หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)

รุ่นที่ 54, วันอังคารที่ 25 - พุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

12000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
รายละเอียด

ธุรกิจอสังหาฯ วางแผนบัญชีและภาษีไม่ดี เสี่ยงโดนภาษีย้อนหลัง


❌ ไม่อยากขาดสภาพคล่อง เพราะวางแผนงบการเงินไม่ดี

❌ ไม่อยากโดนสรรพากรเรียก

❌ ไม่อยากล้มละลายเพราะภาษี

✅ ต้องการวางแผนภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง

ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะซื้ออสังหาฯ ในนามนิติบุคคลหรือบุคคล

 

เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีรูปแบบการรับรู้รายได้ต่างจากธุรกิจอื่น ๆ อย่างมาก ไม่เหมือนการขายสินค้าแล้วได้เงินก้อนทันที

แต่มีขั้นตอนการทำสัญญา วางเงินดาวน์ การจ่ายงวดงาน กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ทำให้เจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รับเหมาก่อสร้างและฝ่ายบัญชี ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางระบบบัญชีเพื่อให้การทำการดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ถูกต้อง มีสภาพคล่องที่ดี

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของกิจการ ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านบัญชีและภาษีก็เรียนได้ สามารถเรียนแล้วนำไปวางแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ซื้อ-ขาย บริหารจัดการร่วมกับฝ่ายบัญชี
 • นักบัญชีที่ต้องการศึกษาด้านการวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
 • การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระ
 • จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหาที่แตกต่างกับการจัดทำบัญชีธุรกิจประเภทอื่น
 • ผลกระทบของ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลต่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • เทคนิคการคำนวณภาษีอากรตามบทบัญญัติประมวลรัษฎากร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นิติบุคคล – บุคคลธรรมดา 
 • การวางแบบแผนของรายได้-รายจ่าย / การวางแผนประเด็นทรัพย์สิน – หนี้สิน และ การวางแผนภาษีการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
 • การวางแผนภาษีอากรธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ
 • การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • เกณฑ์การรับรู้รายได้และเทคนิควิธีการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ

 

การนับชั่วโมงบัญชี 

คลิกดูรูปภาพใหญ่


[Tag] : วางแผนภาษี , ภาษี , บัญชี , บัญชีอสังหา , ภาษีอสังหาฯ , แผนภาษีอสังหาฯ , บัญชีธุรกิจอสังหาฯ

ผู้บรรยาย

Speakers

อ. กำธร สิริชูติวงศ์
อดีตนิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
อ. ฐิติวัชร สุพรรณพงศ์
กรรมการ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
อ. สมบัติ กิตติโภคิรัตน์
อดีตรองกรรมการผู้จัดการ L.P.N. Development Plc.
อ. สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการและนายทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. สุวินัย วัฒนากร
ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม Review
ดูทั้งหมด คลิก >> See all >>
คุณ เยาวลักษณ์ คำแพงแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้านการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในส่วนของข้อมูลด้านภาษีสามารถนำไปปรับใช้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี
คุณ ยุวดี วงค์แวงน้อย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ประทับใจในเรื่องการทำงบการเงินและ Work Flow สามารถนำรูปแบบและวิธีการจัดทำรายงานทางการเงินไปใช้ได้จริง
คุณ วิมลจรัส เจริญโชคไกรเลิศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีด้านอสังหาฯ เป็นประโยชน์ในการทำงานมากๆ ค่ะ
12000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
ลงทะเบียน
Share via

ผู้บรรยาย

Speakers

อ. กำธร สิริชูติวงศ์
อดีตนิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
อ. ฐิติวัชร สุพรรณพงศ์
กรรมการ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
อ. สมบัติ กิตติโภคิรัตน์
อดีตรองกรรมการผู้จัดการ L.P.N. Development Plc.
อ. สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการและนายทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. สุวินัย วัฒนากร
ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ