หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162) 
Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162)

รุ่นที่ 39, วันเสาร์ที่ 2 - อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด

อสังหาฯ ทำเงินใน 10 ขั้นตอน...

"จุดเริ่มต้นนักพัฒนาอสังหาฯ สู่ความสำเร็จ...
เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้สำเร็จ ลดความเสี่ยงในการลงทุน
"

เพื่อความ เป็นมืออาชีพในการพัฒนา สำหรับมือใหม่พัฒนาโครงการ บ้าน-คอนโด ท่านจะได้ รับการอบรมตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกที่ดิน จนถึงเลือกผู้รับเหมาพร้อมตัวอย่างที่ ประสบความสำเร็จและตัวอย่างที่ เป็นอุปสรรคในการทำ อสังหาริมทรัพย์

  • การสรรหาที่ดิน ศักยภาพของที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ
  • การออกแบบ และ กำหนดรูปแบบโครงการ
  • กรณีศึกษาการพัฒนาอสังหาฯ แนวราบ แนวสูง
  • ตัวอย่างปัญหา-อุปสรรคจากนักพัฒนาโครงการจริง
  • ตัวอย่างการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูง
  • การคำนวณความสามารถในการกู้ยืมเงินของโครงการ
  • ข้อกฏหมายที่นักพัฒนาที่ดินควรรู้
  • ข้อกำหนดผังเมืองกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

(*) ผู้เข้าอบรมสามารถเอาโครงการมาทำ workshop และปรึกษาการทำโครงการเบื้องต้นได้

 

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**

 

 

 

[Tag]นักพัฒนา , นักพัฒนาโครงการ , ขั้นตอนอสังหา , ขั้นตอนทำเงิน , พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณ ชนมน วุฒิศิริศาสตร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 36
เนื้อหาครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการฏิบัติงานได้จริง ผู้เข้าอบรมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมาจากหลากหลายสายอาชีพ ได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้บรรยายและผู้เข้าอบรม
คุณ กุลภากร นทีธนาทิพ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 36
หลักสูตรนี้ทำให้ได้มีโอกาสเจอวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง ใช้คำแนะนำที่มีประโยชน์กับผู้เข้าอบรม ได้มุมมองใหม่ๆ ในการวางแผนพัฒนาที่ดินค่ะ
คุณ พัฒนา เล็บสังวาลย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 36
ขอขอบคุณทางสถาบันที่ได้เลือกสรรบุคคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์จริงในสายงานนั้นๆ และวางผังบุคคลที่ให้เนื้อหาแบบสนุกไว้ช่วงบ่ายๆ ทำให้ตื่นตัว ไม่ง่วง และมีช่วงเวลาท้ายๆ ให้ได้ซักถามคำถามได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

12,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท์
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
อ. บุรพัฒน์ จรัสฉิมพลีกุล
ผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมสินเชื่อ-อสังหาริมทรัพย์ 1 บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
อ. มนตรี เหมวิจิตร
Executive Consultant บริษัท Kingdom Property และบริษัท Long View Property
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. จรัญ เกษร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
อ. อรุช ช่างทอง
กรรมการบริหาร บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป
ดร. วิฑูรย์ ภาวนาเจริญ
ผู้จัดการแผนกออกแบบอาคาร บมจ.ศุภาลัย
อ. น้ำทิพย์ ลออนวล
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ