อบรมหลักสูตร: กลยุทธ์การขายอสังหาฯ นานาชาติ

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด Detail

 

วันแรก : จันทร์ 22 มีนาคม 2564

08:30

เปิดการอมรม: รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

09:00

คาบ 1: ทักษะการขายอสังหาริมทรัพย์แก่ชาวต่างชาติ (Skill to sell properties for Foreigners) โดย Mr.Rajeev Rajpal, Board Member, FIABCI-USA จากสมาคมอสังหาทรัพย์ สหรัฐอเมริกา

10:30

พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

10:45

คาบ 2: จะยกระดับธุรกิจอสังบหาริมทรัพย์ของเราได้อย่างไร (How To Scale up your Business with Organizations? sample case PAREB Philippines) โดย Dr.Samuel Lao, President 2020, Philippines Association of Real Estate Board (PAREB) จากสมาคมนายหน้าที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์

12:15

พัก-รับประทานอาหารกลางวัน

13:00

คาบ 3: แนวทางการขายโครงการจัดสรรโดยนายหน้าในอินเดีย (How to Be Successful in Selling Housing Projects by Brokers in India) โดย Mr.Farook Mahmood, Chairman, Silverline Group, India and Former World President, FIABCI. อดีตประธาน FIABCI โลกชาวอินเดีย

14:30

พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคี่ยง

14:45

คาบ 4: ทักษะในการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในกัมพูชา (Skills to Sell Properties for Investment in Cambodia) โดย Mr.Chrek Soknim, President, Cambodia Valuers and Estate Agents Foundation (ประธานสมาคมนายหน้ากัมพูชา)

16:00

พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

16:15

คาบที่ 5: ทักษะการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับนายหน้า (Selling Skills Needed for Successful Salespersons) โดย Mr.Daniel Ho, Group MD, Juwai IQI, Malaysia (ประธานใหญ่ของ IQI มาเลเซีย)

17:30

จบการอมรมวันแรก

วันที่สอง: อังคาร 23 มีนาคม 2564

08:30

เปิดการอมรม: ดร.โสภน พรโชคชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

09:00

คาบที่ 6: แนวทางการขายอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น (How to Sell Real Estate in US New York & Japan) โดย Mr.Yoshinori Takita, REALTOR(R) CIPS, ABR, SRES, GRI,SFR,RSPS, นายหน้าผู้ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา

10:30

พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

10:45

คาบที่ 7: Amazing Journey From Zero to The Top REN in Malaysia โดย Ms.Juliana Teh, CRS, CIPS, Senior Negotiator, Dutama Properties ผู้รับรางวัลนายหน้าดีเด่นอันดับหนึ่งของมาเลเซียประจำปี 2563

12:15

พัก-รับประทานอาหารกลางวัน

13:00

คาบที่ 8: เทคนิคแห่งความสำเร็จในการขายอสังหาริมทรัพย์ในแคนาดา (How to Sell Real Estate Effectively in Canada) โดย Mr.Azizali Kanjee, ผู้บรรยายอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก ให้กับ NAR in USA และ CREA in Canada.

14:30

พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

14:45

คาบที่ 9: การสร้างทีมขายสำหรับการขายให้กับนักพัฒนาที่ดิน (Building and Motivating A Sales Team for Developers’ Housing) โดย Ms.Jessica Leonard, Board, AREBI Exec Director, Indonesia กรรมการบริหารสมาคมนายหน้าที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย

16:15

สรุปการอบรม: ดร.โสภน พรโชคชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

16:30

ทดสอบความรู้

17:00

จบการอบรม

Time:

  2 วัน

Channel:

 อบรมหลักสูตรที่ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

ผู้บรรยาย

Speakers

Mr. Azizali Kanjee
Real Estate Instructor for NAR in USA and CREA in Canada.
Mr. Chrek Soknim
President, Cambodia Valuers and Estate Agents Foundation
Mr. Daniel Ho
Group MD, Juwai IQI, Malaysia (ประธานใหญ่ของ IQI มาเลเซีย)
Mr. Farook Mahmood
Chairman, Silverline Group, India and Former World President, FIABCI.
Ms. Jessica Leonard
Board, AREBI Exec Director, Indonesia
Ms. Juliana Teh
CRS, CIPS, Senior Negotiator, Dutama Properties, 2020 Top Real Estate Negotiators (REN), Malaysia
Mr. Rajeev Rajpal
Board Member, FIABCI-USA
Mr. Samuel Lao
President, the Philippines Association of Real Estate Board (PAREB)
Dr. Sopon Pornchokchai
President, FIABCI Thailand
Mr. Yoshinori Takita
REALTOR(R) CIPS, ABR, SRES, GRI,SFR,RSPS,

ผู้บรรยาย

Speakers

Mr. Azizali Kanjee
Real Estate Instructor for NAR in USA and CREA in Canada.
Mr. Chrek Soknim
President, Cambodia Valuers and Estate Agents Foundation
Mr. Daniel Ho
Group MD, Juwai IQI, Malaysia (ประธานใหญ่ของ IQI มาเลเซีย)
Mr. Farook Mahmood
Chairman, Silverline Group, India and Former World President, FIABCI.
Ms. Jessica Leonard
Board, AREBI Exec Director, Indonesia
Ms. Juliana Teh
CRS, CIPS, Senior Negotiator, Dutama Properties, 2020 Top Real Estate Negotiators (REN), Malaysia
Mr. Rajeev Rajpal
Board Member, FIABCI-USA
Mr. Samuel Lao
President, the Philippines Association of Real Estate Board (PAREB)
Dr. Sopon Pornchokchai
President, FIABCI Thailand
Mr. Yoshinori Takita
REALTOR(R) CIPS, ABR, SRES, GRI,SFR,RSPS,
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ