Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ (RE163)

รุ่นที่ 30, วันอังคารที่ 17 - พุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด

หลักสูตร ศึกษาและวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเม้นต์ เป็นหลักสูตรที่จะสร้าง Passive Income โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การวิเคราะห์ทำเล และ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา – ไปจนถึง เทคนิคทางด้านการตลาด โดยวิทยากรที่ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์ พร้อมศึกษาดูงานตัวอย่าง        อะพาร์ตเม้นต์ที่ประสบความสำเร็จ

หัวข้ออบรม

  • การเลือกทำเลในการพัฒนาอะพาร์ตเม้นท์
  • ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด
  • การดีไซน์การใช้ประโยชน์พื้นที่ของอะพาร์ตเมนต์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ประสบการณ์ในการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์: ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
  • การศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนในธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: สภาพทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ทางการตลาด ทางการเงิน และอัตราผลตอบแทน
  • เทคนิควิธีการเสียภาษีอะพาร์ตเมนต์ให้มีประสิทธิภาพ
  • สินเชื่อเพื่อการลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: ปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อ การกำหนดวงเงินสินเชื่อ นโยบายและหลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ
  • ร่างสัญญาเช่าควบคุม และ เทคนิคการทำสัญญาเช่า: สาระสำคัญประกาศควบคุมสัญญา ร่างสัญญาที่มีผลกระทบน้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมาย
  • ดูงานการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์
  •  

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**

 

พิเศษ !!! ดูงานการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์  1 วันเต็ม

กำหนดการดูงาน 
08:00 ออกเดินทางจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 
09:00 เยี่ยมชมการบริหารจัดการ/วางระบบอะพาร์ตเมนต์:โครงการที่1
10:30 ออกเดินทางเพื่อเยี่ยมชมโครงการถัดไป
12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 เยียมชมโครงการที่ 2
15:45 สรุปและปิดการอบรม เดินทางกลับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
17:00  ถึงโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยโดยสวัสดิภาพ

 

 

ภาพบรรยากาศการดูงานจริงอะพาร์ตเมนต์
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณ พรทิพย์ ชูราษี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
วิทยากรมีความรู้เยอะมาก แชร์ประสบการณ์ให้นักเรียนได้เข้าใจเยอะมาก
คุณ ประพล อนุเคราะห์ดิลก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ได้ประโยชน์ เห็นของจริง ตอบปัญหาได้ครบจุด วิทยากรทุกท่านให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
คุณ วุฒิชัย ฉันทไกรวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ได้เรียนรู้จากหน้างานจริง ประทับใจมากๆ ครับ

12,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

อ. พรชัย อุยะนันท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อ. วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ฯ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตทแอฟแฟร์ส
อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
อ. ธนินทร์ นนนที
กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค
อ. อารียา อนันต์วรรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ทนายความหุ้นส่วน บจก.สำนักกฎหมาย วัน ลอว์ ออฟฟิศ
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ