Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

การเลือกจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่างกัน จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหาที่แตกต่างกับการจัดทำบัญชีธุรกิจประเภทอื่น

หัวข้ออบรม 

  • ผลกระทบของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลต่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • ภาษีอากรตามบทบัญญัติประมวลรัษฎากร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในสถานะนิติบุคคล – บุคคลธรรมดา และเทคนิคการคำนวณภาษี

  • การวางแบบแผนของรายได้-รายจ่าย / การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน – หนี้สิน และ การวางแผนภาษีการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

  • การวางแผนภาษีอากรธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ

  • การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • เกณฑ์การรับรู้รายได้และเทคนิควิธีการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**

 

 


การนับชั่วโมงบัญชี

คลิกดูรูปภาพใหญ่

 

[Tag] : วางแผนภาษี , ภาษี , บัญชี , บัญชีอสังหา , ภาษีอสังหาฯ , แผนภาษีอสังหาฯ , บัญชีธุรกิจอสังหาฯ

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณอุษา หัสดินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ได้ความรู้และประเด็นที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสจะมาอีกค่ะ
คุณวัชรธร วาณิชชยังกูร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ผมได้มีโอกาสมาสัมมนาเรื่องภาษีและการดำเนินการของอสังหาฯ ได้รับความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยทราบได้มีแนวทางไปประกอบธุรกิจอสังหาฯ ในอนาคต และพัฒนาอสังหาฯ ที่ถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์ส
คุณอัศจร์กร ธันยเกียรติ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 50
ประทับใจในเนื้อหาและความทุ่มเทในการสอนและการเตรียมตัวของ อ.สุวิมล, อ.กำธง, อ.อารียา ประทับใจในความตรงไปตรงมาและเนื่อหาของ อ.ฐิติวัตร และสุดท้ายประทับใจเนื้อหา ภาพรวม และภาพใหญ่ข

12,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

  • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

ผู้บรรยาย

อ. กำธร สิริชูติวงศ์
อดีตนิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
อ. ฐิติวัชร สุพรรณพงศ์
กรรมการ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
อ. สมบัติ กิตติโภคิรัตน์
อดีตรองกรรมการผู้จัดการ L.P.N. Development Plc.
อ. สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. อารียา อนันต์วรรักษ์
ทนายความ ห้างหุ้นส่วน บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ