หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151) 
Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

การเลือกจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่างกัน จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหาที่แตกต่างกับการจัดทำบัญชีธุรกิจประเภทอื่น

หัวข้ออบรม 

  • ผลกระทบของ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลต่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • ภาษีอากรตามบทบัญญัติประมวลรัษฎากร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในสถานะนิติบุคคล – บุคคลธรรมดา และเทคนิคการคำนวณภาษี

  • การวางแบบแผนของรายได้-รายจ่าย / การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน – หนี้สิน และ การวางแผนภาษีการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

  • การวางแผนภาษีอากรธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ

  • การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • เกณฑ์การรับรู้รายได้และเทคนิควิธีการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**

 

การนับชั่วโมงบัญชี 

คลิกดูรูปภาพใหญ่

 


[Tag] : วางแผนภาษี , ภาษี , บัญชี , บัญชีอสังหา , ภาษีอสังหาฯ , แผนภาษีอสังหาฯ , บัญชีธุรกิจอสังหาฯ

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณ ภูรพิชญ์ ธรรมจอหอ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
วิทยากรทุกท่านประสบการณ์สูงมาก ให้ความรู้ได้ดีมากๆ ความรู้ที่ได้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานของตัวเองได้ค่ะ
คุณ ศรัญญา ตุ้มพระ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
อาหาร การบริหาร การจัดสถานที่ ดีมาก พนักงานน่ารัก พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มดีสุดๆ
คุณ ประเสริฐ คาวิจิตร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
วิทยากรสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ดี มีการยกตัวอย่างจริงได้อย่างมีเหตุผล การจัดการได้ดีสามารถควบคุมเวลาได้เป็นอย่างดี

12,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

อ. กำธร สิริชูติวงศ์
อดีตนิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
อ. ฐิติวัชร สุพรรณพงศ์
กรรมการ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
อ. สมบัติ กิตติโภคิรัตน์
อดีตรองกรรมการผู้จัดการ L.P.N. Development Plc.
อ. สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. สุวินัย วัฒนากร
ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ