Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า (RE131)

รุ่นที่ 62, วันศุกร์ที่ 12 - อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ TREBS

รายละเอียด

ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบ

 • ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

​หัวข้ออบรม

 • แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
 • ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)
 • ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่
 • การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
 • การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ
 • Mindset เพื่อความสำเร็จในงานนายหน้า
 • เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าฯ
 • เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า
 • วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร
 • การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์ 
 • วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
 • CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ

* หมายเหตุ: หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น


กำหนดการอบรมรอบถัดไป

 •  รุ่น63 วันศุกร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

 •  รุ่น64 วันศุกร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565

 


***วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ***


[Tag]นายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าขายที่ , นายหน้าขายบ้าน , นายหน้ามืออาชีพ , อาชีพนายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณมุกดา สมส่งกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
เป็นสุดยอดหลักสูตรนายหน้า เพราะวิทยากรระดับ Supertop ของวงการ ในระดับเจ้าของ ผู้ก่อตั้ง guru อบรมแบบไม่มีค่าย ให้ความรู้เต็มที่ เข้าใจคนฟัง เข้าใจงาน เข้าใจ ทำให้คนมีความรู้ในก
คุณหทัยชนก กวางเส็ง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
ท่านอาจารย์ทุกท่านให้ความเป็นกันเอง และพร้อมที่จะให้ความรู้กับผู้อบรมทุกท่านตลอดเวลา ไม่จำกัดว่าจะอยู่นอกเวลาอบรม ท่านก็ให้คำปรึกษา
คุณอุบลจิตร ทำชอบ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 59
อาจารย์ทุกท่านสอนดีมากได้ความรู้เต็มที่ นักเรียนสามารถเอาไปต่อยอดและเป็นแนวทางการลงมือทำงานเพื่อหารายได้จากอาชีพนายหน้าได้ และอาจารย์ทุกท่านสอนให้เราเป็นมืออาชีพที่แท้จริงในทุก

8,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. กัญญมล แก้วพิศดาร
นายหน้าอิสระ ประสบการณ์นายหน้ามากกว่า 30 ปี
อ. ณัฐจิตา พุ่มเงิน
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร วินเนอร์ เอสเตท
อ. ดรุณี รุ่งเรืองผล
กรรมการผู้จัดการ บจก.ดาร์วิด พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
อ. ทิวา นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. เทรซี่มิเชล บรุพพาเชอร์
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ/Full Time Agent ประสบการณ์15ปี
อ. นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ปรีชา ศุภปีติพร
กรรมการผู้จัดการ บจก. แอคคิวท์ เรียลตี้
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ภศิล นิติชาคร
กรรมการผู้จัดการและ CEO บจก.แจ็คพร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
อ. รณิดา พลูเอี่ยม
Chief Operating Officer บจก.อีอาร์เอ เฟรนไชส์ (ประเทศไทย)
อ. ลรินธรณ์ สวัสดิกุลวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ บจก.วินเวสเตอร
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. อดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์
กรรมการผู้จัดการบริษัท RE/MAX GreenWay
อ. อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์
นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า นายหน้าแห่งประเทศไทย
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ