เสวนาวิชาการฟรี: วิธีประเมินค่าโรงแรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด Detail

เสวนาวิชาการฟรี: วิธีประเมินค่าโรงแรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 08:30-10:00 ผ่าน Zoom

จากสถานการณ์โควิด 19 ระบาดทำให้ธุรกิจโรงแรมขาดรายได้อย่างหนัก

หากต้องประเมินค่าโรงแรมเหล่านั้นต้องทำอย่างไร มาคำนวณค่ากันพร้อมรับ Powerpoint และ Excel Worksheet ฟรี 

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


นำเสนอโดย
ดร.โสภณ พรโชคชัย

PhD D.FIABCI CRS MRICS
Cert.Appraisal, LRTI Lincoln Institute
Cert.Hsg, Katholieke Universiteit Leuven
President, FIABCI-Thai
President, FIABCI World Council of Experts
President, Thai Appraisal & Estate  Agents  Foundation

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคม FIABCI-Thai

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคม FIABCI-Thai
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ