Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)

รุ่นที่ 9, วันศุกร์ที่ 29 - เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 9, วันศุกร์ที่ 29 - เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08:30 - 17:00 น.
รายละเอียด

กฎกระทรวงโรงแรม update,  โฮสเทล เทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ !!

รายละเอียด :

 • ​การพัฒนาโรงแรมและอาคารใช้สอยแบบผสมผสาน (Mixed Use Building)
 • ทำการตลาดอย่างไร ให้มียอดเต็มทุกห้อง
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม
 • วิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภท
 • คำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม
 • การประเมินมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย
 • ออกแบบตกแต่งและการบริการ
 • กระบวนการ Startup ธุรกิจโรงแรม
 • กฎหมายโรงแรม การขอใบอนุญาตโรงแรม อัตราภาษีธุรกิจโรงแรม
 • การบริหารจัดการโรงแรม ควบคุมต้นทุนและเทคนิคการตลาด
 • Key Success ธุรกิจโรงแรม การวางระบบโรงแรม
 • กรณีศึกษาการออกแบบก่อสร้างโรงแรมแบบประหยัดต้นทุน
 • ข้อมูลพื้นฐานในธุรกิจโรงแรม
 • การพิจารณาอัตราค่าเช่า
 • การพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน
 • เทคนิคการกู้เพื่อพัฒนาโรงแรมคอร์สเดียวจบ พบ Stakeholders ในธุรกิจแบบครบ Loop เป็นวิทยากรชั้นนำทั้ง

#เจ้าของโรงแรมตัวจริง #ผู้บริหารโรงแรมโฮสเทลตัวจริง #ที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรมตัวจริง
#ผู้ประเมินราคาตัวจริง สถาปนิกตัวจริง #ธนาคารผู้ให้สินเชื่อDeveloper ตัวจริง  #ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทยตัวจริง 

พบ Case Study จากผู้บริหารสุดยอดโรงแรมในเคลือ ยูเอชจี(อารีย์ ฮิลล์/ลาดพร้าว ฮิลล์/เอเวอร์กรีนเพลส สยาม/เดอะเรสซิเดนซ์ ออน ทองหล่อ/อโศก เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท/อัลท์ โฮเทล นานา)
Boutique Hotel in Bangrak – Prince Theatre Heritage Stay 

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณกฤชวัช พวงไธสง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ผมไม่มีความรู้เรื่องการบริหารโรงแรมมาก่อน แต่หลังจากที่มาเรียนแล้วทำให้ผมมีความมั่นใจในการจะทำธุรกิจโรงแรม "Reality Possible"
คุณกิ่งชนิภา สุขอยู่ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้ฟังจากผู้ปฏิบัติงานจริงไม่ใช่ทฤษฎีตามตำรา และวิเคราะห์เปิดมุมมองใหม่ๆ มีแนวทางในการทำงานจริง
คุณปภาวิน กังวาฬวัฒนา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8
ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง นอกจากเนื้อหายังมีเกร็ดความรู้ Tips ต่างๆ ปัญหาที่หน้างานจริง วิธีการแก้ปัญหา และการตลาดที่เหมาะสมกับแต่ละโรงแรม

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

ผศ. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ. จิตติพันธุ์ ศรีกสิกรณ์
Managing Director, Heritage Stay Co.,Ltd.
อ. ธนินทร์ นนนที
กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
อ. วิศาล พูลสง่า
ผู้อำนวยการแผนงานการโรงแรม Wellmanagement & Solution Co., Ltd
อ. วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเม้นต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
อ. วุฒิพล ถาวรธวัช
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ยูเอชจี
อ. สัมพันธ์ แป้นพัฒน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ