ฟรี ! เสวนาผ่าน Zoom มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ของรัฐกับผลกระทบต่อผู้ซื้อบ้าน

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

การเสวนานี้จะนำเสนอมาตรการที่รัฐบาลกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ซื้อบ้านแง่มุมไหนบ้าง และควรมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้างหรือไม่

วิทยากร
- ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการบริหาร บมจ.โปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิส กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
- รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ซื้อบ้าน
- ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย และนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
- คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการ​The​ Leader​ Asia และอุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน

ผู้บรรยาย

Speakers

รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ซื้อบ้าน
ดร.ธีรธร ธาราไชย
กรรมการบริหาร บมจ.โปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิส กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
บรรณาธิการ​The​ Leader​ Asia และอุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย และนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน

ผู้บรรยาย

Speakers

รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ซื้อบ้าน
ดร.ธีรธร ธาราไชย
กรรมการบริหาร บมจ.โปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิส กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
บรรณาธิการ​The​ Leader​ Asia และอุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย และนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน