Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162)

รุ่นที่ 30, วันจันทร์ที่ 28 - อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ TREBS

รายละเอียด

อสังหาฯ ทำเงินใน 10 ขั้นตอน...

"จุดเริ่มต้นนักพัฒนาอสังหาฯ สู่ความสำเร็จ...
เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้สำเร็จ ลดความเสี่ยงในการลงทุน
"

เพื่อความ เป็นมืออาชีพในการพัฒนา สำหรับมือใหม่พัฒนาโครงการ บ้าน-คอนโด ท่านจะได้ รับการอบรมตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกที่ดิน จนถึงเลือกผู้รับเหมาพร้อมตัวอย่างที่ ประสบความสำเร็จและตัวอย่างที่ เป็นอุปสรรคในการทำ อสังหาริมทรัพย์

 • การสรรหาที่ดิน ศักยภาพของที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ
 • การออกแบบ และ กำหนดรูปแบบโครงการ
 • กรณีศึกษาการพัฒนาอสังหาฯ แนวราบ แนวสูง
 • ตัวอย่างปัญหา-อุปสรรคจากนักพัฒนาโครงการจริง
 • ตัวอย่างการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูง
 • การคำนวณความสามารถในการกู้ยืมเงินของโครงการ
 • ตัวอย่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • ข้อกำหนดผังเมืองกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

(*) ผู้เข้าอบรมสามารถเอาโครงการมาทำ workshop และปรึกษาการทำโครงการเบื้องต้นได้


[Tag]นักพัฒนา , นักพัฒนาโครงการ , ขั้นตอนอสังหา , ขั้นตอนทำเงิน , พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณคุณวิภาทิพย์ วัชระพงศ์วนิช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
เนื้อหาการอบรม มีส่วนที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (จากเดิมที่เป็นศัพท์ทางราชการที่ยากต่อการเข้าใจ แล้วทำให้เข้าได้ง่ายขึ้น) ที่จัดอบรมมีความสะดวกในการจอดรถ อาคารส
นายณัฏฐ์ชยกร ภัทราศิริธนิศร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
บรรยากาศ พื้นที่ภายในโรงเรียน น่าเรียน อาหารอร่อย เนื้อหาและรายละเอียดมีความน่าสนใจ และเหมาะสมต่อผู้ที่สนใสจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิทยากรแต่ละท่านอธิบายเนื้อหา และพูดถึงประส
น.ส.มนัสนันท์ ทับบุญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 27
ประทับใจบริการของคุณทิพย์ (เจ้าหน้าที่) ช่วยแนะนำและติดตาม ให้ความช่วยเหลือได้ดีมากค่ะ วิทยากรมีประสบการณ์ตรง รู้จริงในธุรกิจ

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. กฤษดารักษ์ แพรัตกุล
กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
อ. ขจรศิษฐ์ จรัสฉิมพลีกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไซมิส แอสเสท
ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท์
รองกรรมการผู้จัดการ JWS Construction Co., Ltd.
อ. บุรพัฒน์ จรัสฉิมพลีกุล
ผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมสินเชื่อ-อสังหาริมทรัพย์ 1 บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
อ. พรชัย อุยะนันทน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อ. มนตรี เหมวิจิตร
Executive Consultant บริษัท Kingdom Property และบริษัท Long View Property
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. อิสระ บุญยัง
กรรมการผู้จัดการ กานดา กรุ๊ป และอดีตนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ