Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบ

 • ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

​หัวข้ออบรม

 • สถานการณ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคา
  ของอสังหาฯ ที่น่าเติบโต
 • ขั้นตอนการเริ่มต้นสู่อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
 • ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่
 • การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
 • การบริหารงานขาย การทำงานเป็นทีม
 • ศิลปะและเทคนิคการหาสินค้ามาขาย (Farming & Listing)
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้ซื้อ เพื่อปิดการขาย
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Connection)
 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าฯ
 • เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า
 • วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร
 • เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
 • การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์ 
 • วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
 • CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ

  หมายเหตุ: หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

 

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**

 


กำหนดการอบรมรอบถัดไป

 • รุ่น 73 วันศุกร์ที่ 15 - อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
 • รุ่น 74 วันศุกร์ที่ 17 - อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

 


[Tag]นายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าขายที่ , นายหน้าขายบ้าน , นายหน้ามืออาชีพ , อาชีพนายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณ ชนิกา หงษ์นคร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
จากคนที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เลย พอผ่านหลักสูตรนี้ก็ได้เปิดมุมมองต่างๆ จากวิทยากรหลายท่าน ทำให้รู้สึกว่ามีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะในสายงานนี้
คุณ นรภัทร วิณชาภิญญา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
ให้ความรู้ได้คุ้มค่าทุกชั่วโมงเลยครับ ทางโรงเรียนเลือกอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของสาขางานนายหน้ามืออาชีพมาให้ความรู้จริงๆ ขอบคุณมากๆ ครับ จะกลับมาเรียนคอร์สอื่นๆ เพิ่มเติมความรู้และทักษะในวิชาชีพกับโรงเรียนอีกแน่นอนครับ
คุณ กรีญดา แก้วกำเหนิด ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
เปิดประสบการณ์ใหม่ได้ดีมากค่ะ ประทับใจที่อาจารย์ทุกท่านจริงใจถ่ายทอดความรู้ให้เราอย่างเต็มที่ ทำให้เรามีความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมากค่ะ

8,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. กัญญมล แก้วพิศดาร
นายหน้าอิสระ ประสบการณ์นายหน้ามากกว่า 30 ปี
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธารางกูร ทิพย์ลือพร
Property Consultant, Chance Real Estate Services
อ. นันทนัช ศรีพัชรพัชร์
ผู้บริหาร บจก.โฮม พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลติ้ง
อ. นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
อ.ลรินธรณ์ สวัสดิกุลวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ บจก.วินเวสเตอร์
อ. ณัฐจิตา พุ่มเงิน
ผู้ก่อตั้ง วินเนอร์ เอสเตท
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ภาวิณีย์ ฐานิตพงศ์ภาวี
ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม บจก.ดาร์วิด พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
อ. รณิดา พลูเอี่ยม
Chief Operating Officer บจก.อีอาร์เอ เฟรนไชส์ (ประเทศไทย)
อ. สักขฉัฐ เชี่ยวภู่
กรรมการผู้จัดการ บจก. บุญไทย ลอว์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
อ. อดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์
กรรมการผู้จัดการบริษัท RE/MAX GreenWay
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า นายหน้าแห่งประเทศไทย
อ. วิทย์ กุลธนวิภาส
CEO, Keller Williams Thailand
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ Area Research Co., Ltd.
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ