Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142)

รุ่นที่ 35, วันพฤหัสบดีที่ 8 - ศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ TREBS

รายละเอียด

พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค "เรียนรู้พรบ. จัดสรร
ที่ดินฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุดที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้"

เนื้อหารวมไปถึงขั้นตอนการวางแผนจัดตั้งนิติบุคคล ไปถึงกระบวนการ
โอนส่งมอบของโครงการ 

หัวข้ออบรม

  • การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร กับข้อกำหนดกฎหมาย รวมไปถึง แผนและขั้นตอนการจัดสรรที่ดิน และ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด

  • การกำหนดอัตราเงินกองกลาง และการบริหารกองทุนนิติบุคคลบ้านจัดสรร / อาคารชุด

  • การจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน และการทำงบดุลประจำปี

  • ขั้นตอนการปฎิบัติงานการบริหารจัดการนิติบุคคลบ้านจัดสรร / อาคารชุด  และการบริหารจัดการหลังการขาย

  • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึง กรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคล และแนวทางแก้ไข

  • ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลกับผู้อยู่อาศัย และ แนวทางการพิจารณาคดี


[Tag]นิติบุคคล , บ้านจัดสรร , อาคารชุด , การจัดตั้งนิติบุคคล , นิติบุคคลที่อยู่อาศัย , แผนการจัดตั้งนิติบุคคล

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณธนัชพร ณิชาพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
เนื้อหาลึก และละเอียด ผู้บรรยายสนุก น่าสนใจ จำนวนผู้เข้าเรียนเหมาะสม เป็นกันเอง
คุณธนิดา จันทร์แก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะ ที่ได้ให้ความรู้ในแต่ละหัวข้อ ได้อธิบายชัดเจนและตรงประเด็นมากค่ะ
คุณสุวิทย์ ลีลาสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจในด้านข้อมูลการจัดตั้งนิติบุคคล และข้อกฎหมายที่ใช้ในการบริหารนิติบุคคลทั้งเก่าและใหม่ ที่มีการอธิบาย ชี้แนะให้เข้าใจในทุกด้าน

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

  • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. จรัญ เกษร
กรรมการผู้จัดการ Strategy Property Management บจก.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
อ. วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บจก.เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินฯ
อ. สุชาติ ดอกไม้เพ็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จ.ปทุมธานี
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ