หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)

รุ่นที่ 73, วันพฤหัสบดีที่ 27 - อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

24000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
รายละเอียด Detail
 • รายละเอียด

  เชื่อไหม โครงการอสังหาฯ หลายเจ้าขายได้ 
  แต่ ประสบปัญหาเพราะบริหาร cashflow ไม่ดี
  ป้องกันได้ ด้วยความรู้! ให้คุณได้ลงมือทำจริง!

  หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)


  ตอบโจทย์บ้านจัดสรร คอนโด โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ วิลล่า 
  ✅️รู้ทันทุกความเสี่ยงการลงทุน
  ✅️ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน: การคิดอัตราผลตอบแทน
  ✅️การวิเคราะห์การลงทุน: วิธีคิด Net Present Value (NPV) และ IRR
  ✅️แนวคิดการประเมินโครงการของสถาบันการเงิน
  ✅️การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการอลังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

  แถมฟรี! 
  ❤️ไฟล์คำนวณ cashflow โครงการแนวราบ แนวสูง โรงแรม
  ❤️ Workshop ลงมือทำจริง
  ❤️ Case studies มากมายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 


  หัวข้ออบรม
  • ภาวการณ์อสังหาริมทรัพย์ กับความจำเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน: ผลกระทบด้านการกำหนดราคา ระยะเวลาการขายของสินค้าในทำเลประเภทที่แตกต่างกัน
  • ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน: การคิดอัตราผลตอบแทน (Capitalization Rate) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
  • การวิเคราะห์การลงทุน: วิธีคิด Net Present Value (NPV) และ IRRโดยการกำหนดสมมุติฐานต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลตอบแทน 
  ศัพท์ทางการเงิน / สัดส่วน Ratio สำคัญ ๆ / ความหมาย
  • กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel: ที่มาและการใช้สูตรในโปรแกรมเอ็กเซล เพื่อช่วยในการทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์ทางการเงิน
  • แนวคิดการประเมินโครงการทางการเงิน กรณีศึกษาโครงการพาณิชยกรรม – ขาย (Free Hold) และฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา
  • การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะสั้น: บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
  • การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะยาว: โรงแรม
  อะพาร์ตเม้นต์
  • การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่องบกระแสเงินสดของโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • แกะรอยงบกระแสเงินสด โดยนักวิเคราะห์ทางการเงิน
  • องค์ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภาวการณ์ปัจจุบัน
  • การพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินของสถาบันการเงิน:
  หลักการ/ทฤษฎีการให้สินเชื่อโครงการอสังหาฯ โอกาสด้าน
  แหล่งทุน แนวทางการร่วมทุนของสถาบันการเงิน ฯลฯ

  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel


  **วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

 

การนับชั่วโมงบัญชี

คลิกดูรูปภาพใหญ่

 


[Tag]การเงินโครงการอสังหาฯ , ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน , บริหารเงินโครงการ , CashFlow , Cash Flow Projection , กระแสเงินสด , CashFlowอสังหาฯ

ผู้บรรยาย

Speakers

อ. จิตตพัฒน์ โห่กุศลสินธุ์
โค้ชและวิทยากรสถาบันไทยฟ้าเพื่อการพัฒนา
อ. มนตรี เหมวิจิตร
Executive Consultant บริษัท Kingdom Property และบริษัท Long View Property
ผศ.ดร. มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเม้นต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. บุรพัฒน์ จรัสฉิมพลีกุล
ผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมสินเชื่อ-อสังหาริมทรัพย์ 1 บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม Review
คุณ เสริมสกุล พจนการุณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์สูง ดีมากๆ ครับ
คุณ ธีรวัฒน์ เถกิงวัฒน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
ช่วยสอนวีธีคิด มุมอง จุดพิจารณา การวางแผนทางการเงินโดยกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เข้าอบรมให้เข้าใจมากขึ้น
คุณ อุเทน วิหกโต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
หลักสูตรมีความหลากหลายในหัวข้อการอบรม มีประโยชน์ทุกอย่าง
24000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
ลงทะเบียน Register
Share via
Download PDF

ผู้บรรยาย

Speakers

อ. จิตตพัฒน์ โห่กุศลสินธุ์
โค้ชและวิทยากรสถาบันไทยฟ้าเพื่อการพัฒนา
อ. มนตรี เหมวิจิตร
Executive Consultant บริษัท Kingdom Property และบริษัท Long View Property
ผศ.ดร. มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเม้นต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. บุรพัฒน์ จรัสฉิมพลีกุล
ผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมสินเชื่อ-อสังหาริมทรัพย์ 1 บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ