Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ|ประกาศนียบัตร|รู้จริง 14 สัปดาห์ (AP101)

รุ่นที่ 32, วันพุธที่ 25 มีนาคม - อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 32, วันพุธที่ 25 มีนาคม - อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
เวลา 08:30 - 17:00 น.
รายละเอียด

หลักสูตรนี้ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ดูงาน ลงสนามจริง กับนักประเมินระดับมืออาชีพ

เหมาะสำหรับ: เจ้าของทรัพย์สิน นักลงทุน-นายหน้า หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน และผู้ประเมินราคา
    โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ การอบรมสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทได้ด้วยตัวเองเป็น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการลงทุนและบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพต่างๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านต้องการ

อำนวยการสอนโดย: วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินระดับชั้นวุฒิ ประสบการณ์กว่า 20 ปี 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ:

  1. เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน และสามารถประกอบวิชาชีพด้านการประเมินราคา
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับความรู้เพียงพอในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  3. สามารถวิเคราะห์ทรัพย์สินแต่ละประเภทเพื่อการซื้อ ขาย เช่า สินเชื่อ กำกับ-ตรวจสอบและทบทวนรายงานประเมินค่าทรัพย์สินได้อย่างมั่นใจ
  4. ผู้สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ระยะเวลาในการอบรม:  
เรียนเต็มเวลา 08:30-17:00 น. รวม 14 สัปดาห์ หรือ 256 ชั่วโมง 

รูปแบบการอบรม:

  1. ดูงาน-สำรวจทรัพย์สินภาคสนามจริงในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยผู้ประเมินระดับมืออาชีพ
  2. ดูงาน-สำรวจทรัพย์สินในเมืองท่องเที่ยว รีสอร์ท คอนโดหรู และบ้านพักตากอากาศ (พัทยา และศรีราชา)
  3. ดูงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมฟังบรรยายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (กรมบังคับคดี สำนักงานที่ดิน สำนักผังเมือง และสถาบันการเงิน)
  4. ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และวิเคราะห์ศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์เกือบทุกประเภท

ค่าลงทะเบียนอบรม:
ค่าอบรมตลอดหลักสูตร ท่านละ 45,000 บาท
(รวมค่าดูงานนอกสถานที่ และดูงานพัทยา-ศรีราชา พร้อมที่พัก 1 คืน)

สถาบันจัดการศึกษาอสังหาริมทรัพย์สำหรับ นานาชาติในด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน การสำรวจวิจัย การพัฒนา-บริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์ การจัดการทรัพย์สิน การก่อสร้าง การบริหาร-การขาย การผังเมือง และการพัฒนา ที่ดินและเมือง

** ผู้บรรยายรุ่นนี้กำลังอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ
 

สัปดาห์ กำหนดการอบรม
1 อบรมเข้ม 4 วัน ประเมินค่าอสังหาฯ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน AP100
2 ลงภาคสนามประเมิน อาคารชุด และทาวน์เฮ้าส์
3 ดูงานพัทยา-ศรีราชา : Eastern Seaboard  (ค้างคืน)
4 ดูงาน:
สำนักผังเมือง กทม./ สนง.ที่ดินกรุงเทพมหานคร
/ การประมูลทรัพย์สิน กรมบังคับคดี
5 อบรมเข้ม การประเมินมูลค่าด้วยวิธีการรายได้ AP130
6 ลงภาคสนามประเมิน ที่ดินเปล่า / โครงการจัดสรร
7 ลงภาคสนามประเมิน อะพาร์ตเมนท์ / โรงแรม
8 ลงภาคสนามประเมิน สำนักงาน
9 ลงภาคสนามประเมิน พลาซ่า
10

ทำรายงานประเมินกลุ่ม:
นำแปลงที่ดินของท่านตั้งสมมุติฐานสร้างเป็นโครงการ ฯลฯ
ตรวจสอบสีผังเมือง กฎการใช้ที่ดิน
ข้อกำหนดก่อสร้างของแปลงที่ดิน แบ่งจัดสรรการใช้ที่ดิน

11 ส่งรายงาน: ผลการประเมินต่อวิทยากร สรุปการแก้ไขปรับปรุงรายงาน
12 ทำรายงานประเมินกลุ่ม:
นำแปลงที่ดินของท่านตั้งสมมุติฐานสร้างเป็นโครงการ ฯลฯ
13 ส่งรายงาน: ผลการประเมินต่อวิทยากร Final
14 สัมมนาทบทวน และพบปะผู้นำวงการ:
สมาคมอสังหาฯ นายหน้า สินเชื่อ ประเมินฯ บริหารทรัพย์สิน
ประโยชน์ของงานประเมินต่อวงการอสังหาฯ
   

 

เกี่ยวกับหลักสูตร
 

 

 

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณวาณี ฉัตรชัยกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
เป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่าสำหรับอาชีพอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แต่บรรยากาศการสอนกลับสนุกสนานและที่สำคัญวิทยากร ครูอาจารย์ทุกท่านเมตตาให้วิชาความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ดีมากๆค่
คุณสลักจิต ราษฎร์อาศัย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
หลักสูตร AP101การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่าให้ประโยชน์ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงระดับสูงเหมาะกับผู้ที่สนใจทำงาน ด้านอสังหาริมทรัพย์วิทยากรทุกท่านมีความรู้เ
คุณวัลยา เปรื่องอักษร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ประทับใจหลักสูตรนี้มากอาจารย์แต่ละท่านสอนดี ได้ความรู้มากมาย อบอุ่นคอร์สไม่ใหญ่เกินไป ได้เยี่ยมสถานที่ต่างๆมากมาย ขอบคุณสำหรับหลักสูตรและโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากๆค่ะ

45,000 บาท
 

ลงทะเบียน
Share via
  

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
อ. สุรพงษ์ ตรีสุกล
รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ชรัณ จินตานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินทั่วไป 1 บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ทิวา นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. กิตติศักดิ์ ชำนาญช่าง
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอาวุโส(ผู้ประเมินค่าฯชั้นวุฒิ) บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ