หลักสูตร การพัฒนาและบริหารคอมมูนิตี้มอลล์มืออาชีพ (RE165)

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

12000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
รายละเอียด

หัวข้ออบรม

- การวิเคราะห์ตลาดคอมมูนิตี้มอลล์ /ศูนย์การค้าและแนวโน้มในอนาคต
- บทเรียน Community Mall ที่ไม่ประสบความสำเร็จ จากผลการสำรวจจาก AREA
- การประเมินมูลค่าศูนย์การค้า : วิเคราะห์ทางการเงิน และอัตราผลตอบแทนที่ควรลงทุน
- กลยุทธ์การตลาดศูนย์การค้า
- วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนศูนย์การค้า
- วิเคราะห์การเงินธุรกิจศูนย์การค้า: รายได้-ค่าใช้จ่าย จุดคุ้มทุน (Break-even Point) และระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) 
- กระบวนการการบริหารศูนย์การค้าให้ประสบความสำเร็จ 
- หลักการการบริหารศูนย์การค้าให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วย ในการบริหารธุรกิจตลาดศูนย์การค้า
กลยุทธ์แห่งความสำเร็จ 
ทำอย่างไร?? ให้ศูนย์การค้าติดตลาด 

จุดแข็ง-จุดอ่อน ของการวางผังมีผลต่อความสำเร็จและล้มเหลวได้
ทำอย่างไร?? ให้ศูนย์การค้าติดตลาด 

เหล่ากูรูทั้งหลายยกทัพมาให้คำตอบถึงที่ !! ห้ามพลาด...แชร์ไอเดียแบบไม่กั๊ก ต่อยอดธุรกิจเห็นผล เพิ่มกำไรมหาศาล

Tag : ตลาดคอมมูนิตี้มอลล์ ,  วิเคราะห์คอมมูนิตี้มอลล์ , บริหารคอมมูนิตี้มอลล์  , Community Mall , การบริหารศูนย์การค้า , การบริหาร Community Mall

ผู้บรรยาย

Speakers

อ. ฐิติรัตน์ เจริญยิ่งวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีเทล แพสชั่น จำกัด
อ. ธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ณุศา เลเจนด์ สยาม จำกัด
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. อนันต์ จิตรมีศิลป์
ประธานกรรมการผู้จัดการ บมจ. น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น
12000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
สนใจหลักสูตร
Share via

ผู้บรรยาย

Speakers

อ. ฐิติรัตน์ เจริญยิ่งวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีเทล แพสชั่น จำกัด
อ. ธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ณุศา เลเจนด์ สยาม จำกัด
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. อนันต์ จิตรมีศิลป์
ประธานกรรมการผู้จัดการ บมจ. น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ