมากที่สุด (ไม่ได้เน้นพาเที่ยว)

ดร.โสภณ จะพาท่านไปประสบความสำเร็จในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ

จัดโดย  บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

 

 

 

5,900 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

สนใจหลักสูตร
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ
ผ่านไปแล้ว
RE181
69,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
ดูงาน: สหรัฐอเมริกา
129,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สอบคุณวุฒินายหน้า
500 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
ดูงาน: Tokyo
69,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
ทำเลทองปี 66 (สัมมนา)
5,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: ทิศทางตลาดอสังหาฯ ปี 67
10,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 16, 6 - 7 มี.ค. 67
RE164 บริหารธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 76, 8 - 10 มี.ค. 67
RE131 นายหน้าอสังหาฯ
8,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 31, 21 - 22 มี.ค. 67
RE163 การลงทุนอะพาร์ตเมนต์
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 83, 28 - 31 มี.ค. 67
RE100 ข้อกฎหมายอสังหาฯ
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 5, 27 - 28 เม.ย. 67
ดูงาน: เส้นทาง EEC
6,900 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 73, 23 - 26 พ.ค. 67
RE121 CASH FLOW
24,000 บาทดูรายละเอียด