Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบ

 • ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

​หัวข้ออบรม

 • แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
 • ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)
 • ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่
 • การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
 • การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้ซื้อ เพื่อปิดการขาย
 • เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าฯ
 • เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า
 • วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร
 • การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์ 
 • วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
 • CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ

* หมายเหตุ: หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

 

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**


กำหนดการอบรมรอบถัดไป

 • รุ่น 71 วันศุกร์ที่ 19 - อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566

 • รุ่น 72 วันศุกร์ที่ 14 - อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

 


[Tag]นายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าขายที่ , นายหน้าขายบ้าน , นายหน้ามืออาชีพ , อาชีพนายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณ เสาวลักษณ์ เสลากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
วิทยากรทุกท่านมีองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย ทั้งที่ไม่มีความรู้ในด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ไม่ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม ทำให้การเรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
คุณ สุรัสวดี แมคอินไทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดีและเป็นกันเอง สอนตามหลักความเป็นจริงและเศรษฐกิจโลก บรรยากาศในห้องเรียนดี (อาหารกลางวันอร่อยมากค่ะ) ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความรู้ รวมไปถึงผู้ช่วย แม่บ้าน ทุกๆ ท่าน น่ารักและเป็นกันเอง แนะนำเลยค่ะ
คุณ ณัฐทกาญจน์ นภัทรดลธนิตย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
เป็นการเริ่มต้นวิชาชีพที่ประทับใจมากครับ ยอดฝีมือทุกท่านเป็นกันเองมาก ความรู้และประสบการณ์สุดยอดมากๆ ครับ

8,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

Mr. David Dennison
Vice President, Franchise Department, Century 21 (Thailand)
อ. กัญญมล แก้วพิศดาร
นายหน้าอิสระ ประสบการณ์นายหน้ามากกว่า 30 ปี
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธารางกูร ทิพย์ลือพร
Property Consultant, Chance Real Estate Services
อ. นันทนัช ศรีพัชรพัชร์
ผู้บริหาร บจก.โฮม พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลติ้ง
อ. น้ำทิพย์ พรโชคชัย
MD, Area Research Co., Ltd.
อ. นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
อ. นุกูล แย้มมณีชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.วินเวสเตอร์
อ. บุญนิสา แสงใส
Real Estate Agent Specialist and Real Estate Consultant บจก.วินเนอร์ เอสเตท
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ภาวิณีย์ ฐานิตพงศ์ภาวี
ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม บจก.ดาร์วิด พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
อ. รณิดา พลูเอี่ยม
Chief Operating Officer บจก.อีอาร์เอ เฟรนไชส์ (ประเทศไทย)
อ. สักขฉัฐ เชี่ยวภู่
กรรมการผู้จัดการ บจก. บุญไทย ลอว์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. อดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์
กรรมการผู้จัดการบริษัท RE/MAX GreenWay
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า นายหน้าแห่งประเทศไทย
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ