Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมงานอบรมพิเศษ

รวมภาพกิจกรรม การจัดงานอบรมพิเศษที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้จัดขึ้นในโอกาสพิเศษ
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะ

อบรมพิเศษ: อบรมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
วันที่ 17-21 มิถุนายน 2551 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
อบรมพิเศษ: หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินขั้นสูงระดับนานาชาติ
วันที่ 16-28 สิงหาคม 2547
อบรมพิเศษ: หลักสูตร CIPS
วันที่ 26 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร
อบรมพิเศษ: การประเมินมูลค่าชื่อเสียง/ยี่ห้อกิจการ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
อบรมพิเศษ: ชาวต่างประเทศศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2546
อบรมพิเศษ: การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 11,20,25 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์
อบรมพิเศษ: ชาวอีนโดนิเชียศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
วันที่ 24-27 กันยายน 2546 กรุงเทพฯ-พัทยา
อบรมพิเศษ: ชาวฟิลิปินส์ศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
วันที่ 21-26 กันยายน 2546 กรุงเทพฯ-พัทยา
อบรมพิเศษ: “การบริหารทีมขายและเทคนิคการเจรจาต่อรอง”
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
อบรมพิเศษ: วิธีการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ในภาวะผันผวน
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2545 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย