Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

คุณ ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

คุณปัทมา เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จบการศึกษาด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และศึกษาต่อด้านอสังหาริมทรัพย์จาก LRTI - Lincoln Institute of Land Policy ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงจากนครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยจัดการสอน ณ นครเถาหยวน ไต้หวันเมื่อ พ.ศ.2534

คุณปัทมายังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส มาตั้งแต่ พ.ศ.2534 ได้สำรวจวิจัยโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการดูงานอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกรวมทั้งการเชิญชวนชาวต่างประเทศมาดูงานอสังหาริมทรัพย์ไทย