ส่องทำเลทอง ในผังเมืองฉบับใหม่

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

2000 บาท
(และ VAT 7%)
รายละเอียด

"ทำเลทองในผังเมืองใหม่กรุงเทพมหานคร 2568
ผลกระทบสำคัญต้อทำเลทอง 
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

ในผังเมืองใหม่นี้มีทำเลทองที่จะโดดเด่นพุ่งกระฉูดซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง โอกาสสำคัญของทำเลทอง มีหลุมดำอันตรายที่ไม่ควรซื้อที่ดินไปพัฒนาอยู่ตรงจุดไหน หากไม่เห็นด้วยกับร่างผังเมืองรวม จะไปขอแก้ไขได้อย่างไร


09:00    เปิดการเสวนา ดำเนินการโดย คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
           อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน และบรรณาธิการอาวุโส The Leader Asia

09:15    ประชาชนจะรับมือผังเมืองอย่างไร-แนวทางการขอแก้ไขการใช้ประโยชน์
           ที่ดิน
           ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
           สถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง

10:15    รับประทานเครื่องดื่ม/เครื่องเคียง

10:30    ผังเมืองใหม่กรุงเทพมหานคร 2568 มิติสำหรับนักลงทุน
           อ.ภูวสิทธิ์ พนมสิงห์ เจ้าของเพจ "ขอบอสัง"

11:30    วิเคราะห์ผังเมืองใหม่ ในมุมมองสำหรับการพัฒนาอสังหาฯ
           อ.น้ำทิพย์ พรโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช
           Feasy โปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนอสังหาฯ 

12:15    รับประทานอาหารกลางวัน

13:00    ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกับผังเมืองใหม่: สอดคล้อง-ขัดแย้งอย่างไร
           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า
           อสังหาริมทรัพย์ไทย

14:00    30 ทำเลทองในผังเมืองกรุงเทพมหานคร 2568
           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า
           อสังหาริมทรัพย์ไทย

15:00    รับประทานเครื่องดื่ม/เครื่องเคียง

15:15    จุดบอด-ทำเลอันตรายในผังเมืองรวม 2568
           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า
           อสังหาริมทรัพย์ไทย

16:00    จบการสัมมนา

 

 

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์
อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สถาปนิกและผู้เชี่ยชาญด้านการผังเมือง
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน และบรรณาธิการอาวุโส The Leader Asia
คุณภูวสิทธิ์ พนมสิงห์
เจ้าของเพจ ขอบอสัง
คุณน้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช Feasy โปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนอสังหาฯ
2000 บาท
(และ VAT 7%)
สนใจหลักสูตร
Share via

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์
อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สถาปนิกและผู้เชี่ยชาญด้านการผังเมือง
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน และบรรณาธิการอาวุโส The Leader Asia
คุณภูวสิทธิ์ พนมสิงห์
เจ้าของเพจ ขอบอสัง
คุณน้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช Feasy โปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนอสังหาฯ