RE100: Law and Regulation Related to Real Estate

No. 84, September 6 - 8 (Friday-Sunday), 2024, 08:30 - 17:00
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

18000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
Detail

This course provides one of the four fundamental aspects of real estate feasibility analysis (in terms of legal, marketing, physical and financial aspects).  Of these four days, some 15 instructors will be met so that the participants will be provided with thorough understanding on related laws and regulations related to real estate.

Goals:

1. To expect the participants thoroughly and comprehensively on understanding all related laws and regulations to real estate valuation.
2. To enable them to use in real life through case studies.

Target Groups:

1. Property owners: individual owners as well as private and public institutions holding real estate for use or investment.
2. High and middle - level managers who need to understand valuation techniques for planning or supervising their business.
3. Financial institutions or financial or loan related department.

Particpants:

The expected number of participants is 30-40.

Means of Training:

Lectures, exercises, testing, case studies and field surveys.

Materials:

1. Collection of course materials.
2. Selected reading materials.

Instructors:

- Prof.Aswin Bijayayodhin
  Professor, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University.
  Former Director, National Real Estate Information Center.
​- Mr.Suchart Monkollertlop
  The Judge, Administrative Court.
  Former Director, Legal Division, Department of Lands.
​- Mr.Chanin Buathong
  Ex-valuation Specialist, Government Savings Bank.
- Mr.Wason Khongchantr
  Director, Valuation, Agency for Real Estate Affairs.
- Dr.Sopon Pornchokchai
  Director, Thai Real Estate Business School.
  Board member, Valuers Association of Thailand.
  Advisor to Housing Mortgage Association.
  Advisor to Property Managers Association.

The Program:

Day 1
- Introduction: laws and real estate markets.
- Building and land controls.
- Land codes and land laws.
- Land readjustment scheme.

Day 2
- Legal contracts and consumer protection.
- Environmental impact assessment and real estate.
- Buiding controls.
- Construction controls of other related agencies.

​Day 3
- Laws and regulations on land development.
- Laws related to property management.
- Laws of special agencies.
- Direct experience of developers.
- Case studies: laws and property value.

Day 4
- Land expropriation and compensation.
- Taxes and taxation on real estate.
- Panel discussion.

ผู้บรรยาย

Speakers

อ.กฤษดารักษ์ แพรัตกุล
กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
อ.นันทิยา ทองยิ่งสกุล
อดีตผู้อำนวยการส่วนอาคารชุด สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
อ.มานัส ฉั่วสวัสดิ์
อดีตรองอธิบดี และ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน
อ.วิชาญ ถาวร
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
อ.อนวัช บูรพาชน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านควบคุมอาคารและด้านการขุดดินและถมดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง
อ.สุชาติ ดอกไม้เพ็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดสรร จ.ปทุมธานี
อ.อารียา อนันต์วรรักษ์
ทนายความ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย SCL Nishimura & Asahi Limited
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ.อาสา ทองธรรมชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. นุกูล แย้มมณีชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.วินเวสเตอร์
อ. ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
อ. น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช (www.feasyonline.com)
อ. จิรภัทร แสวงทรัพย์
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาโครงการ บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม Review
ดูทั้งหมด คลิก >> See all >>
คุณ สุปราณี มีสวรรค์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 82
ได้ประโยชน์ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์มากๆ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการปรับใช้ในอาชีพด้านอสังหาฯ ซึ่งหลายๆ เรื่องไม่สามารเรียนหรือศึกษาเป็นทางการได้ แต่หลักสูตรนี้คือสรุปในหลายๆ ด้าน พร้อมอธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นจริงพร้อมเคสตัวอย่างให้เห็นค่ะ เราสามารถนำไปประยุกต์ในงานและเข้าใจกระบวนการทำงานด้านสังหาฯ ได้ค่ะ
คุณ ธรรมพร เลิศนิมิตกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 82
ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไปปรับใช้วางแผนกับธุรกิจได้จริง วิทยากรแต่ละท่านมีความรู้และประสบการณ์ ให้ความรู้และตอบข้อสงสัยได้ดีมาก รวมถึงยังได้มุมมองความคิด ไอเดียใหม่ๆ จากผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ ด้วย
คุณ ภัทริก ลีลายนะ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 82
ได้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบสถาปัตย์ การประสานงาน และ รับงานออกแบบจาก Develper มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดเวลาบรีฟงานและ Pitching ได้ สรุป Project ได้เร็วขึ้น มีความเข้าใจความต้องการของ Developer ได้ดีขึ้น
18000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
Register
Share via

ผู้บรรยาย

Speakers

อ.กฤษดารักษ์ แพรัตกุล
กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
อ.นันทิยา ทองยิ่งสกุล
อดีตผู้อำนวยการส่วนอาคารชุด สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
อ.มานัส ฉั่วสวัสดิ์
อดีตรองอธิบดี และ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน
อ.วิชาญ ถาวร
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
อ.อนวัช บูรพาชน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านควบคุมอาคารและด้านการขุดดินและถมดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง
อ.สุชาติ ดอกไม้เพ็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดสรร จ.ปทุมธานี
อ.อารียา อนันต์วรรักษ์
ทนายความ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย SCL Nishimura & Asahi Limited
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ.อาสา ทองธรรมชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. นุกูล แย้มมณีชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.วินเวสเตอร์
อ. ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
อ. น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช (www.feasyonline.com)
อ. จิรภัทร แสวงทรัพย์
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาโครงการ บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท