Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด ( RE142 )

รุ่นที่ 32, วันศุกร์ที่ 6 - เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 32, วันศุกร์ที่ 6 - เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
เวลา 08:30 - 17:00 น.
รายละเอียด

 พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค "เรียนรู้พรบ.จัดสรรที่ดินฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุดที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้"

​หัวข้อการอบรม:

 • การกำหนดอัตราเงินกองกลางกับข้อกำหนดกฎหมาย
 • การคำนวณจำนวนเงินกองทุน
 • นักพัฒนาที่ดินกับสถานะในการทำสัญญาเก็บเงินกองทุนนิติบุคคล
 • การออกเอกสารรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองกลาง
 • การบริหารกองทุน
 • กองทุนมีกี่ประเภท
 • การกำหนดอัตราส่วนกลาง / อัตราส่วนกรรมสิทธิ์
 • การตั้งกองทุนนิติบุคคล / การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านจัดสรร
 • การจัดทำงบประมาณในการบริหาร
 • การกำหนดอัตราส่วนกลาง การกำกับและเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • ข้อกฎหมายกับการโอนทรัพย์สินเป็นส่วนกลาง
 • ทรัพย์สินใดบ้างที่ควรโอนเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ประโยชน์ของการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง
 • การดูแลรักษาสภาพทรัพย์ก่อนการโอน
 • สาธารณูปโภค-การบริหารสาธารณะกับการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง
 • ระเบียบข้อกฎหมายด้านงานบริหารงานนิติบุคคล ที่นักพัฒนาที่ดินควรรู้
 • พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรฐานต่าง ๆ
 • การบริหารจัดการ
 • บ้านกับการค้ำประกันโครงสร้าง และการค้ำประกันส่วนประกอบ
 • การบริหารงานนิติบุคคลกับการบริหารหลังการขาย
 • ระบบสาธารณูปโภค
 • นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อปฏิบัติในการพักอาศัย สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
 • บทกำหนดโทษการต่อเติม ตกแต่ง การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
 • ปัญหาและอุปสรรค กรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคลและแนวทางแก้ไข
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณธนัชพร ณิชาพงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 31
เนื้อหาลึก และละเอียด ผู้บรรยายสนุก น่าสนใจ จำนวนผู้เข้าเรียนเหมาะสม เป็นกันเอง
คุณธนิดา จันทร์แก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะ ที่ได้ให้ความรู้ในแต่ละหัวข้อ ได้อธิบายชัดเจนและตรงประเด็นมากค่ะ
คุณสุวิทย์ ลีลาสวัสดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจในด้านข้อมูลการจัดตั้งนิติบุคคล และข้อกฎหมายที่ใช้ในการบริหารนิติบุคคลทั้งเก่าและใหม่ ที่มีการอธิบาย ชี้แนะให้เข้าใจในทุกด้าน

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. อนันต์ ปิยะตันติ
ที่ปรึกษา บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์
อ. วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บจก.เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินฯ
อ. สุชาติ ดอกไม้เพ็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จ.ปทุมธานี
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ