Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

RE131: นายหน้าอสังหาฯ
(เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)

RE131: นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 53
วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย