Eng
Thai
THAI REAL ESTATE BUSINESS SCHOOL
  Facebook AREA มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย Housing Yellow Pages AREAGuru

Thai Real Estate
Business School

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

สถาบันการศึกษาอสังหาระดับนานาชาติ

ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะกับคุณ

เกี่ยวกับเรา

         โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย Thai Real Estate Business School (TREBS) เป็นสถาบันการศึกษาระดับ นานาชาติด้านอสังหาริมทรัพย์ มีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อ เตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้จริง รวมทั้งนักประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงิน และ หน่วยงาน ราชการที่ต้องการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสังหาริมทรัพย์

 

          TREBS มีหลักสูตรตั้งแต่การหามูลค่าทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระหลักของงานอสังหาริมทรัพย์ การคำนวณความ เป็นไปได้ทางการเงินในการพัฒนาโครงการ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ครบถ้วนขบวน การทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์

 

        TREBS จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ทำการฝึกอบรมมาแล้วกว่า 400 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจากทั้งภาครัฐและ เอกชน และได้รับความร่วมมือจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งบันความรู้และประสบการณ์จริง และวิทยากรจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทำงาน มาให้ความกระจ่างในการทำงานโดยเฉพาะ

ติดต่อเรา
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120

 

โทรศัพท์   02 295 2294
แฟกซ์      02 295 1154
Email      info@trebs.ac.th
LineID      @trebs