Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

อยากลงทุนที่ดิน เก็งกำไร พัฒนาที่ดิน ต้องรู้!

รู้ทันข้อกฎหมาย เทคนิคแก้ปัญหาที่ดิน ปิดทุกกลโกงที่ดิน

เรียนจบ นำความรู้ไปใช้งานจริงได้เลย

เรียนจากข้อกฎหมาย และเคสที่ดินจริงจากผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อนำไปใช้งานจริงในการลงทุน ซื้อ ขาย ที่ดิน

 • เข้าใจกฎหมายที่ดิน วิธีตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
 • คำนวณค่าใช้จ่ายซื้อขาย พัฒนาที่ดิน
 • วิธีวิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน เลือกทำเลจากกฎหมายที่ดิน
 • คำนวณความคุ้มค่า ซื้อที่ดินแบบไหนให้ได้กำไร
 • รู้ทันกลโกงที่ดินจากกรณีศึกษาจริง!
   

พิเศษ! เรียนหลักสูตรกฎหมายฉบับเต็ม
RE101: เจาะลึกกฎหมายที่ดิน
หลักสูตร 2 วัน ค่าอบรม 15,000 บาท/ท่าน และ
RE102 รวมกฎหมายพัฒนาโครงการอสังหาฯ
หลักสูตร 2 วัน ค่าอบรม 15,000 บาท/ท่าน
สมัครเรียนฉบับเต็มหลักสูตร 4 วัน
RE 100 รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE101 + RE102) 
ค่าอบรม 24,000 บาท/ท่าน จากปกติ 30,000 บาท! 

 

หัวข้ออบรม :

 • เทคนิคการเลือกที่ดินเพื่อลงทุน และเก็งกำไร
 • การวิเคราะห์ศักยภาพทำเล และแปลงที่ดิน
 • การใช้ประโยชน์ พัฒนาที่ดินให้ได้กำไร
 • กฎหมายที่ดินและเอกสารสิทธิ์
 • วิธีคัดโฉนดที่ดิน
 • วิธีดูที่ดินแปลงคง แปลงลูก
 • กฎหมายผังเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กรรมสิทธิ์ ภำระจำยอม ภำระติดพัน สิทธิอำศัย สิทธิเก็บกิน
 • ที่ดินติดจำนอง ขายฝาก
 • ที่ดินติดภาระจำยอม
 • การขายฝากเฉพาะส่วน
 • ภาระจำยอมเฉพาะส่วน
 • เทคนิคการเลือกที่ดินเพื่อลงทุน และเก็งกำไร
 • ขั้นตอนและเทคนิคการแบ่งแปลงที่ดินเลี่ยงจัดสรร จัดสรรจิ๋ว และการรวมแปลงที่ดิน
 • ขั้นตอนการทำนิติกรรมโอน จำนอง 
 • การคำนวณค่าใช้จ่าย ภาษีและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองซื้อขายที่ดิน
 • กรณีศึกษากลโกงที่ดินที่พึงระวัง
 • กรณีศึกษาการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ล่อแหลม             
 • การทำนิติกรรม และการทำสัญญาขายฝาก จำนอง ซื้อ ขาย เช่าระยะสั้น – ยาว ให้ได้จริง! ไม่โดนโกง

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

 

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**

15,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. เกษม ศุภสิทธิ์
อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอส.ลอว์เฟิร์ม จำกัด
อ. น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช (www.feasyonline.com)
อ. นุกูล แย้มมณีชัย
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Vinvestor
ดร. พีระ นีรพิทักษ์
ประธานกรรมการ บริษัท วินนิ่ง แกรนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
อ. สุรพล ศรีวิโรจน์
อดีตรองอธิบดี กรมที่ดิน
อ. สุวินัย วัฒนากร
ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วัน ลอว ออฟฟศ จํากัด
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. อาสา ทองธรรมชาติ
ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวม สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ