Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ (RE163)

รุ่นที่ 28, วันพฤหัสบดีที่ 10 - ศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ TREBS

รายละเอียด

หลักสูตร ศึกษาและวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเม้นต์ เป็นหลักสูตรที่จะสร้าง Passive Income โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การวิเคราะห์ทำเล และ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา – ไปจนถึง เทคนิคทางด้านการตลาด โดยวิทยากรที่ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์ พร้อมศึกษาดูงานตัวอย่าง        อะพาร์ตเม้นต์ที่ประสบความสำเร็จ

หัวข้ออบรม

 • การเลือกทำเลในการพัฒนาอะพาร์ตเม้นท์
 • ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด
 • การดีไซน์การใช้ประโยชน์พื้นที่ของอะพาร์ตเมนต์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสบการณ์ในการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์: ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 • การศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนในธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: สภาพทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ทางการตลาด ทางการเงิน และอัตราผลตอบแทน
 • เทคนิควิธีการเสียภาษีอะพาร์ตเมนต์ให้มีประสิทธิภาพ
 • สินเชื่อเพื่อการลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: ปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อ การกำหนดวงเงินสินเชื่อ นโยบายและหลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ
 • ร่างสัญญาเช่าควบคุม และ เทคนิคการทำสัญญาเช่า: สาระสำคัญประกาศควบคุมสัญญา ร่างสัญญาที่มีผลกระทบน้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมาย
 • ดูงานการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์

พิเศษ !!! ดูงานการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์  1 วันเต็ม

กำหนดการดูงาน 
08:00 ออกเดินทางจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 
09:00 เยี่ยมชมการบริหารจัดการ/วางระบบอะพาร์ตเมนต์:โครงการที่1
10:30 ออกเดินทางเพื่อเยี่ยมชมโครงการถัดไป
12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 เยียมชมโครงการที่ 2
14:15 เยี่ยมชมโครงการที่ 3
15:45 สรุปและปิดการอบรม เดินทางกลับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
17:00  ถึงโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยโดยสวัสดิภาพ
ภาพบรรยากาศการดูงานจริงอะพาร์ตเมนต์
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณณภัทร ฟูเกียรติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
เป็นคอร์สที่ถูกวัตถุประสงค์ในการมาอบรมครั้งนี้ วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ มีการศึกษาดูงานจริงได้รับรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง
ร.อ.วรงกรณ์ ชุติมา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ได้รับฟังข้อมูลและประสบการณ์จากผู้ประกอบกิจการตัวจริง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต และยังได้รู้จักผู้ร่วมอบรมท่านอื่นๆที่ต่างมีประสบการณ์ในด้านอสังหาฯที่หลากหลาย ซึ่งอาจม
คุณประไพ เลิศพาณิชย์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26
ประทับใจมากค่ะ เพราะบอกให้ทราบทุกอย่างและยังบอกสิ่งที่เราควรจะพิจารณาว่าอะไรที่เหมาะสม ซึ่งบางอย่างเราอาจนึกไม่ถึง

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. อารียา อนันต์วรรักษ์
Tax Director, SCL Tax Consultants Limited
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
อ. ธนินทร์ นนนที
กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
อ. พรชัย อุยะนันท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อ. ทิวา นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ฯ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ