Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100)

รุ่นที่ 76, วันพุธที่ 27 - เสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ TREBS

รายละเอียด

หัวข้ออบรม : 

 • กฎหมายหลักในการพัฒนาที่ดิน: สีผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อม (EIA)
 • สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • การทำนิติกรรม สัญญา และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • เอกสารสิทธิ์ประเภทต่าง กรรมสิทธิ์ และสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน
 • กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อ – ขาย – ให้เช่าที่ดินและอาคาร
 • กรณีศึกษา – ประสบการณ์และข้อคิดของนักพัฒนาที่ดิน ผลกระทบจากกฎหมายอสังหาริมทรัพย์และข้อกำหนดต่างๆ เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง
 • กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และการบริหารทรัพย์สิน
 • กฎหมายที่ดินและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานพิเศษ เช่น ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ฯลฯ
 • กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.): การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา-ด้านสัญญา ตัวอย่างข้อพิพาทและการพิจารณาคดี
 • ข้อกำหนด-ข้อห้ามในการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายอื่นของหน่วยงานต่างๆในกรุงเทพฯและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / กรมเจ้าท่า ฯลฯ

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

การนับชั่วโมงบัญชี​​

คลิกดูรูปภาพใหญ่


Tagพรบ.ผังเมือง , กฎหมายคอนโด , กฎหมายบ้านจัดสรร , กฎหมายอสังหาฯ , รวมข้อกฎหมาย , กฎหมายที่ดิน , พรบ.ควบคุมอาคาร

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
น.ส.วาสนา ชีวินกุลสภาพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
ได้ความรู้จากการเรียนคอร์สกฏหมายเยอะ อาจารย์สอนดี และมีประสบการณืในการสอน
นายวีรเมศวร์ ไพสาลพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
ได้รับความรู้ในเชิงลึกมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ขอบคุณครับ
นายนัฐปกรณ์ ทิพย์สุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
เข้าใจหลักกฏหมายทั้งหมดของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯเป็นอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นจากการดูที่ดิน จนทำการจัดสรรแล้วเสร็จ รวมทั้งความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

24,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
   

หมายเหตุ:

 • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
 • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

อ. จารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
อ. ทิวา นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)
อ. นันทิยา ทองยิ่งสกุล
อดีตผู้อำนวยการส่วนอาคารชุด สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
อ. วรพจน์ ทองอุปการ
อดีตผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร และบริการชุมชน สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
อ. วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
นายช่างใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
รศ. วิมาน กฤตพลวิมาน
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ. สุชาติ ดอกไม้เพ็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดสรร จ.ปทุมธานี
อ. สุรพล ศรีวิโรจน์
รองอธิบดี กรมที่ดิน
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. อาสา ทองธรรมชาติ
หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันตก สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
อ. อิสระ บุญยัง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา กรุ๊ป
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ