Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

Training Course : นักขายอสังหาฯ ในภาวะวิกฤติ & ผ่าพายุอสังหาฯ

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

-ตลาดอสังหาฯ ก่อนหลัง วิกฤตฯ VS ภาวะอสังหาฯ สมดุลใหม่

-เจาะลึกกลยุทธ์การขายและการตลาดอสังหาฯ

-Self-Develop สู่สุดยอดนักขายอสังหาริมทรัพย์

-กระบวนการ Lead Listing และ เปิดใจสู่เปิดการขาย

-เทคนิคสร้าง Demand ให้ลูกค้าเป้าหมาย

-สุดยอดเทคนิค Follow up ที่ลูกค้าไม่ช้ำ

-ขั้นตอนการปิดการขาย แยบยล บรรลุเป้า


8,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. ธงชัย ปิยสันติวงศ์
นักกลยุทธ์อสังหาฯแสนล้าน/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเนอจี้ จำกัด
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ
19 มิ.ย. 63
สัมมนา: ทำเลทองปี 63
เจาะลึกทำเลทอง จากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในรอบ 5-10 ปี วิเคราะห์แนวโน้มและศักยภาพโดยศูนย์วิจัย AREA
4,500 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 10, 19-20 มิ.ย. 63
RE164
เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล ครอบคลุมการวิเคราะห์ทำเล ทำการตลาด คำนวณผลตอบแทน
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 141, 24-27 มิ.ย. 63
AP100
เรียนรู้การประเมินอสังหาฯ เบื้องต้น เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุน วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มในอนาคต
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 32, 24 มิ.ย.-26 ก.ย. 63
AP101
หลักสูตรการประเมินค่าแบบเข้มข้น สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพต่างๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์
45,000 บาทดูรายละเอียด