เสวนาฟรี “ฮวงจุ้ยกับการซื้อบ้าน”

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

เสวนาฟรี  “ฮวงจุ้ยกับการซื้อบ้าน” 
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ผ่าน ZOOM
จัดโดย สมาคมผู้ซื้อบ้าน The Leader Asia บางกอกทูเดย์

 

เรื่องฮวงจุ้ยมีความสำคัญอย่างไรกับการเลือกซื้อบ้าน บ้านร้างหรือมีคนเสียชีวิตในบ้าน ควรซื้อหรือไม่ 
มูลค่าบ้านจะเป็นอย่างไร แนวทางการแก้ไขควรทำอย่างไร  โดยมีกำหนดการดังนี้

 

รายละเอียด
14:00 น. เปิดการเสวนา
ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
14:15 น. การเสวนาวิชาการ “ฮวงจุ้ยกับการซื้อบ้าน”
- อ.ชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง (ซินแสเข่ง)
- อ.ชิณวิชญ์ วัชรชิณณ์ Founder, CHIN & PARTNERS CORP CO.,LTD.
ดำเนินการโดย คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
15:30 น. ปิดเสวนา

 

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
อ. ชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง (ซินแสเข่ง)
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยสู่ธุรกิจพันล้าน
อ. ชิณวิชญ์ วัชรชิณณ์
Founder, CHIN & PARTNERS CORP CO.,LTD.
คุณ ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
อ. ชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง (ซินแสเข่ง)
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยสู่ธุรกิจพันล้าน
อ. ชิณวิชญ์ วัชรชิณณ์
Founder, CHIN & PARTNERS CORP CO.,LTD.
คุณ ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน