Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

สัมมนา: ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 66

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

     พบการเจาะลึก Demand & Supply โดยผลการสำรวจภาคสนามของ Agency for Real Estate Affairs (AREA) ศูนย์วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสำรวจข้อมูลภาคสนามถึงโครงการทุกโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan Region หรือ BMR) รวม 9 จังหวัด
     AREA ติดตามการเคลื่อนไหวการขายของโครงการฯ อย่างใกล้ชิดมายาวนานกว่า 30 ปี จึงสามารถชี้นำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนงานอสังหาฯ ได้อย่างแท้จริง

​สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ ปี 66

  • ท่านจะได้รับความชัดเจนในภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย สามารถนำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์คาดการณ์และสังเกตเหตุชี้นำการเตือนสถานการณ์ และรายงานสถานการณ์ตลอดปี 65 และแนวโน้มปี 66 ได้อย่างชัดเจน
  • โครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ กว่าพันแห่งมีภาวการณ์ขายขณะนี้อย่างไร โดยแยกตามทำเล ประเภทที่อยู่อาศัย และระดับราคา (78 ทำเล 6 ประเภท 8 ระดับราคา) ทิศทางและแนวโน้มของการขายแต่ละประเภท
  • อัตราการขายได้ต่อเดือนแยกแยะละเอียดตามทำเล แบบไหนขายดี
  • แบบไหนขายไม่ดี พร้อมตัวอย่างโครงการขายดี-ไม่ดี
  • การวิเคราะห์โครงการสาธารณูปโภค เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่อนาคต

 

Translation in English & Thai
จัดงานโดย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th)

 

  
 
 

[Tag] : ตลาดที่อยู่อาศัย , ทิศทางที่อยู่อาศัย , ที่อยู่อาศัยปี66 , ทำเลที่อยู่อาศัยเศรษฐกิจปี66

10,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

คุณ กัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์
นักวิเคราะห์อาวุโส Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
คุณ กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล
รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภาลัย
คุณ น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอเรีย รีเสิร์ช จำกัด
คุณ ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
คุณ พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ